Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2634(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0200/2011

Ingivna texter :

B7-0200/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.8
PV 24/03/2011 - 6.10
CRE 24/03/2011 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0113

Antagna texter
PDF 101kWORD 30k
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)
P7_TA(2011)0113B7-0200/2011

Europaparlamentets resolution av den 24 mars 2011 om utnämningen av verkställande direktör för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av skrivelsen av den 28 februari 2011 från Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten),

–  med beaktande av artikel 51.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)(1),

–  med beaktande av det faktum att utskottet för ekonomi och valutafrågor vid sitt sammanträde den 17 mars 2011 hörde den kandidat som valts ut av styrelsen för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten),

–  med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Verena Ross uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1095/2010.

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till utnämningen av Verena Ross till verkställande direktör för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidarebefordra denna resolution till Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy