Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0168/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0100

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 40k
Torstai 10. maaliskuuta 2011 - Strasbourg
Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)
P7_TA(2011)0100RC-B7-0168/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2011 Kashgarin tilanteesta ja kulttuuriperinnöstä (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta, eritoten ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia koskevat päätöslauselmat ja erityisesti 26. marraskuuta 2009(1) ja 25. marraskuuta 2010(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Brysselissä 6. lokakuuta 2010 pidetyn 13. EU:n ja Kiinan välisen huippukokouksen, jonka puitteissa järjestettiin ensimmäinen EU:n ja Kiinan korkean tason kulttuurifoorumi tarkoituksena vahvistaa EU:n ja Kiinan välistä kulttuurivuoropuhelua ja -yhteistyötä,

–  ottaa huomioon YK:n julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista, joka hyväksyttiin yleiskokouksen 18. joulukuuta 1992 antamalla päätöslauselmalla 47/135 ja jossa velvoitetaan valtiot suojelemaan alueillaan vähemmistöjen olemassaoloa ja kansallista tai etnistä, kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä identiteettiä,

–  ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan perustuslain 4, 22 ja 119 artiklan, joissa säädetään hallituksen avusta vähemmistökansallisuuksien asuttamien alueiden kulttuuriselle kehitykselle, valtion tarjoamasta arvokkaiden kulttuurimuistomerkkien ja -jäänteiden suojelusta sekä kansojen kulttuuriperinnön suojelusta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuonna 2009 Kiinan hallitus ilmoitti 500 miljoonaa dollaria maksavasta ”Kashgarin vaarallisten talojen uudistamista” koskevasta kaupungin jälleenrakennusohjelmasta, jonka avulla on vuodesta 2009 vähitellen tuhottu vanhaa silkkitien kaupunkia Kashgaria tarkoituksena purkaa 85 prosenttia perinteisestä vanhasta kaupungista ja korvata se nykyaikaisilla kerrostaloilla sekä muuttaa jäljelle jäävät kaupungin vanhat osat sekä kiinalaisten että uiguurien asuttamiksi matkailukohteiksi,

B.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus ei edelleenkään ole hakenut Kashgarin kaupungille YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unescon) maailmanperintöstatusta esimerkiksi useita Keski-Aasian silkkitien kulttuurialueita koskevan suunnitteilla olevan kansainvälisen hakemuksen puitteissa,

C.  katsoo, että Kashgar on ainutlaatuisen arkkitehtuuriperinnön omaava kansainvälisesti merkittävä kaupunki, jolla on historiallista ja maantieteellistä merkitystä entisaikojen kaupan ja matkailun keskuksena,

D.  ottaa huomioon, että Kashgarilla on erittäin huomattava symbolinen merkitys alueen uiguuri- ja hui-kansojen kulttuuri-identiteetille sekä Kiinan kulttuuriselle moninaisuudelle,

E.  katsoo, että jälleenrakennusohjelman virallisena perusteena esitetty rakennusten vahvistaminen maanjäristysten varalta ei edellytä perinteisten rakennusten purkamista kokonaan vaan vaihtoehtona on kulttuuriarvot huomioon ottava kunnostaminen,

F.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on käynnistänyt tuhoisan rakennuskannan uudistamisen muissa osissa maata lukuisien paikallisten ”kehityssuunnitelmiensa” avulla, joiden puitteissa puretaan historiallisia rakennuksia ja pakkosiirretään asukkaat muualle ottamatta huomioon korvaamattoman arvokkaan historiallisen ja kulttuuriperinnön menettämistä ja asettamatta etusijalle kulttuurijäänteiden tai tärkeimpien rakennusten ja arkkitehtuurin säilyttämistä – suojelualueilla tai museoissa – jotta tuleville sukupolville ja maailmalle voitaisiin jättää perinnöksi esineitä, jotka edustavat tuhansia vuosia vanhaa Kiinan historiaa ja kulttuurikehitystä,

G.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus harjoittaa jatkuvasti etnistä ja kulttuurista painostusta Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella ja että tämän painostuksen synkkä huipennus oli uiguurien mielenosoitusten väkivaltainen hajottaminen vuonna 2009 Urumqin levottomuuksien aikana,

H.  ottaa huomioon, että uiguuri- ja hui-väestöt kärsivät jatkuvista ihmisoikeuksien loukkauksista ja että monilta on riistetty asianmukainen poliittinen edustus ja kulttuurinen itsemääräämisoikeus,

1.  kehottaa Kiinan hallitusta lopettamaan välittömästi kulttuurin tuhoamisen, joka uhkaa Kashgarin arkkitehtuurin säilymistä, ja toteuttamaan kattavan asiantuntijatutkimuksen kulttuuriarvot huomioon ottavista kunnostusmenetelmistä;

2.  kehottaa Kiinan hallitusta lakkauttamaan kaikki Kashgarin uiguuriväestön pakkosiirrot ja yhteiskunnallisen marginalisoinnin, joka johtuu asuinalueiden tuhoamisesta, ja korvaamaan asianmukaisesti kaikille aikaisemmille uhreille heidän kärsimänsä vahingot;

3.  kehottaa Kiinan viranomaisia tekemään kaikkensa, jotta saataisiin aikaan todellinen han-kiinalaisten ja uiguurien välinen vuoropuhelu, jotta Xinjiangissa toteutettaisiin entistä osallistavampaa ja kattavampaa talouspolitiikkaa tarkoituksena vahvistaa paikallista omistajuutta ja jotta suojeltaisiin uiguuriväestön kulttuuri-identiteettiä;

4.  vaatii Kiinan hallitusta noudattamaan perustuslaillisia velvoitteitaan ja tukemaan asiaankuuluvasti Kashgarin ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen kulttuuriperinteitä, joita leimaa vahvasti uiguuri-identiteetti;

5.  kehottaa Kiinan viranomaisia toteuttamaan enemmän toimenpiteitä kiinalaisten sivilisaatioiden perintöä hävittävän laittoman kaupan ja salakuljetuksen estämiseksi;

6.  kehottaa Kiinan kulttuuriministeriä tarkistamaan nykyistä lainsäädäntöä kulttuurijäänteiden suojelusta, jotta voidaan mukauttaa tämän etnisen vähemmistöryhmän nykyistä muuttuvaa elämäntyyliä, joka joskus aarteistaan tietämättömänä käyttää väärin kulttuuriperintöään tai heikentää sen suojelua; toteaa, että olisi tuettava asiaa koskevaa kansallista valistuskampanjaa;

7.  vaatii Kiinan hallitusta arvioimaan mahdollisuutta sisällyttää Kashgarin kaupunki Kazakstanin, Kirgisian, Tadžikistanin ja Uzbekistanin yhteiseen hakemukseen silkkitien hyväksymisestä Unescon maailmanperintökohteeksi;

8.  kehottaa Kiinan hallitusta lopettamaan uiguuri- ja hui-väestöihin kohdistamansa syrjinnän ja painostuksen ja kunnioittamaan niiden perusoikeutta kulttuurinsa ilmaisemiseen ja panee erityisesti merkille entisen historianopettajan Tursunjan Hezimin tapauksen, jossa kyseinen henkilö tuomittiin salaisen oikeudenkäynnin jälkeen seitsemäksi vuodeksi vankilaan, sekä muut viime kuukausien aikana tuomitut aktivistit;

9.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa kehittämään lisätoimenpiteitä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen puitteissa Kiinan etnisten, uskonnollisten ja kielellisten vähemmistöryhmien ihmisoikeuksien ja kulttuuristen oikeuksien suojelemiseksi;

10.  kehottaa EU:n edustajia ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa lisäämään ja voimistamaan ihmisoikeuksista ja vähemmistöjen oikeuksista käytyjä keskusteluja Kiinan kansantasavallan kanssa ja tekemään ihmisoikeusvuoropuhelusta tehokkaampaa ja tuloshakuisempaa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Unescolle, Kiinan kansantasavallan kansankongressille (ja sen pysyvälle komitealle) sekä Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puolueen pysyvälle komitealle.

(1) EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0449.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö