Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0287(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0056/2011

Внесени текстове :

A7-0056/2011

Разисквания :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0130

Приети текстове
PDF 265kWORD 35k
Сряда, 6 април 2011 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови ***
P7_TA(2011)0130A7-0056/2011

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 април 2011 г. относно проекторешение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (15572/2010),

–  като взе предвид проекта за протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови (15571/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0020/2011),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по бюджети и на комисията по развитие (A7-0056/2011),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Отправя искане до Комисията да предаде на Парламента заключенията от заседанията и от работата на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза Коморски острови (1), както и многогодишната секторна програма, посочена в член 7, параграф 2 от протокола, и резултатите от съответните годишни оценки; призовава да се даде възможност на представители на Европейския парламент в качеството на наблюдатели да присъстват на заседанията и работата на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението; призовава Комисията да представи преглед на прилагането на споразумението пред Парламента и Съвета през последната година от прилагането на протокола и преди започването на преговори за подновяване на споразумението;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Съюза Коморски острови.

(1) Одобрено с Регламент (EО) № 1563/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 година (OВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 6).

Правна информация - Политика за поверителност