Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0080(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0017/2011

Predkladané texty :

A7-0017/2011

Rozpravy :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 06/04/2011 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0138

Prijaté texty
PDF 283kWORD 46k
Streda, 6. apríla 2011 - Štrasburg
Finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva ***I
P7_TA(2011)0138A7-0017/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 861/2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (KOM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0145),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0107/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky predložené portugalským Republikovým zhromaždením a talianskym Senátom k návrhu legislatívneho aktu,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júla 2010(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 11. marca 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0017/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 171.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 861/2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva
P7_TC1-COD(2010)0080

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 693/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia