Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0287(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0056/2011

Texte depuse :

A7-0056/2011

Dezbateri :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Voturi :

PV 06/04/2011 - 8.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0130

Texte adoptate
PDF 193kWORD 35k
Miercuri, 6 aprilie 2011 - Strasbourg
Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor ***
P7_TA(2011)0130A7-0056/2011

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15572/2010),

–  având în vedere proiectul de protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (15571/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0020/2011),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare (A7-0056/2011),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  solicită Comisiei să transmită Parlamentului concluziile reuniunilor și lucrărilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (1), precum și programul sectorial multianual menționat în protocol la articolul 7 alineatul (2) și rezultatele evaluărilor anuale; solicită să se acorde unor reprezentanți ai Parlamentului European posibilitatea de a participa în calitate de observatori la reuniunile și lucrările comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului, în perioada ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de deschiderea negocierilor în vederea înnoirii acordului, un raport privind aplicarea acestuia;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Uniunii Comorelor.

(1) Aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1563/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006 (JO L 290, 20.10.2006, p. 6).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate