Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0802(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0064/2011

Внесени текстове :

A7-0064/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0110

Приети текстове
PDF 260kWORD 32k
Четвъртък, 24 март 2011 г. - Брюксел
Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка: Рeter Praet (Белгия)
P7_TA(2011)0110A7-0064/2011

Решение на Европейския парламент от 24 март 2011 г. относно препоръка на Съвета за назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (00003/2011),

–  като взе предвид член 283, параграф 2 алинея втора от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0058/2011),

–  като взе предвид член 109 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0064/2011),

А.  като има предвид, че с писмо от 18 февруари 2011 г. Европейският съвет се консултира с Европейския парламент относно назначаването на Peter Praet за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка с осемгодишен мандат, считано от 1 юни 2011 г.,

Б.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси към Парламента пристъпи към оценяване на пълномощията на кандидата, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и с оглед на необходимостта от пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130 от същия Договор, и като има предвид, че при провеждането на настоящата оценка комисията получи автобиографията на кандидата, както и неговите отговори на изпратения му писмен въпросник,

В.  като има предвид, че впоследствие комисията проведе на 16 март 2011 г изслушване с кандидата, продължило час и половина, по време на което той направи встъпително изявление и после отговори на въпросите, поставени от членовете на комисията,

1.  Изказва пред Европейския съвет положително становище по препоръката на Съвета за назначаването на Peter Praet за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет и на Съвета.

Правна информация - Политика за поверителност