Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2656(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0256/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0152

Prijaté texty
PDF 217kWORD 59k
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg
Situácia na Pobreží Slonoviny
P7_TA(2011)0152RC-B7-0256/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2011 o situácii na Pobreží Slonoviny

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Pobreží Slonoviny, najmä na uznesenie zo 16. decembra 2010(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie z Bamaka z 3. novembra 2000 o demokracii, ľudských právach a slobodách vo frankofónnom svete,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Pobreží Slonoviny, najmä na uznesenia č. 1946 a 1951 (2010) a 1967, 1968 a 1975 (2011),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie Catherine Ashtonovej o situácii na Pobreží Slonoviny, najmä na vyhlásenia z 3., 10., 12. a 19.marca a 1. apríla 2011,

–  so zreteľom na závery o Pobreží Slonoviny, ktoré 31. januára 2011 prijala Rada pre zahraničné veci EÚ na svojej 3065. schôdzi,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/18/SZBP a na nariadenie Rady (EÚ) č. 25/2011 zo 14. januára 2011, ktorým sa ukladá zmrazenie aktív a určujú ďalšie osoby a subjekty, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia na Pobreží Slonoviny,

–  so zreteľom na rozhodnutie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie (AÚ) prijaté 10. marca 2011 v Addis Abebe,

–  so zreteľom na vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN o Pobreží Slonoviny z 3. a 11. marca 2011,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 18. marca 2011, v ktorom odsudzujú násilie a porušovanie ľudských práv na Pobreží Slonoviny,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Parlamentu Jerzyho Buzeka z 18. marca 2011, v ktorom žiada ukončenie všetkého násilia voči civilistom na Pobreží Slonoviny,

–  so zreteľom na uznesenie o situácii na Pobreží Slonoviny, ktoré prijali čelní predstavitelia štátov a vlád spoločenstva ECOWAS 25. marca 2011 v Abuji,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 25. marca 2011, ktorou sa zriaďuje medzinárodná vyšetrovacia komisia poverená vyšetrením porušovania ľudských práv na Pobreží Slonoviny po prezidentských voľbách,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Pobrežie Slonoviny sa v posledných štyroch mesiacoch dostalo do hlbokej politickej krízy v dôsledku toho, že úradujúci prezident Laurent Gbadbo odmieta odovzdať moc právoplatnému prezidentovi Alassanemu Ouattarovi napriek tomu, že Ouattara zvíťazil v prezidentských voľbách v novembri 2010 a medzinárodné spoločenstvo ho uznalo za víťaza po tom, ako výsledky potvrdila OSN,

B.  keďže akékoľvek diplomatické úsilie vypracovať mierové riešenie povolebnej patovej situácie vrátane snáh AÚ, spoločenstva ECOWAS a prezidenta Juhoafrickej republiky zlyhalo,

C.  keďže od polovice februára sa boje v hlavnom meste aj na západe krajiny zintenzívnili, pričom znepokojujúce správy poukazujú na to, že proti civilistom sa čoraz viac používa ťažké delostrelectvo,

D.  keďže v posledných dňoch spustili republikánske ozbrojené jednotky prezidenta Ouattaru rozsiahlu ofenzívu, ktorej cieľom je ustanovenie jeho úradnej moci, pričom prebrali kontrolu nad niekoľkými dôležitými oblasťami vrátane politického centra krajiny, mesta Yamoussoukro a významného prístavu pre vývoz kakaa San Pedro; keďže ozbrojené sily podporujúce Ouattaru vstúpili do Abidjanu, čo viedlo k intenzívnym bojom s jednotkami podporujúcimi bývalého prezidenta,

E.  keďže podľa zdrojov OSN prišli od decembra 2010 na Pobreží Slonoviny o život stovky ľudí; keďže aktuálny počet obetí je pravdepodobne ešte omnoho vyšší, pretože správy o násilí páchanom vo vnútri krajiny sa nie vždy objavujú v tlači,

F.  keďže útoky úmyselne mierené proti členom mierových jednotiek a inštitúciám OSN predstavujú vojnové zločiny; keďže misia OSN na Pobreží Slonoviny (ONUCI) je neustále cieľom hrozieb a útokov bezpečnostných jednotiek podporujúcich Laurenta Gbagba, zatiaľ čo bývalý prezident šíril bojovné vyhlásenia nabádajúce ľud k násiliu proti silám OSN a cudzincom, ktorí sa nachádzali na Pobreží Slonoviny; keďže niekoľko členov mierových jednotiek OSN bolo vážne zranených alebo zabitých,

G.  keďže na Pobreží Slonoviny boli spáchané brutálne činy vrátane sexuálneho násilia, núteného zmiznutia, mimosúdnych popráv a nadmerného a bezhlavého používania sily proti civilnému obyvateľstvu, čo predstavuje zločiny proti ľudskosti,

H.  keďže Pobrežie Slonoviny vo svojom vyhlásení, ktoré jeho vláda predložila v súlade s článkom 12 ods. 3 Rímskeho štatútu 18. apríla 2003, uznalo právomoc Medzinárodného trestného súdu vo veciach trestných činov spáchaných na jeho území po 19. septembri 2002; keďže Pobrežie Slonoviny je naďalej predmetom predbežného vyšetrovania, ktoré vedie úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu,

I.  keďže dodržiavanie zásad právneho štátu na Pobreží Slonoviny sa naďalej zhoršuje, pričom sa čoraz viac zavádzajú obmedzenia slobody slova, prejavu a médií,

J.  keďže hospodárska situácia na Pobreží Slonoviny sa v posledných štyroch mesiacoch závažne zhoršila, pretože Laurent Gbagbo uskutočnil nezákonné zoštátnenia v bankovom sektore a v odvetví kakaa a svojvoľné vyvlastnenie peňazí a súkromného majetku; keďže MMF nedávno varoval pred vážnymi negatívnymi hospodárskymi dôsledkami súčasnej situácie na Pobreží Slonoviny pre celú oblasť západnej Afriky,

K.  keďže v dôsledku atmosféry strachu, ktorá v krajine prevláda, bol vysídlený približne 1 milión ľudí, a to tak v rámci krajiny, ako aj do susedných krajín, ako sú Libéria, Ghana, Togo, Mali a Guinea,

L.  keďže Európska komisia 17. marca 2011 päťnásobne zvýšila objem humanitárnej pomoci EÚ Pobrežiu Slonoviny,

M.  keďže jednohlasne prijatá rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1975 (2011) naliehavo vyzýva Laurenta Gbagba, aby bezodkladne odstúpil, a požaduje okamžité ukončenie násilia voči civilistom, pričom Laurentovi Gbagbovi, jeho manželke a trom spolupracovníkom ukladá cielené finančné a cestovné sankcie,

1.  odsudzuje pokusy bývalého prezidenta Gbagba a jeho prívržencov násilne zlomiť vôľu obyvateľov Pobrežia Slonoviny; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Laurentovi Gbagbovi, aby odstúpil a okamžite odovzdal moc Alassanovi Ouattarovi; v tejto súvislosti víta prijatie rezolúcie č. 1975 (2011), v ktorej Bezpečnostná rada OSN najdôraznejšie od začiatku povolebnej krízy na Pobreží Slonoviny vyzýva Laurenta Gbagba, aby okamžite odstúpil;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nenašlo žiadne diplomatické riešenie vrátane riešenia, ktoré presadzovala AÚ, a že násilie a ozbrojené zrážky sprevádzali povolebnú krízu;

3.  vyjadruje uznanie výzve západoafrických žien na mierové riešenie politického konfliktu na Pobreží Slonoviny a na to, aby boli páchatelia násilia proti bežnému obyvateľstvu v krajine predvedení pred spravodlivosť; ľutuje skutočnosť, že ženské organizácie a vedúci predstavitelia cirkví a komunít nevyvinuli dostatočné úsilie na vytvorenie vnútorného tlaku a na podporu mediácie pri hľadaní mierového riešenia politickej patovej situácie v krajine;

4.  pripomína, že jediným zdrojom demokratickej legitímnosti sú všeobecné voľby a že zvolenie Alassaneho Ouattaru odzrkadľuje zvrchovanú vôľu obyvateľov Pobrežia Slonoviny; naliehavo vyzýva orgány Pobrežia Slonoviny vrátane Obranných a bezpečnostných zložiek Pobrežia Slonoviny (FDSCI), aby bezodkladne prenechali moc demokraticky zvolenému prezidentovi Ouattarovi a jeho vláde;

5.  čo najdôraznejšie odsudzuje eskaláciu násilia na Pobreží Slonoviny, najmä použitie ťažkých zbraní proti civilistom a značné straty na životoch; vyjadruje hlbokú solidaritu so všetkými nevinnými obeťami bezprávia a násilia v Pobreží Slonoviny a ich rodinami; zdôrazňuje, že násilie voči civilistom vrátanie žien, detí a medzinárodne vysídlených osôb sa nebude tolerovať a musí sa okamžite skončiť;

6.  dôrazne odsudzuje porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa podľa správ pácha na civilistov, a to vrátane prípadov mimosúdnych popráv a sexuálneho násilia; poznamenáva, že podľa Bezpečnostnej rady OSN sa tieto činy môžu považovať za zločiny proti ľudskosti; vyjadruje dôrazný nesúhlas s akýmkoľvek zneužívaním médií na nabádanie k nenávisti; žiada zrušenie všetkých obmedzení vzťahujúcich sa na uplatňovanie slobody prejavu; odsudzuje únos štyroch osôb, z toho dvoch občanov EÚ, z hotela v Abidjane, ktorý sa nachádza v blízkosti lokalít kontrolovaných ozbrojenými silami podporujúcimi Gbagba, a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

7.  trvá na tom, že sa nesmie ponechať žiaden priestor pre beztrestnosť a že sa musí vynaložiť všetko úsilie na určenie osôb, ktoré sú zodpovedné za zločiny voči civilnému obyvateľstvu, a ich postavenie pred spravodlivosť, a to aj na medzinárodnej úrovni; víta v tejto súvislosti, že Rada OSN pre ľudské práva zriadila vyšetrovaciu komisiu; poznamenáva, že Bezpečnostná rada OSN uviedla, že Medzinárodný trestný súd rozhodne o tom, či má právomoc riešiť situáciu Pobrežia Slonoviny; vyzýva všetkých aktérov na Pobreží Slonoviny, aby s týmito orgánmi spolupracovali v záujme nastolenia spravodlivosti; vyzýva EÚ, aby tomuto vyšetrovaniu poskytla všemožnú potrebnú podporu;

8.  dôrazne odsudzuje zastrašovanie a marenie činnosti misie ONUCI a EÚ;

9.  víta ďalšie cielené sankcie vrátane zákazu vydávania víz a zmrazenia aktív, ktoré prijali Bezpečnostná rada OSN, AÚ a Rada Európskej únie voči všetkým osobám a subjektom, ktoré odmietajú uznať legitímnu moc prezidenta, a rozhodnutia Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, ktoré odmietajú rokovať s nezákonnou vládou; zdôrazňuje, že tieto sankcie sa majú uplatňovať dovtedy, kým sa neobnoví moc legitímnych orgánov;

10.  víta skutočnosť, že rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1975 (2011) pripomenula oprávnenie, ktoré Bezpečnostná rada udelila misii ONUCI, použiť všetky nevyhnutné prostriedky na výkon jej mandátu, t. j. chrániť civilistov, a to aj s cieľom zabrániť ďalšiemu použitiu ťažkých zbraní, a vyjadruje Bezpečnostnej rade OSN plnú podporu pri takýchto krokoch; v tejto súvislosti žiada rýchle a značné posilnenie kapacít misie ONUCI s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu civilistov na Pobreží Slonoviny;

11.  poznamenáva, že v súlade so svojím mandátom misia ONUCI už podnikla kroky v Abidjane s cieľom zastaviť používanie ťažkých zbraní a chrániť civilistov a zamestnancov OSN za pomoci francúzskych jednotiek Licorne, a to na žiadosť generálneho tajomníka OSN;

12.  vyzdvihuje a podporuje úsilie o mediáciu pod záštitou Africkej únie a spoločenstva ECOWAS s cieľom zabrániť konfrontáciám a opätovne zdôrazňuje svoje výzvy všetkým politickým silám na Pobreží Slonoviny, aby prejavili svoje odhodlanie zabezpečiť mierový politický prechod, a zabránili tak ďalšiemu krviprelievaniu; vyjadruje svoju podporu plánu Africkej únie na komplexné mierové riešenie krízy a zdôrazňuje, že všetky africké krajiny musia preukázať jednotnosť a konať spoločne, aby sa na Pobreží Slonoviny mohol obnoviť mier;

13.  vyzýva prezidenta Ouattaru, aby podporil mier a národné zmierenie, a zároveň pripomína, že nikde nie sú vymedzené hranice vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

14.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním sa humanitárnej situácie na Pobreží Slonoviny a v susedných krajinách, najmä v Libérii; vyzýva všetkých aktérov na Pobreží Slonoviny, aby zaistili bezpečný a nerušený prístup humanitárnych organizácií na miesto, a to vo všetkých častiach krajiny; víta záväzok EÚ, ktorý predniesla komisárka Georgieva, pomôcť vyriešiť humanitárnu krízu;

15.  zdôrazňuje, že sú potrebné rýchle politické opatrenia na medzinárodnej úrovni s cieľom riešiť humanitárnu situáciu na Pobreží Slonoviny a zabrániť novej migračnej kríze v regióne, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby svoje snahy koordinovali s ostatnými medzinárodnými darcami; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby plnilo záväzky v oblasti humanitárnej pomoci s cieľom riešiť naliehavé potreby obyvateľstva Pobrežia Slonoviny a jeho susedných krajín;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Bezpečnostnej rade OSN a generálnemu tajomníkovi OSN, operácii OSN v Pobreží Slonoviny (ONUCI), inštitúciám Africkej únie, Hospodárskemu spoločenstvu západoafrických štátov (ECOWAS), Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, vládam členských štátov a zvolenému prezidentovi Pobrežia Slonoviny, Alassanemu Ouattarovi.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0492.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia