Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 70kWORD 35k
Czwartek, 10 marca 2011 r. - Strasburg
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanawiania europejskich statutów dla towarzystw wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji
P7_TA(2011)0101P7_DCL(2010)0084

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustanawiania europejskich statutów dla towarzystw wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom(2),

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że bogactwo i równowaga społeczeństwa opiera się na jego różnorodności, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i mając na uwadze, że stowarzyszenia, towarzystwa wzajemne i fundacje przyczyniają się do tej różnorodności proponując odrębny model biznesowy oparty na podstawowych wartościach, a konkretnie solidarności, demokratycznym nadzorze i pierwszeństwie celów społecznych przez zyskiem,

B.  mając na uwadze, że podczas gdy, stowarzyszenia, towarzystwa wzajemne i fundacje rozwinęły się głównie w kontekście krajowym, powinny poprawić dostęp transgraniczny, aby zmaksymalizować swój potencjał przedsiębiorczości w UE,

1.  zauważa, że istnieje potrzeba stworzenia równych warunków, dzięki którym stowarzyszenia, towarzystwa wzajemne i fundacje otrzymają takie same środki i możliwości jak te, z których mogą korzystać inne zorganizowane struktury prawne, przez co ich organizacja i działalność uzyska wymiar europejski;

2.  wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich kroków w celu przedstawienia wniosków dotyczących europejskiego statutu stowarzyszeń, towarzystw wzajemnych i fundacji, w celu zaproponowania analizy wykonalności i oceny oddziaływania statutów stowarzyszeń i towarzystw wzajemnych, oraz w celu dokończenia oceny oddziaływania statutów fundacji, we właściwym czasie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(3) Komisji, Radzie, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 76 E z 25.3.2010, s. 16.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
(3) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 1 do protokołu obrad z dnia 10 marca 2011 r. (P7_PV(2011)03-10(ANN1)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności