Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0080(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0017/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0017/2011

Viták :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Szavazatok :

PV 06/04/2011 - 8.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0138

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 36k
2011. április 6., Szerda - Strasbourg
A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések ***I
P7_TA(2011)0138A7-0017/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0145),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0107/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a jogalkotási aktus tervezetére vonatkozóan a Portugál Köztársaság parlamentje és az olasz szenátus által előterjesztett hozzájárulásokra,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. júlis 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. március 11-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0017/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 44., 2011.2.11., 171. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. április 6-án került elfogadásra a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0080

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 693/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat