Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2634(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0200/2011

Esitatud tekstid :

B7-0200/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/03/2011 - 6.8
PV 24/03/2011 - 6.10
CRE 24/03/2011 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0113

Vastuvõetud tekstid
PDF 97kWORD 29k
Neljapäev, 24. märts 2011 - Brüssel
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine
P7_TA(2011)0113B7-0200/2011

Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2011. aaasta resolutsioon Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) tegevdirektori ametisse nimetamise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) 28. veebruari 2011. aasta kirja;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)(1) artikli 51 lõiget 2;

–  võttes arvesse asjaolu, et majandus- ja rahanduskomisjon kuulas 17. märtsil 2011 ära Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) järelevalvenõukogu valitud kandidaadi;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 120,

A.  arvestades, et Verena Ross täidab määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 51 lõikes 2 esitatud kriteeriumid,

1.  kiidab heaks Verena Rossi nimetamise Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) tegevdirektoriks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve).

(1) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika