Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0140(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0051/2011

Predkladané texty :

A7-0051/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0105

Prijaté texty
PDF 280kWORD 37k
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel
Všeobecné colné preferencie ***I
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. marca 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 (KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0142),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0135/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0051/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh nového nariadenia, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. marca 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011
P7_TC1-COD(2010)0140

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 512/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia