Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/0196(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0038/2011

Testi mressqa :

A7-0038/2011

Dibattiti :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Votazzjonijiet :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Testi adottati
PDF 1148kWORD 1103k
Il-Ħamis, 24 ta' Marzu 2011 - Brussell
Drittijiet tal-konsumatur ***I
P7_TA(2011)0116A7-0038/2011

Emendi tal-Parlament Ewropew adottati fl-24 ta' Marzu 2011 għall-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar drittijiet tal-konsumatur (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-proposta ġiet emendata kif ġej(1):

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Dawk id-Direttivi ġew riveduti fid-dawl tal-esperjenza bil-ħsieb li jissimplifikaw u jaġġornaw ir-regoli applikabbli, filwaqt li jneħħu inkonsistenzi u jagħlqu lakuni mhux mixtieqa fir-regoli. Dik ir-reviżjoni wriet li huwa xieraq li dawk l-erba' Direttivi jiġu sostitwiti minn din id-Direttiva unika. Id-Direttiva għandha skont dan tistipula regoli standard għall-aspetti komuni u tħalli l-istrateġija ta' armonizzazzjoni minima fid-Direttivi ta' qabel li permezz tagħhom l-Istati Membri setgħu jippreservaw jew jadottaw regoli nazzjonali aktar stretti.
(2)  Dawk id-Direttivi ġew riveduti fid-dawl tal-esperjenza bil-ħsieb li jissimplifikaw u jaġġornaw ir-regoli applikabbli, filwaqt li jneħħu inkonsistenzi u jagħlqu lakuni mhux mixtieqa fir-regoli. Dik ir-reviżjoni wriet li huwa xieraq li dawk l-erba' Direttivi jiġu sostitwiti minn din id-Direttiva unika. Id-Direttiva għandha skont dan tistipula regoli standard għall-aspetti komuni filwaqt li tippermetti li l-Istati Membri jippreservaw jew jadottaw regoli nazzjonali aktar stretti sabiex jipprovdu livell ogħla ta' protezzjoni għall-konsumatur.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Il-potenzjal transkonfinali tal-bejgħ mill-bogħod li għandu jkun wieħed mir-riżultati tanġibbli tas-suq intern mhuwiex sfruttat bis-sħiħ mill-konsumaturi. Imqabbel mat-tkabbir sinifikanti tal-bejgħ domestiku mill-bogħod matul dawn l-aħħar snin, it-tkabbir fil-bejgħ transkonfinali mill-bogħod kien limitat. Id-diskrepanza hija partikolarment sinifikanti għall-bejgħ bl-Internet li għandu potenzjal qawwi ta' tkabbir ulterjuri. Il-potenzjal transkonfinali ta' kuntratti nnegozjati lil hinn mill-post tan-negozju (il-bejgħ dirett) huwa mxekkel b'għadd ta' fatturi inklużi r-regoli nazzjonali differenti tal-protezzjoni tal-konsumatur imposti fuq l-industrija. Imqabbel mat-tkabbir tal-bejgħ domestiku dirett matul dawn l-aħħr ftit snin, b'mod partikolari fis-settur tas-servizzi (pereżempju l-utilitajiet), l-għadd ta' konsumaturi li jużaw din ir-rotta għax-xirjiet transkonfinali baqa' ma nbidilx. Meta jirreaġixxu għal opportunitajiet miżjuda f'bosta Stati Membri, intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (inklużi intraprendituri individwali) jew aġenti ta' kumpaniji ta' bejgħ dirett għandhom ikunu aktar inklinati li jfittxu opportunitajiet ta' negozju fi Stati Membri oħra, b'mod partikolari f'reġjuni konfinali. Għalhekk l-armonizzazzjoni sħiħa tal-informazzjoni tal-konsumatur u d-dritt ta' rtirar f'kuntratt mill-bogħod u dawk li jseħħu lil hinn mill-post tan-negozju se jikkontribwixxu għat-tħaddim aħjar tas-suq intern tan-negozju dirett lejn il-konsumatur.
(5)  Il-potenzjal transkonfinali tal-bejgħ mill-bogħod li għandu jkun wieħed mir-riżultati tanġibbli tas-suq intern mhuwiex sfruttat bis-sħiħ. Imqabbel mat-tkabbir sinifikanti tal-bejgħ domestiku mill-bogħod matul dawn l-aħħar snin, it-tkabbir fil-bejgħ transkonfinali mill-bogħod kien limitat. Id-diskrepanza hija partikolarment sinifikanti għall-bejgħ bl-Internet li għandu potenzjal qawwi ta' tkabbir ulterjuri. Il-potenzjal transkonfinali ta' kuntratti nnegozjati lil hinn mill-post tan-negozju (il-bejgħ dirett) huwa mxekkel b'għadd ta' fatturi inklużi r-regoli nazzjonali differenti tal-protezzjoni tal-konsumatur imposti fuq l-industrija. Imqabbel mat-tkabbir tal-bejgħ domestiku dirett matul dawn l-aħħr ftit snin, b'mod partikolari fis-settur tas-servizzi (pereżempju l-utilitajiet), l-għadd ta' konsumaturi li jużaw din ir-rotta għax-xirjiet transkonfinali baqa' ma nbidilx. Meta jirreaġixxu għal opportunitajiet miżjuda f'bosta Stati Membri, intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (inklużi kummerċjanti individwali) jew aġenti ta' kumpaniji ta' bejgħ dirett għandhom ikunu aktar inklinati li jfittxu opportunitajiet ta' negozju fi Stati Membri oħra, b'mod partikolari f'reġjuni konfinali. Għalhekk l-armonizzazzjoni sħiħa dwar ċerti aspetti tal-informazzjoni tal-konsumatur u d-dritt ta' rtirar f'kuntratt mill-bogħod u dawk li jseħħu lil hinn mill-post tan-negozju se jikkontribwixxu għal livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi u għat-tħaddim aħjar tas-suq intern tan-negozju dirett lejn il-konsumatur.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar kuntratti tal-konsumatur juru differenzi ċari li jiġġeneraw distorzjonijiet sinifikanti ta' kompetizzjoni u xkiel għat-tħaddim bla skossi tas-suq intern. Il-leġiżlazzjoni attwali tal-Komunità fil-qasam tal-kuntratti tal-konsumatur konklużi mill-bogħod jew “il barra mill-post tan-negozju prodotti tal-konsumaturi u garanziji kif ukoll kondizzjonijiet żleali ta' kuntratt jistabbilixxu standards minimi għall-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni li tippermetti l-Istati Membri l-possibilità li jippreservaw jew idaħħlu miżuri aktar strinġenti li jiżguraw livell ogħla tal-protezzjoni tal-konsumatur fit-territorji tagħhom. Barra dan, bosta kwistjonijiet huma regolati b'mod inkonsistenti bejn id-direttivi jew ma ġewx konklużi. Dawn il-kwistjonijiet ġew indirizzati b'mod differenti mill-Istati Membri. B'riżultat ta' dan, id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw id-direttivi fil-liġi tal-kuntratti tal-konsumatur jiddevjaw b'mod sinifikanti.
imħassar
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  Dawn id-disparitajiet joħolqu ostakli sinifikanti tas-suq intern li jaffetwaw in-negozji u l-konsumaturi. Huma jżidu l-ispejjeż ta' konformità għan-negozji li jixtiequ jwettqu bejgħ transkonfinali ta' prodotti jew forniment ta' servizzi. Il-frammentazzjoni ddgħajjef ukoll il-kunfidenza tal-konsumatur fis-suq intern. L-effett negattiv fuq il-kunfidenza tal-konsumatur jissaħħaħ minn livell inkonsistenti ta' protezzjoni tal-konsumatur madwar il-Komunità sħiħa. Il-problema hija partikolarment gravi fid-dawl tal-iżviluppi ġodda tas-suq.
(7)  Ċerti disparitajiet fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-kuntratti li jsiru mal-konsumaturi, partikolarment kuntratti mill-bogħod jew li jsiru “l barra mill-post tan-negozju, joħolqu ostakli sinifikanti tas-suq intern li jaffetwaw il-kummerċjanti u l-konsumaturi. Huma jżidu l-ispejjeż ta' konformità għall-kummerċjanti li jixtiequ jwettqu bejgħ transkonfinali ta' prodotti jew forniment ta' servizzi. Il-frammentazzjoni sproporzjonata ddgħajjef ukoll il-kunfidenza tal-konsumatur fis-suq intern.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  L-armonizzazzjoni sħiħa ta' wħud mill-aspetti regolatorji ewlenin għandha żżid konsiderevolment iċ-ċertezza legali kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozju. Kemm il-konsumaturi kif ukoll in-negozju se jkunu jistgħu jorbtu fuq qafas regolatorju uniku bbażat fuq kunċetti legali definiti b'mod ċar li jirregolaw ċerti aspetti ta' kuntratti fil-Komunità tan-negozju dirett lejn il-konsumatur. L-effett se jkun li jinqerdu l-ostakli mnissla mill-frammentazzjoni tar-regoli u biex jitlesta s-suq intern f'dan il-qasam. Dawn l-ostakli jistgħu jinqerdu biss billi jitwaqqfu regoli uniformi fil-livell tal-Komunità. Barra dan il-konsumaturi jgawdu minn livell komuni għoli ta' protezzjoni madwar il-Komunità kollha.
(8)  Sakemm ma jiġix speċifikat b'mod ieħor u skont l-Artikolu 169 dwar it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva m'għandhomx iwaqqfu lill-Istati Membri milli jżommu jew jadottaw miżuri ta' liġi nazzjonali aktar stretti li jtejbu l-protezzjoni tal-konsumatur. Madankollu l-armonizzazzjoni sħiħa ta' wħud mill-aspetti regolatorji ewlenin huwa ġustifikat sabiex jiġi assigurat qafas regolatorju uniku għall-protezzjoni tal-konsumatur u sabiex iżżid konsiderevolment iċ-ċertezza legali kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozju f'negozju transkonfinali. F'dal-każ, kemm il-konsumaturi kif ukoll in-negozjanti se jkunu jistgħu jorbtu fuq qafas regolatorju uniku bbażat fuq kunċetti legali definiti b'mod ċar li jirregolaw ċerti aspetti ta' kuntratti fl-Unjoni tan-negozju dirett lejn il-konsumatur. Għaldaqstant, il-konsumatur igawdi livell għoli komuni ta' protezzjoni fl-Unjoni kollha. Barra minn hekk, billi jiġu stabbiliti regoli uniformi fil-livell tal-Unjoni, dan għandu jeqred l-ostakli mnissla mill-frammentazzjoni sproporzjonata tar-regoli u għandu jlesti s-suq intern f'dan il-qasam.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)
(10a)  Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għall-kura tas-saħħa, jiġifieri s-servizzi tas-saħħa mogħtija mill-professjonijisti tas-saħħa lill-pazjenti biex jevalwaw, iżommu jew jreġġgħu lura s-saħħa tagħhom.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 10 b (ġdida)
(10b)  Il-logħob tal-azzard, inklużi l-lotteriji u l-imħatri, huwa eskluż mill-qasam ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva minħabba n-natura speċifika ħafna ta' dawk l-attivitajiet, li abbażi tagħha l-Istati Membri għandhom ikunu f'pożizzjoni jadottaw miżuri differenti, inklużi aktar stretti, ta' protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward ta' dawn l-attivitajiet.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Komunità dwar servizzi finanzjarji tal-Komunità fiha bosta regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Għal din ir-raġuni d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jkopru kuntratti relatati ma' servizzi finanzjarji sal-punt biss li dan jinħtieġ biex jimla l-lakuni regolatorji.
(11)  Il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni inter alia marbuta mas-servizzi finanzjarji jew il-vjaġġi kollox kompriż fiha bosta regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur Għal din ir-raġuni, l-Artikoli 5 sa 19 u l-Artikolu 23a ta' din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw għal kuntratti marbutin mas-servizzi finanzjarji u l-Artikoli 9 sa 19 m'għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod u li ma jsirux fuq il-post marbutin mal-vjaġġi kollox kompriż, mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħrajn tal-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni. Fir-rigward tas-servizzi finanzjarji, l-Istati Membri għandom jitħeġġew jisilitu ispirazzjoni mil-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni f'dak il-qasam, fil-leġiżlazzjoni ta' oqsma li mhumiex regolati fil-livell tal-Unjoni, b'tali mod li jiġi żgurat ambjent ekwu'għall-konsumaturi kollha u għall-kuntratti kollha marbutin mas-servizzi finanzjarji. Il-Kummissjoni għandha timmira li tikkumplimenta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji sabiex tagħlaq id-diskrepanzi eżistenti u tipproteġi l-konsumaturi f'kull tip ta' kuntratt.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)
(11a)  L-Artikoli 9 sa 19 ta' din id-Direttiva għandhom ikunu bla ħsara għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Istati Membri dwar l-akkwist ta' proprjetà immobbli u l-garanziji dwar il-proprjetà immobbli jew il-formazzjoni jew it-trasferiment tad-drittijiet in rem għall-proprjetà immobbli. Dan jinkludi l-ftehimiet konnessi ma' atti legali, bħall-bejgħ ta' proprjetà immobbli li għad trid tiġi żviluppata jew ix-xiri bin-nifs.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 11b (ġdida)
(11b)  Minħabba li ma tapplika l-ebda sitwazzjoni psikoloġika fl-istabbiliment tal-kuntratti minn detentur ta' uffiċċju pubbliku, dawn il-kuntratti għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tal-Artikoli 9 sa 19 ta' din id-Direttiva, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-Istati Membri.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 11 c (ġdida)
(11c)  Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, kuntratti ta' kiri ta' vetturi, fejn il-vettura tiġi ritornata mat-tmiem tal-kuntratt, għandhom jitqiesu bħala servizzi ta' kiri ta' vetturi.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 11 d (ġdida)
(11d)  Bosta Stati Membri għażla li japplikaw regoli ta' protezzjoni tal-kunsumaturi għal entitajiet oħrajn bħal organizzazzjonijiet non-governattivi, negozji li għadhom jibdew u intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u Stati Membri oħrajn li jixtiequ jagħmlu dan. Għandu jitfakkar li l-Istati Membri jistgħu jestendu l-ambitu tar-regoli nazzjonali adottati sabiex jimplimentaw din id-Direttiva biex ikopru l-persuni naturali jew legali li mhumiex konsumaturi skont id-definizzjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 11 e (ġdida)
(11e)  Kontenut diġitali li jiġi trasmess lill-konsumatur f'format diġitali, fejn il-konsumatur jikseb il-possibilità tal-użu fuq bażi permanenti jew b'mod simili għall-pussess fiżiku ta' prodott bil-possibilità li jaħżnu fil-kompjuter, għandhom jiġu ttrattati bħala prodotti għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li japplikaw għal kuntratti ta' bejgħ. Madankollu għandu jiġi applikat dritt ta' irtirar sa dak il-mument li fih il-konsumatur jagħżel li jniżżel il-kontenut diġitali.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Id-definizzjoni ġdida ta' kuntratt mill-bogħod għandha tkopri l-każijiet kollha fejn il-kuntratti ta' bejgħ u ta' servizz huma konklużi bl-użu ta' mezz wieħed jew aktar ta' komunikazzjoni ta' distanza (pereżempju bejgħ bil-posta, Internet, telefown jew faks). Din għandha toħloq kondizzjonijiet ugwali għall-kummerċjanti mill-bogħod kollha. Għandha wkoll ittejjeb iċ-ċertezza legali meta mqabbla mad-definizzjoni attwali li tobbliga l-preżenza ta' skema ta' bejgħ mill-bogħod organizzata mmexxija mill-kummerċjant sal-konklużjoni tal-kuntratt.
(12)  Id-definizzjoni ġdida ta' kuntratt mill-bogħod għandha tkopri l-każijiet kollha fejn il-kuntratti li jikkonċernaw il-kunsinna ta' merkanzija jew il-forniment ta' servizz huma konklużi bejn il-kummerċjant u l-konsumatur taħt skema organizzata ta' distanza ta' bejgħ jew il-forniment ta' servizz mingħajr il-preżenza simultanja u fiżika tal-partijiet, u bl-użu ta' mezz wieħed jew aktar ta' komunikazzjoni ta' distanza (pereżempju bejgħ bil-posta, Internet, telefown jew faks). Siti tal-internet li joffru biss informazzjoni dwar il-kummerċjant, il-merkanzija u/jew servizzi tiegħu m'għandhomx ikunu kopruti mid-definizzjoni ta' din it-tip ta' skema organizzata ta' distanza ta' bejgħ jew ta' forniment ta' servizz, anke jekk dawn is-siti tal-internet jindikaw mezz wieħed jew aktar ta' komunikazzjoni fuq distanza. Din għandha toħloq kondizzjonijiet ugwali għall-kummerċjanti mill-bogħod kollha.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  Iċ-ċirkustanzi partikolari li fihom tkun saret offerta jew li fihom ġie nnegozjat kuntratt ma għandhomx ikunu relevanti fid-definizzjoni ta' kuntratt mill-bogħod. Il-fatt li l-kummerċjant huwa kultant bejjiegħ mill-bogħod jew li juża skema organizzata mmexxija minn parti terza bħalma hija pjattaforma fuq l-internet, ma għandux iċaħħad il-konsumaturi mill-protezzjoni tagħhom. Bl-istess mod, tranżazzjoni nnegozjata wiċċ imb wiċċ bejn il-kummerċjant u l-konsumatur lil hinn mill-post tan-negozju għandha tkun kuntratt mill-bogħod, jekk il-kuntratt imbagħad ġie konkluż permezz tal-użu esklussiv ta' komunikazzjoni mill-bogħod, bħalma huwa l-Internet jew it-telefown. Għall-kummerċjanti, definizzjoni aktar sempliċi ta' kuntratt mill-bogħod għandha ttejjeb iċ-ċertezza legali u tipproteġihom minn kompetizzjoni żleali.
(13)  Iċ-ċirkustanzi partikolari li fihom tkun saret offerta jew li fihom ġie nnegozjat kuntratt ma għandhomx ikunu relevanti fid-definizzjoni ta' kuntratt mill-bogħod. Il-fatt li l-kummerċjant juża skema organizzata ta' bejgħ mill-bogħod jew ta' forniment ta' servizz mmexxija minn parti terza bħalma hija pjattaforma fuq l-internet, ma għandux iċaħħad il-konsumaturi mill-protezzjoni tagħhom. Bl-istess mod, tranżazzjoni nnegozjata wiċċ imb wiċċ bejn il-kummerċjant u l-konsumatur lil hinn mill-post tan-negozju għandha tkun kuntratt mill-bogħod, jekk il-kuntratt imbagħad ġie konkluż permezz tal-użu esklussiv ta' komunikazzjoni mill-bogħod, bħalma huwa l-Internet jew it-telefown. Għall-kummerċjanti, definizzjoni aktar sempliċi ta' kuntratt mill-bogħod għandha ttejjeb iċ-ċertezza legali u tipproteġihom minn kompetizzjoni żleali.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 14
(14)  Kuntratt li jsir lil hinn mill-post tan-negozju għandu jiġi definit bħala kuntratt konkluż mal-preżenza fiżika simultanja tal-kummerċjant u l-konsumatur, lil hinn mil-lok tan-negozjiu, pereżempju għand dar il-konsumatur jew fil-post tax-xogħol tiegħu. F'kuntest lil hinn mill-post tan-negozju, il-konsumaturi huma taħt pressjoni psikoloġika irrispettivament jekk talbux iż-żjara tal-kummerċjant huma jew le. Barra dan, sabiex ma jkunx hemm lok għal tidwir mar-regoli meta l-konsumaturi jiġu avviċinati lil hinn mill-post tan-negozju, kuntratt li ġie nnegozjat, pereżempju d-dar tal-konsumatur iżda konkluż f'ħanut għandu jitqies bħala kuntratt li sar lil hinn mill-post tan-negozju.
(14)  Kuntratt li jsir lil hinn mill-post tan-negozju għandu jiġi definit bħala kuntratt konkluż mal-preżenza fiżika simultanja tal-kummerċjant u l-konsumatur, lil hinn mil-lok tan-negozjiu, pereżempju għand dar il-konsumatur jew fil-post tax-xogħol tiegħu. F'kuntest lil hinn mill-post tan-negozju, il-konsumaturi temporanjament jinsabu f'sitwazzjoni partikolari li hija differenti mis-sitwazzjoni f'ħanut, pereżempju mill-perspettiva psikoloġika u rigward l-iskop li wieħed iqabbel prodotti u prezzijiet; irrispettivament jekk talbux iż-żjara tal-kummerċjant huma jew le. Barra dan, sabiex ma jkunx hemm lok għal tidwir mar-regoli meta l-konsumaturi jiġu avviċinati lil hinn mill-post tan-negozju, kuntratt li ġie nnegozjat, pereżempju d-dar tal-konsumatur iżda konkluż f'ħanut għandu jitqies bħala kuntratt li sar lil hinn mill-post tan-negozju biss meta l-komponenti ewlenin tal-kuntratt ikunu ġew determinati waqt vjaġġ, avveniment ta' divertiment jew dimostrazzjoni ta' bejgħ. Madankollu, il-kuntratti li skonthom għandu jsir ħlas mill-konsumatur li ma jeċċedix EUR 40 m'għandhomx jiġu kopruti mir-rekwiżiti ta' informazzjoni koperti stabbiliti f'din id-Direttiva, sabiex, pereżempju biex ma jinħoloqx piż żejjed ta' rekwiżiti ta' informazzjoni għall-kummerċjanti li jbigħu prodotti fit-triq u jwettqu l-forniment minnufih. F'każijiet bħal dawn lanqas ma jinħtieġ dritt tal-irtirar minħabba l-impatt limitat ta' dawk it-tranżazzjonijiet hu faċli li jinftiehem. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa u għandhom jitħeġġu jiffissaw valur aktar baxx.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  Il-post tan-negozju għandu jinkludi l-lok fi kwalunkwe forma (bħalma huma ħwienet jew trakkijiet) li jservi bħala post permanenti ta' negozju għall-kummerċjant. Armar tal-monti u tal-fieri għandu jiġi ttrattat bħala post tan-negozju avolja jistgħu jintużaw mill-kummerċjant fuq bażi temporanja. Postijiet oħra li jiġu mikrija għal żmien qasir biss u fejn il-kummerċjant ma jkunx stabbilit (bħalma huma ħotels, ristoranti, ċentri tal-konferenzi, ċinemi mikrija minn kummerċjanti li mhumiex stabbiliti hemmhekk) ma għandhomx jitqiesu bħala postijiet tan-negozju. Bl-istess mod, l-ispazji pubbliċi kollha inklużi t-trasport jew il-faċilitajiet pubbliċi kif ukoll djar privati jew postijiet tax-xogħol ma għandhomx jitqiesu bħala postijiet tan-negozju.
(15)  Il-post tan-negozju għandu jinkludi l-lok fi kwalunkwe forma (bħalma huma ħwienet, taxis jew trakkijiet) li jservi bħala post permanenti ta' attività għall-kummerċjant. Armar tal-monti u tal-fieri għandu jiġi ttrattat bħala post tan-negozju avolja jistgħu jintużaw mill-kummerċjant fuq bażi temporanja jew regolari. Postijiet oħra li jiġu mikrija għal żmien qasir biss u fejn il-kummerċjant ma jkunx stabbilit (bħalma huma ħotels, ristoranti, ċentri tal-konferenzi, ċinemi mikrija minn kummerċjanti li mhumiex stabbiliti hemmhekk) ma għandhomx jitqiesu bħala postijiet tan-negozju. Bl-istess mod, l-ispazji pubbliċi kollha inklużi t-trasport jew il-faċilitajiet pubbliċi kif ukoll djar privati jew postijiet tax-xogħol ma għandhomx jitqiesu bħala postijiet tan-negozju.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)   Id-definizzjoni ta' mezz li jservi għal żmien twil għandha tinkludi b'mod partikolari dokumenti tal-karti, USB sticks, CD-ROMs, DVDs, kards tal-memorja u l-hard drive tal-computer li fih jinħażnu l-posta elettronika jew pdf file.
(16)   Media li sservi għal żmien twil għandha tinkludi b'mod partikolari karti, USB sticks, CD-ROMs, DVDs, kards tal-memorja jew il-hard drives tal-computers. Sabiex il-posta elettronika jew sit jikkwalifikaw bħala “mezz li jservi għal żmien twil”, dawn għandhom l-ewwel nett jippermettu lill-konsumaturi jaħżnu l-informazzjoni rilevanti għalihom biex jipproteġu l-interessi tagħhom li joħorġu mir-relazzjoni tagħhom mal-kummerċjant. It-tieni nett, il-posta elettronika jew is-sit tal-internet għandhom jippermettu li l-informazzjoni tinħażen b'tali mod li jkun impossibbli li l-kummerċjant jibdilha b'mod unilaterali.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Il-konsumaturi għandhom ikunu intitolati li jirċievu informazzjoni qabel il-konklużjoni tal-kuntratt. Minkejja dan il-kummerċjanti ma għandhomx għalfejn jagħtu informazzjoni meta tkun diġà evidenti mill-kuntest. Pereżempju fi tranżazzjoni fuq il-post, il-karatteristiċi ewlenin ta' prodott, l-identità tal-kummerċjant u l-arranġamenti għat-twassil jistgħu jkunu evidenti mill-kuntest. Fi tranżazzjonijiet mill-bogħod u lil hinn mill-post, il-kummerċjant għandu dejjem jagħti l-informazzjoni dwar arranġamenti għall-ħlas, twassil, eżekuzzjoni u l-prassi ta' ġestjoni tal-ilmenti, minħabba li jistgħu ma jkunux evidenti mill-kuntest.
(17)  Qabel ma l-konsumatur jintrabat b'kuntratt mill-bogħod, kuntratt lil hinn mill-post tan-negozju jew offerta kuntrattwali ekwivalenti, għandu jirċievi informazzjoni komprensiva fi żmien xieraq.
Bil-forniment ta' din l-informazzjoni, l-kummerċjant għandu jikkunsidra l-ħtiġijiet speċifiċi ta' konsumaturi li huma partikolarment vulnerabbli minħanna l-infirmità mentali, fiżika jew psikoloġika, età jew kredulità tagħhom b'tali mod li jista' jiġi mistenni li jkun previst mill-kummerċjant. Madankollu, il-kunsiderazzjoni ta' dawn il-ħtiġijiet speċifiċi m'għandhiex twassal għal livelli differenti ta' protezzjoni tal-konsumatur.
Emenda 228
Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)
(17a)  Minkejja l-eżenzjoni tal-kummerċjant mill-obbligu li jagħti l-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 9 dwar mezz li jservi għal żmien twil meta jikkonkludi kuntratt imħallat lil hinn mill-post tan-negozju li fir-rigward tiegħu l-kummerċjant u l-konsumatur jissodisfaw immedjatament l-obbligi tagħhom u l-ħlas li jkollu jsir mill-konsumatur ma jaqbiżx is-somma ta' EUR 200, il-konsumatur għandu minkejja dan jingħata informazzjoni komprensiva mill-kummerċjant dwar il-punti essenzjali tal-kuntratt, speċjalment fir-rigward tal-prezz, qabel ma l-konsumatur jintrabat b'dak il-kuntratt.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  Il-konsumatur għandu jkun jaf jekk huwiex qed jagħmel kuntratt mal-kummerċjant jew ma intermedjarju li qed jaġixxi f'isem konsumatur ieħor, minħabba li fil-każ ta' dan tal-aħħar il-konsumatur jista' ma jgawdix mill-protezzjoni li taqa' taħt din id-Direttiva. Għalhekk l-intermedjarju għandu jinforma dwar dan il-fatt u l-konsegwenzi tiegħu. Il-kunċett ta' intermedjarju ma għandux jinkludi pjattaformi online ta' kummerċ li ma jikkonkludux il-kuntratt f'isem kwalunkwe parti oħra jew għaliha.
imħassar
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 22
(22)  Minħabba li fil-każ ta' bejgħ mill-bogħod, il-konsumatur ma jistax jara l-prodott qabel ma jikkonkludi l-kuntratt huwa għandu jkollu d-dritt ta' rtirar, li jippermettilu jiżgura n-natura u t-tħaddim tal-prodotti.
(22)  Minħabba li fil-każ ta' bejgħ mill-bogħod, il-konsumatur ma jistax jara l-prodott qabel ma jikkonkludi l-kuntratt huwa għandu jkollu d-dritt ta' rtirar sabiex, sakemm jiskadi l-perjodu tal-irtirar, ikun jista“ jiżgura n-natura, il-kwalità u t-tħaddim tal-prodotti. Dan id-dritt ta' irtirar għandu jingħata wkoll għall-kuntratti lil hinn mill-post tan-negozju.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 24
(24)  Biex jiżgura ċertezza legali, huwa xieraq li r-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tat-3 ta' Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta' żmien għandu japplika għall-kalkolu tal-perjodi f'din id-Direttiva. Għalhekk, il-perjodi kollha li hemm f'din id-Direttiva għandhom jinftiehmu bħala espressi f'jiem kalendarji.
imħassar
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 26
(26)  Meta l-konsumatur jordna iktar minn oġġett wieħed mill-istess kummerċjant, huwa għandu jkun intitolat għad-dritt tal-irtirar għal kull wieħed minn dawn il-prodotti. Jekk il-prodotti jitwasslu separatament, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda meta l-konsumatur jikseb il-pussess materjali ta' kull oġġett individwali. Meta oġġett jitwassal f'lottijiet jew f'biċċiet differenti, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda meta l-konsumatur jew il-parti terza indikat mill-konsumatur jikseb il-pussess materjali tal-aħħar lott jew biċċa.
(26)  Meta l-prodotti jiġu fornuti f'iktar minn kunsinna waħda, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-ġurnata li fiha l-konsumatur jew parti terza li mhuwiex it-trasportatur u indikat mill-konsumatur jikseb il-pussess materjali tal-ewwel kunsinna parzjali. Meta oġġett jitwassal f'lottijiet jew f'biċċiet differenti, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-ġurnata meta l-konsumatur jew il-parti terza indikat mill-konsumatur jikseb il-pussess materjali tal-aħħar lott jew biċċa. Jekk tiġi ordnata merkanzija multipla mill-konsumatur f'ordni waħda li jiġu kkunsinjati separatament, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda meta l-konsumatur jirċievi l-aħħar prodott.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 27
(27)  Jekk il-kummerċjant ma jkunx informa l-konsumatur dwar id-dritt tal-irtirar qabel il-konklużjoni ta' kuntratt mill-bogħod jew lil hinn mill-post, il-perjodu tal-irtirar għandu jiġi estiż. Minkejja dan, biex tiġi żgurata ċertezza legali biż-żmien, għandu jiddaħħal perjodu ta' limitazzjoni ta' tlietxhur, bil-kondizzjoni li l-kummerċjant ikun wettaq l-obbligi kuntrattwali tiegħu. Il-kummerċjant għandu jitqies li wettaq kompletament l-obbligi tiegħu meta jkun wassal il-prodotti jew wettaq kompletament is-servizzi ordnati mill-konsumatur.
(27)  Jekk il-kummerċjant ma jkunx informa l-konsumatur dwar id-dritt tal-irtirar qabel il-konklużjoni ta' kuntratt mill-bogħod jew lil hinn mill-post, il-perjodu tal-irtirar għandu jiġi estiż. Minkejja dan, biex tiġi żgurata ċertezza legali biż-żmien, għandha tiddaħħal perjodu ta' limitazzjoni għal sena. Minkejja dan, l-Istati Membri għandhom jitħallew iżommu leġislazzjoni nazzjonali eżistenti biex jestendu dak il-perjodu ta' limitazzjoni.
Emenda 229
Proposta għal direttiva
Premessa 28
(28)  Id-differenzi fil-modi kif huwa eżerċitat id-dritt tal-irtirar fl-Istati Membri kkawżaw spejjeż għal negozji li jbiegħu b'mod transkonfinali. L-introduzzjoni ta rtirar standard armonizzat li għandu jintuża mill-konsumatur għandu jissimplifika l-proċess ta rtirar u jġib ċertezza legali. Għal dawn ir-raġunijiet, l-Istati Membri għandhom joqgħodu lura milli jżidu kwalunkwe rekwiżit ta' preżentazzjoni għall-għamla tal-istandard li jifrex mal-Komunità kollha pereżempju d-daqs tat-tipa.
(28)  Id-differenzi fil-modi kif huwa eżerċitat id-dritt tal-irtirar fl-Istati Membri kkawżaw spejjeż għal negozji li jbiegħu b'mod transkonfinali. L-introduzzjoni ta rtirar standard armonizzat li l-konsumatur jista” juża għandu jissimplifika l-proċess ta rtirar u jġib ċertezza legali. Għal dawn ir-raġunijiet, l-Istati Membri għandhom joqgħodu lura milli jżidu kwalunkwe rekwiżit ta' preżentazzjoni għall-għamla tal-istandard li jifrex mal-Unjoni kollha pereżempju d-daqs tat-tipa. Madankollu, il-konsumatur għandu jibqa” ħieles li jirtira billi juża l-formulazzjoni tiegħu stess, sakemm id-dikjarazzjoni tiegħu lill-kummerċjant tkun ifformulata b'mod ċar. Modi oħra li jistgħu jissodisfaw dan ir-rekwiżit huma jekk jintbagħtu lura l-prodotti jew jekk tintbagħat ittra jew issir telefonata, iżda l-piż tal-prova biex jintwera li sar l-irtirar sal-limitu taż-żmien speċifikat f'din id-Direttiva jista' jkun fuq il-konsumatur. Għal din ir-raġuni, huwa fl-interess tal-konsumatur li jagħmel użu minn mezz li jservi fit-tul taż-żmien meta jikkomunika l-irtirar tiegħu lill-kummerċjant.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 30
(30)  Fil-każ tal-irtirar il-kummerċjant għandu jagħti rimbors tal-ħlasijiet kollha li waslulu mingħand il-konsumatur, inklużi dawk li jkopru l-ispejjeż li ġarrab il-kummerċjant biex iwassal il-prodotti lill-konsumatur.
(30)  Fil-każ tal-irtirar il-kummerċjant għandu jagħti rimbors tal-ħlasijiet kollha li waslulu mingħand il-konsumatur, inklużi dawk li jkopru l-ispejjeż li ġarrab il-kummerċjant biex iwassal il-prodotti lill-konsumatur, bl-eċċezzjoni ta' ħlasijiet għall-kunsinni express fuq ix-xewqa espressa tal-konsumatur. Ir-rimborż għandu jkun possibbli b'kull mezz ta' paganent, sakemm dawn għandhom valuta legali fl-Istati Membri fejn jiġu rċevuti mill-konsumatur. Għalhekk ir-rimborż m'għandux iseħħ fil-forma ta' vouchers jew noti ta' kreditu.
Emenda 230
Proposta għal direttiva
Premessa 32
(32)  Sabiex jiġi evitat li kummerċjant jagħti rimbors lil konsumatur li ma rritornax il-prodotti, il-konsumatur għandu jkun obbligat li jibgħat il-prodotti mhux aktar tard minn erbatax-il jum wara li jkun informa lill-kummerċjant dwar id-deċiżjoni ta' rtirar.
(32)  Sabiex jiġi evitat li kummerċjant jagħti rimbors lil konsumatur li ma rritornax il-prodotti, il-konsumatur għandu jkun obbligat li jibgħat il-prodotti mhux aktar tard minn erbatax-il jum wara li jkun informa lill-kummerċjant dwar id-deċiżjoni ta' rtirar. Bl-istess mod, il-kummerċjant ukoll għandu jkun jista' jissuġġetta r-rimbors għall-kundizzjoni li l-konsumatur ikun ta prova li bagħat lura l-prodotti.
Emenda 231
Proposta għal direttiva
Premessa 33
(33)  Għandhom jeżistu ċerti eżenzjonijiet mid-dritt tal-irtirar, pereżempju f'każijiet fejn id-dritt tal-irtirar ma jkunx xieraq fid-dawl tan-natura tal-prodott. Dan huwa applikabbli pereżempju għall-inbid li jiġi fornut żmien twil wara l-konklużjoni tal-kuntratt ta' natura spekulattiva fejn il-valur jiddependi fuq il-varjazzjonijiet fis-suq (vin en primeur).
(33)  Għandhom jeżistu ċerti eżenzjonijiet mid-dritt tal-irtirar, pereżempju f'każijiet fejn id-dritt tal-irtirar ma jkunx xieraq fid-dawl tan-natura tal-prodott u l-eżerċizzju tad-dritt ta' rtirar jirrappreżenta żvantaġġ inġust għall-kummerċjant. Dan huwa applikabbli b'mod partikolari għall-prodotti tal-ikel jew għal prodotti oħra li huma iġjenikament sensittivi jew li jitħassru, pereżempju għall-inbid li jiġi fornut żmien twil wara l-konklużjoni tal-kuntratt ta' natura spekulattiva fejn il-valur jiddependi fuq il-varjazzjonijiet fis-suq (vin en primeur). Ċerti prodotti jew servizzi li l-prezz tagħhom jiddependi fuq il-fluttwazzjonijiet tas-suq, pereżempju prodotti bażiċi bħaż-żejt tal-fjuwil, għandhom ukoll jiġu eżentati mid-dritt tal-irtirar.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 34
(34)  Barra minn hekk, f'każ ta' kuntratti mill-bogħod għall-forniment ta' servizzi, li l-eżekuzzjoni tagħhom tibda matul il-perjodu ta' rtirar (pereżempju dejta fajls imniżżla mill-konsumatur matul dak il-perjodu), ma jkunx ġust li l-konsumatur jingħata l-permess ta' rtirar wara li s-servizz ikun tgawda kompletament jew parzjalment mill-konsumatur. Għalhekk il-konsumatur għandu jitlef id-dritt tiegħu tal-irtirar meta tibda l-eżekuzzjoni bil-qbil espress preċedenti tiegħu.
(34)  Barra minn hekk, f'każ ta' kuntratti mill-bogħod u lil hinn mill-post tan-negozju għall-forniment ta' servizzi, li l-eżekuzzjoni tagħhom tibda matul il-perjodu ta' rtirar (pereżempju dejta fajls imniżżla mill-konsumatur matul dak il-perjodu), ma jkunx ġust li l-konsumatur jingħata l-permess ta' rtirar wara li s-servizz ikun tgawda kompletament jew parzjalment mill-konsumatur. Il-konsumatur jitlef id-dritt tiegħu tal-irtirar meta tibda l-eżekuzzjoni bil-qbil espress preċedenti tiegħu, sakemm tali ftehim jikkonstitwixxi kunsens informat, jiġifieri li l-konsumatur ġie infurmat dwar il-konsegwenzi tad-deċiżjoni tiegħu f'termini tat-telf tad-dritt tiegħu tal-irtirar.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 37
(37)  Għall-iskop ta' simplifikazzjoni u ċertezza legali, id-dritt tal-irtirar għandu japplika għat-tipi kollha ta' kuntratti “l barra mill-post tan-negozju, ħlief f'ċirkostanzi ddefiniti b'mod strett li jistgħu jingħataw prova tagħhom b'mod faċli. Għalhekk, ma għandu japplika l-ebda dritt għall-irtirar għal tiswijiet urġenti fid-dar tal-konsumatur li għalihom dritt tal-irtirar bħal dan ikun inkompatibbli mal-qagħda ta' emerġenza kif ukoll għal skemi ta' kunsinna d-dar tas-supermarkets li jippermettu li l-konsumaturi jagħżlu ikel, xorb u prodotti oħra maħsuba għal konsum attwali fid-dar permezz tal-websajt tas-supermarket u jitwaslulhom id-dar tagħhom. Dawn huma prodotti, li mhumiex għaljin u li jinxtraw regolarment mill-konsumaturi għall-konsum tagħhom ta' kuljum u għall-użu ta' kuljum fid-djar u għalhekk ma għandhomx ikunu soġġetti għal dritt tal-irtirar. Id-diffikultajiet ewlenin li jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi u l-ikbar sorsi ta' tilwim mal-kummerċjanti jikkonċernaw it-twassil tal-prodotti, inklużi prodotti li jintilfu jew isofru ħsara matul it-trasport u kunsinna li tasal tard u b'mod parzjali. Għalhekk huwa xieraq li jiġu ċċarati u armonizzati r-regoli nazzjonali dwar il-kunsinna u t-trasferiment tar-riskju.
(37)  Għall-iskop ta' simplifikazzjoni u ċertezza legali, id-dritt tal-irtirar għandu japplika għat-tipi kollha ta' kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill-post tan-negozju, ħlief f'ċirkostanzi ddefiniti b'mod strett li jistgħu jingħataw prova tagħhom b'mod faċli.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 37 a (ġdida)
(37a)  Id-diffikultajiet ewlenin li jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi u l-ikbar sorsi ta' tilwim mal-kummerċjanti jikkonċernaw it-twassil tal-prodotti, inklużi prodotti li jintilfu jew isofru ħsara matul it-trasport u kunsinna li tasal tard u b'mod parzjali. Għalhekk huwa xieraq li jiġu armonizzati r-regoli nazzjonali dwar il-kunsinna u t-trasferiment tar-riskju.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 37 b (ġdida)
(37b)  Jekk il-kummerċjant jonqos mid-dmir tiegħu li jipprovdi l-kunsinna tal-oġġetti, ikun xieraq li l-konsumatur, b'mezz li jservi għal żmien twil, iħeġġu jipprovdi l-kunsinna fi żmien perjodu ta' mill-inqas sebat ijiem u jinfurmaħ bl-intenzjoni tiegħu li jirrevoka l-kuntratt jekk il-forniment ma jsirx. Il-konsumatur għandu jitqies li rtira mill-kuntratt jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni sa meta jiskadi l-limitu ta' żmien. Mingħajr ħsara għad-drittijiet tiegħu li jitlob id-danni, il-konsumatur għandu jkun intitolat għal rimborż fi żmien sebat ijiem mir-revoka fil-każ li jkun diġà sar il-ħlas. Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet ta' liġi nazzjonali, sabiex jiġi żgurat livell ogħla ta' protezzjoni tal-konsumatur.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 38
(38)  Fil-kuntest tal-bejgħ lill-konsumaturi, il-kunsinna tal-prodotti jista' jseħħ f'diversi modi. Hija biss regola li minnha tista' tinkiseb deroga b'faċilità li se tippermetti l-flessibilità meħtieġa sabiex dawn il-varjazzjonijiet jittieħdu inkunsiderazzjoni. Il-konsumatur għandu jitħares kontra kull riskju ta' telf jew ħsara tal-prodotti li jsiru matul it-trasport organizzat jew imwettaq mill-kummerċjant. Ir-regola introdotta fuq it-trasferiment tar-riskju għandha tapplika meta l-konsumatur idum b'mod eċċessiv biex jieħu s-sjieda tal-prodotti (pereżempju, meta l-prodotti ma jinġabrux mill-konsumatur mingħand l-uffiċċju postali fi ħdan il-limitu ta' żmien imfassal minn dan tal-aħħar). F'dawk iċ-ċirkostanzi, il-konsumaturi għandhom jerfgħu r-riskju ta' telf jew ta' deterjorazzjoni wara ż-żmien ta' kunsinna kif miftiehem mal-kummerċjant.
(38)  Fil-kuntest tal-bejgħ lill-konsumaturi, il-kunsinna tal-prodotti jista' jseħħ f'diversi modi. jew b'mod immedjat jew aktar tard. Jekk il-partijiet ma jkunx jaqblu dwar data ta' kunsinna partikolari, il-kummerċjant għandu jikkunsinna l-oġġetti malajr kemm jista' jkun iżda f'kull każ mhux aktar tard minn tletin ġurnata mill-għeluq tal-kuntratt. Il-konsumatur għandu jitħares kontra kull riskju ta' telf jew ħsara tal-prodotti li jsiru matul it-trasport organizzat jew imwettaq mill-kummerċjant. Ir-regola introdotta fuq it-trasferiment tar-riskju għandha tapplika meta l-konsumatur idum b'mod eċċessiv biex jieħu s-sjieda tal-prodotti (pereżempju, meta l-prodotti ma jinġabrux mill-konsumatur mingħand l-uffiċċju postali fi ħdan il-limitu ta' żmien imfassal minn dan tal-aħħar). F'dawk iċ-ċirkostanzi, il-konsumaturi għandhom jerfgħu r-riskju ta' telf jew ta' deterjorazzjoni wara ż-żmien ta' kunsinna kif miftiehem mal-kummerċjant.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 38 a (ġdida)
(38a)  F'ħafna tranżazzjonijiet il-konsumaturi ma jkunux ipprovduti b'biżżejjed għażliet ta' mezzi ta' ħlasijiet jew jintalbu jħallsu jekk jirrifjutaw li jużaw ċerti mezzi. Din is-sitwazzjoni teħtieġ li tiġi riflessa f'dispożizzjoni li tassigura li l-kummerċjant irid joffri lill-konsumatur diversi mezzi ta' ħlas u fil-każ ta' kuntratti li jsiru mill-bogħod dawn għandhom jinkludu kemm mezzi ta' ħlas elettroniku kif ukoll mhux elettroniku. Bħala eżempju, sistema ta' ħlas tista' tkun il-possibilità li tistampa ordni fuq il-websajt tal-kummerċjant biex titħallas bi flus kontanti minn bank jew fi kwalunkwe punt ta' kuntatt ieħor tal-kummerċjant.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 39
(39)  Il-kummerċjant għandu jkun legalment responsabbli għall-konsumatur jekk il-prodotti mhumiex f'konformità mal-kuntratt. Il-prodotti għandhom ikunu preżunti konformi mal-kuntratt jekk jissodisfaw għadd ta' kondizzjonijiet li jikkonċernaw fil-biċċa l-kbira l-kwalitajiet tal-prodotti. Il-kwalità u l-eżekuzzjoni li l-konsumaturi raġonevolment jistgħu jistennew se jiddependu inter alia fuq jekk il-prodotti humiex ġodda jew użati kif ukoll fuq il-ħajja mistennija tal-prodotti.
(39)  Il-kummerċjant għandu jkun legalment responsabbli għall-konsumatur jekk il-prodotti mhumiex f'konformità mal-kuntratt. Il-prodotti għandhom ikunu preżunti konformi mal-kuntratt jekk jissodisfaw għadd ta' kondizzjonijiet li jikkonċernaw fil-biċċa l-kbira l-kwalita' u l-kwantita tal-prodotti. Il-kwalità u l-eżekuzzjoni li l-konsumaturi raġonevolment jistgħu jistennew se jiddependu inter alia fuq jekk il-prodotti humiex ġodda jew użati kif ukoll fuq il-ħajja mistennija tal-prodotti. Fejn il-prodott ma jkunx dak ordnat jew fil-każ ta' nuqqasijiet fil-kunsinna, il-prodott għandu jitqies li mhuwiex konformi mal-kuntratt.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Premessa 40
(40)  Jekk l-oġġett mhuwiex konformi mal-kuntratt, l-ewwel nett, il-konsumatur għandu jkollu l-possibilità li jobbliga l-kummerjċant li jsewwi l-prodotti jew jissostitwihom skont l-għażla tal-kummerċjant ħlief jekk il-kummerċjant jagħti prova li dawk ir-rimedji jiksru l-liġi, huma impossibbli jew jikkawżaw lill-kummerċjant sforz sproporzjonat. L-isforz tal-kummerċjant għandu jiġi ddeterminat b'mod oġġettiv filwaqt li jitqiesu b'mod oġġettiv l-ispejjeż li jeħel il-kummerċjant waqt rimedju tan-nuqqas ta' konformità, il-valur tal-prodotti u s-sinifikat tan-nuqqas ta' konformità. In-nuqqss ta' sperparts ma għandux iservi ta' raġuni valida biex jiġġustifika n-nuqqas tal-kummerċjant li jirrimedja n-nuqqas ta' konformità fi żmien raġonevoli jew bi sforz sproporzjonat.
(40)   Bħala l-ewwel ħaġa, il-konsumatur jista' jitlob li l-bejjiegħ jirranġa l-prodott jew jissostitwih, sakemm dawn ir-rimedji ma jkunux impossibbli jew sproporzjonati. In-nuqqas ta' proporzjonalità b'rabta ma' ċertu rimedju għandu jiġi ddeterminat b'mod oġġettiv. Sproporzjonati għandhom jitqiesu rimedji li, meta mqabbla ma' oħrajn, jikkawżaw spejjeż inġusti. biex wieħed iwieġeb għall-mistoqsija jekk l-ispejjeż humiex inġusti, għandu jkun ta' importanza deċiżiva jekk l-isppejjeż tar-rimedju humiex sinifikantement ogħla minn dawk ta' rimedju ieħor.
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Premessa 41
(41)  Il-konsumatur ma għandu jerfa' l-ebda spiża għar-rimedju tan-nuqqas tal-konformità, partikolarment l-ispiża tal-posta, ix-xogħol u l-materjal. Barra dan, il-konsumatur ma għandux jikkumpensa l-kummerċjant għall-użu tal-prodotti difettużi.
(41)  Il-konsumatur ma għandu jerfa' l-ebda spiża għar-rimedju tan-nuqqas tal-konformità, partikolarment l-ispiża tal-posta, ix-xogħol u l-materjal. Barra dan, il-konsumatur ma għandux jikkumpensa l-kummerċjant għall-użu tal-prodotti difettużi. Il-konsumatur għandu jkollu d-dritt li jitlob rimedju għad-danni, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali applikabbli, għal kull nuqqas kaġun ta' nuqqas ta' konformità mal-kuntratt ta' bejgħ u m'għandhux jiġi rranġat mill-kummerċjant. Għal dawn it-tip ta' danni għandu jkun possibbli li jiddaħħlu għal ħsarat mhux pekunjarji fejn stipulat mill-liġi nazzjonali applikabbli.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Premessa 42
(42)  Meta l-kummerċjant ikun jew irrifjuta li jirrimedja n-nuqqas ta' konformità inkella ma rnexxilux iktar minn darba l-konsumatur għandu jkun intitolat li jagħżel b'mod ħieles kwalunkwe wieħed mir-rimedji disponibbli. Ir-rifjut tal-kummerċjant jista' jkun jew espliċitu inkella impliċitu, li jfisser fil-każ tal-aħħar li l-kummerċjant ma jirreaġix jew jinjora t-talba tal-konsumatur biex jirrimedja n-nuqqas ta' konformità.
(42)  Il-konsumatur għandu jkun intitolat li jagħżel b'mod ħieles kwalunkwe wieħed mir-rimedji disponibbli jekk ma jkunx intitolat la għat-tiswija u lanqas għas-sostituzzjoni. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali dwar l-għażla ħielsa ta' rimedji fil-każ ta' nuqqas ta' konformità, sabiex jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni għall-konsumatur.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Premessa 42 a (ġdida)
(42 a)  Għandu jiġi stipulat li f'ċerti każijiet il-kummerċjant jista' jinżamm responsabbli għal nuqqas ta' konformità li kienet eżistenti meta r-riskju ġie ttrasferit lill-konsumatur, anke jekk in-nuqqas ta' konformità jsir biss evidenti sussegwentement.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Premessa 42 b (ġdida)
(42b)  Jekk il-kummerċjant huwa responsabbli bħala l-aħħar bejjiegħ fil-konfront tal-konsumatur minħabba azzjoni jew nuqqas min-naħa tal-produttur, għandu jiġi żgurat li l-kummerċjant, bħala l-aħħar bejjiegħ, jista' jitlob rimedju mill-persuna jew persuni risponsabbli fi ħdan il-katina tal-kuntratt. Għal dan l-iskop, id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-persuna jew persuni responsabbli kif ukoll il-proċedura u l-modalitajiet.
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Premessa 42 c (ġdida)
(42 c)  Il-konsumatur għandu jgawdi minn perjodu ta' garanzija ta' sentejn għan-nuqqas ta' konformità mal-kuntratt. Għandu jkun hemm preżunzjoni konfutabbli favur il-konsumatur li n-nuqqasijiet ta' konformità li jsiru fi żmien sitt xhur wara t-trasferiment tar-riskju kienu diġà jeżistu fil-mument tat-trasferiment tar-riskju. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali dwar il-perjodi ta' responsabilità, it-tul tal-perjodu għall-inverżjoni tad-dmir tal-prova jew regoli speċifiċi dwar nuqqas serju ta' konformità mal-kuntratt li joħroġ biċ-ċar wara l-perjodu ta' responsabilità, sabiex jiġi żgurat livell ogħla ta' ħarsien għall-konsumatur.
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Premessa 43
(43)  Id-Direttiva 1999/44/KE ppermettiet l-Istati Membri biex jistipulaw perjodu ta' mill-inqas xahrejn li matulhom il-konsumatur kellu jinforma lill-kummerċjant dwar kwalunkwe nuqqas ta' konformità. Il-liġijiet diverġenti ta' traspożizzjoni ħolqu ostakli għall-kummerċ. Għalhekk, huwa meħtieġ li titneħħa din l-alternattiva regolatorja u tittejjeb iċ-ċertezza legali billi l-konsumaturi jkollhom l-obbligu li jinformaw lill-kummerċjant bin-nuqqas ta' konformità fi żmien xahrejn mid-data ta' meta jintebħu bih.
imħassar
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Premessa 44
(44)  Uħud mill-kummerċjanti jew produtturi joffru lill-konsumaturi garanziji kummerċjali. Sabiex jiżguraw li l-konsumaturi ma jitqarrqux, il-garanziji kummerċjali għandhom jinkludu ċerta informazzjoni, li tinkludi t-tul ta' żmien tagħhom, il-firxa territorjali tagħhom u dikjarazzjoni li l-garanzija ma taffettwax id-drittijiet legali tal-konsumatur.
(44)  Uħud mill-kummerċjanti jew produtturi joffru lill-konsumaturi garanziji kummerċjali. Sabiex jiżguraw li l-konsumaturi ma jitqarrqux, il-garanziji kummerċjali għandhom jinkludu ċerta informazzjoni, li tinkludi t-tul ta' żmien tagħhom, il-firxa territorjali tagħhom u dikjarazzjoni li l-garanzija ma taffettwax id-drittijiet legali tal-konsumatur skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali fis-seħħ u dawk li huma stipulati f'din id-Direttiva.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Premessa 45 a (ġdida)
(45a)  L-aspetti regolatorji armonizzati jikkonċernaw biss kuntratti konklużi bejn il-kummerċjanti u l-konsumaturi. Għalhekk, din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa l-liġi nazzjonali fil-qasam tal-kuntratti dwar l-impjieg, il-kuntratti dwar id-drittijiet tas-suċċessjoni, il-kuntratti dwar il-liġi tal-familja u l-kuntratti dwar it-twaqqif u l-organizzazzjoni ta' kumpaniji jew ftehimiet ta' sħubija u termini ta' bonds.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Premessa 46
(46)  Id-dispożizzjonijiet fuq kondizzjonijiet kuntrattwali żleali ma għandhomx japplikaw għal kondizzjonijiet kuntrattwali, li direttament jew indirettament jirriflettu dispożizzjonijiet mandatorji jew regolatorji tal-Istati Membri li jikkonformaw mal-liġi Komunitarja. Bl-istess mod kondizzjonijiet li jirriflettu l-prinċipji jew id-dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet internazzjonali li tagħhom huma parti, partikolarment fil-qasam tat-trasport, ma għandhomx ikunu soġġetti għall-investigazzjoni ta' żlealtà.
(46)  Id-dispożizzjonijiet fuq kondizzjonijiet kuntrattwali żleali ma għandhomx japplikaw għal kondizzjonijiet kuntrattwali, li direttament jew indirettament jirriflettu dispożizzjonijiet regolatorji jew regolatorji tal-Istati Membri li jikkonformaw mal-liġi Komunitarja. B'mod simili, il-klawżoli kuntrattwali għandu jirrifletti l-prinċipji u d-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Klawżoli li jirriflettu l-prinċipji jew id-dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet internazzjonali li tagħhom l-Unjoni jew l-Istati Membri huma parti, partikolarment fil-qasam tat-trasport, ma għandhomx ikunu soġġetti għall-investigazzjoni ta' żlealtà.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Premessa 47
(47)  Għalhekk il-kuntratti tal-konsumaturi għandhom jitfasslu f'kitba sempliċi, li tinftiehem u li tista' tinqara faċilment. Il-kummerċjanti għandhom ikollhom il-libertà li jagħżlu d-daqs jew it-tip tat-tipa li fihom jitfasslu l-kondizzjonijiet kuntrattwali. Il-konsumatur għandu jingħata l-opportunità li jaqra l-kondizzjonijiet qabel ma jikkonkludi l-kuntratt. L-opportunità tista' tingħata lill-konsumatur billi jingħatawlu l-kondizzjonijiet malli jitlobhom (għal kuntratti fuq il-post tan-negozju) jew billi dawk il-kondizzjonijiet jkunu disponibbli mod ieħor (pereżempju fuq il-websajt tal-kummerċjant fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod) jew billi jinhemżu kondizzjonijiet standard mal-formola tal-ordni (fir-rigward ta' kuntratti “l barra mill-post tan-negozju). Il-kummerċjant għandu jfittex il-kunsens espress tal-konsumatur għal kwalunkwe ħlas li jiżdied mal-pagament tal-obbligu kuntrattwali ewlieni tal-kummerċjant. Id-deduzzjoni tal-kunsens permezz ta' sistemi ta' parteċipazzjoni passiva, bħalma huma kaxxi diġà mmarkati onlajn għandhom ikunu pprojbiti.
(47)  Il-klawżoli kuntrattwali kollha għandhom jiġu espressi b'mod ċar u b'mod li jinftiehem. Jekk il-klawżola kuntrattwali jkunu bil-miktub, għandhom jitfasslu dejjem f'kitba sempliċi, li tinftiehem u jkunu jistgħu jinqraw faċilment. Il-kummerċjanti għandhom ikollhom il-libertà li jagħżlu d-daqs jew it-tip tat-tipa li fihom jitfasslu l-kondizzjonijiet kuntrattwali. Il-konsumatur għandu jingħata l-opportunità li jaqra l-kondizzjonijiet qabel ma jikkonkludi l-kuntratt. L-opportunità tista' tingħata lill-konsumatur billi jingħatawlu l-kondizzjonijiet malli jitlobhom (għal kuntratti fuq il-post tan-negozju) jew billi dawk il-kondizzjonijiet jkunu disponibbli mod ieħor (pereżempju fuq il-websajt tal-kummerċjant fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod) jew billi jinhemżu kondizzjonijiet standard mal-formola tal-ordni (fir-rigward ta' kuntratti “l barra mill-post tan-negozju). Il-kummerċjant għandu jfittex il-kunsens espress tal-konsumatur għal kwalunkwe ħlas li jiżdied mal-pagament tal-obbligu kuntrattwali ewlieni tal-kummerċjant. Id-deduzzjoni tal-kunsens permezz ta' sistemi ta' parteċipazzjoni passiva, bħalma huma kaxxi diġà mmarkati onlajn għandhom ikunu pprojbiti.
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Premessa 47 a (ġdida)
(47a)  Il-kummerċjanti għandhom ikunu liberi li jagħżlu l-mod li bih jiġu kkomunikati l-klawżoli kuntrattwali, pereżempju d-daqs jew it-tip tat-tipa li bih jitfasslu l-klawżoli kuntrattwali. L-Istati Membri għandhom jirrinunċjaw li jimponu kwalunkwe rekwiżit ta' preżentazzjoni, ħlief għal dawk relatati ma' persuni b'diżabilitajiet jew fejn il-prodotti jew is-servizzi jistgħu jkunu ta' riskju partikulari għas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumatur jew ta' terza persuna. L-Istati Membri għandhom ifittxu li jimponu rekwiżiti addizzjonali f'każijiet dovuti għall-kumplessitajiet inerenti f'kuntratti għal tali prodotti jew servizzi, fejn hemm riskju ta' detriment għall-konsumatur inklużi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kompetizzjoni f'dan is-settur. Dan jista' japplika, pereżempju, għall-kuntratti li jikkonċernaw is-servizzi finanzjarji, il-gass, l-elettriku u l-ilma, it-telekomunikazzjonijiet u l-proprjetà immobbli. Madankollu, dan m'għandux japplika għar-rekwiżiti nazzjonali formali li jikkonċernaw il-konklużjoni tal-kuntratt jew rekwiżiti formali oħrajn bħal pereżempju l-lingwa tal-kondizzjonijiet, rekwiżiti dwar il-kontenut tal-kondizzjonijiet jew il-formulazzjoni ta' ċerti kondizzjonijiet kuntrattwali għal setturi speċifiċi. Din id-Direttiva ma tarmonizzax ir-rekwiżiti ta' lingwa applikabbli għall-kuntratti tal-konsumatur. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jżommu jew jintroduċu rekwiżiti lingwistiċi fil-liġi nazzjonali tagħhom rigward il-kondizzjonijiet kuntrattwali.
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Premessa 49
(49)  Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, la l-ekwità tal-kondizzjonijiet li jiddeskrivu s-suġġett ewlieni tal-kuntratt, u lanqas il-proporzjon ta' kwalità għal prezz tal-prodotti jew is-servizzi fornuti ma għandhom jiġu vvalutati ħlief jekk dawn il-kondizzjonijiet ma kenux jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' trasparenza. Madankollu s-suġġett ewlieni tal-kuntratt u l-proporzjoni ta' kwalità għal prezz għandu jittieħed inkunsiderazzjoni meta tkun qed issir valutazzjoni tal-ekwità ta' kondizzjonijiet oħra. Pereżempju, f'kuntratti ta' assikurazzjoni, il-kondizzjonijiet li b'mod ċar jiddefinixxu jew jiddemarkaw ir-riskju assikurat u r-responsabilità ta' assikuratur ma għandhomx ikunu suġġetti għal valutazzjoni bħal din minħabba li dawn ir-restrizzjonijiet jitqiesu waqt li jkun qiegħed jiġi kkalkulat il-primjum li għandu jitħallas mill-konsumatur.
(49)  Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, la l-ekwità tal-kondizzjonijiet li jiddeskrivu s-suġġett ewlieni tal-kuntratt, u lanqas il-proporzjon ta' kwalità għal prezz tal-prodotti jew is-servizzi fornuti ma għandhom jiġu vvalutati ħlief jekk dawn il-kondizzjonijiet ma kenux jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' trasparenza. Madankollu s-suġġett ewlieni tal-kuntratt u l-proporzjoni ta' kwalità għal prezz għandu jittieħed inkunsiderazzjoni meta tkun qed issir valutazzjoni tal-ekwità ta' kondizzjonijiet oħra. Pereżempju, f'kuntratti ta' assikurazzjoni, il-kondizzjonijiet li b'mod ċar jiddefinixxu jew jiddemarkaw ir-riskju assikurat u r-responsabilità ta' assikuratur ma għandhomx ikunu suġġetti għal valutazzjoni bħal din minħabba li dawn ir-restrizzjonijiet jitqiesu waqt li jkun qiegħed jiġi kkalkulat il-primjum li għandu jitħallas mill-konsumatur. Din l-esklużjoni ma tapplikax għar-rimunerazzjoni prevista għall-kummerċjant minn ħlasijiet anċillari jew kontinġenti stipulati fil-kuntratt, inklużi multi jew imposti minħabba ksur ta' kwalunkwe kondizzjoni tal-kuntratt, li għandha tkun suġġetta b'mod sħiħ għall-valutazzjoni tal-ekwità.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Premessa 50
(50)  Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u jittejjeb it-tħaddim tas-suq intern, id-Direttiva għandha tinkludi żewġ listi ta' kondizzjonijiet żleali. L-Anness II fih lista ta' kondizzjonijiet li għandhom jitqiesu żleali fiċ-ċirkustanzi kollha. L-Anness III fih lista tal-kondizzjonijiet li għandhom jitqiesu bħala ġusti ħlief jekk il-kummerċjant jagħti prova tal-kuntrarju. L-istess listi għandhom japplikaw fl-Istati Membri kollha.
(50)  Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u jittejjeb it-tħaddim tas-suq intern, id-Direttiva għandha tinkludi żewġ listi mhux eżawrjenti ta' kondizzjonijiet żleali. L-Anness II fih lista ta' kondizzjonijiet li għandhom jitqiesu żleali fiċ-ċirkustanzi kollha. L-Anness III fih lista tal-kondizzjonijiet li għandhom jitqiesu bħala ġusti ħlief jekk il-kummerċjant jagħti prova tal-kuntrarju.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Premessa 51
(51)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni.
imħassar
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Premessa 52
(52)  B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi II u III dwar il-kondizzjonijiet kuntrattwali li għandhom jitqiesu jew jiġu preżunti bħala żleali. Ladarba dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, huma għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
imħassar
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Premessa 53
(53)  Is-setgħa tal-Kummissjoni li temenda l-Annessi II u III għandha tintuża biex tiżgura implimentazzjoni konsistenti tar-regoli dwar kondizzjonijiet żleali billi tissuplementa dawk l-Annessi b'kondizzjonijiet kuntrattwali, li għandhom jitqiesu bħala żleali fiċ-ċirkustanzi kollha jew li għandhom jitqiesu żleali ħlief jekk il-kummerċjant jagħti prova tal-kuntrarju.
imħassar
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Premessa 55 a (ġdida)
(55a)  L-istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom ikollhom il-livell meħtieġ ta' koperazzjoni man-netwerk taċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur (ECC), sabiex jirreaġixxu f'każijiet transkonfinali, speċjalment dwar talbiet pendenti fl-ECCs.
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Premessa 60
(60)  Il-Kummissjoni Ewropea se tinvestiga l-mod l-iktar xieraq li jiżgura li l-konsumaturi kollha jkunu konxji mid-drittijiet tagħhom fil-mument tal-bejgħ.
(60)  Wara li tkun ikkonsultat lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati, il-Kummissjoni Ewropea se tinvestiga l-mod l-iktar xieraq li jiżgura li l-konsumaturi u l-kummerċjanti kollha jkunu konxji mid-drittijiet tagħhom fil-mument tal-bejgħ. Il-Kummissjoni għandha tagħmel użu, b'mod speċjali, mill-mezzi pprovduti mill-għodda tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u l-midja pubblika.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Premessa 61 a (ġdida)
(61a)  Għandu jiġi pprovdut għal proċess ta' evalwazzjoni reċiproka li fil-qafas tagħha l-Istati Membri jkunu jistgħu, matul il-perjodu ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, jeżaminaw id-dispożizzjonijiet legali tagħhom, biex jiddeterminaw liema dispożizzjonijiet konformi mal-kuntratt li huma aktar stretti fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom għandhom jinżammu jew jiġu adottati, sabiex jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni għall-konsumatur. Sa mhux aktar tard mit-tmiem tal-perjodu għat-traspożizzjoni tad-direttiva, l-Istati Membri għandhom ifasslu rapport dwar ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tissottometti kull rapport lill-Istati Membri l-oħra kollha u lill-gruppi interessati. L-Istati Membri u l-Parlament Ewropew jistgħu fi żmien sitt xhur jippreżentaw ir-rimarki tagħhom dwar dawk ir-rapporti. Il-Kummissjoni għandha sa mhux aktar tard minn sena wara l-iskadenza tal-perjodu għat-traspożizzjoni tad-direttiva u sussegwentement kull tliet snin, tfassal rapport , akkumpanijat bi proposti leġiżlattivi fejn ikun xieraq. Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati Membri fit-tfassil ta' metodu komuni.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Premessa 61 b (ġdida)
(61b)  Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur, fl-Istati Membri kollha, persuni u organizzazzjonijiet li għandhom interess leġittimu fil-protezzjoni tal-konsumatur għandhom jiġu mħeġġa jinnotifikaw lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni dwar l-evalwazzjonijiet tagħhom u jesprimu rakkomandazzjonijiet li ma jorbtux, sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati fil-qafas tar-reviżjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Premessa 63
(63)  Huwa xieraq li din id-Direttiva tiġi riveduta jekk ġew identifikati xi ostakli għas-suq intern. Ir-reviżjoni tista' twassal għal proposta tal-Kummissjoni li temenda din id-Direttiva, li tista' tinkludi emendi għal leġiżlazzjoni oħra għall-protezzjoni tal-konsumatur li tirrifletti l-impenn tal-Istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur tal-Kummissjoni biex tirrevedi l-acquis sabiex jintlaħaq livell għoli, komuni ta' protezzjoni tal-konsumatur.
imħassar
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 1
L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tikkontribwixxi għat-tħaddim tajjeb tas-suq intern u li tikseb livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur billi tagħmel approssimazzjoni ta' ċerti aspetti tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar kuntratti bejn konsumaturi u kummerċjanti.
L-għan ta' din id-Direttiva huwa li li tikseb livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u tikkontribwixxi għat-tħaddim tajjeb tas-suq intern billi tagħmel approssimazzjoni ta' ċerti aspetti tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar kuntratti bejn konsumaturi u kummerċjanti.
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 1
(1) “konsumatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li, f'kuntratti koperti minn din id-Direttiva, tkun qiegħda taġixxi għal skopjiet li jkunu lil hinn mis-sengħa, in-negozju jew il-professjoni tagħha;
(1) “konsumatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li, f'kuntratti koperti minn din id-Direttiva, tkun qiegħda taġixxi għal skopjiet li primarjament ikunu lil hinn mis-sengħa, in-negozju jew il-professjoni tagħha;
L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jestendu l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal persuni ġuridiċi jew fiżiċi li mhumiex “konsumaturi” fis-sens ta' din id-Direttiva;
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 2
(2) “kummerċjant” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li, f'kuntratti koperti b'din id-Direttiva, għal skopijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tagħha u kull minn jaġixxi f'isem kummerċjant jew għalih;
(2) “kummerċjant” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li, irrispettivament jekk jekk hux negozju privat jew pubbliku, qed taġixxi għal skopijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tagħha u kull minn jaġixxi f'isem kummerċjant jew għalih fir-rigward tal-kuntratti kopruti minn din id-Direttiva;
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 2 a (ġdid)
(2a) “prodotti” tfisser kull oġġett tanġibbli li jista' jiċċaqlaq u kull oġġett intanġibbli li jista' jintuża b'mod li jkun simili għall-pussess fiżiku tiegħu, bl-eċċezzjoni tal-prodotti mibjugħa permezz ta' eżekuzzjoni jew inkella bl-awtorità tal-liġi. L-ilma, il-gass u l-elettriku għandhom jitqiesu bħala “prodotti” fis-sens ta' din id-Direttiva jitqiesu anki l-ilma u l-gass jekk ikunu għall-bejgħ f'volum limitat jew fi kwantità fissa;
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 2 b (ġdid)
(2b) “prodott li sar għall-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur” tfisser kwalunkwe prodott li ma ġiex prefabbrikat li sar fuq il-bażi ta' għażla jew deċiżjoni individwali tal-konsumatur;
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 3
(3) “kuntratt tal-bejgħ” tfisser kwalunkwe kuntratt għall-bejgħ ta' prodotti mill-kummerċjant lill-konsumatur inkluż kwalunkwe kuntratt bi skop imħallat li għandu bħala għan tiegħu kemm prodotti kif ukoll servizzi;
imħassar
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 4
(4) “prodotti” tfisser kwalunkwe oġġett tanġibbli mobbli, bl-eċċezzjoni ta':
imħassar
a) prodotti mibjugħa permezz ta' eżekuzzjoni jew b'mod ieħor bl-awtorità tal-liġi,
b) ilma u gass fejn mhumiex għall-bejgħ f'volum limitat jew fi kwantità fissa,
c) l-elettriku;
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 5
(5) 'kuntratt ta' servizz' tfisser kwalunkwe kuntratt li mhuwiex kuntratt ta' bejgħ fejn servizz huwa fornut mill-kummerċjant lill-konsumatur;
(5) “servizz” tfisser kwalunkwe xogħol jew servizz ieħor ta' kwalunkwe tip fornut mill-kummerċjant lill-konsumatur bi ħlas;
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 5 a (ġdid)
(5a) 'kuntratt tal-bejgħ' tfisser kwalunkwe kuntratt li permezz tiegħu kummerċjant, f'konformità mal-liġi nazzjonali applikabbli, jgħaddi s-sjieda ta' oġġetti lill-konsumatur jew jintrabat li jgħaddi s-sjieda ta' oġġetti lill-konsumatur, u li permezz tiegħu l-konsumatur jintrabat li jħallas il-prezz ikkonċernat.
Kuntratti għall-forniment ta' oġġetti li għad iridu jiġu manifatturati jew prodotti jitqiesu wkoll bħala kuntratti tal-bejgħ fis-sens ta' din id-Direttiva;
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 5 b (ġdid)
(5b) “kuntratt imħallat” tfisser kull kuntratt li fih kemm elementi relatati mal-provvista ta' servizz u kemm elementi relatati mal-forniment ta' oġġett;
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 6
(6) “kuntratt mill-bogħod” tfisser kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz fejn il-kummerċjant, għall-konklużjoni tal-kuntratt, jagħmel użu esklussiv ta' mezz wieħed jew aktar ta' komunikazzjoni mill-bogħod;
(6) “kuntratt mill-bogħod” tfisser kwalunkwe kuntratt bejn kummerċjant u konsumatur għall-provvista ta' prodott jew servizz taħt skema ta' bejgħ mill-bogħod organizzat jew skema ta' proviżjoni ta' servizzi fejn il-kummerċjant u l-konsumatur, għall-konklużjoni tal-kuntratt, ma jkunux preżenti fl-istess ħin fiżikament, iżda, pjuttost, jagħmlu użu esklussiv ta' mezz wieħed jew aktar ta' komunikazzjoni mill-bogħod;
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 7
(7) “mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod” tfisser kwalunkwe mezz li, mingħajr il-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-konsumatur, jista' jintuża għall-konklużjoni ta' kuntratt bejn dawk il-partijiet;
imħassar
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 8
(8) “kuntratt ”il barra mill-post tan-negozju' tfisser:
(8) “kuntratt ”il barra mill-post tan-negozju' tfisser kwalunkwe kuntratt bejn kummerċjant u konsumatur għall-kunsinna ta' oġġett jew il-forniment ta' servizz:
(a) kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz konkluż lil hinn mill-post tan-negozju bil-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-konsumatur jew kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz li saret offerta għalih mill-konsumatur f'ċirkustanzi simili, jew
(a) li hu konkluż lil hinn mill-post tan-negozju bil-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-konsumatur, jew
(aa) li għalih tkun saret offerta mill-konsumatur fil-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-konsumatur barra minn stabbilimenti kummerċjali, jew
(b) kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz konkluż fil-post tan-negozju iżda nnegozjat lil hinn mill-post tan-negozju, bil-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-konsumatur.
(b) li l-elementi ewlenin tiegħu ġew determinati tul vjaġġ, avveniment ta' divertiment jew tul dimostrazzjoni ta' bejgħ organizzata mill-kummerċjant lil hinn mill-post tan-negozju, bil-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-konsumatur, bl-iskop ta' dan il-vjaġġ, avveniment ta' divertiment jew dimostrazzjoni jkun li eventwalment jikkonkludi kuntratt fil-post tan-negozju;
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 9 – punt b
(b) armar tal-monti jew tal-fieri fejn il-kummerċjant iwettaq l-attività tiegħu fuq bażi regolari jew temporanja;
(b) armar tal-monti fejn il-kummerċjant iwettaq l-attività tiegħu fuq bażi regolari jew temporanja;
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 12
(12) “prodott” tfisser kwalunkwe oġġett jew servizz inkluż proprjetà immobbli, drittijiet u obbligi;
imħassar
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 14
(14) “diliġenza professjonali” tfisser l-istandard ta' sengħa u kura speċjali li kummerċjant hu raġonevolment mistenni li jeżerċita fir-rigward ta' konsumaturi, proporzjonat ma' prassi onesta tas-suq u/jew mal-prinċipju ġenerali tal-bona fide fil-qasam ta' attività tal-kummerċjant;
imħassar
Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 15
(15) “irkant” tfisser metodu ta' bejgħ fejn il-prodotti jew is-servizzi jiġu offruti mill-kummerċjant permezz ta' proċedura kompetittiva ta' offerti li jista' jinkludi l-użu ta' mezzi ta' komunikazzjoni mill-bogħod u fejn min jagħmel l-aqwa offerta huwa obbligat li jixtri l-prodotti jew is-servizzi. Tranżazzjoni konkluża fuq il-bażi ta' offerta bi prezz fiss, minkejja l-għażla mogħtija lill-konsumatur li jikkonkludiha permezz ta' proċedura ta' offerti mhijiex irkant.
imħassar
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 punt 16
(16) “irkant pubbliku” tfisser metodu ta' bejgħ fejn prodotti huma offruti mill-kummerċjant lill-konsumaturi, li jattendu jew jingħataw il-possibilità li jattendu l-irkant fiżikament, permezz ta' proċedura kompetittiva ta' offerti mmexxija minn irkantatur u fejn min jagħmel l-aqwa offerta huwa obbligat li jixtri l-prodotti;
(16) “irkant pubbliku” tfisser metodu ta' bejgħ fejn prodott jew servizz huma offruti mill-kummerċjant lill-konsumaturi waqt avveniment li huwa fiżikament aċċessibbli għall-pubbliku, permezz ta' proċedura trasparenti u kompetittiva ta' offerti mmexxija minn parti terza (irkantatur) li għal rimunerazzjoni, jaġixxi bħala l-aġent tal-kummerċjant; F'irkant ta' prezz axxendenti, l-oġġett jew is-servizz jinbiegħ lill-konsumatur jew lill-persuna li qed taġixxi f'ismu bl-ogħla offerta; F'irkant bi prezz dixxendenti, l-oġġett jew is-servizz jinbiegħ lill-konsumatur li jkun l-ewwel li jaqbel minnufih li jixtri l-oġġett jew is-servizz għall-prezz mitlub;
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 punt 17
(17) “produttur” tfisser il-manifattur ta' prodotti, l-importatur ta' prodotti fit-territorju tal-Komunità jew kwalunkwe persuna li tippreżenta lilha nnfisha bħala produttur billi tqiegħed isimha, il-marka kummerċjali tagħha jew xi sinjal distintiv ieħor fuq il-prodotti;
(17) “produttur” tfisser il-manifattur ta' prodotti, l-importatur ta' prodotti fit-territorju tal-Unjoni jew kwalunkwe persuna li tippreżenta lilha nnfisha bħala produttur billi tqiegħed isimha, il-marka kummerċjali tagħha jew xi sinjal distintiv ieħor fuq il-prodotti;
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 18
(18) “garanzija kummerċjali” tfisser kwalunkwe impenn mill-kummerċjant jew il-produttur (il-“garantur”) lill-konsumatur ta' rimbors tal-prezz imħallas jew ta' sostituzzjoni, tiswija jew manutenzjoni ta' prodotti fi kwalunkwe mod jekk ma jissodisfawx l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fid-dikjarazzjoni tal-garanzija jew fir-riklamar relevanti disponibbli fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt, jew qablu.
(18) “garanzija kummerċjali” tfisser kwalunkwe impenn mill-kummerċjant jew il-produttur (il-“garantur”) lill-konsumatur, flimkien mal-obbligi legali tiegħu li jirrigwardaw il-garanzija tal-konformità, ta' rimbors tal-prezz imħallas jew ta' sostituzzjoni, tiswija jew manutenzjoni ta' prodotti fi kwalunkwe mod jekk ma jissodisfawx l-ispeċifikazzjonijiet jew kwalunkwe rekwiżit ieħor li ma jirrigwardax il-konformità stipulat fid-dikjarazzjoni tal-garanzija jew fir-riklamar relevanti disponibbli fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt, jew qablu;
Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 19
(19) “intermedjarju” tfisser kwalunkwe kummerċjant li jikkonkludi l-kuntratt f'isem il-konsumatur jew għalih;
imħassar
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt 20
(20) “kuntratt anċillari” tfisser kuntratt li bih il-konsumatur jakkwista prodotti jew servizzi relatati ma kuntratt mill-bogħod jew kuntratt “il barra mill-post tan-negozju u dawn il-prodotti jew is-servizzi jiġu fornuti mill-kummerċjant jew minn parti terza fuq il-bażi ta' arranġament bejn dik il-parti terza u l-kummerċjant.
(20) kuntratt marbut” tfisser kwalunkwe tip ta' kuntratt għall-forniment ta' prodott jew għall-provviżjoni ta' servizz:
(a) li jifforma, minn perspettiva oġġettiva unità kummerċjali b'kuntratt mill-bogħod jew b'kuntratt lil hinn mill-post tan-negozju; u
(b) meta l-prodotti huma fornuti u s-servizzi huma pprovduti minn kummerċjant jew minn parti terza abbażi ta' ftehim bejn il-parti terza u l-kummerċjant.
Unità kummerċjali teżisti meta l-prodotti u s-servizzi pprovduti skont kuntratt marbut huma relatati mal-prestazzjoni tal-kuntratt mill-bogħod jew b'kuntratt lil hinn mill-post tan-negozju, kif jista' jkun il-każ, jew għall-użu ta' prodotti fornuti jew servizzi pprovduti stipulat skont kuntratt mill-bogħod jew lil hinn mill-post tan-negozju.
Emendi 80 u 232
Proposta għal direttiva
Artikolu 3
1.  Din id-Direttiva għandha tapplika, fil-kondizzjonijiet u sal-punt stipulati fid-dispożizzjonijiet tagħha, għal kuntratti ta' bejgħ u ta' servizz konklużi bejn il-kummerċjant u l-konsumatur.
1.  Din id-Direttiva għandha tapplika, fil-kondizzjonijiet u sal-punt stipulati fid-dispożizzjonijiet tagħha, għal kuntratti konklużi bejn il-kummerċjant u l-konsumatur għall-provvista ta' prodott jew ta' servizz u għall-kuntratti mħallta.
2.  Din id-Direttiva għandha tapplika biss għal servizzi finanzjarji fir-rigward ta' ċerti kuntratti “l barra mill-post tan-negozju kif previsti mill-Artikoli 8 sa 20, kondizzjonijiet kuntrattwali żleali kif previsti mill-Artikoli 30 sa 39 u dispożizzjonijiet ġenerali kif previsti mill-Artikoli 40 sa 46, li jinqraw flimkien mal-Artikolu 4 dwar armonizzazzjoni sħiħa.
2.  Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-kuntratti speċifiċi għas-settur li jiggvernaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni konklużi bejn il-kummerċjant u l-konsumatur.
2a.  Din id-Direttiva ma tapplikax għal kuntratti relatati ma':
(a) servizzi soċjali;
(b) kura tas-saħħa, jiġifieri s-servizzi tas-saħħa mogħtija mill-professjonijisti tas-saħħa lill-pazjenti biex jevalwaw, iżommu jew jreġġgħu lura s-saħħa tagħhom.
(c) azzard, li jinvolvu mħatri ta' flus f'logħob tal-fortuna, inklużi lotteriji, logħob tal-każinò u transazzjonijiet ta' mħatri.
2b. l-Artikoli 5 sa 19 u l-Artikolu 23 ma japplikawx għall-kuntratti:
(a) marbutin mas-servizzi finanzjarji;
(b) li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b'distanza ta' servizzi finanzjarji ta' konsumaturi1.
3.   Huma biss l-Artikoli 30 sa 39 dwar id-drittijiet tal-konsumatur dwar kondizzjonijiet kuntrattwali żleali, li jinqraw flimkien mal-Artikolu 4 dwar l-armonizzazzjoni sħiħa, li għandhom japplikaw għal kuntratti li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 94/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE.
3.   Skont il-paragrafi 4 sa 4c ta' dan l-Artikolu, l-Artikoli 9 sa 19 għandhom japplikaw għal kuntratti mill-bogħod u lil hinn mill-post ta' negozju.
4.  L-Artikoli 5, 7, 9 u 11 għandhom ikunu bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżiti ta' informazzjoni li jinsabu fid-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Dierrtiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
4.  L-Artikoli 9 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod u dawk “il barra mill-post tan-negozju:
(a) relatati mat-taħriġ, il-kisba jew l-għoti ta' drittijiet fi proprjetà immobbli jew għal garanziji fi proprjetà immobbli, jew li huma relatati mal-kostruzzjoni jew ma' modifika qawwija ta' binja jew għall-kera ta' binja jew appartament;
(b) li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE tat-13 ta' Ġunju 1990 dwar vjaġġar kollox kompriż, vaganzi kollox kompriż u ġiti kollox kompriż2 jew fid-Direttiva 2008/122/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur rigward ċerti aspetti ta' kuntratti ta' timeshare, kuntratti dwar prodotti ta' vaganza għal perijodu fit-tul, kuntratti ta' bejgħ mill-ġdid u kuntratti ta' skambju3;
(c) li, skont id-dispożizzjonijiet tal-Istati Membri, huma stabbiliti minn persuna f'kariga pubblika li jkollha obbligu statutorju li tkun indipendenti u imparzjali u għandha tiżgura, billi tipprovdi informazzjoni legali komprensiva, li l-konsumatur jikkonkludi biss il-kuntratt abbażi tal-kunsiderazzjoni bir-reqqa u l-għarfien dwar l-ambitu ta' applikazzjoni legali tiegħu;
4a. l-Artikoli 9 sa 19 m'għandhomx japplikaw għall-kuntratti lil hinn mill-post ta' negozju li għalihom il-kummerċjant u l-konsumatur minnufih iwettqu l-obbligi kuntrattwali tagħhom u li għalihom ikun sar ħlas mill-konsumatur li ma jaqbiżx l-EUR 40. jekk dawn il-kuntratti, minħabba n-natura tagħhom jiġu konklużi lil hinn mill-postijiet ta' negozju. L-Istati Membri jistgħu jiddeffinixxu valur aktar baxx fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.
4b.  L-Artikoli 9 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod:
(a) konklużi permezz ta' makni awtomatiċi tal-bejgħ jew bini kummerċjali awtomatizzat,
(b) konklużi ma' operaturi tat-telekomunikazzjoni permezz ta' telefowns pubbliċi għall-użu tagħhom jew li jirrigwardaw il-konnessjoni indiviwali tat-telefown, tal-internet jew tal-faks stabbilita mill-konsumatur;
4c.  L-Artikoli 12 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod għall-forniment ta' akkomodazzjoni, trasport, servizzi tal-kiri tal-karozzi, kejtering jew servizzi ta' divertiment fir-rigward ta' kuntratti li jipprevedu data speċifika jew perjodu ta' eżekuzzjoni speċifiku.
4d.  Soġġett għall-paragrafi 4e, 4f u 4g ta' dan l-Artikolu, l-Artikoli 22 sa 29 għandhom japplikaw għall-kuntratti ta' bejgħ. Bla ħsara għall-Artikolu 24(5), fejn il-kuntratt ikun kuntratt ta' skop imħallat, l-Artikoli 22 sa 29 għandhom japplikaw biss għall-prodotti.
4e.  L-Artikoli 22a u 23a għandhom japplikaw ukoll għal kuntratti ta' servizz u kuntratti ta' natura mħallta.
4f.  L-Artikoli 22 sa 29 ma għandhomx japplikaw għal:
a) l-elettriku;
b) l-ilma u gass fejn mhumiex għall-bejgħ f'volum limitat jew fi kwantità fissa,
4g. l-Artikoli 22 sa 29 m'għandhomx japplikaw għal prodotti użati li jinbiegħu f'irkant pubbliku.
ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16.
2ĠU L 158, 23.6.1990, p. 59.
3ĠU L 33, 3.2.2009, p. 10.
Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titoli
L-armonizzazzjoni sħiħa
Il-Grad ta' armonizzazzjoni
Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 4
L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw jew jintroduċu, fil-liġi nazzjonali tagħhom, dispożizzjonijiet diverġenti minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta' protezzjoni tal-konsumatur.
1.  B'eċċezzjoni għal fejn stipulat fil-paragrafu 1a u 1b, l-Istati Membri jistgħu jippreservaw jew jintroduċu dispożizzjonijiet aktar stretti fil-liġijiet nazzjonali tagħhom li huma kompatibbli mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni tal-konsumatur skont il-kondizzjonijiet u l-ambitu speċifikat fl-Artikolu 5, l-Artikolu 9(5) u 9(6), l-Artikoli 22 sa 29, l-Artikolu 31(4) u l-Artikoli 34 u 35.
2.  L-Istati Membri jistgħu jippreservaw fis-seħħ, fil-liġi nazzjonali tagħhom, dispożizzjonijiet aktar stretti kompatibbli mat-Trattat għall-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni tal-konsumatur kif stipulat fl-Artikolu 12(4) u l-Artikolu 13(2).
3.  L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw jew jintroduċu, fil-liġi nazzjonali tagħhom, dispożizzjonijiet diverġenti minn dawk stipulati fl-Artikolu 2, l-Artikoli 9(1) sa (4) u l-Artikolu 9(8), l-Artikoli 10 sa 11, l-Artikoli 12(1) sa (3), l-Artikolu 13(1), l-Artikoli 14 sa 19, l-Artikoli 30 sa 33 u l-Artikoli 36, 37 , inklużi dispożizzjonijiet iktar stretti biex jiżguraw livell differenti ta' protezzjoni tal-konsumatur.
Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 a (ġdid)
Artikolu 4a
Skadenzi, dati u limiti ta' żmien
Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tat-3 ta' Ġunju 1971 li jiddetermina r-regoli applikabbli għall-iskadenzi, dati u limiti ta' żmien, għandu japplika għall-kalkulazzjoni tal-iskadenzi, dati u limiti ta' żmien msemmija f'din id-Direttiva.
____________________
ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.
Emenda 84
Proposta għal direttiva
Kapitolu II - titolu
L-informazzjoni għall-konsumatur
L-informazzjoni għall-konsumatur għall-kuntratti fil-post ta' negozju
Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu
Rekwiżiti ġenerali ta' informazzjoni
Rekwiżiti ta' informazzjoni għall-kuntratti fil-post ta' negozju
Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Qabel il-konklużjoni ta' kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew ta' servizz, il-kummerċjant għandu jagħti lill-konsumatur l-informazzjoni li ġejja, jekk mhijiex diġà evidenti mill-kuntest:
1.   Mal-konklużjoni ta' kuntratt fil-post ta' negozju, il-kummerċjant għandha tagħti lill-konsumatur l-informazzjoni li ġejja, jekk mhijiex diġà evidenti mill-kuntest, b'mod ċar u li jinftiehem:
Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt a
(a) il-karatteristiċi prinċipali tal-prodott, safejn xieraq għall-mezz u l-prodott;
(a) il-karatteristiċi prinċipali tal-oġġett jew servizz, safejn xieraq għall-mezz u l-oġġett jew servizz;
Emenda 88
Proposal for a directive
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b
(b) l-indirizz ġeografiku u l-identità tal-kummerċjant, bħall-isem kummerċjali tiegħu u, fejn ikun applikabbli, l-indirizz ġeografiku u l-identità tal-kummerċjant li f'ismu qiegħed jaġixxi;
(b) l-identità tal-kummerċjant, bħall-isem kummerċjali tiegħu ;
Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)
ba) l-indirizz tan-negozju ta' kummerċjant kif ukoll in-numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku tiegħu, fejn disponibbli, sabiex il-konsumatur ikun jista' jikkuntattja l-kummerċjant malajr u jikkomunika mal-kummerċjant b'mod effiċjenti;
Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt c
(c) il-prezz inklużi t-taxxi, jew fejn in-natura tal-prodott tfisser li l-prezz ma jistax b'mod raġonevoli jiġi kkalkolat minn qabel, il-mod li bih il-prezz hu kkalkolat, kif ukoll, fejn hu xieraq, kull ammont ta' ħlas addizzjonali għat-trasport ta' merkanzija, ħlas ta' kunsinna jew ħlas postali jew, fejn dawn l-ammonti ta' ħlas ma jistgħux jiġu raġonevolment ikkalkolati minn qabel, il-fatt li tali ammonti ta' ħlas addizzjonali jistgħu jkunu dovuti;
(c) il-prezz totali nklużi t-taxxi, jew fejn in-natura tal-oġġett jew servizz tfisser li l-prezz ma jistax b'mod raġonevoli jiġi kkalkolat minn qabel, il-mod li bih il-prezz hu kkalkolat, kif ukoll, fejn hu xieraq, kull ammont ta' ħlas addizzjonali għat-trasport ta' merkanzija, ħlas ta' kunsinna jew ħlas postali u ta' spejjeż oħrajn jew, fejn dawn l-ammonti ta' ħlas ma jistgħux jiġu raġonevolment ikkalkolati minn qabel, il-fatt li tali ammonti ta' ħlas addizzjonali jistgħu jkunu dovuti. Fil-każ ta' kuntratt għal perjodu indeterminat, il-prezz finali għandu jfisser l-ispejjeż totali fix-xahar
Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt d
(d) l-arranġamenti għall-ħlas, kunsinna, eżekuzzjoni u l-prassi tal-ġestjoni tal-ilmenti, jekk dawn jitbiegħdu mir-rekwiżiti tad-diliġenza professjonali;
(d)  Meta meħtieġ, l-arranġamenti għall-ħlas, kunsinna, eżekuzzjoni, id-data li fiha l-kummerċjant jimpenja ruħu li jagħti l-oġġetti jew li jipprovdi s-servizz u l-prassi tal-ġestjoni tal-ilmenti tal-kummerċjant;
Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f
(f) l-eżistenza u l-kondizzjonijiet ta' servizzi ta' wara l-bejgħ u garanziji kummerċjali, fejn applikabbli;
(f) flimkien ma' tfakkira tal-eżistenza ta' garanzija legali tal-konformità tal-prodotti, l-eżistenza u l-kondizzjonijiet ta' servizzi ta' wara l-bejgħ u garanziji kummerċjali, fejn applikabbli;
(fa) l-eżistenza ta' kodiċijiet ta' kondotta u kif jistgħu jinkisbu, fejn applikabbli;
Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt a
(g) it-tul ta' żmien tal-kuntratt fejn applikabbli jew jekk il-kuntratt huwa ta' żmien indefinit, il-kondizzjonijiet biex ittemm il-kuntratt;
(g) it-tul ta' żmien tal-kuntratt fejn applikabbli jew jekk il-kuntratt huwa ta' żmien indefinit jew se jiġi estiż awtomatikament, il-kondizzjonijiet biex ittemm il-kuntratt;
Emenda 94
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt i
i) l-eżistenza u l-kondizzjonijiet ta' depożiti jew garanziji finanzjarji oħra li għandhom jitħallsu jew li għandhom jingħataw mill-konsumatur fuq talba tal-kummerċjant.
i) fejn applikabbli, l-eżistenza u l-kondizzjonijiet ta' depożiti jew garanziji finanzjarji oħra li għandhom jitħallsu jew li għandhom jingħataw mill-konsumatur fuq talba tal-kummerċjant.
Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punti i a, i b u i c (ġodda)
(ia) l-applikazzjoni ta' miżuri ta' protezzjoni teknika għall-prodotti diġitali, fejn japplika;
(ib) l-interoperabilità ta' prodotti diġitali ma' hardware u software skont dak li jkun konxju tiegħu l-kummerċjant jew jista' b'mod raġonevoli kien konxju tiegħu, inkluż kull nuqqas ta' interoperabilità, fejn japplika;
(ic) fejn japplika, il-possibilità ta' rikors għal proċedura estraġudizzjarja ta' lment jew ta' rimedju li huwa suġġett għaliha l-intraprenditur kif ukoll il-kondizzjonijiet għall-dan ir-rikors.
Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  Fil-każ ta' rkant pubbliku, l-informazzjoni fil-paragrafu 1(b) tista' tinbidel bl-indirizz ġeografiku u l-identità tal-irkantatur.
2.  Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal kuntratti għat-tqassim ta' oġġetti jew għall-provviżjoni ta' servizz, li jinvolvi transazzjonijiet ta' kuljum u li fihom il-kummerċjant għandu jqassam l-oġġett jew jipprovdi servizz hekk kif jiġi konkluż il-kuntratt.
Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tifforma parti integrali tal-kuntratti ta' bejgħ jew ta' servizz.
3.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew jippreservaw rekwiżiti ta' informazzjoni prekuntrattwali ulterjuri.
Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2
2.  Bla ħsara għall-Artikoli 7(2), 13 u 42, il-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur tal-Artikolu 5, għandhom jiġu ddeterminati skont il-liġi nazzjonali applikabbli. L-Istati Membri għandhom jipprevedu rimedji effettivi ta' liġi kuntrattwali fil-liġijiet nazzjonali tagħhom għal kwalunkwe ksur tal-Artikolu 5.
2.  Bla ħsara għall-Artikoli  13 u 42, il-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur tal-Artikolu 5, għandhom jiġu ddeterminati skont il-liġi nazzjonali applikabbli. L-Istati Membri għandhom jipprevedu rimedji effettivi u proporzjonati ta' liġi kuntrattwali fil-liġijiet nazzjonali tagħhom għal kwalunkwe ksur tal-Artikolu 5.
Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 7
Artikolu 7
Rekwiżiti ta' informazzjoni speċifika għal intermedjarji
imħassar
1.  Qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, l-intermedjarju għandu jiżvela lill-konsumatur, li huwa qiegħed jaġixxi f'isem konsumatur ieħor jew għalih u li l-kuntratt konkluż, ma għandux jitqies bħala kuntratt bejn il-konsumatur u l-kummerċjant iżda minflok bħala kuntratt bejn żewġ konsumaturi u bħala tali jaqa' lil hinn mill-ambitu ta' din id-Direttiva.
2.  L-intermedjarju, li ma jissodisfax l-obbligu skont il-paragrafu 1, se jitqies li kkonkluda l-kuntratt f'ismu stess.
3.  Dan l-Artikolu ma għandux japplika għall-irkanti pubbliċi.
Emenda 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 8
Artikolu 8
imħassar
L-Ambitu
Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kuntratti mill-bogħod u “l barra mill-post tan-negozju
Emenda 101
Proposta għal direttiva
Artikolu 9
Artikolu 9
Artikolu 9
Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni għal kuntratti mill-bogħod u “l barra mill-post tan-negozju
Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni prekuntrattwali għal kuntratti mill-bogħod u lil hinn mill-post tan-negozju
Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod u “l barra mill-post tan-negozju, il-kummerċjant għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja li se tifforma parti integrali mill-kuntratt:
1.  Fi żmien xieraq qabel ma l-konsumatur jintrabat b'kuntratt mill-bogħod jew “l barra mill-post tan-negozju jew offerta kuntrattwali ekwivalenti, il-kummerċjant għandu jagħti lill-konsumatur l-informazzjoni li ġejja b'mod ċar u li jinftiehem:
(a) l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 5 u 7 u, permezz ta' deroga mill-Artikolu 5(1)(d), l-arranġamenti għal ħlas, kunsinna, eżekuzzjoni fil-każijiet kollha;
(a) il-karatteristiċi prinċipali tal-oġġett jew is-servizz, safejn xieraq għall-mezz u għall-oġġett jew is-servizz;
(b) fejn japplika dritt tal-irtirar, il-kondizzjonijiet u l-proċeduri għall-eżerċitar ta' dak id-dritt skont l-Anness I;
(b) l-identità tal-kummerċjant, bħall-isem kummerċjali tiegħu ;
ba) l-indirizz tan-negozju ta' kummerċjant, in-numru tat-telefon, in-numru tal-faks u l-indirizz elettroniku tiegħu, fejn disponibbli, sabiex il-konsumatur ikun jista' jikkuntattja l-kummerċjant malajr u jikkomunika miegħu b'mod effiċjenti;
(c) jekk differenti mill-indirizz ġeografiku tiegħu, l-indirizz ġeografiku tal-post tan-negozju tal-kummerċjant (u fejn applikabbli dak tal-kummerċjant li f'ismu qed jaġixxi) fejn il-konsumatur jista' jirreferi kwalunkwe lment;
(c) il-prezz inklużi t-taxxi, jew fejn in-natura tal-prodott tfisser li l-prezz ma jistax b'mod raġonevoli jiġi kkalkolat minn qabel, il-mod li bih il-prezz hu kkalkolat, kif ukoll, fejn hu xieraq, kull ammont ta' ħlas addizzjonali għat-trasport ta' merkanzija, ħlas ta' kunsinna jew ħlas postali jew, fejn dawn l-ammonti ta' ħlas ma jistgħux jiġu raġonevolment ikkalkolati minn qabel, il-fatt li tali ammonti ta' ħlas addizzjonali jistgħu jkunu dovuti; fil-każ ta' kuntratt għal perjodu indeterminat, il-prezz finali għandu jfisser l-ispejjeż totali fix-xahar
(d) l-eżistenza ta' kodiċijiet ta' kondotta u kif jistgħu jinkisbu, fejn applikabbli;
(d) l-arranġamenti għall-ħlas, kunsinna, eżekuzzjoni, id-data li fiha l-kummerċjant jimpenja ruħu li jwettaq is-servizz u l-prassi tal-ġestjoni tal-ilmenti tal-kummerċjant;
(e) il-possibilità ta' rikors għal soluzzjoni amikevoli ta' tilwim, fejn applikabbli;
(e) safejn jeżisti d-dritt tal-irtirar, il-kundizzjonijiet, l-iskadenza u l-proċedura għall-eżerċizzju ta' dak id-dritt inklużi l-ispejjeż eventwali tar-ritorn tal-prodotti għall-konsumatur; għal dan il-għan, in-negozju jista' juża l-mudell ta' istruzzjonijiet dwar l-irtirar stipulat fl-Anness I(A) u l-mudell tal-formola tal-irtirar stipulati fl-Anness I(B) jew kwalunkwe dikjarazzjoni oħra b'lingwaġġ ċar; jekk il-kummerċjant jinforma lill-konsumatur billi jagħmel użu mill-mudell ta' istruzzjonijiet dwar l-irtirar fl-Anness I (A), huwa se jitqies li jkun issodisfa r-rekwiżiti ta' informazzjoni stipulati f'dan l-Artikolu dwar id-dritt tal-irtirar;
(ea) meta dritt tal-irtirar ma jkunx japplika b'konformità mal-Artikolu 19(1), l-informazzjoni li l-konsumatur ma jistax jeżerċita dritt tal-irtirar;
(f) li l-kuntratt se jiġi konkluż ma' kummerċjant u li b'riżultat ta' dan il-konsumatur se jgawdi mill-protezzjoni mogħtija minn din id-Direttiva.
(f) flimkien ma' tfakkira tal-eżistenza ta' garanzija legali tal-konformità tal-prodotti, l-eżistenza u l-kondizzjonijiet ta' servizzi ta' wara l-bejgħ u garanziji kummerċjali, fejn applikabbli;
(fa) l-eżistenza ta' kodiċijiet ta' kondotta u kif jistgħu jinkisbu kopji tagħhom, fejn applikabbli;
(fb) it-tul ta' żmien tal-kuntratt meta applikabbli, jew, jekk il-kuntratt huwa ta' żmien indefinit jew se jiġi estiż awtomatikament, il-kondizzjonijiet biex ittemm il-kuntratt;
(fc) iż-żmien minimu tal-obbligi tal-konsumatur skont il-kuntratt, fejn applikabbli;
(fd) l-eżistenza u l-kondizzjonijiet ta' depożiti jew garanziji finanzjarji oħra li għandhom jitħallsu jew li għandhom jingħataw mill-konsumatur fuq talba tal-kummerċjant.
(fe) l-applikazzjoni ta' miżuri ta' protezzjoni teknika għall-prodotti diġitali, fejn japplika;
(ff) l-interoperabilità ta' prodotti diġitali ma' hardware u software skont dak li jkun konxju tiegħu l-kummerċjant jew jista' b'mod raġonevoli kien konxju tiegħu, inkluż kull nuqqas ta' interoperabilità, fejn japplika;
(fg) fejn ikun japplika, il-possibilità ta' rikors għal proċedura estraġudizzjarja ta' lment jew ta' rimedju li huwa suġġett għaliha l-intraprenditur kif ukoll il-kondizzjonijiet għall-dan ir-rikors.
2.  Fil-każ ta' rkant pubbliku, l-informazzjoni msemmija fil-punti (b), (ba) u (c) tal-paragrafu 1 tista' tiġi sostitwita b'dettalji ekwivalenti għall-irkantatur.
3.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tifforma parti integrali tal-kuntratti ta' bejgħ jew ta' servizz.
4.  L-Istati Membri m'għandhom jimponu ebda rekwiżit ieħor dwar il-kontenut tal-mudell ta' istruzzjonijiet dwar l-irtirar stipulat fl-Anness I(A).
5.  Għal kuntratti mill-bogħod u dawk “il barra mill-post tan-negozju relatati mas-servizzi ta' trasport jew rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, l-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu rekwiżiti tal-liġi nazzjonali li jistipulaw rekwiżiti ta' informazzjoni prekuntrattwali addizzjonali sakemm li dawn ikunu kumpatibbli mat-Trattat dwar il-Funzjomanet tal-Unjoni Ewropea u li tali rekwiżiti jkunu xierqa għall-informazzjoni xierqa tal-konsumatur.
6.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu rekwiżiti ta' informazzjoni prekuntrattwali addizzjonali għal kuntratti mill-bogħod u dawk “il barra mill- post tan-negozju għall-provvista ta' servizzi li għalihom, skont l-Artikolu 22(5) tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq intern, dawn jimponu rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali applikabbli għal fornituri stabbiliti fit-territorju tagħhom.
7.  L-Artikolu 5 għandu jkun bla preġudizzju għad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern2.
8.  Fir-rigward tad-dimostrazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti ta' informazzjoni msemmija f'dan il-Kapitolu, l-oneru tal-prova għandu jkun tal-kummerċjant.
____________________
ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
2ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
Emenda 102
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – titolu
Ir-rekwiżiti formali għal kuntratti “l barra mill-post tan-negozju
Ir-rekwiżiti formali ta' informazzjoni prekuntrattwali għal kuntratti “l barra mill-post tan-negozju
Emenda 233
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1
1.  Fir-rigward ta' kuntratti “l barra mill-post tan-negozju, l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 9 għandha tingħata fil-formola tal-ordni f'kitba sempliċi, li tinftiehem u li tista” tinqara faċilment. Il-formola tal-ordni għandha tinkludi l-formola standard tal-irtirar stipulata fl-Anness I(B).
1.  Fir-rigward ta' kuntratti “l barra mill-post tan-negozju, l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 9 għandha tingħata lill-konsumatur fil-formola tal-ordni bil-miktub jew, jekk il-konsumatur jaqbel, b'mezz ieħor li jservi fit-tul taż-żmien f'kitba sempliċi u li tinftiehem u għandha tkun tista” tinqara faċilment.
Emenda 104
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2
2.  Kuntratt “il barra mill-post tan-negozju għandu jkun validu biss jekk il-konsumatur jiffirma formola tal-ordni u f'każijiet fejn il-formola tal-ordni mhijiex fuq karta, jirċievi kopja tal-formola tal-ordni fuq mezz ieħor li jservi għal żmien twil.
2.  Kuntratt “il barra mill-post tan-negozju għandu jsir validu biss jekk il-konsumatur ikun iffirma l-formola tal-ordni.
Emenda 234
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  Minkejja l-paragrafi 1 u 2, fir-rigward ta' kuntratti mħalltin li jsiru lil hinn mill-post tan-negozju li fir-rigward tiegħu l-kummerċjant u l-konsumatur jissodisfaw immedjatament l-obbligi tagħhom u l-ħlas li jkollu jsir mill-konsumatur ma jaqbiżx is-somma ta' EUR 200:
(a) il-kummerċjant m'għandux jiġi obbligat jipprovdi l-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 9 bil-miktub jew b'mezz ieħor li jservi fit-tul taż-żmien; u
(b) il-firma mill-konsumatur ta' formola tal-ordni m'għandhiex tkun meħtieġa għall-validità tal-kuntratt;
sakemm dawn il-kuntratti, minħabba n-natura tagħhom, is-soltu jiġu konklużi lil hinn mill-post tan-negozju.
Emenda 105
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit formali ħlief dawk previsti fil-paragrafi 1 u 2.
3.  L-Istati Membri ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit formali ulterjuri ta' informazzjoni prekuntrattwali biex jiġu ssodisfati l-obbligi ta' informazzjoni msemmija fil-paragrafu 9(1).
Emenda 106
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu
Ir-rekwiżiti formali għal kuntratti mill-bogħod
Ir-rekwiżiti formali ta' informazzjoni prekuntrattwali għal kuntratti mill-bogħod
Emendi 107, 235 u 236
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1
1.  Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod, l-informazzjoni previstafl-Artikolu 9(a)għandha tingħata lill-konsumatur jew tkun disponibbli għalihqabel il-konklużjoni tal-kuntratt, f'kitba sempliċi, li tinftiehem u li tista' tinqara faċilment, f'mod li jixraq għall-mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod użat.
1.  Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod, l-informazzjoni previstafl-Artikolu 9għandha tingħata lill-konsumatur jew tkun disponibbli għalihf'mezz li jservi fit-tul,f'kitba sempliċi, li tinftiehem ugħandha tkuntista' tinqara faċilment, f'mod li jixraq għall-mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod użat.
1a.  Jekk kuntratt mill-bogħod, li l-kundizzjonijiet tiegħu ma jkunux ġew innegozjati individwalment u li jkun se jiġi konkluż b'mezzi elettroniċi għall-kunsinna ta' prodott jew għall-għoti ta' servizz, iqiegħed konsumatur taħt obbligu li jagħmel pagament, il-konsumatur għandu jkun marbut bil-kuntratt fil-każ biss li:
(a) il-kummerċjant ikun ġibed l-attenzjoni tal-konsumatur b'mod ċar u prominenti għall-prezz totali, inklużi l-komponenti relatati kollha tal-prezz; u
(b) il-konsumatur ikun ikkonferma li jkun qara u fehem l-informazzjoni meħtieġa skont il-punt (a). Fir-rigward ta' kuntratti konklużi permezz ta' websajts, dan ir-rekwiżit għandu jitqies li jkun ġie ssodisfat jekk il-websajt tkun iddisinjata b'tali mod li ma tkunx tista' ssir ordni vinkolanti ħlief fil-każ li l-konsumatur ikun irreġistra minn qabel fuq il-websjat tal-kummerċjant biex juża l-offerta tal-kummerċjant.
1b.  Bħala deroga mill-punt (b) tal-paragrafu 1a, meta kuntratt mill-bogħod imsemmi f'dak il-paragrafu għandu jiġi konkluż bit-telefon, il-konsumatur għandu jkun marbut biss b'dak il-kuntratt jekk il-kummerċjant ikun bagħat lill-konsumatur, b'mezz li jservi fit-tul taż-żmien, konferma tal-offerta tiegħu, li tkun tinkludi l-informazzjoni meħtieġa skont il-punt (a) tal-paragrafu 1a.
Emenda 108
Proposta għal direttiva
Article 11 – paragrafu 2
2.  Jekk il-kummerċjant jagħmel telefonata lill-konsumatur bil-ħsieb li jikkonkludi kuntratt mill-bogħod, huwa għandu jiżvela l-identità tiegħu u l-iskop kummerċjali tat-telefonata fil-bidu tal-konverżazzjoni mal-konsumatur.
2.  Jekk il-kummerċjant jew intermedjarju li jaġixxi f'isem il-kummerċjant jagħmel telefonata lill-konsumatur bil-ħsieb li jikkonkludi kuntratt mill-bogħod, huwa għandu jiżvela l-identità tiegħu u l-iskop kummerċjali tat-telefonata fil-bidu tal-konverżazzjoni mal-konsumatur.
2a.  Is-siti kummerċjali fl-internet għandhom jindikaw b'mod ċar u li jista' jinqara faċilment fuq il-paġna prinċipali tagħhom jekk ikunx hemm xi tip ta' kwalunkwe restrizzjoni – inkluż dwar il-mezzi ta' ħlas – fir-rigward tal-kunsinna lejn ċerti Stati Membri.
Emenda 109
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3
3.  Jekk il-kuntratt jiġi konkluż permezz ta' mezz li jippermetti spazju jew ħin limitat biex tintwera l-informazzjoni, il-kummerċjant għandu jipprovdi mill-inqas l-informazzjoni li tirrigwarda l-karatteristiċi ewlenin tal-prodott u l-prezz totali msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) u (c) fuq dak il-mezz partikolari qabel il-konklużjoni ta' kuntratt bħal dan. L-informazzjoni l-oħra msemmija fl-Artikoli 5 u 7 għandha tingħata mill-kummerċjant lill-konsumatur f'mod xieraq skont il-paragrafu 1.
3.  Jekk il-kuntratt jiġi konkluż permezz ta' mezz li jippermetti spazju jew ħin limitat biex tintwera l-informazzjoni, il-kummerċjant għandu jipprovdi mill-inqas, fuq dak il-mezz partikolari qabel il-konklużjoni ta' tali kuntratt, l-informazzjoni prekuntrattwali li tirrigwarda l-karatteristiċi ewlenin tal-beni jew servizz, il-prezz totali, it-tul ta' żmien tal-kuntratt u, jekk il-kuntratt ikun għal żmien indefinit, il-kundizzjonijiet biex wieħed itemm il-kuntratt imsemmija fl-Artikolu 9(1)(a), (b), (c), (e) u (g). L-informazzjoni l-oħra msemmija fl-Artikolu 9 għandha tingħata mill-kummerċjant lill-konsumatur f'mod xieraq skont il-paragrafu 1.
Emenda 110
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4
4.  Il-konsumatur għandu jirċievi konferma tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(a) sa (f), f'mezz li jdum iservi, fi żmien raġonevoli wara l-konklużjoni ta' kwalunkwe kuntratt mill-bogħod, u mhux iktar tard mill-kunsinna tal-prodotti jew meta tinbeda l-eżekuzzjoni tas-servizz, ħlief jekk l-informazzjoni diġà ngħatat lill-konsumatur qabel il-konklużjoni ta' kwalunkwe kuntratt mill-bogħod f'mezz li jservi fit-tul.
imħassar
Emenda 237
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5
5.  L-Istati Membri ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit formali ħlief dawk previsti fil-paragrafi 1 sa 4.
5.  L-Istati Membri ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit formali ulterjuri ta' informazzjoni prekuntrattwali biex jiġu ssodisfati l-obbligi ta' informazzjoni msemmija fil-paragrafu 9(1).
Minkejja l-ewwel subparagrafu, fir-rigward tal-kuntratti msemmija fil-paragrafu 1b ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jdaħħlu jew iżommu dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali li jistipulaw li l-konsumatur ikun marbut biss bil-kuntratt jekk ikun ikkonferma lill-kummerċjant il-konklużjoni tal-kuntratt b'mezz li jservi fit-tul taż-żmien. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni li għandha tagħmel din l-informazzjoni pubblika b'mod faċilment aċċessibbli.
Emenda 112
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Fil-każ tal-kuntratti mill-bogħod jew kuntratti konklużi barra mill-post tan-negozju, il-perjodu ta' irtirar imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jibda mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt jew fil-jum li fih il-konsumatur jirċievi kopja tad-dokument iffirmat tal-kuntratt f'mezz li jservi fit-tul, jekk dan ikun differnti mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt.
Emenda 113
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2
2.  Fil-każ ta' kuntratt “il barra mill-post tan-negozju, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-jum li fih il-konsumatur jiffirma l-formola tal-ordni jew f'każijiet fejn il-formola tal-ordni mhijiex karta, meta l-konsumatur jirċievi kopja tal-formola tal-ordni f'mezz ieħor li jservi fit-tul.
2.  Minkejja l-paragrafu 1, fil-każ ta' kuntratt mill-bogħod jew 'il barra mill-post tan-negozju dwar il-forniment ta' oġġetti, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-jum li fih il-konsumatur jew parti terza minbarra l-kunsinnatur u indikat mill-konsumatur jikseb il-pussess materjali ta' kull wieħed mill-prodotti ordnati:
Fil-każ ta' kuntratt mill-bogħod għall-bejgħ tal-prodotti, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-jum li fih il-konsumatur jew parti terza minbarra l-kunsinnatur u indikata mill-konsumatur jikseb il-pussess materjali ta' kull wieħed mill-prodotti ordnati.
Fil-każ ta' kuntratt mill-bogħod għall-forniment ta' servizzi, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-jum li fih jiġi konkluż il-kuntratt.
(a) fil-każ ta' beni multipli ordnati mill-konsumatur f'ordni waħda u mibgħuta separatament, tal-aħħar beni mibgħut;
(b) fil-każ ta' beni li jikkonsistu minn lottijiet jew biċċiet multipli, tal-aħħar lot jew biċċa;
(c) fil-każ tal-forniment rikorrenti ta' beni tal-istess tip matul perjodu definit ta' żmien, tal-ewwel beni mibgħuta.
Emenda 115
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4
4.  L-Istati membri ma għandhomx jipprojbixxu l-partijiet milli jwettqu l-obbligi tagħhom li jaqgħu taħt il-kuntratt matul il-perjodu tal-irtirar.
4.  L-Istati membri ma għandhomx jipprojbixxu l-partijiet milli jwettqu l-obbligi tagħhom kuntrattwali matul il-perjodu tal-irtirar. Madankollu, fil-każ ta' kuntratti barra mill-post tan-negozju, l-Istati Membri jistgħu jżommu l-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti li timpedixxi lill-kummerċjant li jiġbor il-ħlas matul perjodu speċifiku wara l-konklużjoni tal-kuntratt.
Emenda 116
Proposta għal direttiva
Artikolu 13
Jekk kummerċjant ma pprovdiex lill-konsumatur bl-informazzjoni tad-dritt tal-irtirar bi ksur tal-Artikoli 9(b), 10(1) u 11(4), il-perjodu tal-irtirar għandu jiskadi tliet xhur wara li l-kummerċjant ikun wettaq l-obbligi kuntrattwali tiegħu l-oħra.
1.  Jekk negozju ma pprovdiex lill-konsumatur bl-informazzjoni tad-dritt tal-irtirar bi ksur tal-Artikolu 9(1)(e), il-perjodu tal-irtirar għandu jiskadi sena minn meta jispiċċa l-perjodu inizjali ta' irtirar, kif determinat bi qbil mal-Artikolu 12(1a) u (2).
2.  Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jżommu l-leġiżlazzjoni eżistenti li tipprovdi għal perjodu itwal tal-iskadenza tal-perjodu tal-irtirar.
Emendi 238 u 239
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1.  Il-konsumatur għandu jinforma lill-kummerċjant bid-deċiżjoni tal-irtirar fuq mezz li jservi fit-tul jew f'dikjarazzjoni indirizzata lill-kummerċjant imfassla fi kliemu jew bl-użu ta' formola standard tal-irtirar kif stipulata fl-Anness I(B).
1.  Qabel l-iskadenza tal-perjodu tad-dritt tal-irtirar, il-konsumatur għandu jinforma lill-kummerċjant bid-deċiżjoni tal-irtirar. Għal dan il-għan, il-konsumatur jista“:
(a) juża jew il-mudell ta' formola tal-irtirar stipulata fl-Anness I(B) jew jagħmel kwalunkwe dikjarazzjoni ċara oħra; jew
(b) jirritorna l-prodotti lill-kummerċjant, flimkien ma' dikjarazzjoni ċara mill-konsumatur li tfisser id-deċiżjoni tiegħu li jirtira.
L-Istati Membri ma għandhomx jipprovdu l-ebda rekwiżit formali ieħor applikabbli għal din il-formola standard tal-irtirar.
L-Istati Membri ma għandhomx jipprovdu l-ebda rekwiżit formali applikabbli għall-mudell tal-formola tal-irtirar ħlief dawk stipulati fl-Anness I(B).
Emenda 240
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2
2.  Għal kuntratti mill-bogħod konklużi fuq l-Internet, il-kummerċjant jista“, flimkien mal-possibilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, jagħti lill-konsumatur l-għażla li jimla elettronikament u jressaq il-formola standard tal-irtirar fil-websajt tal-kummerċjant. F'dak il-każ il-kummerċjant għandu jikkomunika lill-konsumatur nota ta' konferma permezz tal-posta elettronika mingħajr dewmien.
2.  Għal kuntratti mill-bogħod konklużi fuq l-Internet, il-kummerċjant jista“, flimkien mal-possibilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, jagħti lill-konsumatur l-għażla li jimla elettronikament u jressaq jew il-mudell tal-formola tal-irtirar li jinsab fl-Anness I(B) jew kwalunkwe dikjarazzjoni oħra fformulata b'mod ċar fil-websajt tal-kummerċjant. F'dawk il-każijiet il-kummerċjant għandu jikkomunika lill-konsumatur nota ta' konferma permezz tal-posta elettronika b'mezz li jservi fit-tul taż-żmien mingħajr dewmien.
Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – punti a u b
(a) li jwettqu l-kuntratt mill-bogħod jew “il barra mill-post tan-negozju, jew
(a) li jwettqu l-kuntratt mill-bogħod jew “il barra mill-post tan-negozju, jew
(b) li jikkonkludu kuntratt “il barra mill-post tan-negozju, f'każijiet fejn l-offerta saret mill-konsumatur.
(b) li jikkonkludu l-kuntratt mill-bogħod jew “il barra mill-post tan-negozju, f'każijiet fejn l-offerta saret mill-konsumatur.
Emenda 120
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1
1.  Il-kummerċjant għandu jagħti rimbors ta' kwalunkwe ħlas li rċieva mingħand il-konsumatur fi żmien tletin jum minn dak li fih irċieva l-komunikazzjoni tal-irtirar.
1.  Il-kummerċjant għandu jagħti rimbors ta' kwalunkwe ħlas li rċieva mingħand il-konsumatur, inklużi, jekk huwa applikabbli, l-ispejjeż tal-kunsinna, mingħajr dewmien żejjed, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn erbatax-il jum mill-jum li fih jiġi infurmat dwar id-deċiżjoni tal-konsumatur li jirtira bi qbil mal-Artikolu 14. Il-kummerċjant jista' jwettaq tali rimborż bi kwalunkwe mezz ta' ġlas, li jkun valuta legali fil-pajjiż fejn il-konsumatur jirċevih u sakemm il-konsumatur ma jġarrabx spejjeż bħala riżultat tar-rimborż.
Emenda 241
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2
2.  Għall-kuntratti tal-bejgħ, il-kummerċjant jista“ jżomm ir-rimbors sakemm ikun irċieva jew ġabar lura l-prodotti, jew sakemm il-konsumatur ikun ipprovda evidenza li bagħat il-prodotti lura, skont liema minnhom iseħħ l-ewwel.
2.  Minkejja l-paragrafu 1, il-kummerċjant m'għandux jintalab jirrimborsa l-ispejjeż addizzjonali ta' kunsinna jekk il-konsumatur ikun għażel b'mod ċar tip ta' kunsinna li ma tkunx dik standard. Għall-kuntratti tal-bejgħ, il-kummerċjant jista' jissuġġetta r-rimbors għall-kundizzjoni li l-konsumatur ikun ipprovda evidenza li bagħat il-prodotti lura.
Emenda 122
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1
1.  Għall-kuntratti ta' bejgħ li għalihom il-pussess materjali tal-prodotti ġie trasferit lill-konsumatur jew fuq talba tiegħu, lil parti terza qabel l-iskadenza tal-perjodu tal-irtirar, il-konsumatur għandu jibgħat lura l-prodotti jew jagħtihom lill-kummerċjant jew lil persuna awtorizzata mill-kummerċjant biex tirċevihom, fi żmien erbatax-il jum minn dak li fih ikun ikkomunika l-irtirar tiegħu lill-kummerċjant, ħlief jekk il-kummerċjant joffri li jiġbor il-prodotti huwa stess.
1.  Għal kuntratti mill-bogħod jew barra mill-post tan-negozju għall-provvista ta' oġġetti lill-konsumatur għandu jibgħat lura l-prodotti jew jagħtihom lill-kummerċjant jew lil persuna awtorizzata mill-kummerċjant biex tirċevihom, mingħajr dewmien bla bżonn u fi kwalunkwe każ mhux iktar tard minn erbatax-il jum minn dak li fih ikun ikkomunika d-deċiżjoni tal-irtirar lill-kummerċjant bi qbil mal-Artikolu 14, ħlief jekk il-kummerċjant joffri li jiġbor il-prodotti huwa stess
Il-konsumatur għandu jħallas biss l-ispiża diretta tar-ritorn tal-prodotti ħlief jekk il-kummerċjant ikun qabel li jeħel dik l-ispiża huwa.
Il-konsumatur għandu jħallas biss l-ispiża diretta tar-ritorn tal-prodotti. Hu m'għandux jiġi mitlub ħlas għal dik l-ispiża, jekk il-kummerċjant ikun qabel fil-kuntratt li jeħel dik l-ispiża huwa jew il-prezz tal-merkanzija li għandha tiġi rritornata jkun aktar minn EUR 40.
Emenda 123
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2
2.  Il-konsumatur għandu jkun responsabbli biss għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-prodotti li jirriżulta mill-manipulazzjoni ħlief dik meħtieġa biex taċċerta n-natura u t-tħaddim tal-prodotti. Huwa ma għandux ikun responsabbli għal valur imnaqqas fejn il-kummerċjant ikun naqas milli jipprovdi avviż tad-dritt tal-irtirar skont l-Artikolu 9(b). Għal kuntratti ta' servizz soġġetti għal dritt ta' rtirar, il-konsumatur ma għandu jeħel l-ebda spiża għas-servizzi mwettqa, kompletament jew parzjalment, matul il-perjodu tal-irtirar.
2.  Il-konsumatur għandu jkun responsabbli biss għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-prodotti li jirriżulta mill-manipulazzjoni ħlief dik meħtieġa biex tiġi stabbilita n-natura, il-kwalitajiet u t-tħaddim tal-prodotti. Il-konsumatur fl-ebda każ ma għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-prodotti meta l-kummerċjant ikun naqas milli jipprovdi avviż tad-dritt tal-irtirar skont l-Artikolu 9(1)(e).
2a.  Ħlief kif stipulat f'dan l-Artikolu, il-konsumatur m'għandu jġorr l-ebda responsabilità bl-eżerċizzju tad-dritt tal-irtirar.
Emenda 125
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1
1.  Bla ħsara għall-Artikolu 15 tad-Direttiva 2008/48/KE, jekk il-konsumatur jeżerċita d-dritt tiegħu tal-irtirar minn kuntratt mill-bogħod jew “il barra mill-post tan-negozju skont l-Artikoli 12 sa 17, kull kuntratt anċillari għandu jintemm awtomatikament, mingħajr ebda spiża għall-konsumatur.
1.  Bla ħsara għall-Artikolu 15 tad-Direttiva 2008/48/KE, jekk il-konsumatur jeżerċita d-dritt tiegħu tal-irtirar minn kuntratt mill-bogħod jew “il barra mill-post tan-negozju skont l-Artikoli 12 sa 17, kull kuntratt marbuta għandu jintemm awtomatikament, mingħajr ebda spiża għall-konsumatur li m'hemmx provdut għaliha f'din id-Direttiva.
Emenda 126
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod, id-dritt tal-irtirar ma għandux japplika fir-rigward ta' dan li ġej:
1.  Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod u mhux fil-post tan-negozju, id-dritt tal-irtirar ma għandux japplika fir-rigward ta' dan li ġej:
Emenda 127
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a
(a) servizzi fejn l-eżekuzzjoni nbdiet, bil-kunsens preċedenti tal-konsumatur, qabel it-tmiem tal-perjodu ta' erbatax-il jum imsemmi fl-Artikolu 12;
(a) servizzi fejn l-eżekuzzjoni nbdiet, bil-kunsens preċedenti tal-konsumatur f'mezz li jservi fit-tul, qabel it-tmiem tal-perjodu ta' erbatax-il jum imsemmi fl-Artikolu 12; f'tali każi, il-kunsens għandu wkoll jestendi li jneħħi d-dritt tal-konsumatur tal-irtirar;
Emenda 128
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b
(b) għall-forniment ta' prodotti jew servizzi li l-prezz tagħhom jiddependi fuq varjazzjonijiet fis-suq finanzjarju li ma jistax ikun ikkontrollat mill-kummerċjant,
(b) għall-forniment ta' prodotti jew servizzi li l-prezz tagħhom jiddependi fuq varjazzjonijiet fis-suq li ma jistgħux ikunu kkontrollati mill-kummerċjant u li jafu jseħħu waqt perjodu tal-irtirar;
Emenda 129
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c
(c) il-forniment ta' prodotti li saru għall-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur jew personalizzati b'mod ċar jew li huma predisposti li jiddeterjoraw jew jiskadu b'mod mgħaġġel;
(c) il-forniment ta' prodotti jew servizzi provduti li saru għall-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur jew personalizzati b'mod ċar, li jirrikjedu li l-kummerċjant jagħmel arranġamenti individwali li hu ma jkunx jista' jagħmel użu ieħor minnhom, jew li huma predisposti li jiddeterjoraw jew jiskadu b'mod mgħaġġel;
Emenda 130
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt d
(d) il-forniment tal-inbid, li l-prezz tiegħu inqabel fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt tal-bejgħ, li l-kunsinna tiegħu tista' ssir biss lil hinn mil-limiti ta' żmien imsemmi fl-Artikolu 22(1) u li għandu l-valur reali tiegħu li jiddependi fuq varjazzjonijiet fis-suq li ma jistgħux jiġu kkontrollati mill-kummerċjant;
(d) il-forniment ta'
- prodotti tal-ikel,
- xorb,
- prodotti farmaċewtiċi, jew
- oġġetti oħra li huma sensittivi għall-iġjene li l-ippakkettjar jew l-issiġillar tagħhom diġà nfetaħ mill-konsumatur wara li kien avżat dwar l-esklużjoni mid-dritt tal-irtirar;
(da) kuntratti li għalihom il-konsumatur, sabiex jirreaġixxi għal emerġenza immedjata talab it-twettiq immedjat mill-kummerċjant; jekk, f'din l-okkażjoni, il-kummerċjant jipprovdi jew ibiegħ servizzi jew prodotti addizzjonali minbarra dawk li huma strettament meħtieġa li jilħqu l-emerġenza immedjata tal-konsumatur, id-dritt tal-irtirar għandu japplika għal dawk il-prodotti jew servizzi addizzjonali;
(db) kuntratti fejn il-konsumatur ikun talab speċifikament li l-kummerċjant iżuru f'daru għall-finijiet tat-twettiq ta' tiswijiet jew manutenzjoni; jekk fl-okkażjoni ta' din iż-żjara, il-kummerċjant jipprovdi servizzi flimkien ma' dawk speċifikatament mitluba mill-konsumatur jew prodotti minbarra parts ta' sostituzzjoni użati bi ħtieġa fl-eżekuzzjoni tal-manutenzjoni jew fit-tiswijiet, id-dritt tal-irtirar għandu japplika għal dawk is-servizzi jew prodotti addizzjonali.
Emenda 132
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt f
(f) il-forniment ta' gazzetti, perjodiċi u rivisti;
(f) il-forniment ta' gazzetti, perjodiċi u rivisti bl-eċċezzjoni tal-kuntratti ta' abbonament għall-forniment ta' tali pubblikazzjonijiet;
Emenda 133
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt g
(g) servizzi ta' logħob u lotteriji.
imħassar
Emenda 134
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt h (ġdid)
h) kuntratti konklużi waqt irkant.
h) kuntratti konklużi waqt irkant pubbliku.
(ha) il-forniment ta' kontenut diġitali malli l-konsumatur ikun beda jiddownloadja l-kontenut diġitali.
Emenda 135
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2
2.  Fir-rigward ta' kuntratti “l barra mill-post tan-negozju, id-dritt tal-irtirar ma għandux japplika fir-rigward ta' dan li ġej:
imħassar
(a) kuntratti għall-forniment tal-oġġetti tal-ikel, xorb, jew prodotti oħra maħsuba għal konsum immedjat fid-djar, magħżula minn qabel mill-konsumatur minn mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod u fornuti fiżikament id-dar, ir-residenza jew il-post tax-xogħol tal-konsumatur mill-kummerċjant li s-soltu jbiegħ prodotti bħal dawn fil-post tan-negozju tiegħu stess;
(b) kuntratti li għalihom il-konsumatur, sabiex jirreaġixxi għal emerġenza immedjata talab l-eżekuzzjoni immedjata tal-kuntratt mill-kummerċjant; jekk, f'din l-okkażjoni, il-kummerċjant jipprovdi jew ibiegħ servizzi jew prodotti addizzjonali minbarra dawk li huma strettament meħtieġa li jilħqu l-emerġenza immedjata tal-konsumatur, id-dritt tal-irtirar għandu japplika għal dawk is-servizzi jew prodotti addizzjonali;
(c) kuntratti li għalihom il-konsumatur sepċifikament talab lill-kummerċjant, permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod, biex iżur daru għall-iskop ta' tiswija jew ta' eżekuzzjoni ta' manutenzjoni fuq il-proprjetà tiegħu; jekk f'din l-okkażjoni, il-kummerċjant jipprovdi servizzi flimkien ma' dawk speċifikatament mitluba mill-konsumatur jew prodotti minbarra parts ta' sostituzzjoni użati bi ħtieġa fl-eżekuzzjoni tal-manutenzjoni jew fit-tiswijiet, id-dritt tal-irtirar għandu japplika għal dawk is-servizzi jew prodotti addizzjonali.
Emenda 136
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3
3.  Il-partijiet jistgħu jaqblu biex ma japplikawx il-paragrafi 1 u 2.
2.  Il-kummerċjant u l-konsumatur jistgħu jaqblu biex ma japplikawx il-paragrafu 1.
Emenda 137
Proposta għal direttiva
Artikolu 20
Artikolu 20
Il-kuntratti mill-bogħod u dawk “il barra mill-post tan-negozju esklużi
imħassar
1.  L-Artikoli 8 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod u dawk “il barra mill-post tan-negozju:
(a) għall-bejgħ ta' proprjetà immobbli jew li jirrelataw ma' drittijiet oħra ta' proprjetà immobbli, ħlief għall-kiri u xogħlijiet relatati mal-proprjetà immobbli;
(b) konklużi permezz ta' makni awtomatiċi tal-bejgħ jew bini awtomatizzat kummerċjali,
(c) konklużi ma' operaturi tat-telekomunikazzjoni permezz ta' telefowns pubbliċi għall-użu tagħhom;
(d) għall-forniment ta' oġġetti tal-ikel jew xorb minn kummerċjant fuq rondi frekwenti jew regolari fil-viċinat tal-post tan-negozju tiegħu.
2.  L-Artikoli 8 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti “l barra mill-post tan-negozju relatati ma':
(a) assikurazzjoni,
(b) servizzi finanzjarji li l-prezz jiddependi fuq il-varjazzjonijiet fis-suq finanzjarju lil hinn mill-kontroll tal-kummerċjant, li jistgħu jseħħu matul il-perjodu tal-irtirar, kif definiti fl-Artikolu 6(2)(a) tad-Direttiva 2002/65/KE u
(c) kreditu li jaqa' fl-ambitu tad-Direttiva 2008/48/KE.
3.  L-Artikoli 8 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod għall-forniment ta' akkomodazzjoni, trasport, servizzi tal-kiri tal-karozzi, kejtering jew servizzi ta' divertiment fir-rigward ta' kuntratti li jipprevedu data speċifika jew perjodu speċifiku ta' eżekuzzjoni.
Emenda 138
Proposta għal direttiva
Artikolu 21
Artikolu 21
L-Ambitu
imħassar
1.  Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kuntratti ta' bejgħ. Bla ħsara għall-Artikolu 24(5), fejn il-kuntratt ikun kuntratt ta' skop imħallat li għandu bħala l-għan tiegħu kemm il-prodotti kif ukoll is-servizzi, dan il-Kapitolu se japplika biss għall-prodotti.
2.  Dan il-Kapitolu għandu japplika wkoll għal kuntratti għall-forniment ta' prodotti li jridu jiġu manifatturati jew prodotti.
3.  Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għall-isperparts sostitwiti mill-kummerċjant meta jkun irrimedja n-nuqqas ta' konformità tal-prodotti permezz tat-tiswija skont l-Artikolu 26.
4.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan il-Kapitolu għall-bejgħ ta' prodotti użati fl-irkanti pubbliċi.
Emenda 139
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1
1.  Sakemm il-partijiet ma jkunux qablu mod ieħor, il-kummerċjant għandu jwassal il-prodotti billi jittrasferixxi l-pussess materjali tal-prodotti lill-konsumatur jew lil parti terza, li mhijiex min qed twassalu li kienet indikata mill-konsumatur, fi żmien massimu ta' tletin jum minn dak li fih ġie konkluż il-kuntratt.
1.  Fil-każ li l-partijiet ma jkunux qablu dwar il-ħin tal-kunsinna, il-kummerċjant għandu jwassal il-prodotti billi jittrasferixxi l-pussess materjali tal-prodotti lill-konsumatur jew lil parti terza, indikata mill-konsumatur u li mhijiex min qed iwassal, malajr kemm jista' jkun imma mhux iktar tard minn tletin jum minn dak li fih ġie konkluż il-kuntratt.
Emenda 140
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2
2.  Meta l-kummerċjant ikun naqas milli jissodisfa l-obbligi tiegħu biex iwassal, il-konsumatur għandu jkun intitolat għal rifużjoni ta' kwalunkwe somom imħallsa fi żmien sebat ijiem mid-data tal-kunsinna prevista fil-paragrafu 1.
2.  Meta l-kummerċjant ikun naqas milli jissodisfa l-obbligi tiegħu biex iwassal il-prodotti fil-ħin miftiehem mal-konsumatur, jew bi qbil mal-paragrafu 1, il-konsumatur għandu jkun intitolat li jtemm il-kuntratt sakemm il-prodotti ma jintbagħtux fi żmien perjodu ġdid iddeterminat mill-konsumatur, li ma għandux ikun aktar minn sebat ijiem. Għal dan il-għan, il-konsumatur għandu javża minn qabel bil-miktub lill-kummerċjant, filwaqt li jispeċifika l-perjodu l-ġdid ta' kunsinna u jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jġib fi tmiem il-kuntratt fil-każ li l-kunsinna ma ssirx sal-aħħar tal-perjodu ġdid ta' kunsinna. Jekk il-perjodu msemmi jiskadi mingħajr ma ssir il-kunsinna, il-konsumatur se jitqies li jkun irtira mill-kuntratt.
Minkejja l-ewwel subparagrafu, il-konsumatur għandu jkun intitolat li jtemm il-kuntratt b'effett immedjat meta l-kummerċjant ikun irrifjuta b'mod impliċitu jew espliċitu li jibgħat il-prodotti, jew meta l-konformità mal-ħin tal-kunsinna miftiehem jitqies bħala element essenzjali tal-kuntratt, b'kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi marbuta mal-konklużjoni tal-kuntratt.
2a.  Malli jintemm il-kuntratt, il-kummerċjant għandu immedjatament, u fi kwalunkwe każ mhux iktar tard minn sebat ijiem wara li jintemm il-kuntratt, jirrimborża s-somom kollha mħallsa skont il-kuntratt.
2b.  Dan l-Artikolu għandu jkun bla preġudizzju għad-dritt tal-konsumatur li jitlob għal ħlas tad-danni.
Emenda 141
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 a (ġdid)
Artikolu 22a
Id-dritt għall-kunsinna ta' oġġetti jew forniment ta' servizzi fi Stat Membru ieħor
Fil-każ ta' kuntratt mill-bogħod, il-konsumatur għandu jkun intitolatli jirrikjedi li l-kummerċjant jikkunsinja l-prodotti jew iforni s-servizz fi Stat Membru ieħor. Il-kummerċjant għandu jissodisfa t-talba tal-konsumatur jekk din tkun teknikament fattibbli u jekk il-konsumatur jaqbel li jħallas l-ispejjeż relatati kollha. Il-kummerċjant għandu fi kwalunkwe każ jiddikjara dawn l-ispejjeż minn qabel.
Emenda 142
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 b (ġdid)
Artikolu 22b
Mezzi ta' ħlas
1.  Il-kummerċjant u l-konsumatur jistgħu jaqblu dwar ħlas minn qabel jew depożitu fil-mument tal-kunsinna.
2.  Bi qbil mal-Artikolu 52(3) tad-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar servizzi fis-suq intern, l-Istati Membri jistgħu jiprojbixxu jew jillimitaw id-dritt tal-kummerċjant li jitlob spejjeż mill-konsumaturi b'kunsiderazzjoni tal-bżonn li titħeġġeġ il-kompetizzjoni u li jiġi promoss l-użu ta' strumenti effiċenti ta' ħlas.
3.  L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu lill-kummerċjanti milli jitolbu l-flus mill-konsumaturi fir-rigward tal-użu ta' mezz speċifiku ta' ħlas permezz ta' miżati li jaqbżu n-nefqa mġarrba mill-kummerċjant għall-użu tat-tali mezzi
ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1
Emenda 143
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1
1.  Ir-riskju ta' telf jew ħsara għall-prodotti għandu jiġi trasferit lill-konsumatur meta huwa jew parti terza, li mhijiex min qed iwassal u li kienet indikata mill-konsumatur jakkwista/takkwista l-pussess materjali tal-prodotti.
1.  Ir-riskju ta' telf jew ħsara għall-prodotti għandu jiġi trasferit lill-konsumatur meta huwa jew parti terza, indikata mill-konsumatur u li mhijiex min qed iwassal,takkwista l-pussess materjali tal-prodotti. Ir-riskju għandu jsir tal-konsumatur, wara li ssir il-kunsinna lil min qed iwassal, jekk dan ikun ingħata l-kompitu mingħand il-konsumatur li jwassal l-oġġetti u jekk dik l-għażla ma kenitx offruta mill-kummerċjant, bla preġudizzju għad-drittijeit tal-konsumatur kontra min iwassal.
Emenda 144
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2
2.  Ir-riskju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jgħaddi lill-konsumatur fil-mument tal-kunsinna kif miftiehem mill-partijiet, jekk il-konsumatur jew parti terza, li mhijiex min qed twassal u li kienet indikata mill-konsumatur naqas/naqset li jieħu/tieħu passi raġonevoli biex jakkwista/takkwista l-pussess materjali tal-prodotti.
2.  Ir-riskju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jgħaddi lill-konsumatur fil-mument tal-kunsinna kif miftiehem mill-partijiet, jekk il-konsumatur jew parti terza, li mhijiex min qed twassal u li kienet indikata mill-konsumatur naqas/naqset b'mod evidenti li jieħu/tieħu passi raġonevoli biex jakkwista/takkwista l-pussess materjali tal-prodotti.
Emenda 145
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 a (ġdid)
Artikolu 23a
It-tul tal-kuntratti
1.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar termini tal-kuntratt inġusti, il-kuntratti konklużi bejn il-konsumaturi u l-kummerċjanti ma jistgħux jistipulaw perjodu ta' impenn inizjali ta' iktar minn tnax-il xahar.
2.  Fl-aħħar tal-perjodu inizjali ta' impenn ta' tnax-il xahar, il-konsumaturi għandhom ikunu intitolati li jtemmu l-kuntratt fi kwalunkwe ħin. It-terminazzjoni tal-kuntratt għandha tkun soġġetta għal perjodu ta' avviż minn qabel, li ma jistax jaqbeż ix-xahrejn. Il-konsumaturi għandhom ikunu intitolati li jagħtu avviż minn qabel qabel it-tmien tal-perjodu inizjali ta' impenn sabiex jitterminaw il-kuntratt b'effett mill-aħħar ta' dak il-perjodu.
Emenda 146
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1
1.  Il-kummerċjant għandu jwassal il-prodotti f'konformità mal-kuntratt tal-bejgħ.
1.  Il-kummerċjant għandu jwassal il-prodotti f'konformità mal-kuntratt, b'mod partikolari fir-rigward tal-kwalità u l-kwantità, li jkunu miftiehma b'mod konġunt mill-partijiet.
Emenda 147
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt a
(a) jikkonformaw mad-deskrizzjoni mogħtija mill-kummerċjant u jippossjedu l-kwalitajiet tal-prodotti li l-kummerċjant wera lill-konsumatur bħala kampjun jew mudell;
(a) jikkonformaw mad-deskrizzjoni mogħtija mill-kummerċjant u jippossjedu l-kwalitajiet tal-prodotti li l-kummerċjant wera lill-konsumatur bħala kampjun jew mudell, u
Emenda 148
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b
(b) huma tajbin għal kull skop partikolari li għalih jeħtieġhom il-konsumatur u li għarraf lill-kummerċjant dwarhom fil-ħin meta ġie konkluż il-kuntratt u li l-kummerċjant aċċetta;
(b) fin-nuqqas ta' ftehim dwar il-karatteristiċi tagħhom, għall-iskop li l-partijiet tal-kuntratt ħasbuhom għalih fil-ħin meta ġie konkluż il-kuntratt, u
Emenda 149
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punti c u d
(c) huma tajbin għall-iskopijiet li għalihom normalment jintużaw prodotti tal-istess tip jew
(c) huma tajbin għall-iskopijiet li għalihom normalment jintużaw prodotti tal-istess tip u juru l-kwalità u l-prestazzjoni li huma normali f'oġġetti tal-istess tip inklużi, b'kunsiderazzjoni inter alia tal-iskop, l-apparenza, id-durabilità u l-irtokki finali, u li l-konsumatur jista' jippretendi b'mod raġonevoli, fid-dawl tan-natura tal-prodotti u b'konsiderazzjoni mogħtija għal kull stqarrija pubblika dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti magħmulha dwarhom mill-kummerċjant, il-produttur jew ir-rappreżentant tiegħu, partikolarment fir-riklami jew fuq it-tikketta.
(d) juru l-kwalità u l-prestazzjoni li huma normali f'oġġetti tal-istess tip u li l-konsumatur jista' jippretendi b'mod raġonevoli, fid-dawl tan-natura tal-prodotti u b'konsiderazzjoni mogħtija għal kull stqarrija pubblika dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti magħmulha dwarhom mill-kummerċjant, il-produttur jew ir-rappreżentant tiegħu, partikolarment fir-riklami jew fuq it-tikketta.
Emenda 151
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4 – punt b
(b) sakemm ġie konkluż il-kuntratt l-istqarrija ġiet korretta;
(b) sakemm ġie konkluż il-kuntratt l-istqarrija ġiet korretta fiż-żmien xieraq u b'mod ekwivalenti jew mill-inqas b'enfasi partikolari fil-kuntratt;
Emenda 152
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5
5.  Kull nuqqas ta konformità li jirriżulta minn installazzjoni mhux korretta tal-prodotti għandu jitqies bħala nuqqas ta' konformità tal-prodotti jekk l-installazzjoni tifforma parti mill-kuntratt tal-bejgħ u l-prodotti kienu installati mill-kummerċjant jew kienu fir-responsabilità tiegħu. Dan għandu jgħodd bl-istess mod jekk il-prodotti, maħsuba li jkunu installati mill-konsumatur, ikunu installati mill-konsumatur u l-installazzjoni ħażina tkun dovuta għal żball fl-istruzzjonijiet tal-installazzjoni.
5.   Il-kummerċjant għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe nuqqas ta konformità li jirriżulta mill-ippakkjar jew minn installazzjoni mhux korretta jekk l-installazzjoni tifforma parti mill-kuntratt tal-bejgħ , u l-prodotti kienu installati mill-kummerċjant jew kienu fir-responsabilità tiegħu. Dan għandu jgħodd bl-istess mod jekk il-prodotti, maħsuba li jkunu installati mill-konsumatur, ikunu installati mill-konsumatur u l-installazzjoni ħażina tkun dovuta għal żball fl-istruzzjonijiet tal-installazzjoni.
Emenda 153
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1
1.   Kif previst fil-paragrafi 2 sa 5, fejn il-prodotti ma jikkonformawx mal-kuntratt, il-konsumatur huwa intitolat li:
1.  Meta l-prodotti ma jikkonformawx mal-kuntratt, il-konsumatur huwa intitolat li jew:
(a) jkollu n-nuqqas ta' konformità rimedjat permezz ta' tiswija jew sostituzzjoni,
(a) ikollu n-nuqqas ta' konformità rimedjat permezz ta' tiswija jew sostituzzjoni bi qbil mal-paragrafi 2, 3 u 5, jew li,
(b) jitnaqqaslu l-prezz,
(b) jkollu tnaqqis raġonevoli fil-prezz jew irrevokar tal-kuntratt bi qbil mal-paragrafi 4, 5 u 5a.
(c) ikollu l-kuntratt revokat.
Emenda 154
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2
2.   Il-kummerċjant għandu jirrimedja n-nuqqas ta' konformità permezz ta' jew tiswija inkella b'sostituzzjoni skont l-għażla tiegħu.
2.   Il-konsumatur jista' l-ewwel jitlob li l-kummerċjant jirranġa l-prodotti jew jissostitwihom, sakemm dawn ir-rimedji ma jkunux impossibbli jew sproporzjonati.
Emenda 155
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3
3.  Meta l-kummerċjant ikun ta prova li r-rimedju tan-nuqqas ta' konformità permezz ta' tiswija jew sostituzzjoni jikser il-liġi, huwa impossibbli jew jikkawża lill-kummerċjant sforz sproporzjonat, il-konsumatur jista' jagħżel li jitnaqqaslu l-prezz jew li jkollu l-kuntratt revokat. L-isforz ta' kummerċjant huwa sproporzjonat jekk jimponilu spejjeż fuqu li, b'paragun mat-tnaqqis fil-prezz jew mar-revoka tal-kuntratt, huma eċċessivi, filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni l-valur tal-prodotti kieku ma kienx hemm nuqqas ta' konformità u s-sinifikat tan-nuqqas ta' konformità.
3.  Kull rimedju msemmi fil-paragrafu 2 jitqies bħala sproporzjonat jekk dan jikkawża spejjeż għall-kummerċjant li ma jkunux raġjonevoli meta mqabbel mar-rimedju alternattiv (tiswija jew sostituzzjoni):
Il-konsumatur jista' jirrevoka l-kuntratt biss jekk in-nuqqas ta' konformità mhuwiex minuri.
(a) fid-dawl tal-valur tal-prodotti mingħajr l-ebda nuqqas ta' konformità,
(b) filwaqt li jitqies is-sinifikat tan-nuqqas ta' konformità,
(c) wara li titqies il-kwistjoni jekk setax isir użu ta' rimedji alternattivi (tiswija jew sostituzzjoni) mingħajr inkonvenjenzi kunsiderevoli għall-konsumatur, ma jkunx raġonevoli
It-tiswija jew is-sostituzzjoni għandha ssir f'perjodu xieraq ta' żmien u mingħajr inkonvenjenza sinifikanti għall-konsumatur.
Emenda 156
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4
4.  Il-konsumatur jista' jagħżel kwalunkwe rimedju disponibbli skont il-paragrafu 1, fejn teżisti waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin:
4.  Bla ħsara għall-paragrafu 5b, il-konsumatur jista“ jesiġi tnaqqis adegwat tal-prezz jew it-tħassir tal-kuntratt ta' bejgħ, fejn teżisti waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin:
(a) il-kummerċjant irrifjuta b'mod impliċitu jew espliċitu li jirrimedja n-nuqqas ta' konformità;
(a) il-konsumatur m'għandux dritt għal tiswija u lanqas sostituzzjoni;
(aa) il-kummerċjant irrifjuta, b'mod espliċitu jew bl-imġiba tiegħu, li jirrimedja n-nuqqas ta' konformità;
(b) il-kummerċjant naqas milli jirrimedja n-nuqqas ta' konformità fi żmien raġonevoli;
(b) il-kummerċjant naqas milli jirrimedja n-nuqqas ta' konformità fi żmien raġonevoli;
(c) il-kummerċjant ipprova jirrimedja n-nuqqas ta' konformità, u kkawża inkonvenjenza sinifikanti lill-konsumatur;
(c) il-kummerċjant irrimedja n-nuqqas ta' konformità, u kkawża inkonvenjenza sinifikanti lill-konsumatur;
(d) l-istess difett reġa' deher aktar minn darba f'perjodu żgħir ta' żmien.
Emenda 158
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 a (ġdid)
5a.  Il-konsumatur ma għandux ikun intitolat għar-revoka tal-kuntratt jekk in-nuqqas ta' konformità jkun minuri.
Emenda 159
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 b (ġdid)
5b.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali, fil-każ ta' nuqqas ta' konformità, id-dritt għal perjodu qasir ta' żmien biex itemmu l-kuntratt u jirċievu rimborż sħiħ jew għażla libera minn fost ir-rimedji msemmija f'paragrafu 1, sabiex jiġi assigurat livell ogħla ta' protezzjoni għall-kunsumaturi.
Emenda 160
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2
2.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu, il-konsumatur jista' jitlob danni għal kwalunkwe telf mhux rimedjat skont l-Artikolu 26.
2.  Bi qbil mad-dispożizzjonijeit tal-liġi nazzjonali applikabbli u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu, il-konsumatur jista' jitlob danni skont il-liġi nazzjonali applikabbli għal kwalunkwe telf mhux rimedjat skont l-Artikolu 26.
Emenda 161
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 a (ġdid)
Artikolu 27a
Id-dritt tar-rikors
Fejn il-kummerċjant, bħala l-bejjiegħ aħħari, huwa responsabbli lejn il-konsumatur minħabba nuqqas ta' konformità li tirriżulta minn azzjoni jew nuqqas min-naħa tal-produttur, bejjiegħ preċedenti fi ħdan l-istess katina ta' kuntratt jew peruna oħra intermedjarja, il-kummerċjant jista“, bħala l-aħħar bejjiegħ, jitlob rimedju mill-persuna jew persuni risponsabbli fi ħdan il-katina tal-kuntratt. Il-persuna jew persuni responsabbli li l-bejjiegħ finali jista” jfittex rimedji kontrihom, flimkien mal-azzjonijiet u proċeduri rilevanti, għandhom jiġu determinati mil-liġi nazzjonali, b'tali mod li tiġi assigurata l-effettività ta' dak id-dritt.
Persuna stabbilita bħala li tkun responsabbli fis-sens tal-paragrafu preċedenti għandha jkollha l-oneru tal-prova ta' nuqqas ta' responasabilità għan-nuqqas ta' konformità, jew li r-rimedju li jkun għamel il-bejjiegħ finali għall-konsumatur ma kienx fil-fatt meħtieġ.
Emenda 162
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2
2.  Meta kummerċjant ikun irrimedja n-nuqqas ta' konformità b'sostituzzjoni, huwa għandu jinżamm responsabbli skont l-Artikolu 25 fejn in-nuqqas ta' konformità tkun evidenti fi żmien sentejn minn meta l-konsumatur jew parti terza magħżula minnu jakkwista l-pussess materjali tal-prodotti sostitwiti.
imħassar
Emenda 163
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4
4.  Sabiex igawdi mid-drittijiet tiegħu skont l-Artikolu 25, il-konsumatur għandu jinforma lill-kummerċjant dwar in-nuqqas ta' konformità fi żmien xahrejn mid-data li fiha ntebaħ bin-nuqqas ta' konformità.
imħassar
Emenda 164
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5 a (ġdid)
5a.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew jippreservaw dispożizzjonijiet legali li jipprovdu għal perjodu itwal ta' garanzija, għal żmien itwal ta' trasferiment tad-dmir tal-prova favur il-konsumatur jew regoli speċifiċi għal nuqqasijiet serji ta' konformità mal-kuntratt, li jkunu ħarġu wara li jkun skada l-perjodu ta' garanzija, biex ikun żgurat livell ogħla ta' protezzjoni tal-konsumatur.
Emenda 165
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 a (ġdid)
Artikolu 28 a
Komunikazzjoni u possibilità ta' kuntatt
Il-kummerċjant jiżgura matul il-perjodu ta' validità ta' kuntratt ta' servizz jew ta' provvista' jew mill-konklużjoni ta' kuntratt tal-bejgħ sal-iskadenza msemmija fl-Artikolu 28(1) għal offerti formali, notifiki u mistoqsijiet tal-konsumatur relatati ma' drittijiet u dmirijiet li jirriżultaw mill-kuntratt ta' provvista' ta' servizzi jew mill-kuntratt tal-bejgħ jew meta jkun skada l-kuntratt ta' bejgħ, il-konsumatur jiġi infurmat skont kundizzjonijiet xierqa. B'mod partikolari għandu jiżgura li offerti formali mill-konsumatur rigward il-kuntratt jasslu għandu mingħajr dewmien u l-konsumatur ikun informat minnufih bil-wasla tagħhom. Ma tista' tiġi ddebitata l-ebda spiża lill-konsumatur biex il-kummerċjant jaċċetta u jwieġeb bit-telefown dikjarazzjonijiet, komunikazzjonijiet u mistoqsijiet b'rabta mal-kuntratt ta' provvista' ta' servizzi jew mal-kuntratt tal-bejgħ; din id-dispożizzjoni ma taffettwax id-dritt tal-fornitur tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni li jitlob il-ħlas għal dawn it-telefonati.
Emenda 166
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  Id-dikjarazzjoni tal-garanzija għandha titfassal f'kitba sempliċi, li tinftiehem u li tista' tinqara faċilment. Hija għandha tinkludi dan li ġej:
2.  Id-dikjarazzjoni tal-garanzija għandha titfassal f'kitba sempliċi, li tinftiehem, li tista' tinqara faċilment u bl-istess qies tat-tipi. Hija għandha tinkiteb bl-istess lingwa tal-kuntratt. Id-dikjarazzjoni tal-garanzija għandha tinkludi dan li ġej:
Emenda 167
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punti a, b u c(ġodda)
(a) drittijiet legali tal-konsumatur, kif previst fl-Artikolu 26 u dikjarazzjoni ċara li dawk id-drittijiet mhumiex affetwati mill-garanzija kummerċjali,
(a) drittijiet legali tal-konsumatur skont l-Artikoli 26 u 28, u d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali applikabbli, kif ukoll id-dikjarazzjoni ċara li dawk id-drittijiet mhumiex affetwati mill-garanzija kummerċjali;
(b) il-kontenut tal-garanzija kummerċjali u l-kondizzjonijiet biex isiru t-talbiet, notevolment it-tul ta' żmien, il-firxa territorjali u l-isem u l-indirizz tal-garantur,
(b) il-kontenut tal-garanzija kummerċjali u l-kondizzjonijiet biex isiru t-talbiet, notevolment it-tul ta' żmien, il-firxa territorjali u l-isem u l-indirizz tal-garantur,
(c) bla ħsara għall-Artikoli 32 u 35 u l-Anness III(1)(j), stipulat, fejn applikabbli, li l-garanzija kummerċjali ma tistax tiġi trasferita lil xerrej sussegwenti.
(c) l-informazzjoni li l-garanzija kummerċjali tista“ tiġi trasferita lil xerrej sussegwenti.
Emenda 168
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3
3. jekk il-konsumatur jixtieq hekk, il-kummerċjant għandu jagħmel id-dikjarazzjoni tal-garanzija disponibbli f'mezz li jservi għal żmien twil.
3.  Il-kummerċjant għandu jagħmel id-dikjarazzjoni tal-garanzija disponibbli f'mezz li jservi għal żmien twil u, jekk ikun mitlub mill-konsumatur, ukoll bil-miktub fuq karta.
Emenda 169
Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1
1.  Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kondizzjonijiet ta' kuntratt li tfassal bil-quddiem mill-kummerċjant jew minn parti terza, li l-konsumatur qabel miegħu mingħajr ma kellu l-possibilità li jinfluwenza l-kontenut tagħhom, b'mod partikolari fejn kondizzjonijiet kuntrattwali bħal dawn huma parti minn kuntratt standard ifformulat minn qabel.
1.  Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kondizzjonijiet ta' kuntratt li tfassal bil-quddiem min-negozju jew minn parti terza, li ma kinux innegozjati individwalment. Kondizzjoni ta' kuntratt għandha titiqes dejjem li ma ġietx innegozjata individwalment meta tfasslet bil-quddiem u l-konsumatur għalhekk ma setax jinfluwenza s-sustanza tal-kondizzjoni tal-kuntratt, b'mod partikolari fejn kondizzjoni kuntrattwali bħal din hija parti minn kuntratt standard ifformulat minn qabel.
Emenda 170
Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2
2.  Il-fatt li l-konsumatur kellu l-possibilità li jinfluwenza l-kontenut ta' ċerti aspetti ta' kondizzjoni tal-kuntratt jew ta' kondizzjoni speċifika waħda, ma għandux jeskludi l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu għal kondizzjonijiet kuntrattwali oħra li jifformaw parti mill-kuntratt.
2.  Il-fatt li l-kontenut ta' ċerti aspetti ta' kondizzjoni tal-kuntratt jew ta' kondizzjoni speċifika waħda ġie nnegozjat individwalment, ma għandux jeskludi l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu għal kondizzjonijiet kuntrattwali oħra li jifformaw parti mill-kuntratt.
Emenda 171
Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3
Test propost mill-Kummissjoni
Emenda
3.  Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għal kondizzjonijiet kuntrattwali li jirriflettu dispożizzjonijiet mandatorji statutorji jew regolatorji, li jikkonformaw mal-liġi Komunitarja u d-dispożizzjonijiet jew il-prinċipji ta' konvenzjonijiet internazzjonali li għalihom il-Komunità jew l-Stati Membri huma parti.
3.  Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għal kondizzjonijiet kuntrattwali li jirriflettu dispożizzjonijiet statutorji, regolatorji jew ta' politika pubblika, li jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u d-dispożizzjonijiet jew il-prinċipji ta' konvenzjonijiet internazzjonali li għalihom l-Unjoni jew l-Stati Membri huma parti.
Emenda 172
Proposta għal direttiva
Artikolu 30 a (ġdid)
Artikolu 30a
Il-livell ta' armonizzazzjoni
Għajr jekk ipprovdut b'mod ieħor, l-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw jew jintroduċu, fil-liġi nazzjonali tagħhom, dispożizzjonijiet diverġenti minn dawk stipulati f'dan il-Kapitolu, inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas stretti biex jiżguraw livell differenti ta' protezzjoni tal-konsumatur.
Emenda 173
Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1
1.  Kondizzjonijiet kuntrattwali għandhom jitfasslu f'kitba sempliċi, li tinftiehem u jkunu jistgħu jinqraw faċilment.
1.  Il-klawżoli kuntrattwali kollha għandhom jiġu espressi b'mod ċar u b'mod li jinftiehem. Jekk il-kondizzjonijiet kuntrattwali jkunu bil-miktub, għandhom jitfasslu dejjem f'kitba sempliċi, li tinftiehem u jkunu jistgħu jinqraw faċilment.
Emenda 174
Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri għandhom jirrinunċjaw li jimponu kwalunkwe rekwiżit ta' preżentazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-mod kif jiġu espressi kondizzjonijiet kuntrattwali jew il-mod kif inhuma disponibbli għall-konsumatur.
4.  L-Istati Membri għandhom jirrinunċjaw li jimponu kwalunkwe rekwiżit fuq il-preżentazzjoni ta' kondizzjonijiet kuntrattwali, ħlief għal preżentazzjoni tar-rekwiżiti fir-rigward ta' persuni b'diżabilitajiet, jew fejn il-prodotti jew is-servizzi jistgħu jkunu ta' riskju partikulari fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-konsumatur jew persuna terza, jew fir-rigward ta' prodotti jew servizzi speċifiċi fejn hemm evidenza li turi li hemm ħsara għall-konsumatur.
Emenda 175
Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2
2.  Bla ħsara għall-Artikolu 34 sa 38, l-iżlealtà ta' kondizzjoni kuntrattwali għandha tiġi vvalutata, billi titqies in-natura tal-prodotti li għalihom ġie konkluż il-kuntratt u billi ssir referenza, fil-waqt li jiġi konkluż il-kuntratt, għaċ-ċirkostanzi kollha preżenti waqt il-konklużjoni tal-kuntratt u għall-kondizzjonijiet l-oħra kollha tal-kuntratt jew ta' kuntratt ieħor li jiddependi fuqu dak tal-ewwel. Meta tkun qed tivvaluta l-ekwità ta' kondizzjoni kuntrattwali, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tqis ukoll il-mod li bih tfassal il-kuntratt u kif ġie kkomunikat lill-konsumatur mill-kummerċjant skont l-Artikolu 31.
2.  Bla ħsara għall-Artikolu 34 sa 38, l-iżlealtà ta' kondizzjoni kuntrattwali għandha tiġi vvalutata, billi titqies in-natura tal-prodotti li għalihom ġie konkluż il-kuntratt u billi ssir referenza, fil-waqt li jiġi konkluż il-kuntratt, għaċ-ċirkostanzi kollha preżenti waqt il-konklużjoni tal-kuntratt u għall-kondizzjonijiet l-oħra kollha tal-kuntratt jew ta' kuntratt ieħor li jiddependi fuqu dak tal-ewwel.
Emenda 176
Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  Meta tkun qed tivvaluta l-ekwità ta' kondizzjoni kuntrattwali, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tqis ukoll il-mod li bih tfassal il-kuntratt u kif ġie kkomunikat lill-konsumatur mill-kummerċjant skont l-Artikolu 31 (1) u (2). Kondizzjoni li tkun ikkomunikata mill-kummerċjant fi ksur tal-obbligu ta' trasparenza impost bl-Artikolu 31 (1) u (2) tista' abbażi ta' dan biss titqies bħala żleali.
Emenda 177
Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3
3.  Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-valutazzjoni tas-suġġett ewlieni tal-kuntratt jew għall-adegwatezza tal-ħlas previst għall-obbligu kuntrattwali ewlieni tal-kummerċjant, bil-kondizzjoni li l-kummerċjant jikkonforma kompletament mal-Artikolu 31.
3.  Il-paragrafi 1, 2, u 2a ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-valutazzjoni tas-suġġett ewlieni tal-kuntratt jew għall-adegwatezza tal-ħlas previst għall-obbligu kuntrattwali ewlieni tan-negozju, bil-kondizzjoni li n-negozju jikkonforma kompletament mal-Artikolu 31(1), (2) u (3).
Emenda 178
Proposta għal direttiva
Artikolu 33
Meta bejjiegħ jasserixxi li kondizzjoni kuntrattwali tkun ġiet innegozjata b'mod individwali, id-dmir tal-prova għandu jaqa' fuqu.
Meta n-negozju jasserixxi li l-klawżoli kuntrattwali jkunu ġew innegozjati b'mod individwali, jew li l-klawżola kuntrattwali hija f'konformità mar-rekwiżiti tat-trasparenza tal-Artikolu 31(1) u 31(2), id-dmir tal-prova għandu jaqa' fuqu.
Emenda 179
Proposta għal direttiva
Artikolu 34
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet kuntrattwali, hekk kif stipulati fil-lista tal-Anness II, jitqiesu bħala żleali fiċ-ċirkustanzi kollha. Dik il-lista ta' kondizzjonijiet kuntrattwali għandha tapplika fl-Istati Membri kollha u tista' tiġi emendata biss skont l-Artikoli 39(2) u 40.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet kuntrattwali, hekk kif stipulati fil-lista tal-Anness II, jitqiesu bħala żleali fiċ-ċirkustanzi kollha.
2.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom klawżoli kuntrattwali addizzjonali li huma meqjusa żleali fiċ-ċirkustanzi kollha. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-klawżoli kuntrattwali li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1.
Il-Kummissjoni għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b'mod li jkun faċilmenti aċċessibbli.
Emenda 180
Proposta għal direttiva
Artikolu 35
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kondizzjonijiet kuntrattwali, kif stipulati fil-lista fil-punt 1 tal-Anness III, jitqiesu bħala żleali, sakemm il-kummerċjant ma jagħtix prova li kondizzjonijiet kuntrattwali bħal dawn huma ġusti skont l-Artikolu 32. Dik il-lista ta' kondizzjonijiet kuntrattwali għandha tapplika fl-Istati Membri kollha u tista' tiġi emendata biss skont l-Artikoli 39(2) u 40.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kondizzjonijiet kuntrattwali, kif stipulati fil-lista fil-punt 1 tal-Anness III, jitqiesu bħala żleali, sakemm il-kummerċjant ma jagħtix prova li kondizzjonijiet kuntrattwali bħal dawn huma ġusti skont l-Artikolu 32.
2.  L-Istati Membri jistgħu jiddisponu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom għal kundizzjonijiet kuntrattwali addizzjonali li huma meqjusa żleali. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-kundizzjonijiet kuntrattwali li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1.
Il-Kummissjoni għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b'mod li jkun faċilmenti aċċessibbli.
Emenda 181
Proposta għal direttiva
Artikolu 37
Kondizzjonijiet kuntrattwali li huma żleali ma jorbtux lill-konsumatur. Il-kuntratt għandu jissokta jorbot il-partijiet jekk jista' jibqa' fis-seħħ mingħajr kondizzjonijiet żleali.
Il-klawżoli kuntrattwali li huma żleali skont din id-Direttiva ma jorbtux lill-konsumatur skont il-liġi nazzjonali. Il-kuntratt għandu jissokta jorbot il-partijiet jekk jista' jibqa' fis-seħħ mingħajr kondizzjonijiet żleali.
Emenda 182
Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fl-interessi tal-konsumaturi u l-kompetituri, jeżistu mezzi adegwati u effettivi biex jipprevjenu l-użu ssuktat ta' kondizzjonijiet żleali f'kuntratti konklużi mal-konsumaturi mill-kummerċjanti.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fl-interessi tal-konsumaturi u l-kompetituri, jeżistu mezzi adegwati u effettivi biex jipprevjenu l-użu ta' kondizzjonijiet żleali f'kuntratti konklużi mal-konsumaturi mill-kummerċjanti.
Emenda 184
Proposta għal direttiva
Artikolu 39
Artikolu 39
imħassar
Ir-reviżjoni tal-kondizzjonijiet fl-Annessi 2 u 3
1. l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-kondizzjonijiet li nstabu li huma żleali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u li huma jqisu bħala relevanti għall-iskop tal-emendar ta' din id-Direttiva kif previst bil-paragrafu 2.
2.  Fid-dawl tan-notifiki li waslulha skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha temenda l-Anness II u III. Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).
Emenda 185
Proposta għal direttiva
Artikolu 40
Artikolu 40
Il-Kumitat
imħassar
1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar kondizzjonijiet żleali fil-kuntratti tal-konsumatur (minn issa “l quddiem ”il-Kumitat“).
2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.
Emenda 186
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jeżistu mezzi adegwati u effettivi sabiex jiżguraw konformità ma' din id-Direttiva.
1.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li jeżistu mezzi adegwati u effettivi sabiex jiżguraw konformità mad-drittijiet tal-konsumaturi kif ipprovduti f'din id-Direttiva.
Emenda 187
Proposta għal direttiva
Artikolu 44
L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adegwati biex jgħarrfu lill-konsumaturi dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva u għandhom, fejn xieraq, iħeġġu lill-kummerċjanti u lis-sidien ta' kodiċijiet biex jgħarrfu lill-konsumaturi dwar il-kodiċijiet ta' kondotta tagħom.
L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu miżuri adegwati biex jgħarrfu lill-konsumaturi u lill-kummerċjanti, speċjalment permezz ta' għodda tal-ICT u l-midja pubblika, dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva u għandhom, fejn xieraq, iħeġġu lill-kummerċjanti u lis-sidien ta' kodiċijiet biex jgħarrfu lill-konsumaturi dwar il-kodiċijiet ta' kondotta tagħhom.
Amendment 188
Proposal for a directive
Artikolu 45
Il-konsumatur għandu jkun eżentat milli jieħu kwalunkwe kunsiderazzjoni f'każijiet ta' forniment mhux mitlub ta' prodott kif ipprojbit mill-Artikolu 5(5) u l-punt 29 tal-Anness I tad-Direttiva 2005/29/KE. In-nuqqas ta' reazzjoni mill-konsumatur wara forniment mhux mitlub bħal dan ma għndux jikkostitwixxi kunsens.
Il-konsumatur għandu jkun eżentat milli jieħu kwalunkwe kunsiderazzjoni f'każijiet ta' forniment mhux mitlub ta' oġġetti jew provvediment ta' servizz kif ipprojbit skont l-Artikolu 5(5) u l-punt 29 tal-Anness I tad-Direttiva 2005/29/KE. F'każijiet bħal dawn, in-nuqqas ta' reazzjoni mill-konsumatur wara forniment mhux mitlub bħal dan ma għndux jikkostitwixxi kunsens.
Emenda 189
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.
imħassar
Emenda 190
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 a (ġdid)
Artikolu 46a
Rappurtar u l-evalwazzjoni reċiproka mill-Istati Membri
1.  Sa [tmiem il-perjodu ta' traspożizzjoni], u wara dan kull tliet snin, l-Istati Membri għandhom jagħmlu rapport li għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
(a) it-test ta' kwalunkwe rekwiżit ta' informazzjoni addizzjonali qabel il-kuntratt li l-Istati Membri jadottaw jew iżommu skont l-Artikolu 9(5) u (6);
(b) it-test tad-dispożizzjonijiet legali nazzjonali diverġenti li l-Istati Membri jadottaw jew iżommu skont l-Artikoli 12(4) u 13(2);
(c) it-test tad-dispożizzjonijiet legali nazzjonali diverġenti li l-Istati Membri jadottaw jew iżommu skont l-Artikolu 22(2a);
(d) it-test tad-dispożizzjonijiet legali nazzjonali diverġenti li l-Istati Membri jadottaw jew iżommu skont l-Artikoli 26(5b) u 28(5a);
(e) it-test tal-kondizzjonijiet kuntrattwali addizzjonali li l-Istati Membri jiddikjaraw bħala żleali fiċ-ċirkostanzi kollha skont l-Artikolu 34(1a);
(f) it-test tal-kondizzjonijiet kuntrattwali addizzjonali li l-Istati Membri jiddikjaraw li huma kondizzjonijiet preżunti inġusti skont l-Artikolu 35(1a);
(g) it-test ta' deċiżjonijiet ta' importanza fundamentali – flimkien mar-raġunijiet għalihom – meħuda mill-qrati, entitajiet ta' arbitraġġ jew awtoritajiet amministrattivi kompetenti tal-Istati Membri fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.
2.  Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun sottomess lill-Kummissjoni. Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi (a) sa (e) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jispjegaw għaliex id-dispożizzjonijiet legali nazzjonali diverġenti huma adattati u proporzjonati biex jintlaħaq l-għan tad-Direttiva.
3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni msemmija fil-punti (d) u (e) tal-paragrafu 1 tkun faċilment aċċessibbli għall-konsumaturi u l-kummerċjanti, inter alio permezz ta' website dedikat imwaqqaf u mantnut mill-Kummissjoni.
4.  Il-Kummissjoni għandha tgħaddi r-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 lill-Istati Membri l-oħra u lill-Parlament Ewropew, li fi żmien sitt xhur minn meta jirċevuhom għandhom jissottomettu l-osservazzjonijiet tagħhom fir-rigward ta' kull wieħed minn dawn ir-rapporti. Fl-istess perjodu, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar dawn ir-rapporti.
Emenda 191
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 b (ġdid)
Artikolu 46b
Rappurtar ta'aġenti li jipproteġu l-konsumaturi
Persuni jew organizzazzjonijiet li għandhom interess leġittimu fil-ħarsien tal-konsumaturi skont il-liġi nazzjonali skont it-tifsira tal-Artikolu 38(2) għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-konklużjonijiet li waslu għalihom mill-evalwazzjoni tal-applikazzjoni u l-impatt ta' din id-Direttiva fuq id-drittijiet tal-konsumatur u l-funzjonament tas-suq intern.
Emenda 192
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 c (ġdid)
Artikolu 46c
Rappurtar mill-Kummissjoni u rieżami
Sa [sena wara l-perijodu ta' traspożizzjoni], u kull tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport komprensiv dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jqis l-informazzjoni miġbura l-Artikolu 46a(4) u l-Artikolu 46b. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat fejn jista' jkun minn proposti leġislattivi biex din id-Direttiva tiġi adattata għall-iżviluppi fil-qasam tad-drittijiet tal-konsumatur.
Emenda 193
Proposta għal direttiva
Artikolu - 47 (ġdid)
Direttiva 2002/65/KE
Artikolu -47
Emenda għad-Direttiva 2002/65/KE
L-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/65/KE għandu jinbidel b'dan li ġej:
(a) 'kuntratt mill-bogħod” tfisser kwalunkwe kuntratt bejn kummerċjant u konsumatur għall-forniment ta' prodott jew servizz taħt skema organizzata ta' bejgħ jew provista ta' servizzi b'distanza fejn il-kummerċjant u l-konsumatur, għall-konklużjoni tal-kuntratt, ma jkunux preżenti fl-istess ħin fiżikament, iżda, pjuttost, jagħmlu użu esklussiv minn mezz wieħed jew aktar ta' komunikazzjoni mill-bogħod;.
Emenda 194
Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1
Id-Direttivi 85/577/KEE, 93/13/KEE u 97/7/KE u d-Direttiva 1999/44/KE, kif emendati bid-Direttivi elenkati fl-Anness IV, huma rrevokati.
Id-Direttivi 85/577/KEE, 93/13/KEE u 97/7/KE u d-Direttiva 1999/44/KE, kif emendati bid-Direttivi elenkati fl-Anness IV, huma mħassra minn [data tat-traspożizzjoni].
Emenda 195
Proposta għal direttiva
Artikolu 48
Artikolu 48
Ir-reviżjoni
imħassar
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-Direttiva u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill mhux aktar tard minn [daħħal l-istess data bħal dik fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 46(1) u żid ħames snin].
Jekk hemm bżonn, għandha tagħmel proposti biex tadattaha għall-iżviluppi fil-qasam. Il-Kummissjoni tista' tirrikjedi informazzjoni mill-Istati Membri.
(Ara l-emenda għall-Artikolu 46 c)
Emenda 196
Proposta għal direttiva
Artikolu 48 a (ġdid)
Artikolu 48a
Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tadotta proposta għal Regolament dwar kuntratti mill-bogħod u dawk li jsiru barra mill-post tan-negozju, li minnu jkunu eżentati s-servizzi tat-trasport u tas-saħħa.
Emenda 197
Proposta għal direttiva
Anness I – Parti A
A.  L-informazzjoni li trid tingħata mal-formola tal-irtirar
A.   Mudell ta' istruzzjonijiet dwar l-irtirar
1.  L-isem, l-indirizz ġeografiku u l-indirizz elettroniku tal-kummerċjant li għandu trid tintbagħat il-formola tal-irtirar.
Dritt għall-irtirar
2.  Dikjarazzjoni li l-konsumatur għandu dritt ta' rtirar mill-kuntratt u li dan id-dritt jista' jiġi eżerċitat billi tintbagħat il-formola tal-irtirar ta' hawn isfel f'mezz li jdum iservi lill-kummerċjant imsemmi fil-paragrafu 1:
Għandek perjodu ta' erbatax-il jum kalendarju biex tirrevoka dan il-kuntratt mingħajr ma tagħti raġuni, b'mezz li jservi għal żmien twil [jew, jekk tirċievi l-oġġetti qabel ma jiskadi l-perjodu, billi tibgħathom lura].
(a) għal kuntratti “l barra mill-post tan-negozju, fi żmien erbatax-il jum war l-firma tiegħu tal-formola tal-ordni;
Il-perjodu għall-irtirar għandu jibda [meta wieħed jirċievi l-merkanzija ordnata] (1). Il-[jum li fih wieħed jirċievi l-merkanzija] (2) m'għandux jingħadd bħala parti mill-perjodu għall-irtirar. Jekk l-aħħar jum tal-perjodu jinzerta btala, is-Sibt jew il-Ħadd, il-perjodu jintemm fil-jum tax-xogħol li jmiss.
Il-perjodu għall-irtirar għandu jitqies osservat jekk in-notifika ta' rtirar tintbagħat, jew jintbagħtu l-prodotti qabel id-data ta' skadenza. Wieħed għandu jkun jista' jagħti prova li l-prodotti jew in-notifika ntbagħtu qabel l-iskadenza tal-perjodu tal-irtirar (pereżempju permezz ta' irċevuta postali).
(b) għal kuntratti ta' bejgħ mill-bogħod, fi żmien erbatax-il jum wara l-pussess materjali tal-prodotti mill-konsumatur jew minn parti terza, minbarra min qed iwassalhom u indikata mill-konsumatur;
L-avviż tal-irtirar għandu jintbagħat fuq mezz li jservi għal żmien twil (pereżempju bħala ittra bil-posta) (3) lil: (4). Il-konsumatur jista' juża l-formola ta' hawn taħt, iżda mhijiex obbligatorja.
(c) għal kuntratti ta' servizz mill-bogħod:
L-effetti tal-irtirar
- fi żmien erbatax-il jum wara l-konklużjoni tal-kuntratt, fejn il-konsumatur ma jkunx ta l-kunsens espress tiegħu biex tibda l-eżekuzzjoni tal-kuntratt qabel it-tmiem ta' dan il-perjodu ta' erbatax-il jum;
Biex l-irtirar ikun validu għandek tirritorna l-oġġetti [għas-spejjeż tagħna](5) fi żmien erbatax-il jum minn mindu tkun bgħatt l-avviż tal-irtirar. Il-perjodu għar-rimbors tiegħek jibda minn meta aħna nirċievu l-avviż tal-irtirar min-naħa tiegħek jew l-oġġetti. Il-ġurnata li fiha nirċievu l-avviż tal-irtirar ma tgħoddx bħala parti mill-perjodu għar-rimbors. Jekk l-aħħar jum ta' dan il-perjodu jinzerta btala, is-Sibt jew il-Ħadd, il-perjodu jintemm fil-jum tax-xogħol li jmiss.
- fi żmien perjodu li jispiċċa meta tibda l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, fejn il-konsumatur ma jkunx ta l-kunsens espress tiegħu biex tibda l-eżekuzzjoni tal-kuntratt qabel it-tmiem tal-perjodu ta' erbatax-il jum.
Jekk ma tistax tibgħat l-oġġetti rċevuti lura fil-kundizzjoni oriġinali tagħhom, inti responsabbli għat-telf ta' valur tagħhom. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss jekk it-telf fil-valur jista' jiġi attribwit għall-fatt li l-oġġetti ġew ittrattati b'mod ieħor għajr dak meħtieġ biex tiġi aċċertata n-natura, il-kwalitajiet u l-funzjonament tagħhom. Tista' tipprevjeni d-deterjorazzjoni billi tastjeni milli tuża l-oġġetti bħalli kieku kienu proprjetà tiegħek stess u billi tevita kwalunkwe forma ta' trattament li jista' jnaqqas il-valur tagħhom.
3.  Għall-kuntratti kollha ta' bejgħ, dikjarazzjoni li tinforma lill-konsumatur dwar il-limiti ta' żmien u l-modalitajiet biex jintbagħtu lura l-prodotti lill-kummerċjant u l-kondizzjonijiet għar-rimbors skont l-Artikoli 16 u 17(2).
Fil-każ ta' rtirar validu, irridu nagħtu r-rimborż fi żmien 14-il jum għal kwalunkwe ħlas li tkun għamilt lilna. Il-perjodu għar-rimbors jibda meta aħna nirċievu l-avviż tiegħek tal-irtirar. Il-ġurnata li fiha nirċievu l-avviż tal-irtirar ma tgħoddx bħala parti mill-perjodu għar-rimbors. Jekk l-aħħar jum ta' dan il-perjodu jinzerta btala, is-Sibt jew il-Ħadd, il-perjodu jintemm fil-jum tax-xogħol li jmiss.
4.  Għal kuntratti mill-bogħod konklużi fuq l-Internet, dikjarazzjoni li l-konsumatur jista' jimla b'mod elettroniku u jressaq formola standard tal-irtirar minn fuq il-websajt ta' kummerċjant u li huwa se jirċievi nota ta' konferma ta' formola tal-irtirar bħal din mill-kummerċjant permezz tal-posta elettronika mingħajr dewmien.
Aħna nistgħu nissuġġettaw ir-rimborż ta' ħlasijiet għall-kundizzjoni li nkunu rċevejna l-oġġetti li ntbagħtu lura.
5.  Dikjarazzjoni li l-konsumatur jista' juża l-formola tal-irtirar stipulata fil-Parti B.
Suġġerimenti ta' formular alternattiv:
(1)  Fil-każijiet speċifiċi li ġejjin, it-test fil-parentesi għandu jkun kif indikat:
fil-każ tal-kuntratti mill-bogħod jew kuntratti konklużi barra mill-post tan-negozju għall-provvista ta' servizzi: “mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt jew fil-jum li fih inti tirċievi
kopja tal-kuntratt iffirmat fuq mezz li jservi għal żmien twil, fil-każijiet fejn dan ma jseħħx fil-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt“.
(2)  Fil-każijiet speċifiċi li ġejjin, it-test fil-parentesi għandu jkun kif indikat:
fil-każ tal-kuntratti mill-bogħod jew kuntratti konklużi barra mill-post tan-negozju għall-provvista ta' servizzi: “tal-konklużjoni tal-kuntratt jew il-jum li fih tirċievi kopja tad-dokument iffirmat tal-kuntratt b'mezz li jservi għal żmien twil, fil-każijiet fejn dan ma jseħħx fil-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt”.
(3)  Fil-każ ta' kuntratti mill-bogħod, għandu jiddaħħal test addizzjonali kif ġej:
(a) jekk il-kummerċjant jippermetti lill-konsumatur biex jirtira mill-kuntratt permezz ta' imejl: “jew bil-posta elettronika”;
(b) jekk il-kummerċjant jippermetti lill-konsumatur biex jimla mudell ta' formola tal-irtirar b'mod elettroniku fuq websajt: “jew permezz tal-websajt tagħna”.
(4)  Għandu jiddaħħal: isem il-kummerċjant u l-indirizz tan-negozju. Fil-każ tal-kuntratti mill-bogħod, dan li ġej għandu wkoll jiġi indikat: l-imejl u / jew l-indirizz tal-websajt tal-kummerċjant li l-konsumatur jista' juża biex jirtira mill-kuntratt.
(5)  Jekk il-prezz tal-oġġett li jrid jiġi rritornat ma jkunx ta' aktar minn EUR 40, it-test fil-parentesi għandu jkun kif ġej: “spejjeż tiegħek”.
Emenda 198
Proposta għal direttiva
Anness I – parti B
(imla u rritorna din il-formola fil-każ biss li tixtieq tirtira mill-kuntratt)
Lil:
Lil: (isem il-kummerċjant, l-indirizz tan-negozju u, fejn xieraq, l-imejl tal-kummerċjant) (*)
Jien/Aħna* permezz ta' dan ta' hawnhekk niddikjara(w) li Jien/Aħna* nirtira(w) mill-kuntratt ta' bejgħ tiegħi/tagħna* tal-prodotti li ġejjin*/tal-forniment tas-servizz li ġej*
Jien/Aħna** permezz ta' dan ta' hawnhekk niddikjara(w) li Jien/Aħna** nirtira(w) mill-kuntratt ta' bejgħ tiegħi/tagħna** tal-prodotti li ġejjin*/tal-forniment tas-servizz li ġej**
Li kien(u) ordnat(i) fi*/li wasal/waslu fi*
Li kien(u) ordnat(i) fi():
Isem il-konsumatur(i)
Isem (ismijiet) tal-konsumatur(i) ():
L-indirizz tal-konsumatur(i)
L-indirizz(i) tal-konsumatur(i) ():
Il-firma tal-konsumatur(i) (fil-każ biss li din il-formola hija notifikata bil-kitba)
Firma (firem) tal-konsumatur(i) (biss jekk din il-formola tintbagħat fuq karta) ():
Id-data
Id-data ():
*Aqta' fejn xieraq.
(*) Tiddaħħal mill-kummerċjant qabel ma jagħti l-formola lill-konsumatur.
(**) Ħassar fejn mhux applikabbli.
() Għandha tintela mill-konsumatur(i).
Emenda 199
Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)
(aa) li jeskludu jew jillimitaw ir-responsabbiltà tal-kummerċjant għal ħsara fil-proprjetà tal-konsumatur ikkawżata deliberatament jew bħala riżultat ta' negliġenza kbira permezz ta' att jew ommissjoni mill-kummerċjant;
Emenda 201
Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)
(ca) li jagħtu l-ġurisdizzjoni esklużiva għat-tilwim kollu li joriġina mill-kuntratt lill-post fejn huwa stabbilit il-kummerċjant sakemm il-qorti magħżula ma tkunx ukoll il-qorti għall-post fejn il-konsumatur huwa domiċiljat;
Emenda 202
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)
(aa) li jagħmlu vinkolanti għall-konsumatur obbligu li jkun suġġett għal kundizzjoni li l-issodisfar tagħha jiddependi unikament mill-intenzjoni tal-kummerċjant;
Emenda 203
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)
(ca) li jġiegħlu konsumatur jixtri oġġetti jew servizzi anċillari mhux riklamati fil-prezz tal-kuntratt ewlieni;
Emenda 204
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt c b (ġdid)
(cb) li japplikaw ħlasijiet kontinġenti, bħal penali għall-ksur tal-kondizzjonijiet kuntrattwali, li huma sproporzjonati b'mod ċar għall-ispejjeż imġarrba mill-kummerċjant minħabba l-ksur tal-kondizzjonijiet;
Emenda 205
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)
(da) li jeskludu jew ixekklu d-dritt tal-konsumatur li jitlob u jawtorizza lil parti terza tikkonkludi kuntratt bejn il-konsumatur u l-kummerċjant u/jew li jieħdu passi li huma maħsuba biex iwasslu għall-konlużjoni ta' kuntratt bejn il-konsumatur u l-kummerċjant, jew biex jiffaċilitawha.
Emenda 206
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt e
(e) li jippermettu l-kummerċjant li jittermina kuntratt ta' żmien indefinit mingħajr avviż raġonevoli ħlief meta l-konsumatur ikun wettaq ksur serju tal-kuntratt;
(e) li jippermettu n-negozju jittermina kuntratt ta' tul indeterminat mingħajr avviż raġonevoli, ħlief meta jkun hemm raġunijiet serji biex dan isir; dan ma jaffettwax il-kondizzjonijiet f'kuntratti ta' servizzi finanzjarji meta jkun hemm raġuni valida, sakemm il-fornitur jintalab jinforma lill-parti kontraenti l-oħra dwar dan minnufih;
Emenda 207
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt g
(g) li jippermetti lill-kummerċjant li jżid il-prezz miftiehem mal-konsumatur meta l-kuntratt ġie konkluż mingħajr ma l-konsumatur jingħata d-dritt li jittermina l-kuntratt;
(g) jekk il-prezz tal-oġġetti jew ta' assi oħra għandu jiġi determinat mal-kunsinna jew il-forniment jew ikun permess lin-negozju li jżid il-prezz miftiehem mal-konsumatur meta l-kuntratt ġie konkluż mingħajr ma l-konsumatur jingħata d-dritt li jittermina l-kuntratt jekk il-prezz ogħla jkun għoli wisq meta mqabbel mal-prezz miftiehem fil-konklużjoni tal-kuntratt; dan ma jaffettwax il-klawżoli tal-indiċjar tal-prezzijiet, fejn legali, sakemm il-metodu li bih ivarjaw il-prezzijiet jiġi deskritt b'mod espliċitu;
Emenda 208
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt k
(k) li jippermettu l-kummerċjant sabiex unilateralment ibiddel il-kondizzjonijiet tal-kuntratt inklużi l-karatteristiċi tal-prodott jew servizz;
(k) li jippermettu l-kummerċjant sabiex unilateralment ibiddel il-kondizzjonijiet tal-kuntratt inklużi l-karatteristiċi tal-prodott jew servizz mingħajr raġuni valida li hija speċifikata fil-kuntratt; dan ma jaffettwax il-kondizzjonijiet li bihom fornitur ta' servizzi finanzjarji jirriserva d-dritt li jibdel ir-rata tal-imgħax li għandha titħallas mill-konsumatur jew dovuta lilu, jew l-ammont ta' imposti oħra għal servizzi finanzjarji bla avviż fejn ikun hemm raġuni valida, sakemm il-fornitur ikun meħtieġ jinforma lill-konsumatur mal-ewwel opportunità u l-konsumatur ikun liberu li jxolji r-relazzjoni kuntrattwali immedjatament; lanqas ma jaffettwa l-kondizzjonijiet li taħthom kummerċjant jirriserva d-dritt li jbiddel unilateralment il-kondizzjonijiet ta' kuntratt ta' żmien indefinit, sakemm il-kummerċjant ikun obbligat jinforma lill-konsumatur u javżah fi żmien raġonevoli, u li l-konsumatur ikun liberu li jittermina r-relazzjoni kuntrattwali;
Emenda 209
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 a (ġdid)
(la) li jippermettu li kummerċjant, meta dak li jkun ġie ordnat ma jkunx disponibbli, iforni prodott ekwivalenti bla ma jkun avża b'mod ċar lill-konsumatur dwar din il-possibbiltà u dwar il-fatt li kummerċjant irid iġarrab l-ispejjeż tal-prodott li jkun irritorna l-konsumatur skont il-kuntratt jekk il-konsumatur jeżerċita d-dritt li jirtira.
Emenda 210
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 2
2.  Il-Punt 1(e) ma għandux japplika għal termini li bihom fornitur ta' servizz finanzjarju jirriserva d-dritt li jittermina b'mod unilaterali kuntratt ta' żmien indefinit mingħajr ma javża, bil-kondizzjoni li l-fornitur huwa obbligat jinforma l-parti kontraenti l-oħra jew il-partijiet tagħha minnufih.
imħassar
Emenda 211
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 3 – punt c a (ġdid)
(ca) kuntratti ta' ġiti kollox inkluż irregolati mid-Direttiva 90/314/KEE
Emenda 212
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 4 – parti introduttorja
4.  Il-Punt 1(k) ma għandux japplika għal
4.  Il-Punt 1(e), (g) u (k) ma għandux japplika għal
Emenda 213
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 4 – punt a
(a) kondizzjonijiet li fihom fornitur ta' servizzi finanzjarji jirriserva d-dritt li jibdel ir-rata tal-imgħaxx li għandha titħallas mill-konsumatur jew dovuta lilu, jew l-ammont ta' imposti oħra għal servizzi finanzjarji bla avviż fejn ikun hemm raġuni valida, sakemm dak il-fornitur ikun meħtieġ jinforma lil parti jew partijiet kontraenti oħra tagħhom mal-ewwel opportunità u li dawn tal-aħħar ikunu liberi li jxolju l-kuntratt immedjatament;
imħassar
Emenda 214
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 4 – punt b
(b) tranżazzjonijiet f'titoli trasferibbli, strumenti finanzjarji u prodotti jew servizzi oħra fejn il-prezz ikun marbut mal-varjazzjonijiet fi kwotazzjoni tal-borsa jew indiċi jew rata tas-suq finanzjarju li l-fornitur ma jikkontrollax;
imħassar
Emenda 215
Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 4 – punt d
(d) kondizzjonijiet li taħthom il-kummerċjant jirriserva d-dritt li jbiddel unilateralment il-kondizzjonijiet ta' kuntratt ta' żmien indefinit, bil-kondizzjoni li huwa obbligat jinforma lill-konsumatur u javżah fi żmien raġonevoli u li l-konsumatur ikun liberu li jittermina l-kuntratt.
imħassar

(1) Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat skont l-Artikolu 55(2), it-tieni paragrafu (A7-0038/2011).

Avviż legali - Politika tal-privatezza