Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0802(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0064/2011

Ingivna texter :

A7-0064/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0110

Antagna texter
PDF 187kWORD 30k
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel
Utnämning av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion: Peter Praet (BE)
P7_TA(2011)0110A7-0064/2011

Europaparlamentets beslut av den 24 mars 2011 om rådets rekommendation om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 15 februari 2011 (00003/2011),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilket Europeiska rådet har hört parlamentet (C7-0058/2011),

–  med beaktande av artikel 109 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0064/2011), och av följande skäl:

A.  Genom en skrivelse av den 18 februari 2011 konsulterade Europeiska rådet Europaparlamentet om att utse Peter Praet till ledamot i Europeiska centralbankens direktion för en åttaårsperiod med verkan från den 1 juni 2011.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade sedan den nominerade kandidatens referenser, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i samma fördrag. I samband med denna granskning har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor utskottet ställt honom.

C.  Utskottet höll den 16 mars 2011 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning, som varade i en och en halv timme, höll kandidaten först ett inledande anförande, och därefter besvarade han utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet ger Europeiska rådet sin tillstyrkan till rådets rekommendation att utse Peter Praet till ledamot i Europeiska centralbankens direktion.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet och rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy