Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Tamás Deutsch
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***II
 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006) ***II
 Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006) ***II
 Συμφωνία σχετικά με το εμπόριο μπανανών
 Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο της μπανάνας ***
 Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες ***I
 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I
 Κατάσταση στην Τυνησία
 Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης (TBVI)
 Το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008
 Κρίση αποβλήτων στην Καμπανία
 Βελτίωση του συντονισμού στον τομέα της έρευνας για τον καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κείμενα (503 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου