Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2664(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0274/2011

Debatten :

PV 07/04/2011 - 10.1
CRE 07/04/2011 - 10.1

Stemmingen :

PV 07/04/2011 - 11.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0157

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 35k
Donderdag 7 april 2011 - Straatsburg
Het geval van Ai Weiwei in China
P7_TA(2011)0157RC-B7-0274/2011

Resolutie van het Europees Parlement van 7 april 2011 over de zaak Ai Weiwei

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar de resoluties die het eerder in deze zittingsperiode heeft aangenomen over de schendingen van de mensenrechten in China,

–  gelet op artikel 122, lid 5, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat een golf van oproepen op internet tot een Chinese „Jasmijnrevolutie” (geïnspireerd door de politieke ontwikkelingen in Tunesië, Egypte en Libië) geleid heeft tot een reeks acties en strafmaatregelen van de Chinese autoriteiten tegen mensenrechtenactivisten en dissidenten,

B.  overwegende dat de internationaal bekende kunstenaar en dissident Ai Weiwei niet meer gezien is sinds hij op zondag 3 april 2011 werd aangehouden bij het passeren van de veiligheidscontrole van de luchthaven van Peking,

C.  overwegende dat de politie na zijn aanhouding diverse malen zijn studio heeft doorzocht en diverse artikelen in beslag heeft genomen,

D.  overwegende dat Ai Weiwei onlangs verhinderd werd naar Oslo af te reizen om de uitreiking van de Nobelprijs bij te wonen, dat hij na de opening van zijn tentoonstelling „Zonnebloemzaden” in Londen onder huisarrest werd geplaatst en dat zijn studio in Shanghai doorzocht werd,

E.  overwegende dat Ai Weiwei buiten China grote bekendheid geniet, maar dat hij zijn kunstwerken in China niet tentoon mag stellen, hoewel zijn werk bekend is geworden vanwege zijn medewerking aan het ontwerp van het Olympisch stadion „het Vogelnest”,

F.  overwegende dat Ai Weiwei nationale en internationale faam heeft verworven met het publiceren van de namen van kinderen die omgekomen zijn bij de aardbeving in Sichuan, en dat hij daarna door onbekenden werd gemolesteerd en als gevolg daarvan in een ziekenhuis in Duitsland moest worden opgenomen,

G.  overwegende dat Ai Weiwei een van de meest prominente ondertekenaars van Charter 08 is, een petitie waarin China wordt opgeroepen vaart te zetten achter de politieke hervormingen en de bescherming van de mensenrechten,

1.  veroordeelt de niet te rechtvaardigen en onaanvaardbare detentie van de criticus van het bewind en internationaal vermaarde kunstenaar Ai Weiwei;

2.  roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke invrijheidstelling van Ai Weiwei en verklaart zich solidair met zijn vreedzame acties en initiatieven voor democratische hervormingen en de bescherming van de mensenrechten;

3.  benadrukt dat de politie geweigerd heeft om de echtgenote van Ai Weiwei informatie te verstrekken over de reden waarom hij wordt vastgehouden;

4.  benadrukt dat het vasthouden van Ai Weiwei tekenend is voor de massale strafmaatregelen die onlangs tegen mensenrechtenactivisten en dissidenten in China zijn genomen, met talrijke arrestaties, buitensporig hoge gevangenisstraffen, toegenomen persoonlijke bewaking en verscherping van de aan buitenlandse journalisten opgelegde beperkingen;

5.  verzoekt VC/HV Catherine Ashton de mensenrechtenschendingen op het allerhoogste niveau aan de orde te blijven stellen in haar contacten met de Chinese autoriteiten, onder meer de 10 en 11 jaar gevangenisstraf die onlangs aan respectievelijk Liu Xianbin en Liu Xiaobo werd opgelegd, evenals bijvoorbeeld de gevallen van Liu Xia, Chen Guangcheng, Gao Zhisheng, Liu Xianbin, Hu Jia, Tang Jitian, Jiang Tianyong, Teng Biao, Liu Shihui, Tang Jingling, Li Tiantian, Ran Yunfei, Ding Mao en Chen Wei, en wijst tevens met bezorgdheid op de repressieve maatregelen waaronder hun echtgenoten en gezinsleden gebukt gaan; verzoekt de VC/HV over deze gevallen verslag uit te brengen aan het Europees Parlement na de komende politieke dialoog op hoog niveau tussen de EU en China waaraan zij zal deelnemen;

6.  wijst erop dat de reputatie van China op het gebied van mensenrechten nog steeds zorgwekkend is; benadrukt de noodzaak van een alomvattende evaluatie van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China, met inbegrip van het juridisch mensenrechtenseminar EU-China, ten einde de gevolgde methode en de bereikte resultaten te beoordelen;

7.  verzoekt zijn delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China de mensenrechtenschendingen, en met name de in de resolutie opgesomde gevallen, aan de orde te stellen en grondig te bespreken op de volgende interparlementaire vergadering en voor haar deelname aan die vergadering als voorwaarde te stellen dat leden van het Europees Parlement toegang krijgen tot gevangenissen om enkele van de hierboven genoemde gedetineerden te ontmoeten;

8.  verzoekt de VC/HV die dialoog anders aan te pakken zodat die effectiever en meer resultaatgericht wordt, en alle nodige maatregelen te nemen voor de spoedige organisatie van de volgende mensenrechtenbespreking, waar deze zaken en andere in de resoluties van het EP gesignaleerde schendingen van de mensenrechten aan de orde zullen komen;

9.  herinnert eraan dat China sinds 1949 door één partij wordt geregeerd en verklaart dat de politieke partijen in de EU tegen de achtergrond van de recente politieke ontwikkelingen en gezien de verslechtering van de mensenrechtensituatie in China hun betrekkingen zouden moeten heroverwegen;

10.  is van mening dat de ontwikkeling van betrekkingen tussen de EU en China hand in hand moet gaan met de totstandkoming van een authentieke, succesvolle en effectieve politieke dialoog en dat de eerbiediging van de mensenrechten een integraal onderdeel moet vormen van de nieuwe kaderovereenkomst waarover momenteel met China wordt onderhandeld;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de VC/HV, de fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de Commissie en de president, de premier en het Nationaal Volkscongres van de Volksrepubliek China.

Juridische mededeling - Privacybeleid