Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0063(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0329/2010

Predkladané texty :

A7-0329/2010

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 16
CRE 04/04/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 06/04/2011 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0137

Prijaté texty
PDF 278kWORD 49k
Streda, 6. apríla 2011 - Štrasburg
Európska štatistika cestovného ruchu ***I
P7_TA(2011)0137A7-0329/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cestovného ruchu (KOM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0117),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0085/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky predložené portugalským Republikovým zhromaždením a talianskym Senátom k návrhu legislatívneho aktu,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 22. marca 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0329/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES
P7_TC1-COD(2010)0063

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 692/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia