Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0112(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0046/2011

Ingivna texter :

A7-0046/2011

Debatter :

PV 24/03/2011 - 4
CRE 24/03/2011 - 4

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0106

Antagna texter
PDF 192kWORD 30k
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel
Luftfartsavtal EG/Förenta staterna ***
P7_TA(2011)0106A7-0046/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 mars 2011 om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet (15381/2010),

–  med beaktande av utkastet till protokollet om ändring av luftfartsavtalet från 2007 mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater (09913/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2, 218.6 andra stycket punkt a led v och 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0385/2010),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna(1),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0046/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till den amerikanska kongressen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0239.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy