Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2664(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0274/2011

Forhandlinger :

PV 07/04/2011 - 10.1
CRE 07/04/2011 - 10.1

Afstemninger :

PV 07/04/2011 - 11.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0157

Vedtagne tekster
PDF 14kWORD 39k
Torsdag den 7. april 2011 - Strasbourg
Sagen om Ai Weiwei i Kina
P7_TA(2011)0157RC-B7-0274/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om sagen om Ai Weiwei

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger i den nuværende valgperiode om overtrædelser af menneskerettighederne i Kina,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at en bølge af opfordringer på internettet til en kinesisk »Jasminrevolution« (inspireret af den politiske udvikling i Tunesien, Egypten og Libyen) har resulteret i en række aktioner og omfattende overgreb på menneskerettighedsaktivister og systemkritikere fra de kinesiske myndigheders side,

B.  der henviser til, at den internationalt anerkendte kunstner og systemkritiker Ai Weiwei ikke er blevet set, siden han blev tilbageholdt, mens han passerede gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen i Beijing søndag den 3. april 2011,

C.  der henviser til, at ikke alene blev han tilbageholdt, men hans atelier blev efter sigende stormet af politiet, som konfiskerede flere genstande,

D.  der henviser til, at Ai Weiwei for nylig blev forhindret i at rejse til Oslo til Nobels fredsprisoverrækkelse, og at han blev holdt i husarrest efter åbningen af hans solsikkefrøudstilling i London samt at hans atelier i Shanghai blev ransaget,

E.  der henviser til, at Ai Weiwei er almindeligt kendt uden for Kina, men forhindres i at udstille som kunstner i Kina, selv om hans arbejde er blevet kendt på grund af hans medvirken til udformningen af det olympiske stadion »Fuglereden«,

F.  der henviser til, at Ai Weiwei har opnået national og international berømmelse ved at offentliggøre navnene på de børn, der blev ofre for Sichuan-jordskælvet, og at han efterfølgende blev gennembanket af ukendte personer, hvilket førte til at han blev indlagt på et hospital i Tyskland,

G.  der henviser til, at Ai Weiwei er en af de mest fremtrædende underskrivere af Charter 08, et dokument, der opfordrer Kina til at gå videre med politiske reformer og beskyttelsen af menneskerettighederne,

1.  fordømmer den uberettigede og uacceptable tilbageholdelse af systemkritikeren, den internationalt anerkendte kunstner, Ai Weiwei;

2.  opfordrer til, at Ai Weiwei løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst, og udtrykker sin solidaritet med hans fredelige aktioner og initiativer til fordel for demokratiske reformer og beskyttelsen af menneskerettighederne;

3.  understreger, at politiet har nægtet at give Ai Weiweis hustru oplysninger om årsagen til hans tilbageholdelse;

4.  understreger, at Ai Weiweis tilbageholdelse er karakteristisk for de udbredte nylige overgreb mod menneskerettighedsaktivister og systemkritikere i Kina med talrige arrestationer, urimeligt lange fængselsstraffe, øget personlig overvågning og øgede repressive restriktioner for udenlandske journalister;

5.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, til fortsat at rejse spørgsmålet om krænkelser af menneskerettighederne på allerhøjeste plan i sine kontakter med de kinesiske myndigheder - herunder den nylige domfældelse af Liu Xianbin til 10 år, og Liu Xiaobo til 11 år samt feks. tilfældene Liu Xia, Chen Guangcheng, Gao Zhisheng, Liu Xianbin, Hu Jia, Tang Jitian, Jiang Tianyong, Teng Biao, Liu Shihui, Tang Jingling, Li Tiantian, Ran Yunfei, Ding Mao og Chen Wei, samt de bekymrende repressive betingelser, som deres ægtefæller og familier lever under - og rapportere tilbage om disse sager til Europa-Parlamentet efter den kommende politiske dialog på højt plan mellem EU og Kina, som næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant deltager i;

6.  bemærker, at Kinas indsats på menneskerettighedsområdet fortsat giver anledning til alvorlig bekymring; understreger behovet for at foretage en omfattende vurdering af dialogen mellem EU og Kina om menneskerettigheder, herunder det juridiske EU-Kina-seminar om menneskerettigheder, med henblik på at bedømme den metode der anvendes, og de opnåede fremskridt;

7.  opfordrer sin Delegation for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina til at rejse spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser, navnlig i forbindelse med de tilfælde, der er nævnt i denne beslutning, til grundig behandling på det næste interparlamentariske møde;

8.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant til at genoverveje denne dialog for at gøre den effektiv og resultatorienteret, og at tage alle nødvendige skridt for en hurtig afholdelse af den næste menneskerettighedsdialog, i løbet af hvilken disse sager og andre krænkelser af menneskerettighederne omhandlet i Europa-Parlamentets beslutninger vil blive rejst;

9.  minder om, at Kina har været underlagt et enkelt parti siden 1949, og mener i lyset af den seneste politiske udvikling og i betragtning af den forværrede menneskerettighedssituation i Kina, at politiske partier i EU bør genoverveje deres forbindelser;

10.  er af den opfattelse, at udviklingen af forbindelserne mellem EU og Kina må gå hånd i hånd med udviklingen af en reel, frugtbar og effektiv politisk dialog, og at respekt for menneskerettighederne bør være en integreret del af den nye rammeaftale, som nu forhandles med Kina;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant, formanden for Det Europæiske Råd, Kommissionen og Folkerepublikken Kinas præsident, premierminister og nationale folkekongres.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik