Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0318(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0041/2011

Texte depuse :

A7-0041/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/03/2011 - 6.1
CRE 24/03/2011 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0104

Texte adoptate
PDF 273kWORD 39k
Joi, 24 martie 2011 - Bruxelles
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova ***I
P7_TA(2011)0104A7-0041/2011
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 martie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (COM(2010)0649 – C7-0364/2010 – 2010/0318(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0649),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0364/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0041/2011),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 martie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova
P7_TC1-COD(2010)0318

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 581/2011)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate