Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0802(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0064/2011

Esitatud tekstid :

A7-0064/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/03/2011 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0110

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 29k
Neljapäev, 24. märts 2011 - Brüssel
Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: Peter Praet (BE)
P7_TA(2011)0110A7-0064/2011

Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2011. aasta otsus, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta soovitust (00003/2011);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõike 2 teist lõiku, mille alusel Euroopa Ülemkogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7–0058/2011);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 109;

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0064/2011),

A.  arvestades, et 18. veebruari 2011. aasta kirjas konsulteeris Euroopa Ülemkogu Euroopa Parlamendiga Peter Praeti ametisse nimetamise osas Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks ametiajaga kaheksaks aastaks alates 1. juunist 2011;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon alustas seejärel kandidaadi pädevuse hindamist, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikes 2 esitatud nõudeid ja kõnealuse lepingu artiklis 130 sätestatud EKP täieliku sõltumatuse nõuet, ning arvestades, et selle hindamise käigus sai parlamendikomisjon kandidaadilt elulookirjelduse ja vastused talle saadetud kirjalikule küsimustikule;

C.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 16. märtsil 2011. aastal kandidaadi pooleteisetunnise kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele,

1.  esitab Euroopa Ülemkogule pooldava arvamuse nõukogu soovituse kohta nimetada Peter Praet Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika