Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2645(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0249/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0148

Prijaté texty
PDF 138kWORD 63k
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg
Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene
P7_TA(2011)0148RC-B7-0249/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2011 o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii a Jemene,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2011 o vzťahoch Európskej únie a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie obsahujúce odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu týkajúce sa uzatvorenia Euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej z 26. októbra 2006(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka o smrteľnom útoku proti protestujúcim v Sýrii, ku ktorému došlo 23. marca 2011,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého zmluvnými stranami sú Bahrajn, Sýria a Jemen,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1975, ktorého zmluvnými stranami sú Bahrajn, Sýria a Jemen,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 24. a 25. marca 2011,

–  so zreteľom na závery Rady o Bahrajne a Jemene z 21. marca 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie o Bahrajne z 10., 15. a 17. marca 2011, o Sýrii z 18., 22., 24. a 26. marca 2011 a Jemene z 10., 12. a 18. marca 2011 a z 5. apríla 2011,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky a Komisie s názvom Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím z 8. marca 2011,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z roku 2004, aktualizované v roku 2008,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po podobných udalostiach v iných arabských krajinách vyjadrili demonštrujúci v Bahrajne, Sýrii a Jemene oprávnené demokratické ambície a silnú túžbu verejnosti po uskutočnení politických, hospodárskych a sociálnych reforiem, ktoré by boli zamerané na dosiahnutie skutočnej demokracie, boj proti korupcii a rodinkárstvu, zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, zníženie sociálnych nerovností a zaistenie lepších hospodárskych a sociálnych podmienok,

B.  keďže príslušné vlády zareagovali na tieto protesty zvýšením násilnej represie, vyhlásili výnimočný stav a začali uplatňovať protiteroristické zákony s cieľom odôvodniť závažné zločiny vrátane mimozákonného zabíjania, únosov a miznutia osôb, svojvoľného zatýkania, mučenia a nespravodlivých súdnych procesov,

C.  keďže následkom neprimeraného použitia sily voči protestujúcim zo strany bezpečnostných síl v Bahrajne, Jemene a Sýrii boli významné straty na životoch, zranenia a väznenie, ktoré sú v rozpore s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého je signatárom sú aj tieto krajiny,

D.  keďže demonštrácie začali v meste Dar´á v južnej Sýrii a neskôr sa rozšírili po celej krajine; keďže demonštrácie boli potlačené sýrskymi orgánmi, ktoré použili ostré náboje na rozpustenie pokojného zhromaždenia, zatkli stovky civilných osôb a mobilizovali demonštrantov podporujúcich režim v Damasku a v iných mestách; keďže sýrska vláda 29. marca 2011 podala demisiu a Ádil Safár bol vymenovaný, aby zostavil novú vládu; keďže prejav prezidenta Baššára al-Asada v sýrskom parlamente 30. marca 2011 nesplnil očakávania a nádeje v súvislosti s dôležitými reformami,

E.  keďže Sýria sa od roku 1963 nachádza vo výnimočnom stave; keďže týmto výnimočným stavom sa účinne obmedzujú občianske a politické práva občanov a sýrskym orgánom sa umožňuje nepretržite kontrolovať súdny systém,

F.  keďže vláda Sýrie vydala množstvo verejných vyhlásení, v ktorých sa zaväzuje k slobode prejavu a politickej účasti (zrušenie výnimočného stavu, zrušenie článku 8 ústavy Sýrie, podľa ktorého je vedúcou silou v štáte a spoločnosti strana Baas, vyriešenie problémov, ktoré spôsobilo sčítanie obyvateľov v správnej oblasti al-Hasáka v roku 1962, na základe ktorého bol stovkám Kurdov odobratý pas a boli zaregistrovaní ako cudzinci),ale v týchto oblastiach nedospela k hmatateľnému pokroku; keďže významný sýrsky aktivista v oblasti ľudských práv a kritik vlády Haitham al-Málih bol v marci 2011 prepustený z väzenia a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo tlak na sýrsky režim a prinútilo ho dodržiavať jeho medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv,

G.  keďže Dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na druhej strane ešte stále nebola podpísaná; keďže podpísanie tejto dohody sa na žiadosť Sýrie odkladá už od októbra 2009; keďže dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je nevyhnutnou súčasťou tejto dohody,

H.  keďže v Bahrajne začali 14. februára 2011 demonštrácie, pričom ich účastníci sa dožadovali politických reforiem, napríklad zavedenia konštitučnej monarchie a volenej vlády, a tiež skoncovania s korupciou a s nerovnoprávnym postavením šiitov, ktorí tvoria viac než 60 % obyvateľstva; keďže situácia v Bahrajne je naďalej napätá a počas minulého týždňa bolo hlásených 50 až 100 nezvestných osôb; keďže podľa niektorých zdrojov boli v Bahrajne zadržiavaní zdravotníci, obhajcovia ľudských práv a politickí aktivisti a bezpečnostné sily prevzali kontrolu nad nemocnicami,

I.  keďže na žiadosť bahrajnskej vlády boli v Bahrajne rozmiestnené bezpečnostné sily Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kuvajtu,

J.  keďže od januára demonštrujú v Jemene prevažne pokojnou cestou milióny občanov a takmer sto osôb bolo údajne zabitých najmä bezpečnostnými silami používajúcimi ostrú muníciu a strieľajúcimi do davu, pričom stovky osôb boli zranené; keďže v Jemene boli sanitky vezúce zranených protivládnych demonštrantov obmedzované bezpečnostnými silami,

K.  keďže v Jemene prezident Alí Abdulláh Sálih, ktorý v krajine vládne už 32 rokov, prisľúbil, že odstúpi; keďže zatiaľ však prezident neuskutočnil žiadny vážny krok, aby splnil svoj sľub o mierovom prechode k demokracii,

L.  keďže členovia Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive sa rozhodli pozvať zástupcov jemenskej vlády a opozície na rozhovory do Rijádu,

M.  keďže Jemen je najchudobnejšou krajinou na Blízkom východe s rozšírenou podvýživou, ubúdajúcimi zásobami ropy, rastúcim počtom obyvateľstva, slabou centrálnou vládou, narastajúcim nedostatkom vody a nízkymi investíciami do hospodárstva krajiny, keďže jestvujú vážne obavy z rozpadu štátu Jemen vzhľadom na to, že od februára je v platnosti krehké prímerie medzi šiitskými rebelmi na severe, na juhu existuje separatistické hnutie a územie krajiny údajne používajú aj mnohí bojovníci al-Kájdy,

N.  keďže v Bahrajne a Jemene bol nedávno vyhlásený výnimočný stav; zdôrazňuje, že vyhlásenie výnimočného stavu v akejkoľvek krajine neoslobodzuje vládu tejto krajiny od kľúčového záväzku, ktorým je dodržiavanie zásad právneho štátu a záväzkov v oblasti medzinárodného práva v oblasti ľudských práv,

1.  dôrazne odsudzuje násilné potláčanie pokojných demonštrácií v Bahrajne, Sýrii a Jemene bezpečnostnými silami a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; vyjadruje solidaritu s obyvateľmi týchto krajín, blahoželá im k odvahe a odhodlaniu a pevne podporuje ich legitímne demokratické ciele;

2.  vyzýva orgány v Bahrajne, Sýrii a Jemene, aby upustili od používania násilia voči protestujúcim, rešpektovali ich slobodu zhromažďovania a prejavu; odsudzuje zásahy orgánov v Bahrajne a v Jemene do poskytovania zdravotnej starostlivosti a odmietnutie či obmedzenie prístupu k zdravotníckym zariadeniam; zdôrazňuje, že tí, ktorí nesú zodpovednosť za straty na životoch a zranenia, by sa mali za svoje skutky zodpovedať a mali by byť postavení pred súd; vyzýva orgány, aby okamžite prepustili všetkých politických väzňov, obhajcov ľudských práv a ľudí zadržiavaných v súvislosti s ich pokojnou činnosťou v rámci protestov;

3.  tvrdí, že používanie násilia štátom proti jeho vlastnému obyvateľstvu musí mať priame dôsledky na dvojstranné vzťahy s Európskou úniou; pripomína vysokej predstaviteľke EÚ/podpredsedníčke Komisie, že EÚ môže využiť množstvo nástrojov na odstrašenie od takýchto krokov, ako napríklad zmrazenie aktív, zákaz cestovania atď,; pripomína však, že obyvatelia by nikdy nemali byť takýmto prehodnotením dvojstranných vzťahov ovplyvnení;

4.  vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby plne zohľadňovali nedávne a prebiehajúce udalosti a ďalší vývoj v Bahrajne, Sýrii a Jemene v oblasti dvojstranných vzťahov s týmito krajinami vrátane pozastavenia ďalších rokovaní o podpísaní stále neuzavretej dohode o pridružení medzi EÚ a Sýriou; domnieva sa, že uzavretie takejto dohody by malo závisieť od schopnosti sýrskych orgánov uskutočniť očakávané demokratické reformy v hmatateľnej podobe;

5.  vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporila výzvy na nezávislé vyšetrovanie útokov voči protestujúcim v týchto krajinách, s osobitným zreteľom na nezávislé vyšetrovanie, ktoré má vykonať Organizácia spojených národov alebo Medzinárodný trestný súd týkajúce sa útoku na demonštrantov v jemenskom hlavnom meste San'á z 18. marca 2011, pri ktorom zahynulo 54 ľudí a viac ako 300 bolo zranených; vyzýva EÚ, aby okamžite zaujala pozíciu lídra a zvolala mimoriadne zasadnutie Rady pre ľudské práva s cieľom zamerať sa na porušovanie ľudských práv v Bahrajne, Sýrii a Jemene počas zásahu proti demonštrujúcim a potláčaní politických odporcov;

6.  vyzýva vlády Bahrajnu, Sýrie a Jemenu, aby sa bezodkladne a bez kladenia predchádzajúcich podmienok zapojili do otvoreného a zmysluplného politického procesu a dialógu za účasti všetkých demokratických politických síl a občianskej spoločnosti s cieľom vytvoriť podmienky pre skutočnú demokraciu, odstránenie výnimočného stavu a vykonanie reálnych, ambicióznych a významných politických, hospodárskych a sociálnych reforiem, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobú stabilitu a rozvoj;

7.  vyzýva bahrajnské, sýrske a jemenské orgány, aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a základných slobôd; vyzýva orgány týchto krajín, aby okamžite zrušili výnimočný stav, ihneď prepustili všetkých politických väzňov, obhajcov ľudských práv a ľudí zadržiavaných v súvislosti s ich pokojnou činnosťou v rámci protestov, zakotvili slobodu prejavu a združovania do zákona a praxe, zintenzívnili opatrenia na boj proti korupcii, zaručili rovnaké práva pre menšiny, zabezpečili prístup ku komunikačným prostriedkom ako internetu a mobilným telefónom a zabezpečili prístup k nezávislým médiám;

8.  berie na vedomie odstúpenie sýrskej vlády z 29. marca 2011, domnieva sa však, že takýto krok nebude stačiť na upokojenie stále silnejšieho pocitu frustrácie obyvateľov Sýrie; vyzýva prezidenta Baššára al-Asada, aby ukončil politiku potláčania politickej opozície a ochrancov ľudských práv, skutočne zrušil výnimočný stav, ktorý je zavedený od roku 1963, podporil proces demokratickej premeny v Sýrii a stanovil konkrétny program politických, hospodárskych a sociálnych reforiem;

9.  vyzýva bahrajnskú vládu a ostatné strany, aby čo najskôr a bez vopred stanovených podmienok začali zmysluplný a konštruktívny dialóg o reformách; víta oznámenie generálneho tajomníka OSN, že OSN je v prípade, ak bude o to požiadaná, pripravená podporiť úsilie obyvateľov;

10.  vyjadruje znepokojenie nad prítomnosťou cudzích vojsk pod vlajkou Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive v Bahrajne; vyzýva Radu pre spoluprácu v Perzskom zálive, aby ako regionálny kolektívny hráč využila svoje možnosti, konala konštruktívne a sprostredkovala v záujme pokojného prijatia reforiem v Bahrajne;

11.  vyzýva jemenského prezidenta Sáliha, aby prijal konkrétne kroky na splnenie svojho sľubu, t. j. na „pokojné odovzdanie moci prostredníctvom ústavných inštitúcií“; vyzýva všetky strany vrátane opozície, aby konali zodpovedne, aby sa bezodkladne zapojili do otvoreného a konštruktívneho dialógu s cieľom dosiahnuť pokojnú politickú transformáciu a aby do tohto dialógu zapojili všetky strany a hnutia zastupujúce jemenských občanov;

12.  vyjadruje vážne znepokojenie nad vysokou mierou chudoby a nezamestnanosti a nad rastúcou politickou a hospodárskou nestabilitou v Jemene; trvá na tom, že sa musí urýchliť praktické plnenie záväzkov prijatých na konferencii darcov v roku 2006; ďalej žiada EÚ a Radu pre spoluprácu v Perzskom zálive, aby vyvinuli osobitné úsilie v oblasti finančnej a technickej podpory, ihneď ako bude prezident Sálih pripravený prepustiť miesto demokraticky zvolenej vláde;

13.  vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporovali mierové demokratické ambície bahrajnského, sýrskeho a jemenského ľudu, prehodnotili svoju politiku voči týmto krajinám, dodržiavali kódex správania EÚ pri vývoze zbraní a v prípade vážneho odhodlania vnútroštátnych orgánov boli pripravené poskytnúť pomoc pri realizácii konkrétnych programov politických, hospodárskych a sociálnych reforiem v týchto krajinách;

14.  žiada Komisiu, aby plne a efektívne využila existujúcu podporu prostredníctvom ENPI, EIHDR a IfS, a aby čo najskôr vypracovala návrhy o tom, ako môže finančná pomoc EÚ v budúcnosti lepšie pomôcť krajinám a občianskym spoločnostiam na Blízkom východe a pri Perzskom zálive pri ich prechode k demokracii a ľudským právam;

15.  zdôrazňuje, že vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisia sa v spoločnom oznámení o partnerstve s južným Stredozemím pre demokraciu a spoločnú prosperitu zaviazali ďalej podporovať demokratickú transformáciu a občiansku spoločnosť, čím reagovali na aktuálne historické udalosti v regióne; vyzýva na pomoc EÚ pre demokratické procesy v regióne Stredozemia a Perzského zálivu, aby sa zabezpečila plná účasť všetkých občanov – najmä žien, ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri požadovaní demokratických zmien – na politickom živote;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Bahrajnského kráľovstva, vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky a vláde a parlamentu Jemenskej republiky.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0109.
(2) Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 436.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia