Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2657(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0263/2011

Συζήτηση :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0158

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 276kWORD 48k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης
P7_TA(2011)0158RC-B7-0263/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη εξόριστης θιβετιανής κυβέρνησης στο Νεπάλ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Νεπάλ(1) και το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με το Θιβέτ(2),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 29ης Μαΐου 2010 του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Ban Ki-moon για την πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  εκτιμώντας ότι η κατοχή του Θιβέτ από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας εμποδίζει τους Θιβετιανούς να εκλέξουν δημοκρατικά τους αντιπροσώπους τους στο έδαφος του Θιβέτ.

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 82 000 εξόριστοι Θιβετιανοί από ολόκληρο τον κόσμο κλήθηκαν να ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου 2011, για να εκλέξουν τον νέο Kalon Tripa (Πρωθυπουργό) της εξόριστης θιβετιανής κυβέρνησης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές χιλιάδες Θιβετιανοί στο Νεπάλ δεν έλαβαν άδεια από τις αρχές του Νεπάλ στο Κατμαντού να ψηφίσουν, λόγω των αυξανόμενων πιέσεων που ασκήθηκαν από την κινεζική κυβέρνηση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη σε προηγούμενο γύρο ψηφοφορίας στο Νεπάλ στις 3 Οκτωβρίου 2010, η αστυνομία του Κατμαντού κατάσχεσε κάλπες και έκλεισε εκλογικά κέντρα της θιβετιανής κοινότητας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Μαρτίου 2011 ο Δαλάι Λάμα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να παραιτηθεί επίσημα από τον πολιτικό ηγετικό του ρόλο στη θιβετιανή εξόριστη κυβέρνηση που εδρεύει στη Dharamsala της Ινδίας, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική δομή του θιβετιανού κινήματος την παραμονή των εκλογών ώστε να επιλεγεί μια νέα γενεά θιβετιανών πολιτικών ηγετών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ισχυρισθεί ότι οι διαδηλώσεις των Θιβετιανών αποτελούν παραβίαση της πολιτικής της για «Μια Κίνα», έχει επαναλάβει τη δέσμευσή της να μην επιτρέψει «δραστηριότητες εναντίον της κυβέρνησης του Πεκίνου» στο έδαφός της και έτσι έχει επιβάλει γενικευμένη απαγόρευση στις κινήσεις ομάδων Θιβετιανών σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις κινεζικές αρχές,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Νεπάλ, ιδίως η αστυνομία, έχουν κατ' επανάληψη καταγγελθεί ότι παραβιάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι των εξόριστων Θιβετιανών στο Νεπάλ, ότι τα δικαιώματα αυτά διασφαλίζονται για όλα τα πρόσωπα στο Νεπάλ από διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος το Νεπάλ, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική κατάσταση πολλών προσφύγων στο Νεπάλ, και ιδίως Θιβετιανών, δημιουργεί ανησυχίες,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της να υποστηρίζει τη δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση κατά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, εγκρίνοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη της δημοκρατίας κατά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, στις 17 Νοεμβρίου 2009,

1.  υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοκρατικές εκλογές αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται, να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται σε κάθε δημοκρατικό κράτος·

2.  καλεί την κυβέρνηση του Νεπάλ να υποστηρίξει τα δημοκρατικά δικαιώματα του θιβετιανού λαού, ο οποίος διεξάγει μια μοναδική εσωτερική εκλογική διαδικασία η οποία υπάρχει από το 1960, δηλαδή την οργάνωση δημοκρατικών εκλογών και τη συμμετοχή σε αυτές·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία των ειρηνικών δημοκρατικών εκλογών για την ενίσχυση και την προστασία της θιβετιανής ταυτότητας τόσο εντός όσο και εκτός του εδάφους του Θιβέτ·

4.  παροτρύνει τις αρχές του Νεπάλ να σεβαστούν τα δικαιώματα των Θιβετιανών στο Νεπάλ σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, όπως αυτά διασφαλίζονται για όλα τα πρόσωπα στο Νεπάλ από διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες το Νεπάλ είναι συμβαλλόμενο μέρος·

5.  καλεί τις αρχές να απέχουν από προληπτικές συλλήψεις και περιορισμό των διαδηλώσεων και της ελευθερίας του τύπου, οι οποίες αρνούνται το δικαίωμα σε νόμιμη ειρηνική έκφραση και συγκέντρωση, σε όλες τις δραστηριότητες της θιβετιανής κοινότητας στη χώρα και παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να συμπεριλάβει τα εν λόγω δικαιώματα και να εξασφαλίσει τη θρησκευτική ελευθερία στο νέο σύνταγμα του Νεπάλ, το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ έως τις 28 Μαΐου 2011·

6.  καλεί τις αρχές του Νεπάλ να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εγχώρια νομοθεσία τους όσον αφορά τη μεταχείριση της θιβετιανής κοινότητας και παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να αντισταθεί στις έντονες πιέσεις που ασκούνται από την κινεζική κυβέρνηση για φίμωση της θιβετιανής κοινότητας στο Νεπάλ με χρήση περιορισμών που είναι όχι μόνο αδικαιολόγητοι αλλά και παράνομοι βάσει του εγχώριου και του διεθνούς δικαίου·

7.  θεωρεί ότι η συνέχιση της πλήρους εφαρμογής της «Συμφωνίας Κυρίων» για τους Θιβετιανούς πρόσφυγες από τις αρχές του Νεπάλ είναι κεφαλαιώδης προκειμένου να διατηρηθούν επαφές μεταξύ της UNHCR και των θιβετιανών κοινοτήτων·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, μέσω της αντιπροσωπείας της στο Κατμαντού, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ, ιδίως δε τη μεταχείριση των Θιβετιανών προσφύγων και το σεβασμό των συνταγματικά και διεθνώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, και παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ να θέσει στις αρχές του Νεπάλ και της Κίνας τις ανησυχίες σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης του Νεπάλ για παρεμπόδιση των θιβετιανών εκλογών·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση του Νεπάλ, και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0245.
(2) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 463.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου