Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg
 Bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea ***I
 Beviljande av en EU-garanti till EIB mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför EU ***I
 Frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea ***
 Situationen i Egypten
 Genomförande av EU:s strategi för Donauregionen
 Rättsstatsprincipen i Ryssland
 Världsbankens energistrategi
 Europa 2020
 Genomförande av riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Stigande livsmedelspriser
 Sammandrabbningar på gränsen mellan Thailand och Kambodja
 Jemen: dödsstraff mot ungdomsbrottslingar, särskilt fallet Muhammed Taher Thabet Samoum
 Uganda: mordet på David Kato
Texter (272 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy