Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0140(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0051/2011

Ingivna texter :

A7-0051/2011

Debatter :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0105

Antagna texter
PDF 193kWORD 26k
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel
Allmänna preferenssystemet ***I
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 mars 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 (KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0142),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0135/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0051/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram ett förslag till ny förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 mars 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011
P7_TC1-COD(2010)0140

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 512/2011.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy