Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0289(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0069/2011

Pateikti tekstai :

A7-0069/2011

Debatai :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Balsavimas :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/09/2012 - 11.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Priimti tekstai
PDF 576kWORD 250k
Antradienis, 2011 m. gegužės 10 d. - Strasbūras
Dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos ***I
P7_TA(2011)0205A7-0069/2011

Europos Parlamento pakeitimai, priimti 2011 m. gegužės 10 d. dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Pasiūlymas iš dalies pakeistas taip(1):

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a nurodomoji dalis (nauja)
atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 18 d. Europos Sąjungos pateiktą prašymą Pasaulio Prekybos Organizacijai leisti nukrypti nuo taisyklų suteikiant papildomų autonominės prekybos lengvatų Pakistanui,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Europos Sąjungos ir Pakistano Islamo Respublikos (toliau – Pakistanas) santykiai plėtojami vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiu Bendradarbiavimo susitarimu. Vienas iš jo pagrindinių tikslų – užtikrinti sąlygas Susitariančiųjų Šalių prekybai ir skatinti jos apimtis bei plėtrą.
(1)  Europos Sąjungos ir Pakistano Islamo Respublikos (toliau – Pakistanas) santykiai plėtojami vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiu Bendradarbiavimo susitarimu. Vienas iš jo pagrindinių tikslų – užtikrinti sąlygas Susitariančiųjų Šalių prekybai ir skatinti jos apimtis bei plėtrą. Pagarba žmogaus teisėms, įskaitant pagrindines darbo teises ir demokratijos principus, taip pat yra pagrindiniai susitarimo elementai.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Akivaizdu, kad humanitarinė pagalba yra pirmutinė priemonė susiklosčius tokiai padėčiai, tad nuo pat ekstremaliosios situacijos pradžios Sąjunga pirmiausia apsiėmė ją teikti.
(3)  Akivaizdu, kad humanitarinė pagalba yra svarbiausia priemonė susiklosčius tokiai padėčiai, tad nuo pat ekstremaliosios situacijos pradžios Sąjunga pirmiausia apsiėmė ją teikti, įsipareigojusi Pakistanui suteikti daugiau kaip už 415 000 000 EUR ekstremalios situacijos atvejams skirtos pagalbos.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Bus svarbu išnaudoti visas turimas priemones, kad Pakistanui būtų padėta atsigauti po šios ekstremaliosios situacijos ir toliau vystytis.
(4)  Bus svarbu išnaudoti visas turimas priemones, kad Pakistanui būtų padėta atsigauti po šios ekstremaliosios situacijos, įskaitant siūlomas išskirtines prekybos priemones, skirtas paskatinti Pakistano eksportą, siekiant prisidėti prie jo tolesnio ekonomikos vystymosi, užtikrinant kad visais lygiais būtų išlaikomi nuoseklumas ir darna siekiant sukurti tvarią ilgalaikę strategiją.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Kadangi šios stichinės nelaimės mastas yra labai didelis, į ją reikia reaguoti nedelsiant ir visapusiškai, taip pat būtų atsižvelgti į strateginę Pakistano ir Sąjungos partnerystės svarbą, ypač stiprinant Pakistano vaidmenį kovoje su terorizmu ir prisidedant prie bendro vystymosi, saugumo ir stabilumo regione.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)  Autonominių prekybos lengvatų poveikį turėtų būti galima vertinti atsižvelgiant į konkrečius veiksmus kuriant darbo vietas, mažinant skurdą ir taikant tvarų vystymą dirbantiems ir neturtingiesiems asmenims Pakistane.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Visų pirma, Europos Vadovų Taryba pabrėžė savo tvirtą apsisprendimą išskirtinai Pakistanui suteikti daugiau galimybių patekti į Sąjungos rinką nedelsiant, tačiau laikinai sumažinant svarbiausių prekių importui iš Pakistano nustatytus muitus.
(6)  Visų pirma, Europos Vadovų Taryba pabrėžė savo tvirtą apsisprendimą išskirtinai Pakistanui padaryti išimtį ir suteikti daugiau galimybių patekti į Sąjungos rinką išimtinai nedelsiant, tačiau laikinai sumažinant svarbiausių prekių importui iš Pakistano nustatytus muitus. Komisija, gavusi šiuos įgaliojimus, pasiūlė priemonių rinkinį, kuriame buvo numatytos 75 tarifų eilutės, susijusios su pagrindiniais Pakistano eksporto sektoriais tose vietovėse, kurias labiausiai paveikė potvyniai, tvirtindama , kad Pakistano eksporto padidėjimas bent 100 000 000 EUR per metus suteiks tikrą, didelę ir vertingą paramą regionui.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  Pakistano prekybą su Sąjunga daugiausiai sudaro ne tik tekstilės gaminiai ir drabužiai, kurie remiantis Komisijos apskaičiavimais sudarė 73,7 %. 2009 m. Pakistano eksporto į Sąjungą, bet taip pat ir etanolis ir oda, kurie tam tikrose valstybėse narėse, kuriose pasaulinė recesija jau yra labai paveikusi darbuotojus, ir kuriose pramonės sektoriai kovoja, siekdami prisitaikyti prie naujos padėties pasaulinės prekybos srityje, yra jautrūs pramoniniai produktai.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  Tekstilės sektorius yra ypač svarbus Pakistano ekonomikai ir sudaro 8,5 % BVP ir 38 % darbo vietų, kurių pusę užima moterys.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Todėl tikslinga išplėsti autonominių prekybos lengvatų taikymo sritį Pakistano atžvilgiu, laikinai sustabdant visų muitų tarifų, nustatytų tam tikrų Pakistanui eksporto požiūriu svarbių produktų importui, taikymą. Dėl šių prekybos lengvatų Sąjungos vidaus rinka nepatirtų jokių esminiųneigiamų padarinių ir jos neturėtų neigiamo poveikio mažiausiai išsivysčiusioms PPO narėms.
(7)  Todėl, atsižvelgiant į sunkumus, kuriuos dėl pražūtingų potvynių patiria Pakistano žmonės, tikslinga išplėsti išskirtinių autonominių prekybos lengvatų taikymo sritį Pakistano atžvilgiu, laikinai sustabdant visų muitų tarifų, nustatytų tam tikrų Pakistanui eksporto požiūriu svarbių produktų importui, taikymą. Dėl prekybos lengvatų Sąjungos vidaus rinka turėtų patirti tik ribotusneigiamus padarinius ir jos neturėtų turėti neigiamo poveikio mažiausiai išsivysčiusioms PPO narėms.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Tos priemonės siūlomos kaip išimtinis paketas atsižvelgiant į konkrečią padėtį Pakistane. Jos neturėtų sudaryti Sąjungos prekybos politikos precedento kitų valstybių atžvilgiu.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Autonominių prekybos lengvatų užtikrinimas yra susijęs su pagarba pagrindiniams demokratijos ir žmogaus teisių principams.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Teisės prekėms taikyti autonomines prekybos lengvatas suteikimas priklauso nuo to, ar Pakistanas laikosi atitinkamų produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusių procedūrų, taip pat nuo to, ar jis prisidės prie veiksmingo administracinio bendradarbiavimo su Sąjunga, siekiant užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui. Lengvatų taikymas turėtų būti laikinai sustabdytas, jeigu rimtai ir nuolat pažeidinėjamos sąlygos, kuriomis suteikta teisė taikyti lengvatinę priemonę, ir sukčiaujama ar nebendradarbiaujama administraciniu lygiu, kai tikrinama prekių kilmė. Šiuo atveju Komisijai turėtų būti leista prireikus laikinai imtis minėtų priemonių.
(9)  Teisės prekėms taikyti išskirtines autonomines prekybos lengvatas suteikimas priklauso nuo to, ar Pakistanas laikosi atitinkamų produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusių procedūrų, taip pat nuo to, ar jis prisidės prie veiksmingo administracinio bendradarbiavimo su Sąjunga, siekiant užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui. Lengvatų taikymas turėtų būti laikinai sustabdytas, jeigu rimtai ir sistematiškai pažeidinėjamos sąlygos, kuriomis suteikta teisė taikyti lengvatinę priemonę, ir sukčiaujama ar nebendradarbiaujama administraciniu lygiu, kai tikrinama prekių kilmė, arba Pakistane labai pablogėja padėtis, susijusi su pagarba pagrindiniams demokratijos principams ir žmogaus teisėms, įskaitant pagrindines darbo teises. Šiuo atžvilgiu Komisijai turėtų būti leista prireikus patvirtinti tokias laikinąsias priemones.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  Tų lengvatų taikymas taip pat priklauso nuo to, ar Pakistanas neišsaugos, neįves naujų ar nepadidins galiojančių mokesčių ir rinkliavų, turinčių lygiavertį poveikį, arba nenumatys jokių kitokių ribojimų ar draudimų šiame reglamente nurodytų prekių žaliavų eksportui arba pardavimui eksportuoti į Sąjungos teritoriją nuo tos dienos, kai įsigalios šis reglamentas.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(10b)  Būtina numatyti galimybę vėl įvesti bendrojo muitų tarifo muitus visiems produktams, jei po Komisijos atlikto tyrimo paaiškėja, kad jie kelia arba gali kelti rimtus sunkumus Sąjungos gamintojams, gaminantiems panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
10 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(10c)  Siekiant užtikrinti išankstinę veiksmingą produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, importo tendencijų stebėseną, būtina nustatyti produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, muitų priežiūrą. Pagal stebėsenos išvadas kiekvieną ketvirtį turi būti teikiama reglamento taikymo ir įgyvendinimo ataskaita.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
10 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(10d)  Komisija turėtų kiekvienais metais atlikti Pakistanui suteiktų autonominių prekybos lengvatų poveikio vertinimą ir jį pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai, nes tai sudarytų galimybę daryti pakeitimus atsižvelgiant į tikrą importo apimtį ir jo poveikį reglamente nurodytiems sektoriams.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Atsižvelgiant į ypatingą skubą dėl padėties Pakistane, reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad PPO patenkins Sąjungos prašymą atleisti ją nuo įsipareigojimų pagal GATT I ir XIII straipsnius.
(12)  Atsižvelgiant į ypatingą skubą dėl padėties Pakistane, reglamentas turėtų būti taikomas nuo to momento, kai PPO patenkins Sąjungos prašymą atleisti ją nuo įsipareigojimų pagal GATT I ir XIII straipsnius.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Siekiant užtikrinti, kad prekybos lengvatų poveikis dėl potvynių sukeltų padarinių Pakistano ekonomikos atgaivinimui būtų neatidėliotinas ir tvarus, rekomenduojama, kad jos galiotų iki 2013 m. gruodžio 31 d.
(13)  Siekiant užtikrinti, kad prekybos lengvatų poveikis dėl potvynių sukeltų padarinių Pakistano ekonomikos atgaivinimui būtų neatidėliotinas ir tvarus, rekomenduojama, kad jos galiotų ne ilgiau nei vienus metus nuo to laiko, kai bus pradėtos taikyti šios priemonės.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.
(14)   Siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, susijusias su lengvatų taikymo laikinu sustabdymu, priežiūra ir apsaugos priemonėmis, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1.
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)   Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimai negali iš esmės pakeisti autonominių prekybos lengvatų pobūdžio. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, kad būtų atlikti būtini prekių, kurioms taikomos autonominės prekybos lengvatos, sąrašo pakeitimai ir techninės adaptacijos,
(15)  Tvirtinant priežiūros ir laikinąsias apsaugos priemones turėtų būti naudojamasi patariamąja procedūra, siekiant atsižvelgti į šių priemonių poveikį ir loginę seką, susijusią su galutinių apsaugos priemonių priėmimu. Šis principas taikomas ir patvirtinant lengvatų taikymo sustabdymą, kai nevykdomos sąlygos, kuriomis suteikta teisė taikyti lengvatinę priemonę, nes Komisija imasi veiksmų tik pagal faktinius įrodymus ir iš jos nereikalaujama naudotis politine veiksmų laisve.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  Siekiant atlikti būtinus prekių, kurioms taikomos autonominės prekybos lengvatos, sąrašo pakeitimus ir techninį suderinimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl dalinio I ir II priedų pakeitimo, siekiant atspindėti Kombinuotosios nomenklatūros pokyčius ir pradėti taikyti naujas kvotas. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  Pakistanas nepaliks galioti, neįves naujų ar nepadidins galiojančių muitų arba lygiavertį poveikį turinčių mokesčių arba nenumatys jokių kitokių apribojimų ar draudimų žaliavų, visų pirma naudojamų gaminant šiame reglamente nurodytus produktus, eksportui arba pardavimui eksportuoti į Sąjungos teritoriją;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)
cb) laikomasi 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XI straipsnio ir su juo susijusių aiškinamųjų pastabų. Šiuo tikslu Pakistanas nenustatys ir nepaliks galioti jokių draudimų ar apribojimų žaliavų, visų pirma naudojamų gaminant į I ir II priedus įtrauktus produktus, eksportui arba pardavimui eksportuoti;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)
cc)  Pakistanas neįves naujų muitų arba lygiavertį poveikį turinčių mokesčių ir naujų kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių, taikomų Sąjungos kilmės importui, nepadidins galiojančių muitų arba mokesčių arba neįves jokių kitų apribojimų.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Nepažeidžiant 1 dalyje nustatytų sąlygų, teisei naudotis 1 straipsniu įvestomis lengvatinėmis priemonėmis taikomas reikalavimas, kad Pakistane būtų gerbiamos žmogaus teisės, įskaitant pagrindines darbo teises, ir laikomasi pagrindinių demokratijos principų.
Jei Pakistanas patvirtina priemones, kurios riboja žmogaus ir darbuotojų teises, lyčių lygybę ir religines teises, arba jei jis suteikia bet kokio pobūdžio teroristinėms organizacijoms palaikymą ar pagalbą, Komisija nedelsdama panaikina šį reglamentą.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)
3a straipsnis
Skubus tarifinių kvotų įvedimas
1.  Kai Pakistano kilmės produktų, išvardytų I priede, importo apimtis padidėja 20 % arba daugiau, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, Komisijai suteikiami įgaliojimai, naudojantis teise priimti deleguotuosius aktus, taikyti šių produktų importui tarifinę kvotą ir nedelsiant iš dalies pakeisti I ir II priedus. Deleguotiesiems aktams, priimtiems pagal šį straipsnį, taikoma 7a straipsnyje numatyta procedūra.
2.  Duomenys, gauti vykdant muitų priežiūrą, nurodytą 9b straipsnyje, yra pagrindas pradėti įvesti pagal šį straipsnį tarifinę kvotą.
3.  Tarifinė kvota turi būti taikoma kaip įvežimo be muitų kvotos apribojimas iki atitinkamo produkto importo lygio, kuris nustatytas per tą patį 2010 m. laikotarpį ir prie gautojo skaičiaus pridėjus 20 %. Įsigaliojus deleguotajam aktui, importui, viršijančiam minėtą tarifinę kvotą, taikomas didžiausio palankumo režimas arba kiti taikytini muitai.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Priedų pakeitimai
Techniniai priedų patikslinimai
Vadovaudamasi 5 straipsniu, Komisija, siekdama pakeisti priedus,gali priimti deleguotus teisės aktus, kad, padarius Kombinuotosios nomenklatūros kodų ir TARIC subpozicijų pakeitimus, atliktų reikiamus pakeitimus ir technines adaptacijas.
Komisijai pagal 5 straipsnįsuteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl priedų pakeitimo, kad, padarius Kombinuotosios nomenklatūros kodų ir TARIC subpozicijų pakeitimus, atliktų reikiamus pakeitimus ir technines pritaikymus.
Bet kuriuo atveju Komisijai pirmoje dalyje suteikti įgaliojimai nesuteikia jai galimybės įtraukti papildomų produktų, kurie nėra įrašyti į šio reglamento I ir II prieduose pateikiamus sąrašus.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
Įgaliojimų vykdymas
Įgaliojimų vykdymas
1.  Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 4 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus.
1.  Komisijai suteikiami 3a ir 4 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. 3a ir 4 straipsniuose nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami šio reglamento galiojimo laikotarpiui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 3a ir 4 straipsniuose nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų teisėtumui.
2.  Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
4.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
3.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 6 ir 7 straipsniuose nustatytų sąlygų.
5.  Visi pagal 4 straipsnį priimtai deleguotieji aktai įsigalioja tik tuomet, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
(Jei šis pakeitimas bus priimtas, 6 ir 7 straipsnis bus išbraukti.)
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7a straipsnis
Skubos procedūra
1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji teisės aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi tol, kol pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų. Pranešime apie deleguotąjį teisės aktą Europos Parlamentui ir Tarybai nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys..
2.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto pagal 5 straipsnyje nurodytą procedūrą. Tokiu atveju Komisija nedelsdama panaikina aktą po pranešimo apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimą..
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis
Komiteto procedūra
Komiteto procedūra
1.  Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas.
1.  Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
1a.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai. Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės priimamos 8 straipsnyje nustatyta tvarka.
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės priimamos laikantis 8 straipsnio 1a dalyjenurodytospatariamosios procedūros.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Apsaugos priemonės
1.  Jei į I arba II priedą įrašytas Pakistano kilmės produktas importuojamas tokiomis sąlygomis, kurios kelia arba gali kelti rimtų sunkumų panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminantiems Sąjungos gamintojams, tam produktui gali būti bet kuriuo metu pradėta taikyti Bendrojo muitų tarifo muitai (toliau – apsaugos priemonė).
2.  Valstybės narės prašymu, bet kurio juridinio asmens arba juridinio asmens teisių neturinčios asociacijos, veikiančios Sąjungos pramonės vardu, prašymu arba savo iniciatyva Komisija per vieną mėnesį priima oficialų sprendimą pradėti tyrimą. Jeigu Komisija nusprendžia pradėti tyrimą, ji skelbia pranešimą apie tyrimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pranešime turi būti pateikiama gautos informacijos suvestinė ir nurodoma, kad visa susijusi informacija turėtų būti siunčiama Komisijai. Jame nurodomas laikotarpis, ne ilgesnis nei vienas mėnuo nuo pranešimo paskelbimo dienos, per kurį suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti savo nuomonę.
3.  Komisija reikalauja visos, jos manymu reikalingos informacijos, ir gali patikrinti gautą informaciją, kreipdamasi į Pakistaną ar kitą patikimą šaltinį. Jai gali padėti valstybės narės, kurios teritorijoje gali būti prašoma atlikti patikrinimą, pareigūnai, jei to prašo ta valstybė narė.
4.  Nagrinėdama, ar nėra rimtų sunkumų, Komisija atsižvelgia, inter alia, į šiuos su Bendrijos gamintojais susijusius veiksnius, jei tokia informacija yra prieinama:
– rinkos dalies,
– gamybos kiekio,
– prekių atsargų lygio,
– į gamybos pajėgumus,
– pajėgumų panaudojimą,
– užimtumą,
– į importą,
– į kainą.
5.  Tyrimas baigiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo paskelbimo. Išimtinėmis aplinkybėmis Komisija gali pratęsti šį laikotarpį ne ilgiau kaip vienu mėnesiu.
6.  Kritinėmis aplinkybėmis, kai delsimas sukeltų žalą, kurią būtų sunku atlyginti, Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, gali patvirtinti laikinąsias apsaugos priemones preliminariai nustačius remdamasi 4 dalyje nurodytais veiksniais, jog yra pakankamai įrodymų, kad produkto, kuriam taikomas šis reglamentas, importas išaugo dėl laikino muitų panaikinimo pagal šį reglamentą ir kad dėl šio importo Sąjungos pramonei kilo arba gali kilti rimtų sunkumų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 1a dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Laikinosios priemonės taikomos ne ilgiau kaip 200 dienų.
7.  Komisija priima sprendimą, ar taikyti galutinę apsaugos priemonę, laikydamasi 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo tvarkos.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
9 b straipsnis (naujas)
9b straipsnis
Priežiūros priemonės
.
1.  Kai vieno iš I priede nurodytų Pakistano kilmės produktų importo tendencija yra tokia, kad gali susidaryti vien iš 9a straipsnio 1 dalyje nurodytų padėčių, Komisija gali nuspręsti taikyti to produkto importui išankstinės Sąjungos priežiūros priemones.
2.  Komisija, laikydamasi 8 straipsnio 1a dalyje nurodytos patariamosios procedūros, tvirtina priežiūros priemones.
3.  Priežiūros priemonės galioja ribotą laikotarpį. Jeigu nenumatyta kitaip, jos nustoja galioti pasibaigus antrajam šešių mėnesių laikotarpiui.
4.  Vykdant šią priežiūrą reikalaujama atnaujintų ir laiku teikiamų duomenų apie apimtį ir vertę. Tie duomenys nedelsiant pateikiami valstybėms narėms, Europos Parlamentui ir ūkinės veiklos vykdytojams.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.  Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d. su sąlyga, kad, remiantis PPO suteiktu leidimu, šiame reglamente numatytos muitų tarifų lengvatos yra leidžiamos. Jeigu PPO leidimą suteikia po 2011 m. sausio 1 d.,reglamentas taikomas nuo šios vėlesnės leidimo įsigaliojimo dienos.
2.   Šiam reglamentui taikomas Pasaulio prekybos organizacijos suteiktas leidimas nukrypti nuo taisyklių, pagal kurį leidžiama taikyti šiame reglamente numatytas tarifų lengvatas, todėl jis taikomas nuo Pasaulio prekybos organizacijos suteikto leidimo įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kuriuo ūkinės veiklos vykdytojus informuoja apie PPO suteikto leidimo datą. Jeigu ši data yra po 2011 m. sausio 1 d., nurodoma data, nuo kurios, remiantis 2 dalies antruoju sakiniu, taikomos muitų tarifų lengvatos.
3.  Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kuriuo ūkinės veiklos vykdytojus informuoja apie PPO suteikto leidimo nukrypti nuo taisyklių datą.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis
4.  Šis reglamentas taikomas iki 2013 m. gruodžio 31 d.
4.  Šis reglamentas taikomas 12 mėnesių po jo įsigaliojimo. Iki tos datos Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento poveikio įvertinimo. Remdamiesi nauju Komisijos pateiktu teisėkūros pasiūlymu Europos Parlamentas ir Taryba sprendžia, ar pratęsti šio reglamento taikymą dar vieneriems metams.
Pakeitimas 39/rev
Pasiūlymas dėl reglamento
I PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas

KN kodas

Aprašymas

52083900

KITI DAŽYTI MEDVILNINIAI AUDINIAI, KURIŲ SUDĖTYJE MEDVILNĖ SUDARO NE MAŽIAU KAIP 85 % MASĖS

52093900

KITI DAŽYTI DROBINIO PYNIMO MEDVILNINIAI AUDINIAI, KURIŲ SUDĖTYJE MEDVILNĖ SUDARO NE MAŽIAU KAIP 85 % MASĖS, KURIŲ M² MASĖ DIDESNĖ KAIP 200 G

61159500

PĖDKELNĖS, TRIKO, KOJINĖS, PUSKOJINĖS IR KITOS KOJINĖS, ĮSKAITANT AVALYNĘ BE PRITVIRTINTŲ PADŲ, IŠ MEDVILNĖS, MEGZTOS ARBA NERTOS (IŠSKYRUS LAIPSNIŠKAI KINTAMO SPAUDIMO KOMPRESINES KOJINES, PĖDKELNES IR TRIKO, MOTERIŠKAS KOJINES, ILGAS ARBA IKI KELIŲ), KURIŲ ATSKIRO VIENASIŪLIO VERPALO ILGINIS TANKIS MAŽESNIS KAIP 67 DECITEKSAI

62046231

MOTERIŠKI ARBA MERGAIČIŲ KELNĖS IR BRIDŽAI IŠ MEDVILNINIO DŽINSINIO AUDINIO, IŠSKYRUS DARBO IR SPECIALIUOSIUS DRABUŽIUS

62114290

MOTERIŠKI ARBA MERGAIČIŲ DRABUŽIAI IŠ MEDVILNĖS

63026000

SKALBINIAI KŪNO PRIEŽIŪRAI IR VIRTUVĖS SKALBINIAI IŠ KILPINIŲ RANKŠLUOSTINIŲ MEDVILNINIŲ MEDŽIAGŲ ARBA IŠ PANAŠIŲ KILPINIŲ MEDŽIAGŲ

63029100

SKALBINIAI KŪNO PRIEŽIŪRAI IR VIRTUVĖS SKALBINIAI IŠ MEDVILNĖS, IŠSKYRUS IŠ KILPINIŲ RANKŠLUOSTINIŲ MEDŽIAGŲ ARBA IŠ PANAŠIŲ KILPINIŲ MEDŽIAGŲ

Parlamento siūlomas pakeitimas

KN kodas

Aprašymas

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Išbraukta.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
II PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas

Kvotos Nr.

KN kodas

Aprašymas

2011

2012

2013

09.2401

2207 1000

NEDENATŪRUOTAS ETILO ALKOHOLIS, KURIO FAKTINĖ ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NE MAŽESNĖ KAIP 80 %

100 000 tonų

100 000 tonų

100 000 tonų

Parlamento siūlomas pakeitimas

Kvotos Nr.

KN kodas

Aprašymas

2011

2012

09.2401

2207 1000

NEDENATŪRUOTAS ETILO ALKOHOLIS, KURIO FAKTINĖ ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NE MAŽESNĖ KAIP 80 %

80 000 tonų

80 000 tonų

52083900

KITI DAŽYTI MEDVILNINIAI AUDINIAI, KURIŲ SUDĖTYJE MEDVILNĖ SUDARO NE MAŽIAU KAIP 85 % MASĖS

1 685 tonos

1 685 tonos

52093900

KITI DAŽYTI DROBINIO PYNIMO MEDVILNINIAI AUDINIAI, KURIŲ SUDĖTYJE MEDVILNĖ SUDARO NE MAŽIAU KAIP 85 % MASĖS, KURIŲ M² MASĖ DIDESNĖ KAIP 200 G

3 002 tonos

3 002 tonos

61159500

PĖDKELNĖS, TRIKO, KOJINĖS, PUSKOJINĖS IR KITOS KOJINĖS, ĮSKAITANT AVALYNĘ BE PRITVIRTINTŲ PADŲ, IŠ MEDVILNĖS, MEGZTOS ARBA NERTOS (IŠSKYRUS LAIPSNIŠKAI KINTAMO SPAUDIMO KOMPRESINES KOJINES, PĖDKELNES IR TRIKO, MOTERIŠKAS KOJINES, ILGAS ARBA IKI KELIŲ), KURIŲ ATSKIRO VIENASIŪLIO VERPALO ILGINIS TANKIS MAŽESNIS KAIP 67 DECITEKSAI

9 052 tonos

9 052 tonos

62046231

MOTERIŠKI ARBA MERGAIČIŲ KELNĖS IR BRIDŽAI IŠ MEDVILNINIO DŽINSINIO AUDINIO, IŠSKYRUS DARBO IR SPECIALIUOSIUS DRABUŽIUS

7 571 tona

7 571 tona

62114290

MOTERIŠKI ARBA MERGAIČIŲ DRABUŽIAI IŠ MEDVILNĖS

386 tonos

386 tonos

63026000

SKALBINIAI KŪNO PRIEŽIŪRAI IR VIRTUVĖS SKALBINIAI IŠ KILPINIŲ RANKŠLUOSTINIŲ MEDVILNINIŲ MEDŽIAGŲ ARBA IŠ PANAŠIŲ KILPINIŲ MEDŽIAGŲ

41 905 tonos

41 905 tonos

63029100

SKALBINIAI KŪNO PRIEŽIŪRAI IR VIRTUVĖS SKALBINIAI IŠ MEDVILNĖS, IŠSKYRUS IŠ KILPINIŲ RANKŠLUOSTINIŲ MEDŽIAGŲ ARBA IŠ PANAŠIŲ KILPINIŲ MEDŽIAGŲ

9 997 tonos

9 997 tonos

(1) Klausimas buvo tuomet grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7–0069/2011).

Teisinė informacija - Privatumo politika