Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2614(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0168/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0100

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2011 m. kovo 10 d. - Strasbūras
Padėtis ir kultūros paveldas Kašgare (Xinjiang Uyghuro autonominis regionas, Kinija)
P7_TA(2011)0100RC-B7-0168/2011

2011 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kašgaro mieste ir kultūros paveldo (Sindziango uigūrų autonominis regionas, Kinija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus ir mažumų teisių, taip pat ypač į 2009 m. lapkričio 26 d.(1) ir 2010 m. lapkričio 25 d.(2) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Briuselyje vykusį 13–ąjį ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą, kurio metu vyko pirmasis ES ir Kinijos aukšto lygio kultūros forumas siekiant stiprinti ES ir Kinijos dialogą ir bendradarbiavimą kultūros srityje,

–  atsižvelgdamas į JT tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių deklaraciją, kurią Generalinė Asamblėja priėmė 1992 m. gruodžio 18 d. rezoliucija 47/135 ir kurioje nurodoma, kad valstybės privalo saugoti mažumų egzistavimą ir jų tautinę arba etninę, kultūrinę, religinę ir kalbinę tapatybę atitinkamose teritorijose,

–  atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos Konstitucijos 4, 22 ir 119 straipsnius, kuriuose atitinkamai numatoma vyriausybės parama siekiant regionų, kuriuose gyvena tautinės mažumos, kultūrinės plėtros, valstybinė kultūros paminklų ir reliktų apsauga ir tautų kultūrinio palikimo apsauga,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi 2009 m. Kinijos vyriausybė paskelbė 500 mln. JAV dolerių kainuojančią Kašgaro pavojingų namų reformą – miesto atstatymo programą, kurią vykdant nuo 2009 m. buvo palaipsniui griaunamas senovinis Kašgaro miestas, per kurį ėjo šilko kelias; planuojama nugriauti 85 proc. tradicinio senamiesčio ir jo vietoje pastatyti modernius daugiabučius, taip pat paversti likusias senąsias miesto dalis mišriomis kinų ir uigūrų turistinėmis vietovėmis,

B.  kadangi Pekinas ir toliau neįtraukia Kašgaro miesto į paraiškas dėl Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) pasaulio paveldo statuso suteikimo, pvz., į planuojamą tarptautinę paraišką siekiant kelių kultūros vietovių, kurias kirto Vidurinės Azijos šilko kelias, apsaugos,

C.  kadangi Kašgaro miestas yra tarptautinės reikšmės vietovė, turinti architektūros paveldo, kuris svarbus istoriniu ir geografiniu požiūriu kaip senovės prekybos ir turizmo centras,

D.  kadangi Kašgaro miestas turi didelę simbolinę reikšmę regiono uigūrų ir hujų gyventojų grupių kultūrinei tapatybei, taip pat Kinijos kultūrinei įvairovei,

E.  kadangi vykdant atstatymo programą nurodytos oficialios priežastys (žemės drebėjimams atsparūs įtvirtinimai) nepateisina visiško tradicinių pastatų nugriovimo – atnaujinimo darbus buvo galima atlikti atsižvelgiant į kultūrines vertybes,

F.  kadangi Pekinas, vykdydamas įvairius vadinamuosius vietos plėtros planus, ėmėsi naikinamojo būstų modernizavimo kituose Kinijos regionuose, nugriaudamas istorinius pastatus ir priverstinai iškeldindamas gyventojus, neatsižvelgdamas į neįkainojamą istorinį ir kultūrinį paveldą ir neteikdamas pirmenybės saugomose teritorijose arba muziejuose esančių reliktų, pagrindinių pastatų ir architektūros paminklų išsaugojimui siekiant palikti šiuos kūrinius būsimoms kartoms ir pasauliui – tai objektai, kuriuose atsispindi tūkstančiai metų Kinijos istorinės ir kultūrinės plėtros,

G.  kadangi Pekinas Sindziango uigūrų autonominiame regione nuolat vykdo etniniu ir kultūriniu požiūriu represinę politiką, kuri žiauriausiai pasireiškė 2009 m. Urumčio mieste per neramumus smurtinėmis priemonėmis slopinant uigūrų protestuotojus,

H.  kadangi uigūrų ir hujų gyventojai kenčia nuo nuolatinių žmogaus teisių pažeidimų ir kadangi daugumai gyventojų tinkamai neatstovaujama politikoje ir jiems nesuteikiama kultūrinio apsisprendimo teisė,

1.  ragina Kinijos vyriausybę nedelsiant sustabdyti kultūrinių vertybių naikinimą, dėl kurio iškilo pavojus Kašgaro architektūros paminklams, ir atlikti išsamų ekspertų tyrimą siekiant nustatyti kultūriniu požiūriu jautrius atstatymo metodus;

2.  ragina Kinijos vyriausybę nutraukti priverstinį Kašgaro uigūrų tautybės gyventojų iškeldinimą ir socialinę atskirtį, kuri atsirado dėl sunaikintų gyvenamųjų rajonų, ir atitinkamai atlyginti visoms ankstesnėms aukoms padarytą žalą;

3.  ragina Kinijos valdžios institucijas visapusiškai stengtis plėtoti nuoširdų hanų ir uigūrų dialogą, o Sindziango regione įgyvendinti labiau integruojančią ir įvairiapusę ekonomikos politiką, kuri būtų skirta atsakomybei vietos lygmeniu stiprinti ir uigūrų gyventojų kultūros tapatybei išsaugoti;

4.  ragina Kinijos vyriausybę laikytis savo konstitucinių įsipareigojimų ir tinkamai remti Kašgaro miesto ir Sindziango uigūrų autonominio regiono kultūros tradicijas, kurioms didelį poveikį daro uigūrų tapatybė;

5.  ragina Kinijos valdžios institucijas imtis daugiau priemonių siekiant užkirsti kelią neteisėtai prekybai ir kontrabandinei veiklai, kurios prisideda prie Kinijos civilizacijos paveldo praradimo;

6.  ragina Kinijos kultūros ministrą persvarstyti esamas taisykles ir įstatymus dėl kultūros reliktų išsaugojimo siekiant juos pritaikyti prie etninės mažumos grupės, kuri kartais, nesuprasdama, kokius lobius turi, netinkamai pasinaudoja kultūrinio paveldo apsauga arba jos atsisako, dabartinio besikeičiančio gyvenimo būdo; nurodo, kad nacionaliniu lygiu reikėtų skatinti švietimo kampaniją šiuo klausimu;

7.  ragina Kinijos vyriausybę įvertinti galimybę įtraukti Kašgaro miestą į bendrą Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano ir Uzbekistano prašymą paskelbti jų šilko kelio objektus UNESCO pasaulio paveldo dalimi;

8.  ragina Kinijos vyriausybę nustoti vykdyti diskriminuojamą ir represinę politiką uigūrų ir hujų gyventojų požiūriu ir gerbti jų pagrindines teises į kultūrinės išraiškos laisvę, ypač atsižvelgiant į Tursunjano Hezimo, buvusio istorijos mokytojo, kuris po slapto teismo nuteistas 7 metams kalėjimo, atvejį, taip pat į kitų aktyvistų, nuteistų per pastaruosius mėnesius, atvejus;

9.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą, pritaikius Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, sukurti papildomas priemones, skirtas Kinijos tautinių, religinių ir kalbinių mažumų grupių žmogaus ir kultūrinėms teisėms apsaugoti;

10.  ragina ES įgaliotinius ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją dažniau rengti intensyvesnes derybas su Kinijos Liaudies Respublika žmogaus teisių ir mažumų teisių klausimais ir užtikrinti, kad dialogas žmogaus teisių tema būtų veiksmingesnis ir labiau orientuotas į rezultatus;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai, UNESCO, Kinijos Liaudies Respublikos nacionaliniam liaudies kongresui (ir jo nuolatiniam komitetui) ir Sindziango uigūrų autonominio regiono regioninės partijos nuolatiniam komitetui.

(1) OL C 285 E, 2010 10 21, p. 80.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0449.

Teisinė informacija - Privatumo politika