Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0274(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0039/2011

Texte depuse :

A7-0039/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/03/2011 - 6.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0117

Texte adoptate
PDF 274kWORD 36k
Joi, 24 martie 2011 - Bruxelles
Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor ***I
P7_TA(2011)0117A7-0039/2011
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 martie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției europene pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor, în ceea ce privește durata (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0520),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0297/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 8 decembrie 2010(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0039/2011),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 54, 19.2.2011, p. 35.


Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 24 martie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului de de modificare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției europene pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor, în ceea ce privește durata de funcționare a acesteia
P7_TC1-COD(2010)0274

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 580/2011)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate