Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0263/2011

Rozpravy :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 11.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0158

Prijaté texty
PDF 120kWORD 43k
Štvrtok, 7. apríla 2011 - Štrasburg
Zákaz volieb do tibetskej exilovej vlády v Nepále
P7_TA(2011)0158RC-B7-0263/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2011 o nepálskom zákaze volieb do tibetskej exilovej vlády

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o Nepále(1) a svoje uznesenie z 26. októbra 2006 o Tibete(2),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Ban-Ki Moona z 29. mája 2010 o politickej situácii v Nepále,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže okupácia Tibetu Čínskou ľudovou republikou bráni Tibeťanom demokraticky si zvoliť svojich zástupcov na území Tibetu,

B.  keďže viac ako 82 000 Tibeťanov žijúcich v exile v celom svete bolo 20. marca 2011 vyzvaných, aby zvolilo nového predsedu (Kalon Tripa) tibetskej exilovej vlády,

C.  keďže niekoľkým tisícom Tibeťanov, ktorí žijú v Nepále, nedovolili nepálske orgány v Káthmándú, ktoré sú pod rastúcim tlakom čínskej vlády, voliť,

D.  keďže už počas predchádzajúceho kola volieb v Nepále 3. októbra 2010 polícia v Káthmándú zhabala volebné urny a zatvorila hlasovacie miestnosti tibetskej komunity,

E.  keďže 10. marca 2011 dalajláma oznámil, že sa oficiálne vzdá svojej vedúcej politickej úlohy v tibetskej exilovej vláde, ktorá sídli v indickom meste Dharamsala, s cieľom posilniť demokratickú štruktúru tibetského hnutia pred voľbami, v ktorých sa má zvoliť nová generácia tibetských politických vodcov,

F.  keďže nepálska vláda vyhlásila, že demonštrácie Tibeťanov porušujú jej politiku „jednej Číny“, opätovne potvrdila svoj záväzok nepripustiť na svojom území „protipekingské aktivity“ a – v snahe upokojiť čínske orgány – vyhlásila úplný zákaz zhromažďovania skupín Tibeťanov,

G.  keďže sa opakovane objavili správy, že nepálske orgány, najmä polícia, porušili základné ľudské práva, akými sú sloboda prejavu, zhromažďovania a združovania Tibeťanov žijúcich v exile v Nepále; keďže tieto práva sú zaručené všetkým osobám v Nepále medzinárodnými dohovormi v oblasti ľudských práv, ktoré Nepál podpísal, vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,

H.  keďže celková situácia mnohých utečencov v Nepále, predovšetkým Tibeťanov, vzbudzuje znepokojenie,

I.  keďže EÚ opätovne potvrdila svoje odhodlanie podporovať vo vonkajších vzťahoch EÚ demokratickú a participatívnu správu vecí verejných prijatím záverov Rady o podpore demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ zo 17. novembra 2009,

1.  zdôrazňuje právo zúčastniť sa demokratických volieb ako základné právo všetkých občanov, ktoré musí byť presadzované, chránené a zaručené v každom demokratickom štáte;

2.  vyzýva nepálsku vládu, aby presadzovala demokratické práva tibetského ľudu, ktorý organizuje jedinečný vnútorný proces volieb, ktorý existuje od roku 1960, na usporiadanie a účasť v demokratických voľbách;

3.  zdôrazňuje význam pokojných demokratických volieb pre posilnenie a zachovanie tibetskej identity, a to ako na území Tibetu, tak i mimo neho;

4.  naliehavo vyzýva nepálske orgány, aby rešpektovali práva Tibeťanov žijúcich v Nepále na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, tak ako sú zaručené všetkým osobám v Nepále medzinárodnými dohovormi v oblasti ľudských práv, ktoré Nepál podpísal;

5.  vyzýva orgány, aby sa počas všetkých aktivít tibetskej komunity v Nepále zdržali preventívneho zatýkania a obmedzovania demonštrácií a slobody prejavu, keďže takýmto zatýkaním a obmedzovaní sa upiera právo na legitímny a pokojný prejav a zhromažďovanie, a naliehavo vyzýva nepálsku vládu, aby do novej nepálskej ústavy, ktorá má byť prijatá 28. mája 2011, zahrnula tieto práva a zaručila v nej náboženskú slobodu;

6.  vyzýva nepálske orgány, aby v svojom vzťahu k tibetskej komunite dodržiavali svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a svoje vnútroštátne zákony a naliehavo vyzýva vládu, aby nepodliehala silnému tlaku čínskej vlády, ktorého cieľom je umlčať tibetskú komunitu v Nepále prostredníctvom obmedzení, ktoré sú neodôvodnené, a tiež nezákonné podľa vnútroštátneho a medzinárodného práva;

7.  domnieva sa, že pokračovanie bezpodmienečného uplatňovania džentlmenskej dohody o tibetských utečencoch zo strany nepálskych úradov má zásadný význam pre udržanie kontaktu medzi UNHCR a tibetskými komunitami;

8.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby prostredníctvom svojej delegácie v Káthmándú pozorne monitorovala politickú situáciu v Nepále, predovšetkým zaobchádzanie s tibetskými utečencami a dodržiavanie ich práv zakotvených v ústave i medzinárodnom práve, a naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku EÚ, aby s nepálskymi a čínskymi orgánmi prerokovala obavy týkajúce sa krokov, ktoré nepálske orgány podnikli na zablokovanie tibetských volieb;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde Nepálu a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0245.
(2) Ú.v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 463.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia