Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0802(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0064/2011

Ingediende teksten :

A7-0064/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/03/2011 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0110

Aangenomen teksten
PDF 187kWORD 30k
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel
Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank: Peter Praet (BE)
P7_TA(2011)0110A7-0064/2011

Besluit van het Europees Parlement van 24 maart 2011 over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 15 februari 2011 (00003/2011),

–  gelet op de tweede alinea van artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is geraadpleegd (C7-0058/2011),

–  gelet op artikel 109 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0064/2011),

A.  overwegende dat de Europese Raad het Europees Parlement bij schrijven van 18 februari 2011 heeft geraadpleegd over de benoeming van Peter Praet tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar die op 1 juni 2011 ingaat,

B.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement vervolgens de referenties van de kandidaat heeft beoordeeld, met name tegen de achtergrond van de eisen van artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en gezien het feit dat de ECB overeenkomstig artikel 130 van dat verdrag volstrekt onafhankelijk dient te zijn, en overwegende dat de commissie in het kader van de uitvoering van deze beoordeling een CV van de kandidaat heeft ontvangen alsook diens antwoorden op de hem toegezonden vragenlijst,

C.  overwegende dat de commissie de kandidaat vervolgens op 16 maart 2011 gedurende anderhalf uur heeft gehoord; bij deze gelegenheid heeft hij een inleidende verklaring afgelegd en vragen van de commissieleden beantwoord,

1.  brengt aan de Europese Raad positief advies uit inzake de aanbeveling van de Raad om Peter Praet te benoemen tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad en aan de Raad.

Juridische mededeling - Privacybeleid