Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0140(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0051/2011

Внесени текстове :

A7-0051/2011

Разисквания :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0105

Приети текстове
PDF 278kWORD 33k
Четвъртък, 24 март 2011 г. - Брюксел
Oбщи тарифни преференции ***I
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 март 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0142),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0135/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A7-0051/2011),

1.  Приема своята позиция на първо четене, изложена по-долу;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Призовава Комисията да представи незабавно предложение за нов регламент за прилагане на схема от общи тарифни преференции;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 март 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г.
P7_TC1-COD(2010)0140

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 512/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност