Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0255(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0024/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0024/2011

Viták :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Szavazatok :

PV 06/04/2011 - 8.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0139

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 37k
2011. április 6., Szerda - Strasbourg
Halászat - Átmeneti technikai intézkedések ***I
P7_TA(2011)0139A7-0024/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0488),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0282/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. január 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. március 9-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0024/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 84., 2011.3.17., 47. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. április 6-án került elfogadásra a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet és az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0255

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 579/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat