Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/0249(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0028/2011

Testi mressqa :

A7-0028/2011

Dibattiti :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Votazzjonijiet :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Testi adottati
PDF 540kWORD 271k
It-Tlieta, 5 ta' April 2011 - Strasburgu
Il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju ***I
P7_TA(2011)0125A7-0028/2011

Emendi tal-Parlament Ewropew adottati fil-5 ta' April 2011 għall-p roposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-proposta ġiet emendata kif ġej(1):

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament - att li jemenda
Titlu
Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nruº1334/2000 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nruº428/2009 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju (riformulazzjoni).
Emenda 2
Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 1
(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1334/2000 tat-22 ta' Ġunju 2000 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju jirrikjedi li l-oġġetti b'użu doppju (inkluż softwer u teknoloġiji) jkunu soġġetti għal kontroll effettiv meta jkunu esportati mill-Komunità.
(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1334/2000 tat-22 ta' Ġunju 2000, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju1 jirrikjedi li l-oġġetti b'użu doppju (inkluż softwer u teknoloġiji) jkunu soġġetti għal kontroll effettiv meta jkunu esportati mill-Unjoni jew ikunu fi transitu fiha, jew li huma kkonsenjati lil pajjiż terz bħala riżultat tas-servizzi ta' senserija pprovduti minn sensar residenti jew stabbilit fl-Unjoni.
1ĠU L 134, 29.5.2009, p.1.
Emenda 3
Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 2
(2)  Ikun xieraq li l-applikazzjoni tal-kontrolli tkun uniformi u konsistenti madwar il-Komunità sabiex tkun evitata kompetizzjoni inġusta bejn l-esportaturi Komunitarji u tkun żgurata l-effiċjenza għall-kontrolli tas-sigurtà fil-Komunità.
(2)  Ikun xieraq li l-applikazzjoni tal-kontrolli tkun uniformi u konsistenti madwar l-Unjoni sabiex tkun evitata kompetizzjoni inġusta bejn l-esportaturi tal-Unjoni, ikun armonizzat l-ambitu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali tal-esportazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom u tkun żgurata l-effiċjenza għall-kontrolli tas-sigurtà fl-Unjoni.
Emenda 4
Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 3
(3)  Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-18 ta' Diċembru 2006, il-Kummissjoni ressqet il-proposta tal-ħolqien tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni fi sforz biex tkun simplifikata s-sistema legali eżistenti, titjieb il-kompetittività tal-industrija u jitwaqqaf kamp komuni għall-esportaturi kollha tal-Komunità meta dawn jesportaw ċerti oġġetti lejn ċerti destinazzjonijiet.
(3)  Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-18 ta' Diċembru 2006, il-Kummissjoni ressqet il-proposta tal-ħolqien ta' Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni fi sforz biex tkun simplifikata s-sistema legali eżistenti, titjieb il-kompetittività tal-industrija u jitwaqqaf kamp komuni għall-esportaturi kollha tal-Unjoni meta dawn jesportaw ċerti oġġetti lejn ċerti pajjiżi ta' destinazzjoni.
Emenda 5
Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)
(3a)  Fil-5 ta' Mejju 2009, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 428/2009. Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 1334/2000 tħassar b'effett mill-27 ta' Awwissu 2009. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000 jibqgħu japplikaw biss għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni mressqa qabel is-27 ta' Awwissu 2009.
Emenda 6
Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 4
(4)  Sabiex tkun maħluqa Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni għal ċerti oġġetti mhux sensittivi ta' użu doppju lejn ċerti pajjiżi mhux sensittivi, id-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000 għandhom bżonn ikunu emendati biż-żieda tal-Annessi l-ġodda.
(4)  Sabiex tkun maħluqa Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni ġdida għal ċerti oġġetti speċifiċi ta' użu doppju lejn ċerti pajjiżi speċifiċi, id-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (KE) Nru 428/2009jeħtieġ li jiġu emendati biż-żieda tal-Annessi l-ġodda.
Emenda 7
Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 5
(5)  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat għandhom jingħataw il-possibilità li ma jħallux l-użu tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament meta l-esportatur ikun sanzjonat minħabba offiża relatata mal-esportazzjoni li hija sanzjonabbli bl-irtirar tad-dritt tal-użu ta' dawn l-awtorizzazzjonijiet.
(5)  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat għandhom jingħataw il-possibilità li ma jħallux l-użu tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni msemmija f'dan ir-Regolament meta l-esportatur ikun sanzjonat minħabba offiża relatata mal-esportazzjoni li hija sanzjonabbli bl-irtirar tad-dritt tal-użu ta' dawn l-awtorizzazzjonijiet.
Emenda 9
Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 6
(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2000 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.
(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 428/2009 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.
Emenda 10
Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 428/2009
Artikolu 13 – paragrafu 6
(2a)  Fl-Artikolu 13, il-paragrafu 6 għandu jinbidel b'dan li ġej:
'6.  In-notifiki kollha meħtieġa taħt dan l-Artikolu ser isiru permezz ta' mezzi elettroniċi sikuri inkluż permezz ta'[...] sistema sikura li għandha tiġi stabbilita b'konformità mal-Artikolu 19(4).“
Emenda 11
Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1, punt 2 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 428/2009
Artikolu 19 – paragrafu 4
(2b)  Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:
'4.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni fost l-Istati Membri u fejn adatt il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni mal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju stabbilit taħt l-Artikolu 23. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat dwar il-baġit, l-iżvilupp l-implimentazzjoni provviżorja u finali u l-funzjonament tas-sistema, u dwar l-ispejjeż tan-netwerk.“
Emenda 12
Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 428/2009
Artikolu 23
(2c)  L-Artikolu 23, jiżdied paragrafu ġdid wara l-paragrafu 2:
2a.  Il-President tal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu jissottometti lill-Parlament Ewropew rapport annwali dwar l-attivitajiet, l-eżamijiet u l-konsultazzjonijiet tiegħu kif ukoll lista tal-esportaturi, is-sensara u l-persuni interessati li jkunu ġew ikkonsultati. “
Emenda 13
Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1, punt 2 ċ (ġdid)
Regolament (KE) Nru 428/2009
Artikolu 25
(2d)  L-Artikolu 25 għandu jinbidel b'dan li ġej:
'Artikolu 25
Reviżjoni u rappurtar
1.   Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati biex ikun implimentat dan ir-Regolament, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 24. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.
2.   Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u tippreżenta rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni u stima tal-impatt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni tiegħu, li jista' jinkludi proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha adatta għall-preparazzjoni tar-rapport.
3.  Sezzjonijiet speċjali tar-rapport għandhom jittrattaw:
(a) il-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju u jkopru l-attivitajiet, l-eżamijiet u l-konsultazzjonijiet tiegħu kif ukoll lista tal-esportaturi, is-sensara u l-persuni interessati li jkunu ġew ikkonsultati;
(b) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 19(4), u għandhom jirrapportaw dwar l-istadju li jkun intlaħaq fl-implimentazzjoni tas-sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;
(c) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(1), li jipprovdi li l-Anness I jiġi aġġornat kont l-obbligi u l-impenji rilevanti, u kwalunkwe modifika tagħhom, li l-Istati Membri jkunu aċċċettaw bħala membri tas-sistemi internazzjonali ta' nonproliferazzjoni u tal-arranġamenti ta' kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika ta' trattati internazzjonali rilevanti, inklużi -Grupp tal-Awstralja, ir-Reġim tal-Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili (MTCR), il-Grupp ta' Fornituri Nukleari (NSG), l-Arranġament ta' Wassenaar u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (CWC);
(d) l-implimetazzjoni tal-Artikolu 15(2), li jipprovdi biex l-Anness IV, bħala parti sekondarja għall-Anness I, ikun aġġornat fir-rigward tal-Artikolu 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-interessi tal-politika pubblika u tas-sigurtà pubblika tal-Istati Membri.
Sezzjoni speċjali oħra tar-rapport għandha tagħti evidenza komprensiva dwar il-penalitajiet, inklużi s-sanzjonijiet kriminali għal ksur serju tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, bħalma huma l-esportazzjonijiet intenzjonali maħsuba għall-użu fi programm għall-iżvilupp jew għall-manufattura ta' armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew ta' missili li kapaċi jwassluhom mingħajr l-awtorizzazzjoni rekwiżita skont dan ir-Regolament, jew il-falsifikazzjoni jew ommissjoni ta' informazzjoni bil-għan li tinkiseb awtorizzazzjoni li għajr dan tkun ġiet irrifjutata.
4.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissjoni għal laqgħa ad hoc tal-kumitat kompetenti tal-Parlament jew tal-Kunsill sabiex tjippreżenta u tispjega kwalunkwe kwistjoni li tirrigwarda l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Emenda 14
Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 e (ġdid)
Regolament (KE) Nru 428/2009
Artikolu 25 a (ġdid)
(2e)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
'Artikolu 25a
Il-kooperazzjoni internazzjonali
Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar ftehimiet rigward l-għajnuna amministrattiva reċiproka jew protokolli f'dak li jirrigwarda ħwejjeġ doganali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista' tinnegozja ma' pajjiżi terzi ftehimiet li jipprovdu dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju koperti b'dan ir-Regolament u b'mod partikolari għall-eliminazzjoni ta' rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni mill-ġdid fi ħdan it-territorju tal-Unjoni. Dawk in-negożjati għandhom jitmexxew skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 207(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, skont ma jkun f'loku.
Meta dan ikun xieraq u meta jkun hemm fin-nofs proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tista' tagħmel proposti skont l-oqfsa leġiżlattivi rilevanti tal-Unjoni Ewropea jew fl-arranġamenti ma' pajjiżi terzi, biex ikun jista' jitwaqqaf kumitat ad hoc li jinvolvi l-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri u biex ikollu d-dritt jiddeċiedi dwar l-għoti tal-awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni meħtieġa biex jiżgura l-funzjonament tajjeb ta' dawn il-proġetti li jinvolvu oġġetti jew teknoloġiji b'użu doppju.“
Emenda 15
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIb - Parti 3 – paragrafu 5
5.  Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, “merkanzija ta' valur baxx” tfisser oġġetti li huma inklużi f'ordni ta' esportazzjoni waħda jew li huma mibgħuta minn esportatur lil riċevitur imsemmi f'kunsinna waħda jew aktar li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx EUR 5 000. Għal din ir-raġuni, “il-valur” jirreferi għall-prezz fatturat lir-riċevitur; jekk ma hemmx riċevitur jew prezz li jista' jkun determinat, dan ikun il-valur tal-istatistika.
5.  Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, “merkanzija ta' valur baxx” tfisser oġġetti li huma inklużi f'kuntratt ta' esportazzjoni waħda u li huma mibgħuta minn esportatur lil riċevitur imsemmi f'kunsinna waħda jew aktar li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx EUR 3000. Jekk jirriżulta li tranżazzjoni jew att tkun/ikun parti minn operazzjoni ekonomika waħda, il-valur tal-operazzjoni kollha għandu jitqies għall-kalkolu tal-valur ta' din l-awtorizzazzjoni. Għal din ir-raġuni, “il-valur” jirreferi għall-prezz fatturat lir-riċevitur; jekk ma hemmx riċevitur jew prezz li jista' jkun determinat, dan ikun il-valur tal-istatistika. Għall-kalkolu tal-valur statistiku,, l-Artikoli 28 sa 36 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 għandhom japplikaw. Jekk il-valur ma jistax jiġi ffissat, l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tingħata.
Kosta adizzjonali bħal dawk tal-pakkeġġar u tat-trasport jistgħu jitħallew barra mill-kalkolu tal-valur biss jekk:
(a) ikunu rrapportati separatament fil-kont; u
(b) ma jkun fihom l-ebda fattur addizzjonali li jinfluwenza l-valur tal-oġġett.
Emenda 16
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIb - Parti 3 – paragrafu 5 a (ġdid)
5a L-ammont f'euro kif stipulat fl-Artikolu 5 għandu jiġi rivedut annwalment mill-31 ta' Ottubru 2012 “il quddiem, sabiex jitqiesu l-bidliet fl-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Konsumatur tal-Istati Membri kollha kif ippubblikati mill-Kummissjoni wropea (Eurostat). Dak l-ammont għandu jiġi adattat awtomatikament, billi l-ammont ta' bażi f'euro jiżdied bil-perċentwali tal-bidla f'dak l-indiċi tul il-perjodu bejn 31 ta' Diċembru 2010 u d-data ta' reviżjoni.
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill annwalment bir-reviżjoni u bl-ammont adattat imsemmi fil-paragrafu 1.
Emenda 17
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIc - Parti 1 – Oġġetti
1-1)  Din hija awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni skont l-Artikolu 6(1) u tkopri l-oġġetti li ġejjin:
1-1)  Din hija awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni skont l-Artikolu 9(1) u tkopri l-oġġetti li ġejjin:
Il-prodotti kollha b'użu doppju speċifikati f'xi annotazzjoni fl-Anness I minbarra dawk elenkati fil-paragrafu 1-2 ta' hawn taħt:
Il-prodotti kollha b'użu doppju speċifikati f'xi annotazzjoni fl-Anness I minbarra dawk elenkati fil-paragrafu 1-2 ta' hawn taħt:
a. fejn l-oġġetti huma importati minn territorju tal-Komunità Ewropea għall-fini ta' manutenzjoni jew tiswija, u huma esportati lejn il-pajjiż tal-kunsinna mingħajr tibdil fil-karatteristiċi oriġinali tagħhom, jew
a. fejn l-oġġetti huma importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-fini ta' manutenzjoni, tiswija jew rimpjazzament, u huma esportati jew esportati mill-ġdid lejn il-pajjiż tal-kunsinna mingħajr tibdil fil-karatteristiċi oriġinali tagħhom f'perjodu ta' ħames snin mid-data li fiha tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni oriġinali tal-esportazzjoni, jew
b. fejn l-oġġetti huma esportati lejn il-pajjiż tal-kunsinna bi tpartit ma' oġġetti tal-istess kwalità u tal-istess numru li kienu importati mill-ġdid fit-territorju tal-Komunità Ewropea għat-tiswija jew tibdil taħt il-garanzija.
b. fejn l-oġġetti huma esportati lejn il-pajjiż tal-kunsinna bi tpartit ma' oġġetti tal-istess kwalità u tal-istess numru li kienu importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-manutenzjoni, it-tiswija jew ir-rimpjazzament f'perjodu ta' ħames snin mid-data li fiha ngħatat l-awtorizzazzjoni oriġinali tal-esportazzjoni.
Emenda 18
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIc - Parti 2 – Il-Pajjiżi ta' Destinazzjoni
L-Algerija, l-Andorra, l-Antigwa u l-Barbuda, l-Arġentina, Aruba, il-Baħamas, il-Baħrejn, il-Bangladexx, il-Barbados, il-Belize, il-Benin, il-Bhutan, il-Bolivja, il-Botswana, il-Brażil, il-Gżejjer Virgin Britanniċi, il-Brunej, il-Kamerun, il-Kap Verde, iċ-Ċili, iċ-Ċina, il-Gżejjer Komoros, il-Kosta Rika, Ġibuti, Dominika, ir-Repubblika Domenikana, l-Ekwador, l-Eġittu, El Salvador, il-Gineja Ekwatorjali, il-Gżejjer Falkland, il-Gżejjer Faeroe, il-Fiġi, il-Gujana Franċiża, it-Territorji Barranin Franċiżi, il-Gabon, il-Gambja, Ġibiltà, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, il-Gwatemala, il-Gana, il-Ginea Bissaw, il-Gujana, il-Ħonduras, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Ħong Kong, l-Iżlanda, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Lesoto, il-Liechtenstein, il-Makaw, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Malażja, il-Maldivi, il-Mali, Martinique, il-Mawrizju, il-Messiku, Monako, Montserrat, il-Marokk, in-Namibja, l-Antilli Olandiżi, il-Kaledonja l-Ġdida, in-Nikaragwa, in-Niġer, in-Niġerja, l-Oman, il-Panama, il-Papwa Ginea l-Ġdida, il-Peru, il-Filippini, Puerto Rico, il-Qatar, ir-Russja, is-Samoa, San Marino, Sao Tome u Prinċipe, l-Għarabja Sawdija, is-Senegal, is-Seychelles, Singapor, il-Gżejjer Solomon, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, Sri Lanka, St Helena, St Kitts u Nevis, St Vincent, is-Surinam, is-Sważiland, it-Tajwan, it-Tajlandja, it-Togo, it-Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, it-Turkija, il-Gżejjer Torka u Caicos, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Urugwaj, il-Gżejjer Verġni Amerikani, il-Vanwatu, il-Veneżwela.
L-Albanija, l-Arġentina, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u Macao), il-Kroazja, Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Territorji Franċiżi extra-Ewropej, l-Islanda, l-Indja, l-Iżrael, il-Kazakistan, , il-Messiku, il-Montenegro, il-Marokk, ir-Russja, is-Serbja, Singapor, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina, l-Emirati Għarab Magħquda.
Emenda 19
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIc - Parti 3 – paragrafu 1
1.  L-awtorizzazzjoni ġenerali tista' tintuża biss meta l-esportazzjoni inizjali tkun saret permezz tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali Komunitarja għall-Esportazzjoni jew l-awtorizzazzjoni ġenerali inizjali tkun ingħatat mill-awtoritajit kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur oriġinali kien irreġistrat għall-esportazzjoni tal-oġġetti li kienu sussegwentement importati mill-ġdid fit-territorju Doganali Komunitarju għall-fini ta' tiswija jew tibdil taħt il-garanzija, kid definit hawn taħt.
1.  L-awtorizzazzjoni tista' tintuża biss meta l-esportazzjoni inizjali tkun saret permezz tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni jew l-awtorizzazzjoni ġenerali inizjali tkun ingħatat mill-awtoritajit kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur oriġinali kien irreġistrat għall-esportazzjoni tal-oġġetti li kienu sussegwentement importati mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni għall-fini ta' manutenzjoni, tiswija jew tibdil. Din l-awtorizzazzjoni ġenerali hija valida biss għal esportazzjonijiet lill-utent aħħari oriġinali.
Emenda 20
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIc - Parti 3 – paragrafu 2 – punt 4
(4) għal transazzjoni kważi identika meta l-awtorizzazzjoni oriġinali kienet irrevokata.
(4) meta l-awtorizzazzjoni oriġinali kienet annullata, sospiża, modifikata jew irrevokata.
Emenda 21
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIc - Parti 3 – paragrafu 2 – punt 4 a (ġdid)
(4a) meta l-użu aħħari tal-oġġetti inkwistjoni huwa differenti minn dak speċifikat fl-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni oriġinali.
Emenda 22
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIc - Parti 3 – paragrafu 3 – punt 2
(2) jipprovdu lill-uffiċjlai tad-dwana, jekk mitluba, evidenza permezz ta' dokumenti dwar id-data tal-importazzjoni tal-oġġetti fil-Komunità Ewropea, ta' kull tiswija lill-oġġetti li saret fil-Komunità Ewropea u tal-fatt li l-oġġetti qed ikunu ritornati lill-persuna u lill-pajjiż minn fejn dawn kienu importati fil-Komunità Ewropea.
(2) jipprovdu lill-uffiċjlai tad-dwana, jekk mitluba, evidenza permezz ta' dokumenti dwar id-data tal-importazzjoni tal-oġġetti fl-Unjoni, ta' kull tiswija lill-oġġetti li saret fl-Unjoni u tal-fatt li l-oġġetti qed ikunu ritornati lill-utent aħħari u lill-pajjiż minn fejn dawn kienu importati fl-Unjoni.
Emenda 48
Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIc - Parti 3 – paragrafu 4
4.  Kull esportatur li juża awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mill-ewwel esportazzjoni.
4.  Kull esportatur li juża awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mill-ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, u bi qbil ma' rekwiżit mill-awtorità tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun stabbilit, qabel l-ewwel użu ta' din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-metodu ta' notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotofikata lilha fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Ir-rekwiżiti ta' rappurtar marbuta mal-użu ta' dik l-awtorizzazzjoni u informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista' jesiġi fuq oġġetti esportati taħt dik l-awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati Membri.
Stat membru jista' jobbliga lill-esportatur stabbilit f'dak l-Istat Membru biex jirreġistra qabel l-ewwel użu ta' dik l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u għandha tiġi rikonoxxuta lill-esportatur mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mill-wasla tat-talba għar-reġistrazzjoni.
Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu awtorizzazzjonijiet tali.
Emenda 24
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness 
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 2 – Il-Pajjiżi ta' Destinazzjoni
L-Arġentina, il-Baħrejn, il-Bolivja, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina, l-Ekwador, l-Eġittu, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Ħong Kong, l-Iżlanda, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Malasja, il-Mawrizju, il-Messiku,il-Marokk, l-Oman, il-Filippini, il-Qatar, ir-Russja, l-Għarabja Sawdija, Singapor,l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina.
L-Albanija, l-Arġentina, , il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u Macao), il-Kroazja, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Territorji Franċiżi extra-Ewropej,l-Islanda, l-Indja, l-Iżrael, il-Kazakistan, il-Messiku, il-Montenegro, il-Marokk, ir-Russja, is-Serbja, Singapor, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukraina, l-Emirati Għarab Magħquda.
Emenda 26
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 a (ġdid)
(4a) meta r-ritorn tagħhom, fl-istat oriġinali tagħhom mingħajr it-tneħħija, l-ikkupjar jew id-disseminazzjoni ta' kwalunkwe komponent jew softwer, ma jkunx jista' jiġi ggarantit mill-esportatur, jew meta t-trasferiment tat-teknoloġija jkun marbut ma' preżentazjoni;
Emenda 27
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness 
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 b (ġdid)
(4b) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu esportati għal preżentazzjoni privata jew dimostrazzjoni (pereżempju, f'showrooms tal-azjenda stess);
Emenda 28
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 c (ġdid)
(4c) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu amalgamati fi proċess ta' produzzjoni;
Emenda 29
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 d (ġdid)
(4d) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jintużaw għall-iskop intenzjonat tagħhom, minbarra sal-punt minimu meħtieġ għal dimostrazzjoni effettiva u mingħajr ma r-riżultati ta' testijiet speċifiċi jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta' terzi persuni;
Emenda 30
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 e (ġdid)
(4e) meta l-esportazzjoni tkun se ssir bħala riżlutat ta' tranżazzjoni kummerċjali, b'mod partikolari rigward il-bejgħ, il-kiri jew il-lokazzjoni tal-oġġetti relevanti;
Emenda 31
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 f (ġdid)
(4f) meta l-oġġetti relevanti jkunu se jiġu maħżuna f'esibizzjoni jew fiera għall-iskop uniku ta' bejgħ, kiri jew lokazzjoni mingħajr ma jiġu ppreżentati jew dimostrati;
Emenda 32
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 4 g (ġdid)
(4g) meta l-esportatur jagħmel xi arranġamenti li jżommuh milli jkollu l-oġġetti relevanti taħt il-kontroll tiegħu tul il-perjodu kollu ta' esportazzjoni temporanja.
Emenda 25
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness 
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Din l-awtorizzazzjoni ġenerali tawtorizza l-esportazzjoni ta' oġġetti elenkati fil-Parti 1 bil-kundizzjoni li l-esportazzjoni tikkonċerna esportazzjoni temporanja għall-esibizzjoni jew għal fiera u li l-oġġetti jkunu importati mill-ġdid f'perjodu ta' 120 ġurnata wara l-esportazzjoni inizjali, sħaħ u mingħajr modifiki, fit-territorju doganali tal-Unjoni.
Emenda 49
Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 3
3.  Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data tal-ewwel esportazzjoni.
3.  Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata mid-data tal-ewwel esportazzjoni. jew, alternattivament, u bi qbil ma' rekwiżit mill-awtorità tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun stabbilit, qabel l-ewwel użu ta' din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-metodu ta' notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotofikata lilha fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Ir-rekwiżiti ta' rappurtar marbuta mal-użu ta' dik l-awtorizzazzjoni u informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista' jesiġi fuq oġġetti esportati taħt dik l-awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati Membri.
Stat membru jista' jobbliga lill-esportatur stabbilit f'dak l-Istat Membru biex jirreġistra qabel l-ewwel użu ta' dik l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u għandha tiġi rikonoxxuta lill-esportatur mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mill-wasla tat-talba għar-reġistrazzjoni.
Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu awtorizzazzjonijiet tali.
Emenda 34
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IId - Parti 3 – paragrafu 4
4.  Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, “esebizzjoni” tfisser kull esibizzjoni kummerċjali jew industrijali, fiera jew kull tip ta' wirja jew mostra pubblika simili li mhijiex organizzata għal skopijiet privati fi ħwienet jew postijiet kummerċjali bl-iskop li jinbiegħu prodotti barranin, u waqt liema l-prodotti jibqgħu taħt il-kontroll doganali.
4.  Għall-fini ta' din l-awtorizzazzjoni, “esebizzjoni jew fiera” tfisser avvenimenti kummerċjali ta' tul ta' żmien speċifiku li matulu diversi esebituri jagħmlu wirja tal-prodotti tagħhom għal min imur il-fiera jew għall-pubbliku b'mod ġenerali.
Emenda 35
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIe -
ANNESS IIe
imħassar
AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI KOMUNITARJA GĦALL-ESPORTAZZJONI Nru UE005
Kompjuters u apparat relatat
Awtorità Emittenti: Il-Komunità Ewropea
Parti 1
Din l-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni hija skont l-Artikolu 6(1) u tkopri l-oġġetti li ġejjin fl-Anness I:
1.  Kompjuters diġitali speċifikati fl-annotazzjoni 4A003a jew 4A003b, meta l-kompjuters ma jaqbżux il-“Prestazzjoni Massima Aġġustata” (“APP”, Adjusted Peak Perfomance) ta' aktar minn 0.8 TeraFLOPS Mwieżna (WT)
2.  Muntaturi elettroniċi speċifikati fl-annotazzjoni 4A003c, disinjati speċifikament jew modifikati biex itejbu l-prestazzjoni permezz tal-aggregazzjoni ta' proċessuri biex il-“Prestazzjoni Massima Aġġustata” (“APP”, Adjusted Peak Perfomance) tal-aggregazzjoni ta' 0.8 TeraFLOPS Mwieżna (WT) ma tkunx maqbuża.
3.  Partijiet ta' skambju, inkluż mikro-proċessuri għall-apparat msemmi aktar “il fuq, meta huma speċifikat b'mod esklussiv fl-annotazzjonijiet 4A003a, 4A003b jew 4A003c u ma jtejbux il-prestazzjoni tal-apparat għal ”Prestazzjoni Massima Aġġustata' (“APP”) għal aktar minn 0.8 TeraFLOPS Mwieżna (WT).
4.  L-oġġetti deskritti fl-annotazzjonijiet 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.
Parti 2 – Il-Pajjiżi ta' Destinazzjoni
L-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni hija valida f'kull parti tal-Komunità għall-esportazzjoni lejn id-destinazzjonijiet li ġejjin:
L-Algerija, l-Andorra, l-Antigwa u l-Barbuda, l-Arġentina, Aruba, il-Baħamas, il-Baħrejn, il-Barbados, il-Beliże, il-Benin, il-Bhutan, il-Bolivja, il-Botswana, il-Brażil, il-Gżejjer Verġni Britanniċi, il-Brunej, il-Kamerun, il-Kap Verde, iċ-Ċili, il-Gżejjer Komoros, il-Kosta Rika, il-Kroazja, Ġibuti, Dominika, ir-Repubblika Domenikana, l-Ekwador, l-Eġittu, El Salvador, il-Gineja Ekwatorjali, il-Gżejjer Falkland, il-Gżejjer Faeroe, il-Fiġi, il-Gujana Franċiża, it-Territorji Barranin Franċiżi, il-Gabon, il-Gambja, Ġibiltà, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, il-Gwatemala, il-Gana, il-Ginea Bissaw, il-Gujana, il-Ħonduras, ir-Reġjun Amministrattivi Speċjali tal-Ħong Kong, l-Iżlanda, l-Indja, il-Ġordan, il-Kuwajt, il-Lesoto, il-Liechtenstein, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Malażja, il-Maldivi, il-Mali, Martinique, il-Mawrizju, il-Messiku, il-Moldova, Monako, il-Mongolja, Montserrat, il-Marokk, in-Namibja, l-Antilli Olandiżi, il-Kaledonja l-Ġdida, in-Nikaragwa, in-Niġer, in-Niġerja, l-Oman, il-Panama, il-Papwa Ginea l-Ġdida, il-Peru, il-Filippini, Puerto Rico, il-Qatar, ir-Russja, is-Samoa, San Marino, Sao Tome u Prinċipe, l-Għarabja Sawdija, is-Senegal, is-Seychelles, Singapor, il-Gżejjer Solomon, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, Sri Lanka, St Helena, St Kitts u Nevis, St Vincent, is-Surinam, is-Sważiland, it-Togo, it-Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, it-Turkija, il-Gżejjer Torka u Caicos, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Ukraina, l-Urugwaj, il-Gżejjer Verġni Amerikani, il-Vanwatu.
Parti 3 – Il-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet għall-użu ta' din l-awtorizzazzjoni
1.  Din l-awtorizzazzjoni ma tistax tintuża:
(1) meta l-esportatur kien infurmat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat li l-oġġetti involuti huma jew jistgħu jkunu intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment,
(a) għal użu relatat mal-iżvilupp, produzzjoni, ġestjoni, operazzjoni, manutenzjoni, ħażna, skoperta, identifikazzjoni jew disseminazzjoni ta' armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew apparat splussiv nukleari ieħor, jew l-iżvilupp, produzzjoni, manutenzjoni jew ħażna ta' missili li kapaċi jkunu parti minn armi simili,
(b) għal użu finali militari meta l-pajjiż li qed jixtri jew dak ta' destinazzjoni huwa suġġett għal embargo tal-armi stipulat minn Pożizzjoni Komuni jew Azzjoni Konġunta adottata mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew deċiżjoni tal-OSCE jew imposta minn riżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, jew
(c) għal użu bħala partijiet jew komponenti ta' oġġetti militari mniżżla fil-listi militari nazzjonali li kienu esporati minn territorju tal-Istat Membru kkonċernat mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur tal-awtorizzazzjoni preskritta mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru;
(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2);
(3) meta l-oġġetti relevanti huma esportati lejn żona bla dazju jew maħżen ħieles li qiegħed f'destinazzjoni koperta minn din l-awtorizzazzjoni.
2.  Kull esportatur li juża din l-awtorizzazzjoni għandu:
(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data tal-ewwel esportazzjoni;
(2) jinforma lix-xerrej barrani, qabel l-esportazzjoni, li l-oġġetti li għandu l-intenzjoni li jesporta skont din l-awtorizzazzjoni ma jistgħux ikunu esportati mill-ġdid lejn destinazzjoni oħra f'pajjiż li ma huwiex Stat Membru tal-Komunità Ewropea jew territorju barrani Franċiż u li ma huwiex imsemmi fil-Parti 2 ta' din l-awtorizzazzjoni.
Emenda 36
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness II f – Parti 1 – paragrafi 3 u 4
3.  Oġġetti, inkluż komponenti ddisinjati jew żviluppati speċifikament u aċċessorji msemmija fil-Kategorija 5 Parti 2 A sa D (Sigurtà tal-Informazzjoni), kif ġej:
imħassar
(a) oġġetti speċifikati fl-annotazzjonijiet li ġejjin sakemm il-funzjonijiet ta' kodifikazzjoni tagħhom kienu ddisinjati għal-użu minn utenti li jaħdmu mal-gvern fil-Komunità Ewropea:
– 5A002a1;
softwer fl-annotazzjoni 5D002c1 li għandu l-karatteristiċi, jew li jagħmel jew jissimula l-funzjonijiet, tat-tagħmir speċifikat fl-annotazzjoni 5A002a1.
(b) tagħmir speċifikat fl-annotazzjoni 5B002 għal oġġetti msemmija taħt a) ;
(c) softwer bħala parti minn tagħmir liema karatteristiċi u funzjonijiet huma speċifikati taħt b).
4.  Teknoloġija għall-użu ta' oġġetti speċifikati fil-punti 3a) sa 3c)
Emenda 37
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIf - Parti 2 – Il-Pajjiżi ta' Destinazzjoni
l-Arġentina, il-Kroazja, ir-Russja, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Turkija, l-Ukraina.
L-Arġentina, iċ-Ċina (inklużi Ħong Kong u Macao), il-Kroazja, l-Islanda, l-Indja, l-Iżrael, ir-Russja, l-Afrika t'Isfel, il-Korea t'Isfel, it-Turkija, l-Ukraina.
Emenda 39
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIf - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c b (ġdid)
(cb) għall-użu f'konnessjoni ma' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tal-prinċipji demokratiċi jew tal-libertà tal-espressjoni kif definiti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li għaliha jirreferi l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, billi jużaw teknoloġiji ta' interċezzjoni u tagħmir diġitali tat-trasferiment tad-data għall-monitoraġġ tat-telefonija mobbli u tal-messaġġi testwali u s-sorveljanza mmirata tal-użu tal-internet (eż. permezz ta' Ċentri ta' Monitoraġġ u Lawful Interception Gateways);
Emenda 40
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIf - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 2
(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2).
(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fis-subparagrafu 1;
Emenda 41
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIf - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)
(2a) meta l-esportatur ikun jaf li l-oġġetti jkunu se jerġgħu jiġu esportati lejn kwalunkwe pajjiż ta' destinazzjoni għajr dawk elenkati fil-Parti 2 ta' din l-awtorizzazzjoni, dawk elenkati fil-Parti 2 tal-awtorizzazzjoni UE 001 CGEA jew lejn l-Istati Membri.
Emenda 50
Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
AnnessIIf - Parti 3 – paragrafu 3 – punt 1
(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data tal-ewwel esportazzjoni;
(1) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data meta ssir l-ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, u bi qbil ma' rekwiżit mill-awtorità tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun stabbilit, qabel l-ewwel użu ta' din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-metodu ta' notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotofikata lilha fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Ir-rekwiżiti ta' rappurtar marbuta mal-użu ta' dik l-awtorizzazzjoni u informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista' jesiġi fuq oġġetti esportati taħt dik l-awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati Membri.
Stat membru jista' jobbliga lill-esportatur stabbilit f'dak l-Istat Membru biex jirreġistra qabel l-ewwel użu ta' dik l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u għandha tiġi rikonoxxuta lill-esportatur mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mill-wasla tat-talba għar-reġistrazzjoni.
Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu awtorizzazzjonijiet tali.
Emenda 43
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness II g – Parti 2 – Pajjiżi ta' destinazzjoni
l-Arġentina; il-Bangladexx, il-Beliże, il-Benin, il-Bolivja, il-Brażil; il-Kamerun, iċ-Ċili; il-Gżira Cook, il-Kosta Rika; Dominika, l-Ekwador, El Salvador, il-Fiġi, il-Ġorġja, il-Gujana, l-Indja, il-Lesoto, il-Maldivi, il-Mawrizju, il-Messiku, in-Namibja, in-Nikaragwa, l-Oman, il-Panama, il-Paragwaj, ir-Russja, St Lucia, is-Seychelles, il-Peru, Sri Lanka, l-Afrika t'Isfel; is-Sważiland, it-Turkija; l-Urugwaj, l-Ukraina; ir-Repubblika tal-Korea.
L-Arġentina
Il-Kroazja
L-Islanda
Il-Korea t'Isfel
It-Turkija
Ukraine.
Emenda 44
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness II g – parti 3 – paragrafu 1 – punt 2
(2) meta l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2).
(2) meta l-oġġetti kkonċernati huma intiżi, fit-totalità tagħhom jew parzjalment, għall-użu msemmi fl-Artikoli 4(1) u 4(2);
Emenda 45
Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIg - Parti 3 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)
(2a) meta l-esportatur ikun jaf li l-oġġetti jkunu se jerġgħu jiġu esportati lejn kwalunkwe pajjiż ta' destinazzjoni għajr dawk elenkati fil-Parti 2 ta' din l-awtorizzazzjoni, dawk elenkati fil-Parti 2 tal-awtorizzazzjoni UE 001 CGEA jew lejn l-Istati Membri.
Emenda 51
Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 428/2009
Anness IIg - Parti 3 – paragrafu 4 – punt 1
(1) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa rreġistrat (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu tal-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data tal-ewwel esportazzjoni;
(1) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit (kif imsemmi fl-Artikolu 6(6)) bl-ewwel użu ta' din l-awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara d-data meta ssir l-ewwel esportazzjoni jew, alternattivament, u bi qbil ma' rekwiżit mill-awtorità tal-Istat Membru fejn l-esportatur ikun stabbilit, qabel l-ewwel użu ta' din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjsoni dwar il-metodu ta' notifika magħżul għal din l-Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni nnotofikata lilha fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Ir-rekwiżiti ta' rappurtar marbuta mal-użu ta' dik l-awtorizzazzjoni u informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista' jesiġi fuq oġġetti esportati taħt dik l-awtorizzazzjoni huma ddefiniti mill-Istati Membri.
Stat membru jista' jobbliga lill-esportatur stabbilit f'dak l-Istat Membru biex jirreġistra qabel l-ewwel użu ta' dik l-awtorizzazzjoni. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u għandha tiġi rikonoxxuta lill-esportatur mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mill-wasla tat-talba għar-reġistrazzjoni.
Fejn applikabbli, ir-rekwiżiti stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafu għandhom ikunu bbażati fuq dawk definiti għall-użu tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali għall-esportazzjoni mogħtija minn dawk l-Istati Membri li jipprovdu awtorizzazzjonijiet tali.

(1) Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat skont l-Artikolu 57(2), it-tieni subparagrafu (A7-0028/2011).

Avviż legali - Politika tal-privatezza