Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0289(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0069/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0069/2011

Keskustelut :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Äänestykset :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 13/09/2012 - 11.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Hyväksytyt tekstit
PDF 293kWORD 201k
Tiistai 10. toukokuuta 2011 - Strasbourg
Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille ***I
P7_TA(2011)0205A7-0069/2011

Euroopan parlamentin tarkistukset 10. toukokuuta 2011 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille (KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Ehdotusta tarkistettiin seuraavasti(1):

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)
ottavat huomioon 18 päivänä marraskuuta 2010 Maailman kauppajärjestölle esitetyn pyynnön poikkeusluvasta, joka koskee Euroopan unionin Pakistanille myöntämiä uusia yksipuolisia tullietuuksia,
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan, jäljempänä ”Pakistan”, välinen suhde perustuu yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004. Yksi sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista on turvata sopimuspuolten välisen kaupan edellytykset ja edistää kaupan lisääntymistä ja kehittymistä.
(1)  Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan, jäljempänä ”Pakistan”, välinen suhde perustuu yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004. Yksi sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista on turvata sopimuspuolten välisen kaupan edellytykset ja edistää kaupan lisääntymistä ja kehittymistä. Ihmisoikeuksien, myös työntekijöiden keskeisten oikeuksien, ja demokraattisten periaatteiden kunnioittaminen on myös olennainen osa sopimusta.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tällaisessa tilanteessa humanitaarinen apu on luonnollisesti ensisijainen avustusväline, ja unioni on tarjonnut apuaan ensimmäisten joukossa hätätilanteen alusta lähtien.
(3)  Tällaisessa tilanteessa humanitaarinen apu on luonnollisesti ensisijainen avustusväline, ja unioni on tarjonnut apuaan ensimmäisten joukossa hätätilanteen alusta lähtien ja sitoutunut antamaan 415 miljoonaa euroa lisää hätäapua Pakistaniin.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  On tärkeää ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan tukea Pakistanin elpymistä hätätilanteesta ja edistää tulevaa kehitystä.
(4)  On tärkeää ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan tukea Pakistanin elpymistä hätätilanteesta, mukaan luettuina ehdotetut poikkeukselliset kauppaa koskevat toimenpiteet, joilla vauhditetaan Pakistanin vientiä ja siten edistetään sen tulevaa taloudellista kehitystä samalla kun varmistetaan, että kaikilla tasoilla säilytetään johdonmukaisuus ja yhtenäisyys kestävän pitkän aikavälin strategian kehittämiseksi.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Tämän luonnonkatastrofin ankaruus edellyttää välittömiä ja merkittäviä toimia, joissa otetaan huomioon Pakistanin ja EU:n kumppanuuden geostrateginen merkitys, joka näkyy erityisesti Pakistanin keskeisessä asemassa terrorismin torjunnassa ja vaikuttaa myös osaltaan alueen kokonaiskehitykseen, turvallisuuteen ja vakauteen.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)  Yksipuolisten kauppaetuuksien vaikutusten olisi näyttävä konkreettisesti uusina työpaikkoina, köyhyyden vähenemisenä ja kestävänä kehityksenä Pakistanin työväestölle ja köyhille.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Eurooppa-neuvosto korosti erityisesti, että se sitoutuu laajentamaan Pakistanin pääsyä unionin markkinoille alentamalla välittömästi ja määräajaksi Pakistanista tuotavien päätuotteiden tulleja.
(6)  Eurooppa-neuvosto korosti erityisesti, että se sitoutuu laajentamaan Pakistanin pääsyä unionin markkinoille alentamalla poikkeuksellisesti, välittömästi ja määräajaksi Pakistanista tuotavien päätuotteiden tulleja. Nämä valtuudet saatuaan komissio esitti pakettia, joka sisältää 75 tuoteryhmää tulvista eniten kärsineiden Pakistanin alueiden tärkeimmiltä vientialoilta, ja vakuutti, että jos Pakistanin vienti unioniin lisääntyy vähintään 100 miljoonalla eurolla vuodessa, tästä koituisi alueelle todellista, merkityksellistä ja kannattavaa hyötyä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Pakistanin kauppa unionin kanssa koostuu enimmäkseen tekstiileistä ja vaatetustuotteista, jotka komission mukaan muodostivat 73,7 prosenttia Pakistanin viennistä unioniin vuonna 2009, sekä etanolista ja nahasta, ja nämä ovat arkaluonteisia teollisuustuotteita joissain jäsenvaltioissa, joissa maailmanlaajuisella lamalla on jo ollut voimakkaita vaikutuksia alan työpaikkoihin ja joissa yritykset kamppailevat mukautuakseen uuteen globaaliin kaupankäyntiympäristöön.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Tekstiiliala on erittäin tärkeä Pakistanin taloudelle, sillä sen osuus BKT:sta on 8,5 prosenttia ja se työllistää 38 prosenttia työvoimasta, josta noin puolet on naisia.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Sen vuoksi on aiheellista laajentaa Pakistanille myönnettäviä yksipuolisia tullietuuksia keskeyttämällä määräajaksi tiettyjen Pakistanille tärkeiden vientituotteiden kaikkia tulleja. Näiden tullietuuksien myöntämisen ei katsota aiheuttavan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unionin kotimarkkinoihin eikä vaikuttavan kielteisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) vähiten kehittyneisiin jäseniin.
(7)   Kun otetaan huomioon vastoinkäymiset, joista Pakistanin kansa on joutunut kärsimään tuhoisien tulvien vuoksi, on aiheellista laajentaa Pakistanille myönnettäviä poikkeuksellisia yksipuolisia tullietuuksia keskeyttämällä määräajaksi tiettyjen Pakistanille tärkeiden vientituotteiden kaikki tullit. Näiden tullietuuksien myöntämisen pitäisi aiheuttaa vain rajallisia kielteisiä vaikutuksia unionin kotimarkkinoihin eikä myöntämisen pitäisi vaikuttaa kielteisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) vähiten kehittyneisiin jäseniin.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Näitä toimia esitetään osana poikkeuksellista toimenpidepakettia, jolla vastataan Pakistanin erityislaatuiseen tilanteeseen. Ne eivät saisi muodostaa ennakkotapausta unionin kauppapolitiikassa muiden maiden kanssa.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Yksipuolisten kauppaetuuksien myöntäminen yhdistetään demokratian ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden kunnioittamiseen.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen edellyttää, että Pakistan noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien ehkäisemiseksi. Etuuksien myöntäminen voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos yksipuoliseen etuusjärjestelmään oikeuttavia edellytyksiä rikotaan vakavasti ja toistuvasti, todetaan petos tai hallinnollinen yhteistyö tavaroiden alkuperän todentamiseksi on puutteellista. Komission olisi voitava hyväksyä tarvittaessa tähän liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä.
(9)   Poikkeuksellisten yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen edellyttää, että Pakistan noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien ehkäisemiseksi. Etuuksien myöntäminen voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos yksipuoliseen etuusjärjestelmään oikeuttavia edellytyksiä rikotaan vakavasti ja toistuvasti, todetaan petos, hallinnollinen yhteistyö tavaroiden alkuperän todentamiseksi on puutteellista tai demokratian perusperiaatteiden ja ihmisoikeuksien, työntekijöiden keskeiset oikeudet mukaan luettuina, kunnioittaminen heikkenee vakavasti Pakistanissa. Komission olisi voitava hyväksyä tarvittaessa tähän liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Näiden tullietuuksien myöntäminen edellyttää myös, että Pakistan pidättäytyy tämän asetuksen voimaantulopäivästä lähtien pitämästä voimassa, ottamasta käyttöön tai lisäämästä tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja tai muita rajoituksia tai kieltoja, jotka koskevat Euroopan unionin alueelle tarkoitettujen ja tämän asetuksen piiriin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa ensisijaisesti käytettyjen materiaalien vientiä tai myyntiä vientiin.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)  On tarpeen säätää yhteisen tullitariffin mukaisten tullien ottamisesta uudelleen käyttöön sellaisten tuotteiden osalta, jotka komission tutkimuksen perusteella aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)
(10 c)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen piiriin kuuluvien tuotteiden tuonnin suuntausten tehokas seuranta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, on tarpeen ottaa käyttöön tämän asetuksen kattamalle tuonnille tullivalvonta. Tämän seurannan pohjalta olisi toimitettava neljännesvuosittain kertomus tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 d kappale (uusi)
(10 d)  Komission olisi laadittava Pakistanille myönnettävistä yksipuolisista tullietuuksista vuosittain vaikutustenarviointi ja esitettävä se Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotta voidaan tehdä mukautuksia, jotka perustuvat tuonnin todelliseen määrään ja mahdollisiin seurauksiin, joita on koitunut aloille, joihin tämä asetus erityisesti vaikuttaa.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Koska Pakistanin tilanne on vakava, asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2011, edellyttäen, että WTO on hyväksynyt unionin pyynnön saada vapautus GATT-sopimuksen I ja XIII artiklan mukaisista velvoitteistaan.
(12)  Koska Pakistanin tilanne on vakava, asetusta olisi sovellettava välittömästi kun WTO on hyväksynyt unionin pyynnön saada vapautus GATT-sopimuksen I ja XIII artiklan mukaisista velvoitteistaan.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Jotta voidaan varmistaa, että Pakistan taloudellinen elpyminen tulvien jälkeen on välitöntä ja kestävää, suositellaan tullietuuksien myöntämistä määräajaksi 31 päivään joulukuuta 2013.
(13)  Jotta voidaan varmistaa, että Pakistanin taloudellinen elpyminen tulvien jälkeen on välitöntä ja kestävää, suositellaan tullietuuksien myöntämistä yhden vuoden ajaksi niiden voimaantulosta alkaen.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)   Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.
(14)   Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi väliaikaisen keskeyttämisen, valvonnan ja suojatoimenpiteiden osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti.
__________
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
__________
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)   Yhdistetyn nimikkeistön muutokset eivät välttämättä aiheuta olennaisia muutoksia yksipuolisten tullietuuksien luonteeseen. Komissio olisi sen vuoksi valtuutettava hyväksymään delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta se voisi tehdä tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset niitä tuotteita koskevaan luetteloon, joihin yksipuolisia tullietuuksia sovelletaan,
(15)  Valvontatoimenpiteiden ja väliaikaisten suojatoimenpiteiden hyväksymiseen olisi sovellettava neuvoa-antavaa menettelyä, jotta otetaan huomioon näiden toimenpiteiden ja niiden keskinäisen järjestyksen logiikan vaikutukset pysyvien suojatoimenpiteiden toteuttamiseen. Samaa sovelletaan etuuksien keskeyttämiseen, kun edellytykset tullietuusmenettelyyn eivät täyty, koska komissio toimii vain tosiasiallisten todisteiden mukaisesti eikä siltä vaadita poliittisen harkintavallan käyttöä.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Jotta yksipuolisten tullietuuksien piiriin kuuluvien tuotteiden luetteloon voidaan tehdä tarvittavat tekniset mukautukset ja jotta voidaan ottaa käyttöön tariffikiintiöitä, kun tämän asetuksen kattamien tuotteiden tuontimäärät nousevat tiettyjen tasojen yläpuolelle, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteiden I ja II muuttamisesta yhdistetyn nimikkeistön muutoksiin vastaamiseksi ja uusien kiintiöiden käyttöönottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  Pakistan pidättäytyy pitämästä voimassa, ottamasta käyttöön tai lisäämästä tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja tai muita rajoituksia tai kieltoja, jotka koskevat unionin alueelle tarkoitettujen ja tämän asetuksen piiriin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa ensisijaisesti käytettyjen materiaalien vientiä tai myyntiä vientiin;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)
c b) noudatetaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen XI artiklaa ja sen tulkintaan liittyviä huomautuksia. Tätä varten Pakistan pidättäytyy ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa rajoituksia tai kieltoja, jotka koskevat liitteisiin I ja II sisältyvien tuotteiden valmistuksessa ensisijaisesti käytettyjen materiaalien vientiä tai myyntiä vientiin;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)
c c)  Pakistan pidättäytyy ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä unionista peräisin olevassa tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien tullien ja maksujen määriä tai ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja tullietuusmenettelyjä edellyttää, että Pakistan kunnioittaa ihmisoikeuksia, myös työntekijöiden keskeisiä oikeuksia ja demokratian perusperiaatteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.
Jos Pakistan hyväksyy ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa tai uskonnollisia oikeuksia rajoittavia toimenpiteitä tai millään tavoin tukee tai kannattaa terroristijärjestöjä, komissio ehdottaa välittömästi tämän asetuksen kumoamista.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Tariffikiintiöiden kiireellinen käyttöönotto
1.  Jos Pakistanista peräisin olevan liitteeseen I sisältyvän tuotteen tuonnin määrä lisääntyy vähintään 20 prosentilla vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, komissio soveltaa kyseiseen tuotteeseen tariffikiintiötä ja muuttaa kiireellisesti liitettä I ja II delegoiduilla säännöksillä. Tämän artiklan mukaisesti hyväksyttyihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 7 a artiklassa tarkoitettua menettelyä.
2.  Jäljempänä 9 b artiklassa tarkoitetun tullivalvonnan avulla tuotetut tiedot muodostavat perustan tässä artiklassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden käyttöönotolle.
3.  Tariffikiintiö toteutetaan tullittomana kiintiönä, joka vastaa enintään kyseisen tuotteen viennin tasoa vuonna 2010 lisättynä 20 prosentilla. Delegoidun säädöksen voimaantulon jälkeen tariffikiintiön ylittävään tuontiin sovelletaan suosituimmuusperiaatteen mukaista tai muuta sovellettavaa tullia.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
4 artikla
Liitteiden muuttaminen
Liitteiden tekniset mukautukset
Komission voi hyväksyä delegoituja säädöksiä 5 artiklan mukaisesti liitteiden muuttamiseksi, jotta niihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, jotka johtuvat yhdistetyn nimikkeistön koodien ja Taric-koodien alaryhmien muutoksista.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 5 artiklan mukaisesti liitteiden muuttamiseksi, jotta niihin voidaan tehdä tekniset mukautukset, jotka johtuvat yhdistetyn nimikkeistön koodien ja Taric-koodien alaryhmien muutoksista.
Komissiolle ensimmäisessä alakohdassa myönnetty valta ei kuitenkaan anna sille mahdollisuutta sisällyttää asetuksen soveltamisalaan uusia, muita kuin tämän asetuksen liitteisiin I ja II sisältyvissä luetteloissa mainittuja tuotteita.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 4 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 3 a ja 4 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
2.  Siirretään 3 a ja 4 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle tämän asetuksen voimassaoloajaksi.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 a ja 4 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
2.  Heti annettuaan delegoidun säädöksen komissio ilmoittaa siitä samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 6 ja 7 artiklassa säädettyjä ehtoja.
5.   Edellä olevan 4 artiklan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6 ja 7 artikla poistetaan.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)
7 a artikla
Kiireellinen menettely
1.  Kiireellisen menettelyn mukaisesti annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei ole vastustettu 2 kohdan mukaisesti. Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavassa tiedoksiannossa esitetään syyt kiireellisen menettelyn soveltamiselle.
2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä Euroopan parlamentin tai neuvoston antaman vastustamispäätöstä koskevan ilmoituksen jälkeen.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
8 artikla
Komiteamenettely
Komiteamenettely
1.  Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea.
1.  Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
1 a.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011/EU 4 artiklaa.
2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011/EU 5 artiklaa.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)
9 a artikla
Suojatoimenpiteet
1.  Jos Pakistanista peräisin olevaa ja liitteeseen I tai II sisältyvää tuotetta tuodaan unioniin siten, että samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan ottaa käyttöön uudelleen tälle tuotteelle milloin tahansa, jäljempänä ”suojatoimenpide”.
2.  Komissio tekee jäsenvaltion, minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole okeushenkilö, pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virallisen päätöksen tutkimuksen vireillepanosta kuukauden kuluessa. Jos komissio päättää panna tutkimuksen vireille, se julkaisee asiaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ilmoitus sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asianomaiset osapuolet voivat kirjallisesti esittää näkökantansa; määräaika voi olla korkeintaan yksi kuukausi ilmoituksen julkaisupäivästä.
3.  Komissio hankkii kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot, ja se voi tarkistaa saamansa tiedot Pakistanilta ja mistä tahansa asiaan kuuluvasta lähteestä. Sen jäsenvaltion virkamiehet, jonka alueella tarkastus on määrä toteuttaa, voivat kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä avustaa komissiota tarkastusten tekemisessä.
4.  Selvittäessään esiintyykö vakavia vaikeuksia, komissio ottaa huomioon muun muassa seuraavat unionin tuottajia koskevat seikat siinä määrin kuin asiaa koskevaa tietoa on saatavilla:
– markkinaosuus
– tuotanto
– varastot
– tuotantokapasiteetti
– kapasiteetin käyttöaste
– työllisyys
– tuonti
– hinnat.
5.  Tutkimus on saatettava päätökseen viipymättä ja viimeistään neljän kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisemisesta. Komissio voi poikkeustapauksissa pidentää tätä määräaikaa enintään yhdellä kuukaudella.
6.  Komissio voi hyväksyä väliaikaisia suojatoimenpiteitä täytäntöönpanosäädöksillä kriittisissä olosuhteissa, joissa viivytykset aiheuttaisivat vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, kun 4 kohdassa säädettyjen tekijöiden perusteella tehtävän alustavan määrityksen perusteella on ensin saatu riittävää näyttöä siitä, että tämän asetuksen kattamien tuotteiden tuonti on lisääntynyt asetuksen mukaisen tullien perinnän keskeyttämisen seurauksena ja että tällainen tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia vaikeuksia unionin tuotannonalalle. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Väliaikaisia toimenpiteitä sovelletaan korkeintaan 200 päivän ajan.
7.  Komissio tekee päätöksen pysyvien suojatoimenpiteiden asettamisesta 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
9 b artikla (uusi)
9 b artikla
Valvontatoimenpiteet
1.  Jos suuntaus jonkun Pakistanista peräisin olevan liitteeseen I sisältyvän tuotteen tuonnissa on sellainen, että se saattaa johtaa johonkin 9 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, komissio voi päättää asettaa kyseisen tuotteen tuonnin unionin etukäteisvalvontaan.
2.  Komissio toteuttaa valvontatoimenpiteet 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
3.  Valvontatoimenpiteet ovat voimassa rajoitetun ajan. Jollei toisin säädetä, niiden voimassaolo päättyy toisen kuuden kuukauden jakson lopussa.
4.  Tullivalvonnalla on tuotettava sekä määriä että arvoa koskevaa ajantasaista tietoa riittävän nopeasti. Nämä tiedot annetaan välittömästi jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja taloudellisten toimijoiden saataville.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011 edellyttäen, että Maailman kauppajärjestö hyväksyy tässä asetuksessa tarkoitetut tullietuudet myöntämällä vapautuksen velvoitteista. Jos Maailman kauppajärjestö myöntää vapautuksen 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen, asetusta sovelletaan siitä myöhäisemmästä päivästä, jona vapautus on annettu.
2.   Tätä asetusta sovelletaan edellyttäen, että Maailman kauppajärjestö hyväksyy tässä asetuksessa tarkoitetut tullietuudet myöntämällä vapautuksen velvoitteista, ja siksi tätä asetusta sovelletaan siitä päivästä, jona vapautus on annettu.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta
3.  Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jolla ilmoitetaan toimijoille, minä päivänä Maailman kauppajärjestö on myöntänyt poikkeusluvan. Jos poikkeuslupa myönnetään 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen, ilmoitettu päivä on päivä, josta lähtien tullietuuksia sovelletaan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisesti.
3.  Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jolla ilmoitetaan toimijoille, minä päivänä Maailman kauppajärjestö on myöntänyt poikkeusluvan.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta
4.  Tätä asetusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013.
4.  Tätä asetusta sovelletaan 12 kuukauden ajan sen voimaantulon jälkeen. Komissio antaa ennen kyseistä ajankohtaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen vaikutusten arvioinnista. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät komission laatiman uuden lainsäädäntöehdotuksen pohjalta, jatketaanko tämän asetuksen soveltamista vielä vuodella.
Tarkistus 39/rev
Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

CN-koodi

Kuvaus

52083900

MUUT VÄRJÄTYT KUDOTUT PUUVILLAKANKAAT, JOISSA ON VÄHINTÄÄN 85 PAINOPROSENTTIA PUUVILLAA

52093900

MUUT VÄRJÄTYT KUDOTUT PUUVILLAKANKAAT, JOISSA ON VÄHINTÄÄN 85 PAINOPROSENTTIA PUUVILLAA, PAINO SUUREMPI KUIN 200 G/M²

61159500

SUKKAHOUSUT, SUKAT, PUOLISUKAT JA NIIDEN KALTAISET NEULETUOTTEET JA JALKINEET, JOISSA EI OLE KIINNITETTYÄ ANTURAA, PUUVILLAA, NEULOSTA (PAITSI TUKISUKAT JA -SUKKAHOUSUT, NAISTEN PITKÄT SUKAT TAI POLVISUKAT, YKSINKERTAINEN LANKA VÄHEMMÄN KUIN 67 DESITEXIÄ)

62046231

NAISTEN JA TYTTÖJEN PITKÄT HOUSUT JA POLVIHOUSUT, DENIMIÄ (MUUT KUIN TYÖSSÄ JA AMMATISSA KÄYTETTÄVÄT)

62114290

MUUT NAISTEN JA TYTTÖJEN VAATTEET, PUUVILLAA

63026000

PYYHELIINAT, PYYHELIINAFROTEE- TAI SEN KALTAISTA FROTEEKANGASTA, PUUVILLAA

63029100

PYYHELIINAT, PUUVILLAA, MUUTA KUIN PYYHELIINAFROTEE- TAI SEN KALTAISTA FROTEEKANGASTA

Parlamentin tarkistus

CN-koodi

Kuvaus

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti

Järjestys-numero

CN-koodi

Kuvaus

2011

2012

2013

09.2401

2207 1000

DENATUROIMATON ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI), ALKOHOLIPITOISUUS VÄHINTÄÄN 80 TILAVUUSPROSENTTIA

100 000 tonnia

100 000 tonnia

100 000 tonnia

Parlamentin tarkistus

Järjestysnumero

CN-koodi

Kuvaus

2011

2012

09.2401

2207 1000

DENATUROIMATON ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI), ALKOHOLIPITOISUUS VÄHINTÄÄN 80 TILAVUUSPROSENTTIA

80 000 tonnia

80 000 tonnia

52083900

MUUT VÄRJÄTYT KUDOTUT PUUVILLAKANKAAT, JOISSA ON VÄHINTÄÄN 85 PAINOPROSENTTIA PUUVILLAA

1 685 tonnia

1 685 tonnia

52093900

MUUT VÄRJÄTYT KUDOTUT PUUVILLAKANKAAT, JOISSA ON VÄHINTÄÄN 85 PAINOPROSENTTIA PUUVILLAA, PAINO SUUREMPI KUIN 200 G/M²

3 002 tonnia

3 002 tonnia

61159500

SUKKAHOUSUT, SUKAT, PUOLISUKAT JA NIIDEN KALTAISET NEULETUOTTEET JA JALKINEET, JOISSA EI OLE KIINNITETTYÄ ANTURAA, PUUVILLAA, NEULOSTA (PAITSI TUKISUKAT JA -SUKKAHOUSUT, NAISTEN PITKÄT SUKAT TAI POLVISUKAT, YKSINKERTAINEN LANKA VÄHEMMÄN KUIN 67 DESITEXIÄ)

9 052 tonnia

9 052 tonnia

62046231

NAISTEN JA TYTTÖJEN PITKÄT HOUSUT JA POLVIHOUSUT, DENIMIÄ (MUUT KUIN TYÖSSÄ JA AMMATISSA KÄYTETTÄVÄT)

7 571 tonnia

7 571 tonnia

62114290

MUUT NAISTEN JA TYTTÖJEN VAATTEET, PUUVILLAA

386 tonnia

386 tonnia

63026000

PYYHELIINAT, PYYHELIINAFROTEE- TAI SEN KALTAISTA FROTEEKANGASTA, PUUVILLAA

41 905 tonnia

41 905 tonnia

63029100

PYYHELIINAT, PUUVILLAA, MUUTA KUIN PYYHELIINAFROTEE- TAI SEN KALTAISTA FROTEEKANGASTA

9 997 tonnia

9 997 tonnia

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0069/2011).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö