Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0140(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0051/2011

Esitatud tekstid :

A7-0051/2011

Arutelud :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Hääletused :

PV 24/03/2011 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0105

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 31k
Neljapäev, 24. märts 2011 - Brüssel
Üldised tariifsed soodustused ***I
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 (KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0142);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0135/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A7-0051/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  palub komisjonil esitada viivitamata uus määruse ettepanek üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. märtsil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011
P7_TC1-COD(2010)0140

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 512/2011) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika