1. joulukuuta 2014
P7_TA(2011)0218(COR02)
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (toisessa käsittelyssä 11. toukokuuta 2011 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi)
(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 82kWORD 45k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö