Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2614(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0168/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0100

Texte adoptate
PDF 211kWORD 48k
Joi, 10 martie 2011 - Strasbourg
Situația și patrimoniul cultural al regiunii Kashgar (Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, China)
P7_TA(2011)0100RC-B7-0168/2011

Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2011 referitoare la situația și patrimoniul cultural din Kashgar (regiunea autonomă uigură Xinjiang din China)

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la China, în special cele referitoare la drepturile omului și la drepturile minorităților și, în mod deosebit, rezoluțiile adoptate la 26 noiembrie 2009(1) și la 25 noiembrie 2010(2),

–  având în vedere cel de al 13-lea Summit UE-China din 6 octombrie 2010 de la Bruxelles, în cadrul căruia a avut loc primul Forum cultural la nivel înalt UE-China, destinat să consolideze dialogul și cooperarea culturală dintre UE și China,

–  având în vedere Declarația ONU privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase sau lingvistice, adoptată de Adunarea Generală prin Rezoluția 47/135 din 18 decembrie 1992, care prevede că „statele protejează existența și identitatea națională sau etnică, culturală, religioasă și lingvistică ale minorităților de pe teritoriul lor”,

–  având în vedere articolele 4, 22 și 119 din Constituția Republicii Populare Chineze, care prevăd sprijin guvernamental pentru dezvoltarea culturală a regiunilor locuite de minorități etnice, respectiv protejarea de către stat a monumentelor și vestigiilor culturale valoroase și protejarea patrimoniului cultural al diferitelor naționalități,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât în 2009 guvernul chinez a anunțat un program de reconstrucție urbană în valoare de 500 de milioane USD, „Reabilitarea clădirilor cu potențial de risc din Kashgar”, care, din același an, distruge progresiv orașul Kashgar aflat pe traseul străvechiului Drum al Mătăsii și care prevede demolarea a 85 % din orașul vechi tradițional și înlocuirea acestuia cu blocuri moderne de apartamente, precum și transformarea părților vechi ale orașului rămase în situri turistice mixte sino-uigure;

B.  întrucât autoritățile de la Beijing continuă să excludă orașul Kashgar din candidaturile pentru statutul de patrimoniu mondial al UNESCO, cum ar fi candidatura transnațională planificată pentru a obține protejarea mai multor situri culturale din porțiunea Drumului Mătăsii aflată în Asia Centrală;

C.  întrucât orașul Kashgar este un sit de importanță internațională cu un patrimoniu arhitectural unic, important din punct de vedere istoric și geografic în calitatea sa de centru comercial și turistic străvechi;

D.  întrucât orașul Kashgar are o valoare simbolică ridicată pentru identitatea culturală a populațiilor uigură și hui din regiune, precum și pentru diversitatea culturală a Chinei;

E.  întrucât justificarea oficială a programului de reconstrucție, și anume consolidarea antiseismică, nu necesită demolarea integrală a clădirilor tradiționale, o altă opțiune fiind o renovare care să țină seama de aspectele culturale;

F.  întrucât autoritățile chineze au lansat un proces de modernizare locativă distrugător și în alte părți ale Chinei, prin diversele „planuri de dezvoltare” locale, în cadrul cărora se demolează clădiri istorice, iar locatarii sunt forțați să se mute, fără să se țină cont de pierderea unui patrimoniu istoric și cultural neprețuit și fără să se dea prioritate conservării – în cadrul unor zone protejate sau al unor muzee – a vestigiilor sau a principalelor monumente și clădiri, pentru a transmite generațiilor viitoare și lumii întregi obiecte care ilustrează mileniile de dezvoltare istorică și culturală a Chinei;

G.  întrucât autoritățile de la Beijing aplică permanent în regiunea autonomă uigură Xinjiang (XUAR) politici de represiune etnoculturală care au atins un apogeu sumbru în cursul represiunii violente a protestatarilor uiguri pe perioada revoltei din Urumqi din 2009;

H.  întrucât populațiile uigură și hui suferă încălcări permanente ale drepturilor omului și întrucât multor persoane li se interzice o reprezentare politică adecvată și autodeterminarea culturală,

1.  invită guvernul chinez să înceteze imediat distrugerea culturală care amenință supraviețuirea patrimoniului arhitectural al orașului Kashgar și să asigure realizarea de către experți a unei analize cuprinzătoare a metodelor de renovare care țin cont de aspectele culturale;

2.  invită guvernul chinez să pună capăt relocării forțate și marginalizării sociale a populației uigure din Kashgar, cauzate de distrugerea zonelor rezidențiale, și să despăgubească în mod corespunzător toate victimele de până acum pentru pierderile suferite;

3.  invită autoritățile chineze să depună toate eforturile pentru a dezvolta un dialog autentic între hani și uiguri, să adopte în Xinjiang politici economice mai incluzive și cuprinzătoare, menite să consolideze participarea localnicilor, și să protejeze identitatea culturală a populației uigure;

4.  îndeamnă guvernul chinez să își respecte obligațiile constituționale sprijinind în mod adecvat tradițiile culturale din Kashgar și XUAR, care sunt puternic influențate de identitatea uigură;

5.  invită autoritățile chineze să ia mai multe măsuri pentru a împiedica traficul și comerțul ilegal care contribuie la pierderea patrimoniului civilizației chineze;

6.  îl invită pe ministrul culturii din China să revizuiască legislația și reglementările actuale privind protecția vestigiilor culturale pentru a adapta actualul stil de viață în schimbare al grupului etnic minoritar care, uneori, nefiind conștient de comorile sale, își utilizează în mod inadecvat patrimoniul cultural sau refuză protecția acestuia; declară că ar trebui organizată o campanie de educare pe această temă la nivel național;

7.  îndeamnă guvernul chinez să analizeze posibilitatea includerii orașului Kashgar în candidatura comună cu Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan pentru desemnarea Drumului Mătăsii drept patrimoniu mondial al UNESCO;

8.  invită guvernul chinez să înceteze toate politicile discriminatorii și represive la adresa populațiilor uigură și hui și să respecte dreptul lor fundamental la libertatea de exprimare culturală, având în vedere îndeosebi situația lui Tursunjan Hezim, fost profesor de istorie care, în urma unui proces secret, a fost condamnat la o detenție de șapte ani, precum și situația altor activiști care au fost condamnați în ultimele luni;

9.  invită Serviciul European de Acțiune Externă să elaboreze măsuri suplimentare în contextul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului pentru a proteja drepturile omului și drepturile culturale ale grupurilor minoritare etnice, religioase și lingvistice din China;

10.  invită reprezentanții UE și Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să multiplice și să intensifice discuțiile privind drepturile omului și drepturile minorităților cu Republica Populară Chineză, precum și să se asigure că dialogul privind drepturile omului este mai eficace și orientat în mai mare măsură spre obținerea de rezultate;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului, UNESCO, Congresului Național al Poporului (și Comitetului său permanent) al Republicii Populare Chineze, precum și Comitetului permanent regional de partid din XUAR.

(1) JO C 285 E, 21.10.2010, p. 80.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2010)0449.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate