Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0289(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0069/2011

Predložena besedila :

A7-0069/2011

Razprave :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Glasovanja :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 13/09/2012 - 11.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Sprejeta besedila
PDF 479kWORD 242k
Torek, 10. maj 2011 - Strasbourg
Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan ***I
P7_TA(2011)0205A7-0069/2011

Spremembe Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan (KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Predlog je bil spremenjen kot sledi(1):

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 2 a (novo)
ob upoštevanju zahtevka z dne 18. novembra 2010 za odstopanje STO glede dodatnih avtonomnih trgovinskih preferencialov, dodeljenih Pakistanu s strani Evropske unije,
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Odnosi med Evropsko Unijo in Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu o sodelovanju, ki je začel veljati 1. septembra 2004. Eden od njegovih glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast in razvoj trgovine med pogodbenicama ter ju spodbujati.
(1)  Odnosi med Evropsko Unijo in Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu o sodelovanju, ki je začel veljati 1. septembra 2004. Eden od njegovih glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast in razvoj trgovine med pogodbenicama ter ju spodbujati. Spoštovanje človekovih pravic, ki vključuje temeljne delavske pravice, in demokratičnih načel je tudi bistveni element navedenega sporazuma.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Človekoljubna pomoč je v takih razmerah seveda prvi instrument, Unija pa je pri tem v ospredju že od začetka izrednih razmer.
(3)  Človekoljubna pomoč je v takih razmerah seveda prvi instrument, Unija pa je pri tem v ospredju že od začetka izrednih razmer, saj je Pakistanu obljubila več kot 415 milijonov EUR nujne pomoči.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Pomembno bo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih razmerah podpreti obnovo Pakistana in usmeritev k prihodnjemu razvoju.
(4)  Pomembno bo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih razmerah podpreti okrevanje Pakistana, vključno s predlaganimi izrednimi trgovinskimi ukrepi za pospešitev pakistanskega izvoza, z namenom prispevati k njegovemu prihodnjemu gospodarskemu razvoju, ter obenem zagotoviti ohranitev doslednosti in skladnosti na vseh ravneh , da bi se oblikovala trajnostna dolgoročna strategija.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Resnost te naravne nesreče zahteva takojšen in obsežen odziv, ki bi upošteval geostrateški pomen pakistanskega partnerstva z Unijo, zlasti s ključno vlogo, ki jo ima Pakistan v boju proti terorizmu, hkrati pa prispeval k splošnemu razvoju, varnosti in stabilnosti te regije.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)
(4b)  Učinki avtonomnih trgovinskih preferencialov bi morali biti konkretno merljivi v smislu ustvarjanja novih delovnih mest, izkoreninjenja revščine in trajnostnega razvoja pakistanskega delavskega in revnega prebivalstva.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Evropski svet je zlasti poudaril trdno zavezanost, da izključno Pakistanu odobri večji dostop do trga Unije, in sicer s takojšnjim in časovno omejenim zmanjšanjem dajatev za ključne izdelke, ki se uvažajo iz Pakistana.
(6)  Evropski svet je zlasti poudaril trdno zavezanost, da izključno Pakistanu odobri večji dostop do trga Unije, in sicer z izjemnim, takojšnjim in časovno omejenim zmanjšanjem carin za ključne izdelke, ki se uvažajo iz Pakistana. Ob prejemu tega mandata je Komisija podala predlog za sveženj, ki opredeljuje 75 tarifnih vrstic, ki so značilne za pakistanske ključne izvozne panoge na tistih območjih, ki so jih poplave najhuje prizadele, pri čemer je zagotovila, da bi povečanje pakistanskega izvoza v Unijo za 100 milijonov EUR letno ali več pomenilo dejansko, obsežno in koristno pomoč tej regiji.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Pakistanska trgovina z Unijo pretežno temelji na tekstilnih izdelkih in oblačilih, ki so po podatkih Komisije leta 2009 zajemali 73,7 % pakistanskega izvoza v Unijo, pa tudi na etanolu in usnju, kar so občutljivi industrijski izdelki v nekaterih državah članicah, v katerih je delovna mesta v tej panogi svetovna recesija že hudo prizadela in kjer si v industrijah prizadevajo prilagoditi novemu svetovnemu trgovinskemu okolju.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)  Tekstilni sektor je ključnega pomena za pakistansko gospodarstvo, saj pomeni 8,5 % BDP in zaposluje 38 % delovne sile, od katerih je polovica žensk.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)   Zato je primerno avtonomne trgovinske preferenciale razširiti na Pakistan, tako da se za določen čas opustijo vse tarife za nekatere izdelke, ki jih Pakistan želi izvažati. Zagotovitev teh trgovinskih preferencialov naj ne bi povzročila pomembnejših škodljivih učinkov na notranji trg Unije in naj ne bi prizadela najmanj razvitih članic Svetovne trgovinske organizacije (STO).
(7)   Glede na težavne okoliščine, s katerimi se zaradi opustošujočih poplav soočajo prebivalci Pakistana, je primerno izredne avtonomne trgovinske preferenciale razširiti na Pakistan, tako da se za določen čas opustijo vse tarife za nekatere izdelke, ki jih Pakistan želi izvažati. Zagotovitev teh trgovinskih preferencialov bi lahko imela samo omejene škodljive učinke na notranji trg Unije in ne bi smela prizadeti najmanj razvitih članic Svetovne trgovinske organizacije (STO).
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Predlagani ukrepi so del izrednega svežnja, namenjenega reševanju specifičnih razmer v Pakistanu. Ti ukrepi ne bi smeli predstavljati precedensa za trgovinsko politiko Unije do drugih držav.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)  Odobritev avtonomnih trgovinskih preferencialov je povezana s spoštovanjem temeljnih načel demokracije in človekovih pravic.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Upravičenost do izkoriščanja avtonomnih trgovinskih preferencialov je odvisna od tega, ali Pakistan upošteva ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z njimi povezane postopke ter ali je vključen v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo zaradi preprečevanja tveganja goljufije. Resne in sistematične kršitve pogojev za upravičenost do preferencialne ureditve, goljufija ali nezagotavljanje upravnega sodelovanja za preverjanje porekla blaga bi morali biti razlogi za začasno opustitev preferencialov. V zvezi s tem bi bilo treba Komisiji dovoliti, da po potrebi sprejme take začasne ukrepe.
(9)  Upravičenost do koriščenjaizrednih avtonomnih trgovinskih preferencialov je odvisna od tega, ali Pakistan upošteva ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z njimi povezane postopke ter ali je vključen v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo zaradi preprečevanja tveganja goljufije. Resne in sistematične kršitve pogojev za upravičenost do preferencialne ureditve, goljufija ali nezagotavljanje upravnega sodelovanja za preverjanje porekla blaga ali resno poslabšanje spoštovanja temeljnih načel demokracije in človekovih pravic v Pakistanu, vključno s temeljnimi pravicami delavcev, bi morali predstavljati razloge za začasno opustitev preferencialov. V zvezi s tem bi bilo treba Komisiji dovoliti, da po potrebi sprejme take začasne ukrepe.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)  Odobritev teh preferencialov je odvisna tudi od tega, ali se bo Pakistan od dneva začetka veljavnosti te uredbe vzdržal ohranjanja, uvajanja ali povečanja carin ali dajatev z enakim učinkom ali kakršnih koli omejitev ali prepovedi izvoza ali prodaje za izvoz vseh materialov, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo katerega koli izdelka, na katerega se nanaša ta uredba in je namenjen na ozemlje Unije.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 b (novo)
(10b)  Ob upoštevanju rezultatov preiskave Komisije je treba zagotoviti ponovno uvedbo skupne carinske tarife za vse izdelke, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu Unije podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 c (novo)
(10c)  Za zagotovitev učinkovitega in čimbolj daljnosežnega spremljanja gibanja uvoza izdelkov, na katere se nanaša ta uredba, je treba vzpostaviti carinski nadzor nad uvozom, ki ga ureja ta uredba. Na podlagi tega spremljanja bi bilo treba predložiti četrtletno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 d (novo)
(10d)  Avtonomni trgovinski preferenciali, dodeljeni Pakistanu, bi morali biti predmet letne ocene učinka, ki jo izvede Komisija ter predloži Parlamentu in Svetu, kar omogoča prilagoditve na podlagi trenutnega obsega uvoza in morebitnih posledic za sektorje, ki jih posebno zadeva ta uredba.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Glede na nujnost razmer v Pakistanu bi se morala uredba uporabljati od 1. januarja 2011, če bo STO odobrila prošnjo Unije za odstopanje od njenih obveznosti na podlagi členov I in XIII GATT.
(12)  Glede na nujnost razmer v Pakistanu bi se morala uredba uporabljati takoj, ko bo STO odobrila prošnjo Unije za odstopanje od njenih obveznosti na podlagi členov I in XIII GATT.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Da se zagotovi takojšen in trajnosten učinek na gospodarsko obnovo Pakistana po poplavah, se priporoča, naj trgovinski preferenciali trajajo do31. decembra 2013.
(13)  Zaradi zagotovitve takojšnjega in trajnostnega učinka na gospodarsko okrevanje Pakistana po poplavah se priporoča, naj se trajanje trgovinskih preferencialov omeji na eno leto od začetka veljavnosti teh ukrepov.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)   Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji dodeljenih izvedbenih pooblastil.
UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(14)   Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe v zvezi z začasno opustitvijo ter nadzornimi in zaščitnimi ukrepi, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)   Zaradi sprememb kombinirane nomenklature se narava avtonomnih trgovinskih preferencialov ne bi smela bistveno spremeniti. Komisijo bi bilo torej treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte zaradi potrebnih sprememb in tehničnih prilagoditev seznama blaga, za katero se uporabljajo avtonomni trgovinski preferenciali –
(15)   Za sprejetje nadzornih in začasnih zaščitnih ukrepov bi bilo treba uporabiti svetovalni postopek, da bi se upoštevali učinki teh ukrepov in njihova zaporedna logika v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Enako velja za začasno opustitev preferencialov, če niso izpolnjeni pogoji za upravičenost do preferencialne ureditve, saj Komisija v takem primeru ukrepa samo na podlagi dejanskih dokazov in ni dolžna uporabiti politične diskrecije.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Za potrebno tehnično prilagoditev seznama blaga, za katero se uporabljajo avtonomni trgovinski preferenciali, in uvedbo tarifnih kvot, pri katerih se obseg uvoza, ki ga ureja ta uredba, poveča nad določeno raven, bi se morale pristojnosti za sprejemanje aktov skladno s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo za spremembo Priloge I in Priloge II v smeri upoštevanja sprememb v kombinirani nomenklaturi in uvedbe novih kvot. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.
Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)  Pakistan se vzdrži ohranjanja, uvajanja ali povečanja carin ali dajatev z enakim učinkom ali kakršnih koli drugih omejitev ali prepovedi izvoza ali prodajee za izvoz vseh materialov, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo katerega koli izdelka, na katerega se nanaša ta uredba, in je namenjen na ozemlje Unije;
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c b (novo)
(cb) skladnost s členom XI GATT 1994 in obrazložitvenimi opombami. V ta namen se Pakistan vzdrži sprejetja ali ohranjanja kakršnih koli prepovedi ali omejitev izvoza ali prodaje za izvoz vseh materialov, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo katerega koli izdelka iz prilog I in II;
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c c (novo)
(cc)  Pakistan se vzdrži uvajanja novih carin ali dajatev z enakim učinkom in novih količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije ali zviševanja obstoječih ravni carin ali dajatev ali uvajanja katerih koli drugih omejitev.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Brez poseganja v pogoje iz odstavka 1je upravičenost do koriščenja preferencialne ureditve iz člena 1 odvisna tega, ali Pakistan spoštuje človekove pravice, vključno s temeljnimi pravicami delavcev, in temeljna načela demokracije.
Če Pakistan sprejme ukrepe, ki omejujejo človekove pravice in pravice delavcev, enakost spolov ali verske pravice, ali če ponudi pomoč ali podporo kakršni koli teroristični organizaciji, Komisija nemudoma predlaga razveljavitev te uredbe.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)
'Člen 3a
Nujna uvedba tarifnih kvot
1.  Če se obseg uvoza izdelka pakistanskega porekla iz Priloge I poveča za 20 % ali več v primerjavi z istim obdobjem v letu 2010, je Komisija pooblaščena, da za uvoz tega izdelka uvede tarifno kvoto in z delegiranim aktom prednostno spremeni prilogi I in II. Postopek iz člena 7a se uporablja za delegirane akte, sprejete v skladu s tem členom.
2.  Podatki, pridobljeni s carinskim nadzorom iz člena 9b, so podlaga za uvedbo tarifne kvote iz tega člena.
3.  Tarifna kvota ima obliko brezcarinske kvote, omejene na raven uvoza tega izdelka v primerjavi z istim obdobjem leta 2010, povišano za 20 %. Po začetku veljavnosti delegiranega akta za uvoz, ki presega to tarifno kvoto, veljajo dajatve za države z največjimi ugodnostmi ali druge veljavne dajatve.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 4
Sprememba prilog
Tehnične prilagoditve prilog
Komisija lahko v skladu s členom 5 sprejme delegirane akte za spremembo prilog, da se vključijo spremembe in tehnične prilagoditve, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC.
Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 5 sprejme delegirane akte za spremembo prilog, da se vključijo tehnične prilagoditve, ki so bile potrebne zaradi sprememb tako oznak kombinirane nomenklature kot tudi pododdelkov TARIC.
V nobenem primeru Komisiji podeljena pooblastila v prvem odstavku ne dovoljujejo, da bi uvedla dodatne izdelke, ki niso na seznamih v prilogah I in II te uredbe.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 5
Izvajanje pooblastila
Izvajanje pooblastila
1.  Komisiji seza nedoločen časpodeli pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov izčlena 4.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov izčlenov 3a in 4je preneseno na Komisijo podpogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo iz členov 3a in 4 se prenese na Komisijo za obdobje veljavnosti te uredbe.
3.  Pooblastilo iz členov 3a in 4 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
2.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
3.  Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov se Komisiji podelijo pod pogoji iz členov 6 in 7.
5.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 4, začnejo veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
(Če bo ta sprememba sprejeta, se črtata člena 6 in 7.)
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)
Člen 7a
Postopek v nujnih primerih
1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s postopkom v nujnih primerih, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.
2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 5. V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 8
Postopek v Odboru
Postopek v odboru
1.  Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik.
1.  Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES. Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
2.  Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8.
2.  Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8(1a).
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 9a (novo)
Člen 9a
Zaščitni ukrepi
1.  Če je izdelek iz priloge I ali II s pakistanskega porekla uvožen pod pogoji, ki povzročajo, ali grozijo, da bodo povzročili, proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov iz Unije resne težave, je mogoče kadar koli ponovno uvesti dajatve skupne carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: zaščitni ukrep).
2.  Komisija na zahtevo države članice, pravne osebe ali združenja brez pravne osebnosti, ki deluje v imenu industrije v Uniji, ali na lastno pobudo v roku enega meseca sprejme uradni sklep o začetku preiskave. Kadar Komisija sklene, da bo začela preiskavo, objavi obvestilo o preiskavi v Uradnem listu Evropske unije. Obvestilo vsebuje povzetek prejetih informacij in navaja, da je treba vse zadevne informacije preložiti Komisiji. V obvestilu je določen tudi rok, ki ni daljši od enega meseca od datuma objave obvestila, v katerem lahko zainteresirane strani pisno sporočijo svoje stališče.
3.  Komisija pridobi informacije, za katere meni, da so potrebne, in se lahko v zvezi s preverjanjem pridobljenih informacij obrne na Pakistan ali kateri koli ustrezni vir. Komisiji lahko pomagajo uradniki države članice, na ozemlju katere se izvaja preverjanje, na zahtevo te države članice.
4.  Komisija pri ugotavljanju, ali obstajajo resne težave, med drugim upošteva naslednje dejavnike, ki zadevajo proizvajalce v Uniji, kadar so te informacije na voljo:
– tržni delež,
– proizvodnja,
– zaloge,
– proizvodna zmogljivost,
– izkoriščenost zmogljivosti,
– zaposlovanje;
– uvoz,
– cene.
5.  Preiskava se opravi kolikor hitro mogoče, a ne pozneje kot štiri mesece po objavi obvestila, navedenega v odstavku 2. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah to obdobje podaljša za največ en mesec.
6.  Komisija lahko v kritičnih okoliščinah, v katerih bi zamuda povzročila težko popravljivo škodo, z izvedbenimi akti sprejme začasne zaščitne ukrepe, in sicer po predhodni odločitvi, sprejeti na podlagi dejavnikov iz odstavka 4, s katero ugotovi, da je dovolj dokazov za to, da se je uvoz izdelka, na katerega se nanaša ta uredba, povečal zaradi opustitve carinskih dajatev iz te uredbe in da tak uvoz industriji Unije povzroča ali grozi, da bo povzročil resne težave. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8(1a) Začasni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 dni.
7.  Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 8(2) sklene, ali bo uvedla končne zaščitne ukrepe.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 9 b (novo)
Člen 9b
Nadzorni ukrepi
.
1.  Če je trend uvoza enega od izdelkov iz Priloge I pakistanskega porekla tak, da bi utegnilo privesti do ene izmed situacij iz člena 9a(1), lahko Komisija sklene, da bo uvoz tega izdelka podvrgla predhodnemu nadzoru Unije.
2.  Komisija sprejme nadzorne ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8(1a).
3.  Nadzorni ukrepi imajo omejeno obdobje veljavnosti. Če ni določeno drugače, prenehajo veljati ob izteku drugega šestmesečnega obdobja.
4.  Z nadzorom se pridobivajo posodobljeni in pravočasni podatki, v smislu obsega in vrednosti. Državam članicam, Evropskemu parlamentu in gospodarskim subjektom se nemudoma omogoči dostop do teh podatkov.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2
2.  Uporablja se od 1. januarja 2011, če so tarifni preferenciali iz te uredbe dovoljeni z odstopanjem, ki ga odobri Svetovna trgovinska organizacija. Če bi tako odstopanje odobrila po 1. januarju 2011, se uporablja od datuma, ko odstopanje začne veljati.
2.  Ta uredba odvisna od odstopanja, ki ga odobri Svetovna trgovinska organizacija in s katerim se dovolijo tarifni preferenciali, določeni v tej uredbi, zato se uporablja od dneva, ko odstopanje začne učinkovati.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3
3.  Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, s katerim gospodarske subjekte obvesti o datumu, ko je Svetovna trgovinska organizacija odobrila odstopanje. Če je to po 1. januarju 2011, je navedeni datum datum, od katerega se tarifni preferenciali uporabljajo v skladu z drugim stavkom odstavka 2.
3.  Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, s katerim gospodarske subjekte obvesti o datumu, ko je Svetovna trgovinska organizacija odobrila odstopanje.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4
4.  Ta uredba se uporablja do 31. decembra 2013.
4.  Ta uredba se uporablja 12 mesecev po začetku veljavnosti. Komisija pred iztekom tega obdobja Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni učinka te uredbe. Evropski parlament in Svet na podlagi novega zakonodajnega predloga Komisije odločita, ali bosta podaljšala obdobje uporabe te uredbe še za eno leto.
Sprememba 39/rev
Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oznaka KN

Poimenovanje

52083900

DRUGE BARVANE BOMBAŽNE TKANINE, KI VSEBUJEJO 85 ALI VEČ MAS. % BOMBAŽA

52093900

DRUGE BARVANE BOMBAŽNE TKANINE, KI VSEBUJEJO 85 ALI VEČ MAS. % BOMBAŽA, MASE VEČ KOT 200 G/M2

61159500

HLAČNE NOGAVICE, NOGAVICE, DOKOLENKE, KRATKE NOGAVICE IN DRUGE NOGAVICE BREZ PODPLATOV, IZ BOMBAŽA, PLETENE ALI KVAČKANE (RAZEN NOGAVIC Z OZNAČENO STOPNJO KOMPRESIJE HLAČNIH NOGAVIC IN NOGAVIC, DOLGIH NOGAVIC ALI DOKOLENK ZA ŽENSKE, KI MERIJO MANJ kOT 67 DECITEKSOV NA ENO NIT)

62046231

HLAČE IN DOKOLENSKE HLAČE IZ BOMBAŽA ZA ŽENSKE ALI DEKLICE (RAZEN DELOVNIH IN POKLICNIH)

62114290

OBLAČILA ZA ŽENSKE ALI DEKLICE, IZ BOMBAŽA

63026000

TOALETNO IN KUHINJSKO PERILO, IZ FROTIRJA ALI PODOBNIH FROTIRNIH TKANIN, IZ BOMBAŽA

63029100

TOALETNO IN KUHINJSKO PERILO IZ BOMBAŽA, RAZEN IZ FROTIRJA ALI PODOBNIH FROTIRNIH TKANIN

Sprememba Parlamenta

Oznaka KN

Poimenovanje

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

Sprememba 40
Predlog uredbe
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje

2011

2012

2013

09.2401

2207 1000

NEDENATURIRAN ETILNI ALKOHOL, Z VSEBNOSTJO ALKOHOLA 80 VOL. % ALI VEČ

100 000 ton

100 000 ton

100 000 ton

Sprememba Parlamenta

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje

2011

2012

09.2401

2207 1000

NEDENATURIRAN ETILNI ALKOHOL, Z VSEBNOSTJO ALKOHOLA 80 VOL. % ALI VEČ

80 000 ton

80 000 ton

52083900

DRUGE BARVANE TKANINE IZ BOMBAŽA, KI VSEBUJEJO 85 ALI VEČ MAS. % BOMBAŽA

1 685 ton

1 685 ton

52093900

DRUGE BARVANE TKANINE IZ BOMBAŽA, KI VSEBUJEJO 85 ALI VEČ MAS. % BOMBAŽA Z MASO VEČ KOT 200 G/M2

3 002 ton

3 002 ton

61159500

HLAČNE NOGAVICE, NOGAVICE, DOKOLENKE, KRATKE NOGAVICE IN DRUGE NOGAVICE BREZ PODPLATOV, IZ BOMBAŽA, PLETENE ALI KVAČKANE (RAZEN NOGAVIC Z OZNAČENO STOPNJO KOMPRESIJE HLAČNIH NOGAVIC IN NOGAVIC, DOLGIH NOGAVIC ALI DOKOLENK ZA ŽENSKE, KI MERIJO MANJ kOT 67 DECITEKSOV NA ENO NIT)

9 052 ton

9 052 ton

62046231

HLAČE IN DOKOLENSKE HLAČE IZ BOMBAŽA ZA ŽENSKE ALI DEKLICE (RAZEN DELOVNIH IN POKLICNIH)

7 571 ton

7 571 ton

62114290

OBLAČILA ZA ŽENSKE ALI DEKLICE, IZ BOMBAŽA

386 ton

386 ton

63026000

TOALETNO IN KUHINJSKO PERILO, IZ FROTIRJA ALI PODOBNIH FROTIRNIH TKANIN, IZ BOMBAŽA

41 905 ton

41 905 ton

63029100

TOALETNO IN KUHINJSKO PERILO IZ BOMBAŽA, RAZEN IZ FROTIRJA ALI PODOBNIH FROTIRNIH TKANIN

9 997 ton

9 997 ton

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) vrnjena v odbor (A7-0069/2011).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov