Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 15. februar 2011 - Strasbourg
 Ændring af aftalen EU/Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde ***
 Aftaler mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge (finansieringsmekanismer for 2009-2014 og indførsel i EU af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014) ***
 Aftale om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien ***
 Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 ***
 Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schweiz' associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne ***
 Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EF og Schweiz om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz ***
 Aftale EU-Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas ***
 Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas ***
 Gennemførelse af servicedirektivet 2006/123/EF
 Buspassagerers rettigheder ***III
 Fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette køretøjer ***I
 Forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse ***
 Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare *
Tekster (118 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik