Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0274(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0039/2011

Predkladané texty :

A7-0039/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0117

Prijaté texty
PDF 281kWORD 53k
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel
Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií ***I
P7_TA(2011)0117A7-0039/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. marca 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, pokiaľ ide o jej trvanie (KOM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0520),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0297/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. decembra 2010(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0039/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 35.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. marca 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, pokiaľ ide o jej trvanie
P7_TC1-COD(2010)0274

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 580/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia