Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург
 Двустранна защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея ***I
 Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз ***I
 Споразумение за свободна търговия между ЕС и Република Корея ***
 Положението в Египет
 Прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав
 Зачитане на принципа на правовата държава в Русия
 Енергийна стратегия на Световната банка
 Европа 2020
 Прилагането на насоките за политиките за заетост на държавите-членки
 Насоки за политиките за заетост на държавите-членки *
 Покачване на цените на хранителните продукти
 Сблъсъци по границата между Тайланд и Камбоджа
 Йемен: смъртно наказание за малолетни и непълнолетни престъпници, и по-специално в случая с Muhammed Taher Thabet Samoum
 Уганда: убийството на David Kato
Текстове (463 kb)
Правна информация - Политика за поверителност