Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0140(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0051/2011

Předložené texty :

A7-0051/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Hlasování :

PV 24/03/2011 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0105

Přijaté texty
PDF 282kWORD 36k
Čtvrtek, 24. března 2011 - Brusel
Všeobecné celní preference ***I
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. března 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0142),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0135/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0051/2011),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila návrh nového nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. března 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
P7_TC1-COD(2010)0140

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 512/2011).

Právní upozornění - Ochrana soukromí