Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0274(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0039/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0039/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 24/03/2011 - 6.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0117

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 37k
2011. március 24., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ***I
P7_TA(2011)0117A7-0039/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek a szerv megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0520),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0297/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. december 8-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0039/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 54., 2011.2.19., 35. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. március 24-én került elfogadásra az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek az ügynökség megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0274

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 580/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat