Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0140(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0051/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0051/2011

Debates :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Balsojumi :

PV 24/03/2011 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0105

Pieņemtie teksti
PDF 271kWORD 34k
Ceturtdiena, 2011. gada 24. marts - Brisele
Vispārējās tarifa preferences ***I
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 24. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0142),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0135/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A7-0051/2011),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  prasa Komisijai nekavējoties iesniegt priekšlikumu jaunai regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 24. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2011, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim
P7_TC1-COD(2010)0140

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 512/2011.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika