Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 15 lutego 2011 r. - Strasburg
 Zmiana Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między WE a RPA ***
 Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (mechanizmy finansowe na lata 2009-2014 i przywóz do UE niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014) ***
 Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii ***
 Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007-2013 ***
 Przystąpienie Liechtensteinu do umowy między UE, WE i Szwajcarią dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen ***
 Przystąpienie Liechtensteinu do umowy między WE i Szwajcarią dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii ***
 Umowa między Unią Europejską i Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych ***
 Umowa między Unią Europejską i Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych ***
 Wdrożenie dyrektywy w sprawie usług (2006/123/WE)
 Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***III
 Normy emisji dla nowych lekkich pojazdów użytkowych ***I
 Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej ***
 Skażenie radioaktywne środków spożywczych ***I
Teksty (124 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności