Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2657(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0263/2011

Viták :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Szavazatok :

PV 07/04/2011 - 11.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0158

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 43k
2011. április 7., Csütörtök - Strasbourg
A nepáli száműzetésben levő tibeti kormány kizárása a választásokból
P7_TA(2011)0158RC-B7-0263/2011

Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a nepáli száműzetésben levő tibeti kormánynak a választásokból történő kizárásáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nepálról szóló 2010. június 17-i(1), valamint a Tibetről szóló 2006. október 26-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár 2010. május 29-i, a nepáli politikai helyzetről tett nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel Tibetnek a Kínai Népköztársaság általi megszállása megakadályozza, hogy a tibeti nép Tibet területén, demokratikusan válassza meg képviselőit,

B.  mivel világszerte több mint 82 000 száműzetésben élő tibetit kértek fel arra, hogy 2011. március 20-án szavazzon a száműzetésben lévő tibeti kormány új miniszterelnökét (az úgynevezett Kalon Tripát) kijelölő választáson,

C.  mivel a kínai kormány fokozódó nyomására a katmandui nepáli hatóságok több ezer Nepálban élő tibetinek nem adtak engedélyt a szavazásra,

D.  mivel Nepálban 2010. október 3-án, a szavazás egyik korábbi fordulóján a katmandui rendőri erők szavazóurnákat koboztak el, és lezárták a tibeti közösség szavazóhelyiségeit,

E.  mivel 2011. március 10-én a Dalai Láma bejelentette, hogy hivatalosan lemond a száműzetésben levő, az indiai Dharamsalában székelő tibeti kormány politikai vezetői szerepéről annak érdekében, hogy a tibeti politikai vezetők új generációja megválasztásának estéjén megerősödhessen a tibeti mozgalom demokratikus szerkezete,

F.  mivel a nepáli kormány azt állította, hogy a tibetiek tüntetései sértik az „egyetlen Kína” politikáját, ismételten kinyilvánította elkötelezettségét amellett, hogy nem enged a területére „Pekingellenes aktivistákat”, és ezért a kínai hatóságok megbékítésére irányuló kísérletként általános tilalmat vezetett be a tibeti mozgalmi csoportok ellen,

G.  mivel számos alkalommal jelentették, hogy a nepáli hatóságok – különösen a rendőrség – megsértették a Nepálban száműzetésben élő tibetiek alapvető emberi jogait, például a véleménynyilvánítási, a gyülekezési és az egyesülési szabadságot; mivel azon nemzetközi emberi jogi egyezmények, amelyekhez Nepál is csatlakozott, például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, kötelezik Nepált e jogok valamennyi személy számára történő biztosítására,

H.  mivel számos Nepálban élő menekült, főként a tibetiek általános helyzete aggodalomra ad okot,

I.  mivel a demokráciának az EU külkapcsolatai keretében való támogatásáról szóló 2009. november 17-i tanácsi következtetések elfogadása révén az Unió újra megerősítette, hogy külkapcsolatai tekintetében elkötelezett a demokratikus és részvételen alapuló kormányzás támogatása mellett,

1.  hangsúlyozza, hogy a demokratikus választásokon való részvétel minden állampolgár olyan alapvető joga, amelyet valamennyi demokratikus államban támogatni, védelmezni és garantálni kell;

2.  felszólítja a nepáli kormányt, hogy támogassa az 1960 óta létező, egyedi belső választási folyamatot lebonyolító tibeti emberek azon demokratikus jogát, hogy demokratikus választást szervezzenek, és részt vegyenek azon;

3.  hangsúlyozza a békés demokratikus választások jelentőségét a tibeti identitás megerősítésében és megőrzésében Tibet területén belül és kívül egyaránt;

4.  sürgeti a nepáli hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a Nepálban élő tibetiek véleménynyilvánítási, gyülekezési és egyesülési szabadságát, amelyet azon nemzetközi emberi jogi egyezmények értelmében, amelyekhez Nepál is csatlakozott, valamennyi nepáli embernek biztosítani kell;

5.  felszólítja a hatóságokat, hogy tartózkodjanak az előzetes letartóztatásoktól, valamint a tüntetések és a szólásszabadság korlátozásától, amely az országban élő tibeti közösség valamennyi tevékenysége során megtagadja tőlük a törvényes békés véleménynyilvánításhoz és gyülekezéshez való jogot, és sürgeti a nepáli kormányt, hogy a 2011. május 28-án beiktatandó új nepáli alkotmányban biztosítsa az említett jogokat és a vallásszabadságot;

6.  felszólítja a nepáli hatóságokat, hogy a tibeti közösséggel való bánásmód tekintetében tegyenek eleget nemzetközi emberi jogi kötelezettségeiknek és saját nemzeti törvényeiknek, továbbá sürgeti a kormányt, hogy álljon ellen a kínai kormány által gyakorolt erőteljes nyomásnak, melynek célja a Nepálban élő tibeti közösség elhallgattatása olyan korlátozások alkalmazása révén, amelyek nemcsak indokolatlanok, hanem a nemzeti és a nemzetközi jog értelmében törvénytelenek is;

7.  úgy véli, hogy a tibeti menekültekről szóló „becsületbeli megállapodás” nepáli hatóságok általi teljes végrehajtásának folytatása létfontosságú az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa és a tibeti közösségek közötti kapcsolatok fenntartásához;

8.  felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy katmandui küldöttségén keresztül kövesse szoros figyelemmel a nepáli politikai helyzetet, különösen a tibeti menekültekkel való bánásmódot és az alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben lefektetett jogaik tiszteletben tartását, továbbá sürgeti az Unió főképviselőjét, hogy a nepáli hatóságoknak a tibeti választások megakadályozására irányuló tevékenységével kapcsolatos aggályokat vitassa meg a nepáli és a kínai hatóságokkal;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a nepáli kormánynak, valamint az Egyesült Nemzetek Szövetsége főtitkárának.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0245.
(2) HL C 313. E, 2006.12.20., 463. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat