Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2614(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0168/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0100

Pieņemtie teksti
PDF 202kWORD 44k
Ceturtdiena, 2011. gada 10. marts - Strasbūra
Stāvoklis Kašgarā (Ķīna, Sjiņdzjaņas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojums
P7_TA(2011)0100RC-B7-0168/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 10. marta rezolūcija par stāvokli Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojumu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ķīnu, jo īpaši tās, kas attiecas uz cilvēktiesībām un mazākumtautību tiesībām un sevišķi 2009. gada 26. novembra(1) un 2010. gada 25. novembra(2) rezolūcijas,

–  ņemot vērā ES un Ķīnas 13. samitu, kas notika Briselē 2010. gada 6. oktobrī un kura darbā tika iekļauts pirmais ES un Ķīnas kultūras augsta līmeņa forums, lai stiprinātu ES un Ķīnas kultūras dialogu un sadarbību,

–  ņemot vērā ANO Deklarāciju par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām, ko pieņēma ANO Ģenerālajā asamblejā 1992. gada 18. decembrī (Rezolūcija 47/135) un kurā noteikts, ka “Valstīm jāaizsargā nacionālo vai etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko mazākumgrupu pastāvēšana un identitāte un jāsekmē tādu apstākļu radīšana, kas attīstītu šo identitāti”,

–  ņemot vērā Ķīnas Tautas Republikas Konstitūcijas 4, 22. un 119. pantu, kuros attiecīgi paredzēta valdības palīdzība to reģionu kultūras attīstībai, kurus apdzīvo mazākumtautības, kā arī valsts aizsardzība vērtīgiem kultūras pieminekļiem un relikvijām un tautību kultūras mantojuma aizsardzība,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.  tā kā 2009. gadā Ķīnas valdība paziņoja par USD 500 miljonu piešķiršanu pilsētas rekonstrukcijas programmai “Kašgaras bīstamo ēku reforma”, ar kuru kopš 2009. gada pakāpeniski iznīcina seno Kašgaras Zīda ceļa pilsētu un kuras nolūks ir nojaukt 85 % no tradicionālās vecpilsētas, to aizstājot ar moderniem dzīvojamiem namiem un pārveidojot pilsētas atlikušās vecās daļas par jauktas ķīniešu un uiguru kultūras tūrisma objektiem;

B.  tā kā Pekina turpina izslēgt Kašgaras pilsētu no konkursa par Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) pasaules mantojuma statusu, piemēram, no plānotā pārrobežu pieteikuma, lai nodrošinātu vairāku kultūras objektu aizsardzību Vidusāzijas Zīda ceļam;

C.  tā kā Kašgaras pilsēta ir starptautiski svarīga vieta ar unikālu arhitektūras mantojumu, kuram ir vēsturiska un ģeogrāfiska nozīme kā senam tirdzniecības un tūrisma centram;

D.  tā kā Kašgaras pilsētai ir arī augsta simboliska vērtība reģiona uiguru un huejiešu iedzīvotāju kultūras identitātei, kā arī Ķīnas kultūras daudzveidībai;

E.  tā kā rekonstrukcijas programmas oficiālais pamatojums ‐ veidot nocietinājumu pret zemestrīcēm ‐ nevarētu būt par iemeslu tradicionālo ēku pilnīgai nojaukšanai, bet būtu jāizmanto cita iespēja, kā veikt renovāciju, saudzīgi izturot pret kultūras mantojumu;

F.  tā kā Pekina uzsākusi destruktīvu ēku modernizāciju citās Ķīnas vietās, izmantojot dažādus vietējos “attīstības plānus”, nojaucot vēsturiskas celtnes un pārvietojot iedzīvotājus piespiedu kārtā, neapsverot nenovērtējamā vēsturiskā un kultūras mantojuma zaudējumu un nepiešķirot prioritāti ‐ aizsargājamās teritorijās vai muzejos ‐ relikviju vai galveno būvniecības artefaktu un arhitektūras aizsardzībai, lai nākamajām paaudzēm un pasaulei nodotu lietas, kas ilustrē tūkstošiem gadu seno Ķīnas vēstures un kultūras attīstību;

G.  tā kā Pekina pastāvīgi īsteno represīvu etnokultūras politiku Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā, kura izraisīja nežēlīgu kulmināciju ‐ uiguru protestētāju vardarbīgu apspiešanu 2009. gada Urumči nemieros;

H.  tā kā uiguru un huejiešu tautību iedzīvotāju cilvēktiesības tiek pastāvīgi pārkāptas un tā kā daudziem no viņiem ir liegta adekvāta politiska pārstāvība un kultūras pašnoteikšanās,

1.  aicina Ķīnas valdību nekavējoties pārtraukt kultūras iznīcināšanu, kas apdraud Kašgaras arhitektūras izdzīvošanu, un veikt vispusīgu ekspertu izvērtējumu kultūru saudzējošām renovācijas metodēm;

2.  aicina Ķīnas valdību izbeigt Kašgaras uiguru iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu un sociālo marginalizāciju, ko izraisa dzīvojamo rajonu nojaukšana, un adekvāti kompensēt zaudējumus visiem iepriekš cietušajiem;

3.  aicina Ķīnas valdību censties panākt ķīniešu (haņu) un uiguru patiesu dialogu, pieņemt integrējošāku un vispusīgāku ekonomikas politiku Siņdzjanā, ar mērķi stiprināt vietējo līdzdalību, kā arī aizsargāt uiguru iedzīvotāju kultūras identitāti;

4.  mudina Ķīnas valdību stingri ievērot savas konstitucionālās saistības, pienācīgi atbalstot Kašgaras un Siņdzjanas Uiguru autonomā reģiona kultūras tradīcijas, kuras spēcīgi ietekmējusi uiguru identitāte;

5.  aicina Ķīnas varas iestādes veikt vairāk pasākumu, lai novērstu nelegālo tirdzniecību un kontrabandu, kuras nelabvēlīgi ietekmē Ķīnas civilizācijas mantojumu, radot zaudējumus;

6.  aicina Ķīnas kultūras ministru pārskatīt pašreizējos noteikumus un tiesību aktus par kultūras relikviju aizsardzību, lai pielāgotu mazākumtautību un etnisko grupu mūsdienu mainīgo dzīvesveidu, kura dēļ, dažkārt neapzinoties vērtības, kultūras mantojumu izmanto nepiemēroti vai atsakās no tā aizsargāšanas; norāda, ka vajadzētu veicināt izglītojošu kampaņu valsts līmenī par šo jautājumu;

7.  mudina Ķīnas valdību izvērtēt iespēju iekļaut Kašgaras pilsētu kopējā pieteikumā ar Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu un Uzbekistānu saistībā ar Zīda ceļa iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā;

8.  aicina Ķīnas valdību pārtraukt diskriminējošo un represīvo politiku pret uiguru un huejiešu iedzīvotājiem un ievērot to pamattiesības uz kultūras izpausmes brīvību, jo īpaši attiecībā uz bijušo vēstures skolotāju Tursunjan Hezim, kuram pēc slepenas tiesas tika piespriesti septiņi gadi cietumā, kā arī attiecībā uz citiem aktīvistiem, kuri notiesāti pēdējo mēnešu laikā;

9.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu saistībā ar Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu izstrādāt jaunus pasākumus, lai aizsargātu Ķīnas etnisko, reliģisko un lingvistisko mazākumtautību grupu cilvēktiesības un tiesības uz kultūru;

10.  aicina ES pārstāvjus un Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos paplašināt un aktivizēt sarunas ar Ķīnas Tautas Republiku par cilvēktiesībām un mazākumtautību tiesībām un padarīt dialogu par cilvēktiesībām efektīvāku un sekmīgāku;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomei, UNESCO, Ķīnas Tautas Republikas Tautas kongresam (un tā Pastāvīgajai komitejai) un Siņdzjanas Uiguru autonomā reģiona reģionālās partijas Pastāvīgajai komitejai.

(1) OV C 285 E, 21.10.2010., 80. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0449.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika