1. detsember 2014
P7_TA(2011)0218(COR02)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2011. aasta määruses (EL) nr 1007/2011 tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ (11. mail 2011. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus)
(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 82kWORD 44k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika