Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0274(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0039/2011

Předložené texty :

A7-0039/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/03/2011 - 6.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0117

Přijaté texty
PDF 282kWORD 36k
Čtvrtek, 24. března 2011 - Brusel
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ***I
P7_TA(2011)0117A7-0039/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. března 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti (KOM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0520),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0297/2010),

–  s ohledem na čl. 294, odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 8. prosince 2010(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0039/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 35.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. března 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti
P7_TC1-COD(2010)0274

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 580/2011.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí