Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 72kWORD 33k
Czwartek, 10 marca 2011 r. - Strasburg
Kolizje pojazdów ciężarowych
P7_TA(2011)0102P7_DCL(2010)0081

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie kolizji pojazdów ciężarowych

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pojazdy ciężarowe stanowią 3% wszystkich pojazdów w UE, ale że są one przyczyną 14% wypadków ze skutkiem śmiertelnym, skutkujących śmiercią ponad 4000 osób rocznie w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że każdego roku w Europie z powodu tzw. „martwego pola” wokół pojazdów ciężarowych ginie mniej więcej 400 osób, w większości niechronionych użytkowników dróg, takich jak rowerzyści, motocykliści i piesi,

C.  mając na uwadze, że wielu z tych wypadków śmiertelnych można by uniknąć dzięki kompletnej instalacji lusterek lub coraz tańszych urządzeń typu kamera-monitor, aktywnych systemów ostrzegania, zaawansowanych systemów hamownia awaryjnego i systemów ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu,

D.  mając na uwadze, że znaczne i niebezpieczne „martwe pole” wciąż istnieje wokół pojazdów ciężarowych pomimo bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących widoczności ustanowionych w dyrektywach 2003/97/WE i 2007/38/WE w odniesieniu do odpowiednio nowo rejestrowanych i już zarejestrowanych pojazdów ciężarowych,

E.  mając na uwadze, że wymogi określone w 2007 r. są mniej restrykcyjne niż wymogi określone w 2003 r. oraz że zostały one w niewystarczającym stopniu wdrożone przez państwa członkowskie pomimo dążeń UE do ograniczenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków o połowę,

1.  wzywa Komisję do przyspieszenia oceny dyrektywy 2007/38/WE oraz do dokonania jej przeglądu w celu dostosowania jej do postępu technologicznego oraz do najnowszych wymogów dotyczących urządzeń widzenia pośredniego dla nowo rejestrowanych pojazdów ciężarowych, aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa;

2.  wzywa Komisję do dopilnowania tego, aby nie wprowadzano żadnych wyjątków od obowiązku wyposażania pojazdów w zaawansowane systemy hamowania awaryjnego i systemy ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 661/2009 dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Radzie i Komisji.

(1) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 2 do protokołu obrad z dnia 10 marca 2011 r. (P7_PV(2011)03-10(ANN2)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności