Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0140(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0051/2011

Ingediende teksten :

A7-0051/2011

Debatten :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Stemmingen :

PV 24/03/2011 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0105

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 32k
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel
Algemene tariefpreferenties ***I
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0142),

–  gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0135/2010),

–  gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0051/2011),

1.  stelt zijn onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een nieuwe verordening betreffende de onverwijlde toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 maart 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011
P7_TC1-COD(2010)0140

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 512/2011.)

Juridische mededeling - Privacybeleid